Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

 

“Visual Notes เพื่อการเยียวยา”

การจดบันทึกเป็นภาพเพื่อการดูแลจิตใจตน (รุ่นสาม)

 

หลักสูตรพิเศษต่อยอดจากการอบรมชุด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” กว่าสี่สิบรุ่นในรูปแบบใหม่ รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

อบรมในห้อง ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์) และกิจกรรมการบ้าน ๑ สัปดาห์
วันที่ ๒๑ – ๒๒ และ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๔ วัน

 

Visual Notes บนพื้นฐานของ Visual Thinking คือการจดบันทึกเน้นภาพประกอบถ้อยคำ เพื่อใช้ศักยภาพของสมองสองซีกให้เกิดประโยชน์ โดยใช้การคิดเป็นภาพทำให้เกิดความจำที่แม่นยำ การคิดต่อยอดเชื่อมโยง และกระตุ้นการหาทางออกของปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์

การเขียนบันทึกลักษณะนี้ยังส่งเสริมการคิดนอกกรอบด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่แทนที่จะคิดเป็นถ้อยคำหรือเหตุผลในสมองเท่านั้น อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เด็กน้อยภายในตัวเราออกมามีชีวิตชีวาบนหน้ากระดาษและชีวิตประจำวัน

Visual Notes เพื่อการเยียวยา คือการใช้การเขียนบันทึกเน้นภาพประกอบถ้อยคำ และการคิดเป็นภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลจิตใจของตนเอง ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ ด้วยเทคนิคการเขียนบันทึกแบบต่างๆ บนพื้นฐานของจิตวิทยา เช่น ภาวะแฝงความเป็นเด็กหรือ เด็กน้อยภายใน , ความรู้สึกและความต้องการ , การเยียวยาปมในจิตใจ เป็นต้น เป็นผู้ช่วยของเราในการดูแลตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในด้านศิลปะ

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์สื่อวิดีโอการสอน รวมความยาวมากกว่า ๔๙๐ นาที ใน ๑๓ บท , การวาดเขียนในสมุด , การส่งการบ้านทางอีเมลโดยมีครูผู้สอนรับฟังและแนะนำรายบุคคล

🌟 เนื้อหาและเป้าหมายสำคัญ

 

  • ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Visual Notes และ Visual Thinking
  • ผู้เข้าร่วมได้ดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านกิจกรรมการเขียนบันทึก
  • ผู้เข้าร่วมได้ปลดปล่อยเด็กน้อยภายใน อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกและมุมมองเชิงบวก เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการคิดในมุมมองใหมๆ
  • ผู้เข้าร่วมได้เยียวยาความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ร่างกาย และปมปัญหาต่างๆ ผ่านกิจกรรมในการอบรม

😚 ผู้ที่สามารถเข้าร่วม

 

  • อายุ ๑๗ ปีขึ้นไป จำนวนไม่เกิน ๑๖ คน สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
  • มีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่มีเงื่อนไข
  • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ
  • ทำกิจกรรมและศึกษาเนื้อหาต่างๆ ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ระบุไว้

📒 อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

  • ปากกาสี / เมจิก จำนวน ๓ สีขึ้นไป
  • สมุดบันทึก / กระดาษ ขนาดเส้นผ่าทแยงมุมเจ็ดนิ้วขึ้นไป

🔍 กระบวนการอบรมในห้อง

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง

• ฝึกดูแลจิตใจ รับฟังความรู้สึก ความต้องการ และเสียงภายใน ผ่านการวาดเขียน
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยทบทวนบทเรียนและรับฟังเพื่อดูแลกัน

• ครูบรรยายหลักการที่เกี่ยวข้องในบางจุด ให้คำแนะะนำในการฝึกวาด พร้อมทั้งช่วยตีความสัญลักษณ์หรือประเด็นที่น่าสนใจ

⌚ วันและเวลาในการอบรม

 

(รุ่นที่สาม) วันที่ ๒๑ – ๒๒ และ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๔ วัน

มีกิจกรรมการบ้านทำระหว่างสัปดาห์ ส่งภายในเวลาที่ครูกำหนด

🏠 สถานที่จัดอบรม

 

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

💰 ค่าลงทะเบียน

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท [ 3,200 – 5,400 บาท ] ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ 

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

๒ ) โครงการ การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

🧚 วิทยากรผู้สอน

วริษฐา ขอประเสริฐ (จ๊ะเอ๋)

นักวาดภาพประกอบ , นัก Visual Notes Taking ในการจัดการอบรมและการเสวนา และผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ

มีผลงานวาดภาพประกอบให้กับหนังสือ มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ (2561)
หนังสือ ปลูกหุ้นในกระถางกิจการของเราเอง (2558)

มีส่วนร่วมในการดำเนินการอบรมให้กับบริษัทและหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ SCG, BETAGRO,CP, SGS, SVOA, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้วาดภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ เช่น เปาจังสาวน้อยแสนซน , ฉันเป็นเห็ด และออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์กับภาพประกอบเฟสบุ๊ค

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

✍️ สมัครเข้าเรียน

 

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน ๑๒ คน )

🤝 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ โดยจะไม่มีการคืนเงินเมื่อไม่เข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ตามที่สมัครไว้ แต่สามารถเลื่อนได้หากมีความจำเป็น โดยไม่เกินปีเดียวกันกับการอบรมนั้น ๆ หรือตามที่โครงการพิจารณา

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอตามอัตราหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลัง โปรดแจ้งเหตุผลให้ทางผู้ประสานงานหรือครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

📩 ติดต่อสอบถาม

 

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit