คอร์สการอบรม

> หลักสูตรที่เปิดเรียน

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : รุ่นที่ 16 🧚‍♂️

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม และ 9 – 11 มิถุนายน 2566

ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : รุ่นที่ 18 🧚‍♂️

สะกดจิตบำบัดและฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis

วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

เขียนภาวนา : รุ่นที่ 14  🧚‍♂️

ฝึกสมาธิและเจริญสติผ่านศิลปะการเขียนอย่างเข้มข้น

วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 กรกฎาคม และ
12 – 13 , 19 – 20 , 26 – 27 สิงหาคม 2566 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : รุ่นที่ 17 (ออนไลน์) 🧚‍♂️

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น

วันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 25 พฤศจิกายน 2566

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

> การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

เขียนบำบัดส่วนตัว  👨‍🏫
Private Therapeutic Writing Session

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัวออนไลน์ ด้วยการเขียนบำบัด
ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ประกอบด้วยทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์

> คอร์สออนไลน์ การกุศล

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

> หลักสูตรสำหรับองค์กร

ห้องเรียน วิถีครู 🧘

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง