คอร์สการอบรม

> หลักสูตรที่เปิดเรียน

ท่องแดนฝัน Dreamland Journal 🧙

ไขความลับโลกยามหลับใหล ถอดรหัสจิตใต้สำนึก

ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 17 และ ขั้นสูง 🧞‍♂️

เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 53 ✍🏻 

Transformative Writing

> คอร์สออนไลน์ ตลอดชีพ

เขียนรักษาใจ ❤️

หนังสือออนไลน์ มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

เขียนพิชิตความสำเร็จ 🏅

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ การเขียนเพื่อสร้างความสำเร็จ

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมธรรมะและการพัฒนาจิตใจแก่สังคม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งการอบรม สื่อเรียนรู้ การประกวดงานเขียน คอร์สออนไลน์ และหนังสือบทความ โดยไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด รวมทั้งไม่พึ่งรายได้จากการโฆษณาเพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กๆ

 

👉 อ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยได้ที่เอกสาร :

https://docs.google.com/document/d/1cza90LzAOUwgGqIbEjWxG6HbCoBnKjpWHhRAXPzKt4k/edit?usp=sharing

 

👉 รวมกิจกรรมการกุศลของสถาบันฯ : youngawakening.org/write4life/charity-project/

 

> กิจกรรมเพื่อการกุศล

โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา 🧘

ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ และขัดเกลากิเลสผ่านศิลปะการเขียน

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

หลักสูตรการอบรมทั้งหมด