คอร์สการอบรม

> หลักสูตรที่เปิดเรียน

มองชีวิตผ่าน 7 จักระ 🧚‍♂️

วางแผนชีวิตปีใหม่ด้วยการฟังเสียงร่างกายและหัวใจ

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15

เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go 🧚‍♂️

คอร์สดูแลใจ ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

มีแค่รัก Unconditional Love 🧚‍♂️

คอร์สนี้มีแค่รัก ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

Dreamland Journal รุ่นที่ 2 🧚‍♂️

บันทึกท่องโลกจิตใต้สำนึก

ผ่าน Zoom ในคืนวันที่ 15 – 16 , 22 – 23 กุมภาพันธ์

และ 1 – 2 มีนาคม 2566

เขียนเปลี่ยนชีวิต : รุ่นที่ 54 🧚‍♂️

เขียนรู้จักตน บันทึกรักษาใจ จรดปากกาเปลี่ยนตัวเอง

วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15

> สื่อออนไลน์ ตลอดชีพ

เขียนรักษาใจ ❤️

หนังสือออนไลน์ มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

เขียนพิชิตความสำเร็จ 🏅

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ การเขียนเพื่อสร้างความสำเร็จ

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมธรรมะและการพัฒนาจิตใจแก่สังคม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งการอบรม สื่อเรียนรู้ การประกวดงานเขียน คอร์สออนไลน์ และหนังสือบทความ โดยไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด รวมทั้งไม่พึ่งรายได้จากการโฆษณาเพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กๆ

 

👉 อ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยได้ที่เอกสาร :

https://docs.google.com/document/d/1cza90LzAOUwgGqIbEjWxG6HbCoBnKjpWHhRAXPzKt4k/edit?usp=sharing

 

👉 รวมกิจกรรมการกุศลของสถาบันฯ : youngawakening.org/write4life/charity-project/

 

> กิจกรรมเพื่อการกุศล

โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา 🧘

ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ และขัดเกลากิเลสผ่านศิลปะการเขียน

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

หลักสูตรการอบรมทั้งหมด