Visual Notes เพื่อการเยียวยา

 

“Visual Notes เพื่อการเยียวยา”

การจดบันทึกเป็นภาพเพื่อการดูแลจิตใจตน

Visual Notes บนพื้นฐานของ Visual Thinking คือการจดบันทึกเน้นภาพประกอบถ้อยคำ เพื่อใช้ศักยภาพของสมองสองซีกให้เกิดประโยชน์ โดยใช้การคิดเป็นภาพทำให้เกิดความจำที่แม่นยำ การคิดต่อยอดเชื่อมโยง และกระตุ้นการหาทางออกของปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์

การเขียนบันทึกลักษณะนี้ยังส่งเสริมการคิดนอกกรอบด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่แทนที่จะคิดเป็นถ้อยคำหรือเหตุผลในสมองเท่านั้น อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เด็กน้อยภายในตัวเราออกมามีชีวิตชีวาบนหน้ากระดาษและชีวิตประจำวัน

Visual Notes เพื่อการเยียวยา คือการใช้การเขียนบันทึกเน้นภาพประกอบถ้อยคำ และการคิดเป็นภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลจิตใจของตนเอง ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ ด้วยเทคนิคการเขียนบันทึกแบบต่างๆ บนพื้นฐานของจิตวิทยา เช่น ภาวะแฝงความเป็นเด็กหรือ เด็กน้อยภายใน , ความรู้สึกและความต้องการ , การเยียวยาปมในจิตใจ เป็นต้น เป็นผู้ช่วยของเราในการดูแลตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในด้านศิลปะ

🌟 เนื้อหาและเป้าหมายสำคัญ

 

 • เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Visual Notes และ Visual Thinking
 • ดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านกิจกรรมการเขียนบันทึก
 • ปลดปล่อยเด็กน้อยภายในของตนเอง
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกและมุมมองเชิงบวก เพื่อการแก้ไขปัญหา
 • เยียวยาความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ร่างกาย และปมปัญหาต่างๆ ผ่านกิจกรรมในการอบรม

✍️ กิจกรรมและสิ่งที่ฝึกฝน

 

 1. กล้าออกนอกกรอบ
 2. มองตัวเองรอบด้าน
 3. สำรวจความรู้สึกให้ชัดเจน
 4. กลับมารักร่างกาย
 5. ฝึกสมาธิให้ใจจดจ่อ
 6. เล่าเรื่องราวอย่างมีสีสัน
 7. เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี
 8. มองปัญหาอย่างลงลึก
 9. ทบทวนอดีตที่ผ่านมา
 10. เปิดมุมมองใหม่ต่อตัวเอง
 11. เปิดตัวตนที่หลากหลาย
 12. มองเป้าหมายและวางแผนชีวิต

😚 ผู้ที่สามารถเข้าร่วม

 

 • อายุ 17 ปีขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 16 คน สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
 • มีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ
 • ต้องการดูแลจิตใจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือคนอื่น

⌚ ระยะเวลาในการอบรม

 

จำนวน 2 – 4 วัน (ประมาณ 12-24 ชั่วโมง)

เนื้อหาจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาในการอบรม

🔍 กระบวนการอบรมในห้อง

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง

• ฝึกดูแลจิตใจ รับฟังความรู้สึก ความต้องการ และเสียงภายใน ผ่านการวาดเขียน
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยทบทวนบทเรียนและรับฟังเพื่อดูแลกัน

• ครูบรรยายหลักการที่เกี่ยวข้องในบางจุด ให้คำแนะะนำในการฝึกวาด พร้อมทั้งช่วยตีความสัญลักษณ์หรือประเด็นที่น่าสนใจ

📒 อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

 • ปากกาสี / เมจิก จำนวน 3 สีขึ้นไป
 • สมุดบันทึก / กระดาษ ขนาดเส้นผ่าทแยงมุมเจ็ดนิ้วขึ้นไป

🧚 วิทยากรผู้สอน

วริษฐา ขอประเสริฐ (จ๊ะเอ๋)

นักวาดภาพประกอบ , นัก Visual Notes Taking ในการจัดการอบรมและการเสวนา และผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ

มีผลงานวาดภาพประกอบให้กับหนังสือ มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ (2561)
หนังสือ ปลูกหุ้นในกระถางกิจการของเราเอง (2558)

มีส่วนร่วมในการดำเนินการอบรมให้กับบริษัทและหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ SCG, BETAGRO,CP, SGS, SVOA, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้วาดภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ เช่น เปาจังสาวน้อยแสนซน , ฉันเป็นเห็ด และออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์กับภาพประกอบเฟสบุ๊ค

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

🤝 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ โดยจะไม่มีการคืนเงินเมื่อไม่เข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ตามที่สมัครไว้ แต่สามารถเลื่อนได้หากมีความจำเป็น โดยไม่เกินปีเดียวกันกับการอบรมนั้น ๆ หรือตามที่โครงการพิจารณา

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอตามอัตราหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลัง โปรดแจ้งเหตุผลให้ทางผู้ประสานงานหรือครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

📩 เชิญอบรมในองค์กร

 

ทางโครงการมีความยินดีจัดอบรมให้กับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ได้ติดต่อเรียนเชิญ โดยมีจำนวนผู้เรียน 6 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 26 คนต่อรอบ

มีค่าวิทยากร 8,000 บาท ต่อวัน หรือตามที่ตกลง ไม่รวมค่าเดินทาง

 

สนใจติดต่อได้ที่ :

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

วาดเล่นๆ ดีต่อใจ

 

ทดลองเรียนและทำกิจกรรม Visual Notes แบบง่ายๆ ในคอร์สออนไลน์ไม่จำกัดเวลา

ผ่านเว็บไซต์โครงการปัญญ์ สเปซ ในราคาย่อมเยาว์

 

💌 สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่

https://punnspace.com/p/visualnotesgoodforheart/