เขียนเยียวยา : บันทึกดูแลใจ

“เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ

Writing Therapy Course

 

บันทึกเป็นเพื่อนหัวใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 49

รูปแบบกึ่งออนไลน์ (เรียนผ่าน Email+สมุดบันทึก) 

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

⭐ มหัศจรรย์แห่งการบันทึก

 

การเขียนบันทึกมิใช่เพื่อการจดจำหรือการบอกเล่าแก่ผู้อื่น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับหัวใจและน้อมนำศักยภาพหลายรูปแบบอีกด้วย การเขียนเยียวยาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ใช้เทคนิคการเขียนเชิงกระบวนการ ซึ่งประสานความรู้อาทิ การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะจากการศึกษา ดร.เจมส์ เพนเนอบาเกอร์ , การเขียนบันทึกสร้างสรรค์ผ่านสองมือ โดย ดร.ลูเซีย คาบัคเชียว , การเขียนบันทึกบำบัดโมเดลของ แคทรีน อดัม ร่วมกับ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และจิตวิทยาเชิงกระบวนการ บนพุทธวิธีการบำบัดความทุกข์

การอบรมการเขียนบำบัด นอกเหนือจากการจัดสอนในหลักสูตรแล้ว ยังนำมาใช้ร่วมกับการให้คำปรึกษาคนทั่วไป และ กลุ่มเฉพาะ อาทิ การพัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำที่ติดเชื้อเฮชไอวี ฯลฯ

🖋 ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

การอบรม “เขียนเยียวยา” เหมาะสำหรับผู้ต้องการหาเครื่องมือดูแลทั้งการบ่มเพาะความสุขและดูแลความทุกข์ภายใน โดยการอบรมกึ่งออนไลน์นั้นเน้นฝึกลงมือทำที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต หัวข้อนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำการเขียนบำบัดไปใช้กับผู้อื่น โดยการอบรมกึ่งออนไลน์เน้นการลงลึกระดับบุคคล คล้ายการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เป็นผู้บุกเบิกการอบรมการเขียนพัฒนาชีวิตกึ่งออนไลน์เป็นที่แรกของประเทศไทย

 

เป้าหมายและสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเขียนเยียวยา จึงมีดังนี้

 • ผ่อนคลายความรู้สึก : รู้ใจ ดูแลอารมณ์ตนเอง
 • สื่อสารกับตัวเอง : รู้ตน เข้าใจตัวเอง และสิ่งที่แอบซ่อนภายใน
 • เผชิญหน้าด้วยใจเป็นกลาง : แยกตัวออกมาเป็นผู้สังเกต ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองต่อเหตุการณ์
 • บ่มเพาะสิ่งที่ดีและกระตุ้นการลงมือทำใหม่ในชีวิตจริง

🗺 รูปแบบการเรียน

 

รูปแบบ กึ่งออนไลน์ : เรียนทางไกลโดยใช้อีเมล มีสื่อเว็บไซต์ให้ศึกษาเนื้อหาและขั้นตอนแบบฝึกหัด ลงมือทำกิจกรรมบันทึกส่งครูผ่านแบบฟอร์มหรือช่องทางที่กำหนด และได้รับคำแนะนำตอบกลับจากครูโดยตรงทางอีเมล โดยมีหัวข้อกิจกรรมแบบฝึกหัดและบทเรียนมากกว่า 30 หัวข้อ  มีเวลาเรียน 4 สัปดาห์ โดยจะต้องลงมือทำส่งอย่างน้อย 7 ครั้งจึงผ่านการอบรม

🧑💻 การอบรมแบบ กึ่งออนไลน์ ดีอย่างไร

 

 • ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านการเลือกหัวข้อและการคุยแลกเปลี่ยนกับครู ซึ่งดูแลรายบุคคลมากกว่าในห้อง
 • มีระยะเวลาในการเรียนมากถึง 4 สัปดาห์ ผู้เรียนเลือกเวลาด้วยตนเองว่าจะเข้าศึกษาและส่งกิจกรรมเมื่อใด ก่อนหมดเขตที่กำหนด
 • มีหัวข้อเนื้อหามากกว่า 30 หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เรียนจบได้แบบฝึกหัดทำต่อด้วยตัวเอง
 • เป็นส่วนตัว แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเฉพาะเนื้อหาสำคัญ มีเวลาในการบันทึกไม่ต้องรีบเร่งทำเสร็จพร้อมกัน
 • ผสมผสานข้อดีของการเรียนในห้องและการเรียนแบบออนไลน์ ลงลึกได้มากกว่าการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอธรรมดา และมากกว่าในห้องที่มีเวลาจำกัด
 • มีบทเรียนและการสะท้อนตนเองจากผู้เรียนแบบกึ่งออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันฯ
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบเวลาเรียนกับการอบรมในห้องและการให้คำปรึกษาในแนวทางเดียวกันต่อชั่วโมง

⏰ เวลาอบรมและสถานที่

 

รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ :

วันที่ 13 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2564 ทางอีเมล์และเว็บไซต์ที่กำหนด

📝 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม

 
 • สมุดบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว (วัดทะแยงมุม) ขึ้นไป โดยประมาณ
 • ปากกา / อุปกรณ์การเขียน
 • สีเทียน หรือ สีชอล์ค 
 • อุปกรณ์เปิดอีเมล์ และ เว็บไซต์

🙋‍ ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

“รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม ตอนแรกคิดว่าตัวเองแย่มาก เป็นคนป่วยทางใจถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองต้องดิ่งเหวแน่ๆ และทุกอย่างก็จะพังทลายหมด ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับความทุกข์ของตัวเอง ครั้งแรกที่เริ่มเขียนบันทึก เหมือนเป็นการทบทวนถึงช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งเราสัมผัสด้วยใจของตัวเอง

“การเขียนบันทึกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม สี่และห้า และครั้งต่อๆมาเหมือนเป็นการมองตัวเองและใช้เวลาค่อยๆทบทวนตัวเองอีกครั้ง การระบายความทุกข์ด้วยลายมือตวัดรวดเร็วบางครั้งถึงขั้นอ่านไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เมื่อลงมือเขียนในข้างที่ไม่ถนัดเรากลับมองเห็นความคิดและการกระทำของตัวเองชัดขึ้น และมีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นจนนำไปสู่มุมมองและการปฏิบัติต่อกายและใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจิตใจ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่หลีกหนีสภาพอันไม่พึงประสงค์ ยอมรับและอยู่กับมัน เป็นการยืนอยู่บนฐานความเป็นจริงไม่ใช่การคาดหวังกับสังคมอุดมคติอย่างที่เคยเป็นมาก่อน”

คุณสลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ

 

การเขียนและการทบทวนหลังจากนั้นช่วยขยายความคิดและความระลีกรู้ถึงแง่มุมที่ไม่คาดคิด มีประโยชน์กับการคลี่คลายเรื่องที่คับข้องใจ พึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น รู้สึกเป็นมิตรกับตัวเอง การเรียนทำให้เกิดเงื่อนไขที่เต็มใจในการทบทวนชีวิต ได้ให้มิตรภาพกับตัวเอง การเขียนมาตามลำดับเมื่อถึงหัวข้อสุดท้ายคือ ผู้เยียวยาภายใน ทำให้ทุกอย่างลงตัวเหมือนต่อจิ๊กซอว์เสร็จ”

คุณสุจิตตา (อิ๋ว) อาชีพ ทำงานอิสระด้านพัฒนาบุคลากร  

 

“ไม่น่าเชื่อว่าการเขียนในแต่ละหัวข้อต่างๆ เหมือนเป็นการเยียวยาตัวเองได้จริงๆ ประทับใจคุณครูค่ะที่ทุกครั้งเวลาที่ได้อ่านครูตอบกลับมาแล้วตื้นตัน น้ำตาไหลทุกครั้งเลยค่ะ รับรู้ได้เลยว่ามีครูที่เข้าใจความรู้สึกเราจริงๆ ทั้งยังได้กลับไปทบทวนเวลาที่คุณครูแนะนำในบางจุดแล้วมันชัดเจนมากขึ้น

ได้คุยกับตัวเองคุยกับหัวใจตัวเอง บอกรัก และชื่นชมตัวเอง เหมือนมีเพื่อนที่สนิทที่สุดอยู่ข้างๆตลอดเวลา รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่เหงา ไม่เดียวดายอีกต่อไป ได้เข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้น ทั้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ฝังใจในอดีต สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด จนเราไม่กล้าไปคิดถึงมัน ไม่กล้าไปแตะ ไม่กล้าไปเฉียดใกล้ แต่มันยังคงอยู่ในความทรงจำที่เจ็บปวดมันอยู่ตรงนั้นเสมอ แต่หลังจากผ่านการเข้าไปทำความเข้าใจภายในจากการอบรม ได้รับการเยียวยาจริงๆค่ะ รู้สึกโล่งสบายขึ้น” 

คุณมนต์สินี (เจี๊ยบ) อาชีพ เจ้าของกิจการ

🏷 ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน  1,900 บาท (เฉลี่ยวันละไม่ถึง 70 บาท)

สามารถขอแบ่งชำระสองงวดครั้งละ 950 บาท โดยงวดสุดท้ายต้องชำระไม่เกินวันจบอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ปัญญ์สเปซ แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์ฟรี

2 ) โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

3 ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

🧙‍ วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

🤗 สมัครเข้าเรียน

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์

dhammaliterary@gmail.com

 

🤝 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

📬 รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่

dhammaliterary@gmail.com

www.facebook.com/khianpianchiwit

 

📖 อ่านบทเรียนและความประทับใจ “เขียนเยียวยา”

เปิดอ่านได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนเยียวยา/