คอร์สการอบรม

> หลักสูตรที่เปิดเรียน

มองชีวิตผ่าน 7 จักระ 🧚‍♂️

วางแผนชีวิตปีใหม่ด้วยการฟังเสียงร่างกายและหัวใจ

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15

เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go 🧚‍♂️

คอร์สดูแลใจ ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

มีแค่รัก Unconditional Love 🧚‍♂️

คอร์สนี้มีแค่รัก ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

Dreamland Journal รุ่นที่ 2 🧚‍♂️

บันทึกท่องโลกจิตใต้สำนึก

ผ่าน Zoom ในคืนวันที่ 15 – 16 , 22 – 23 กุมภาพันธ์

และ 1 – 2 มีนาคม 2566

เขียนเปลี่ยนชีวิต : รุ่นที่ 54 🧚‍♂️

เขียนรู้จักตน บันทึกรักษาใจ จรดปากกาเปลี่ยนตัวเอง

วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : รุ่นที่ 16 🧚‍♂️

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม และ 9 – 11 มิถุนายน 2566

ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : รุ่นที่ 18 🧚‍♂️

สะกดจิตบำบัดและฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis

ผ่าน Zoom ในวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 พฤษภาคม 2566

> คอร์สออนไลน์ การกุศล

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

> หลักสูตรสำหรับองค์กร

ห้องเรียน วิถีครู 🧘

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง