เขียนข้ามขอบ : เขียนปลดล็อกชีวิต

“เขียนข้ามขอบ” :

เขียนปลดล็อกชีวิต

 

Writing For Mind Shifting Course

 

ทะลุกรอบความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต ปลดล็อกใจ และก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัย ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

 

รูปแบบกึ่งออนไลน์ (เรียนผ่าน Email+สมุดบันทึก)

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป

 

⭐️ เป้าหมายในการอบรม

 

 • ผู้เรียนสามารถใช้บันทึกเพื่อการก้าวข้ามความกลัว ความเชื่อ และความไม่มั่นใจในตนเองได้ ในเรื่องต่างๆ ของชีวิต
 • ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการเขียนเพื่อปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตนเอง ก้าวข้ามขีดจำกัดมุมมองเดิมของตน
 • ผู้เรียนสามารถใช้การเขียนเพื่อย้อนกลับมาทำความเข้าใจตนเอง และปัญหาในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นหรือกำลังเผชิญ
 • ผู้เรียนสามารถใช้บันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวก ความรู้สึกดี และมุมมองที่สร้างสรรค์ต่อชีวิต

 

หลักสูตรการเขียนนี้มิได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสร้างผลงานให้ผู้อื่นอ่าน แต่มุ่งเน้นการพัฒนาตัวผู้เขียนผ่านการเขียนบันทึกเชิงสร้างสรรค์ผ่านวิธีการ เขียนสั่งจิต เขียนเพื่อก้าวข้ามขอบ เขียนจินตลีลา และเขียนเน้นประสาทสัมผัส เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เขียนในด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวข้ามขีดจำกัดชีวิต และสั่งจิตกำกับใจ  ก้าวออกมาเผชิญกับขอบของตนและเปิดมุมมองกำกับจิตตนไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ด้วยการพาตนกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อ “เห็นใจ” และ “กำกับใจ” ปลดปล่อยศักยภาพที่เรามีแต่หลงลืม ด้วยรูปแบบการเขียนบันทึกเชิงกระบวนการในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

ลักษณะของการเขียนข้ามขอบ คือ การเขียนกึ่งบันทึกที่มีการกำหนดหัวข้อ ลักษณะการเขียน การต่อคำ กระบวนการหรือเทคนิค และการจินตภาพ เพื่อกระตุ้นผู้เขียนทิ้งกรอบข้อจำกัดเดิมของตน เผชิญกับจุดหวั่นไหว และริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึก มุมมอง และท่าทีต่อชีวิต เพื่อก้าวข้ามจากกับดักความคิดและสิ่งที่ถ่วงรั้งพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ เพื่อติดปีกให้กับหัวใจและพลังสร้างสรรค์

ขั้นตอนสำคัญ เขียนข้ามขอบ

 • เรียนรู้จุดหวั่นไหว : เผชิญความท้าทายและกรอบที่ปิดกั้น กล้าที่จะเริ่มต้นและก้าวสู่ “พื้นที่เสี่ยง”
 • ตระหนักพื้นที่เคยชิน : ยอมรับการยึดติดและความเคยชิน “เห็นใจ” เพื่อปลดล็อกใจตน
 • ชิมลางอีกฝั่ง : น้อมนำศักยภาพอีกด้าน “กำกับใจ” เพื่อพาใจและการลงมือทำนอก “พื้นที่ปลอดภัย”
 • ลื่นไหลไม่จำกัด : นำความสร้างสรรค์ประสานทุกด้านของใจ หาสมดุลและความพอดี

🗺 รูปแบบการเรียน

 

รูปแบบ กึ่งออนไลน์ : เรียนทางไกลโดยใช้อีเมล มีสื่อเว็บไซต์ให้ศึกษาเนื้อหาและขั้นตอนแบบฝึกหัด ลงมือทำกิจกรรมบันทึกส่งครูผ่านแบบฟอร์มหรือช่องทางที่กำหนด และได้รับคำแนะนำตอบกลับจากครูโดยตรงทางอีเมล

 

โดยมีหัวข้อกิจกรรมแบบฝึกหัดและบทเรียนมากกว่า 30 หัวข้อ  มีเวลาเรียน 4 สัปดาห์ โดยจะต้องลงมือทำส่งอย่างน้อย 7 ครั้งจึงผ่านการอบรม

 

🧑‍💻 การอบรมแบบ กึ่งออนไลน์ ดีอย่างไร

 

 • ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านการเลือกหัวข้อและการคุยแลกเปลี่ยนกับครู ซึ่งดูแลรายบุคคลมากกว่าในห้อง
 • มีระยะเวลาในการเรียนมากถึง 4 สัปดาห์ ผู้เรียนเลือกเวลาด้วยตนเองว่าจะเข้าศึกษาและส่งกิจกรรมเมื่อใด ก่อนหมดเขตที่กำหนด
 • มีหัวข้อเนื้อหามากกว่า 30 หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เรียนจบได้แบบฝึกหัดทำต่อด้วยตัวเอง
 • เป็นส่วนตัว แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเฉพาะเนื้อหาสำคัญ มีเวลาในการบันทึกไม่ต้องรีบเร่งทำเสร็จพร้อมกัน
 • ผสมผสานข้อดีของการเรียนในห้องและการเรียนแบบออนไลน์ ลงลึกได้มากกว่าการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอธรรมดา และมากกว่าในห้องที่มีเวลาจำกัด
 • มีบทเรียนและการสะท้อนตนเองจากผู้เรียนแบบกึ่งออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันฯ
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบเวลาเรียนกับการอบรมในห้องและการให้คำปรึกษาในแนวทางเดียวกันต่อชั่วโมง

🎊 ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

ก่อนที่จะเริ่มการอบรมก็ยังคิดๆนะคะว่า มันจะ เวิร์ค เหรอคะ แต่ไม่น่าเชื่อค่ะ มันโอเคมากๆเลย หนูรู้สึกได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

หนูได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ หนูได้ทบทวนตัวเอง เห็นตัวเอง ได้เข้าใจ ยอมรับ หนูได้รู้จักความอิสระ แม้ในสภาวะตึงเครียส
หนูสุข สงบ แม้ว่าสถานการณ์มันไม่เป็นตามที่เราคิด

เรา คือผลลัพธ์ ของตัวเราเอง เราเท่านั้น คือผู้ที่จะก้าวข้าม ข้อจำกัด กรอบ ความกลัวต่างๆ เราคือความอิสระ สุข ทุกข์ ก็มีเพียงแต่เราเท่านั้นที่จะยอมรับ และก้าวข้าม ”

คุณสุพิตา (นิ) อาชีพ ค้าขาย

 

ก่อนเข้าร่วม กังวลในวิธีการเรียนว่าจะเริ่มเขียนได้อย่างไรไม่มีอาจารย์สอน เราจะทำได้หรือไม่เพราะไม่มีใครบังคับเหมือนเรีบนในชั้นเรียน หลังอบรม ประทับใจรูปแบบและวิธีการมาก หัวข้อและวิธีการชัดเจน มีตัวอย่าง ชื่อหัวข้อดึงดูดความสนใจให้มีไอเดียที่เราคิด หรือลองเขียนได้จริง มั่นใจว่าการเขียนช่วยเปลี่ยนจากด้านในเราได้

การทบทวน ใคร่ครวญ ทำให้เราสามารถค้นหาและกล้าวาดและระบายสิ่งที่เราไม่กล้าเปิดความคิดหรือความรู้สึกเหล่านั้นให้ใครรู้ได้ แต่ใจเราเบาลงเมื่อได้ฝึกเขียน ความรู้สึกต่าง ๆ ยังคงไม่มีใครรู้กับเรา แต่เราได้ขัดเกลาบางอย่างออกไปบ้างแล้วเมื่อเขียนเสร็จ

ในการอบรมนี้ เราก้าวข้ามขอบด้วยการที่เราเห็นคุณค่าและความภูมิใจในตัวเองสิ่งดี ๆ ที่เราทำได้ และขอบที่เรากล้ายอมรับว่าเราทำอะไรไม่ดีแล้วเราหันกลับไปเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างที่โดนเรากระทำ

ไม่มีอะไรจะสำเร็จได้หากไม่ลงมือปฏิบัติ จงให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ และเมื่อเราค้นพบสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งความคิดและความรู้สึกแล้วจงแก้ไขและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแม้จะแก้ไขได้เพียงเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าให้มันเกาะกินใจเราไปตลอด ”

คุณปรางทิพย์ (ปราง) อาชีพ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

 

ได้ก้าวข้ามขอบทีละเล็กทีละน้อย เป็นลำดับขั้นตอน ได้ค้นพบการตนเอง ได้พูดคุยกับตนเอง ได้พบสิ่งมหัศจรรย์จากจิตใต้สำนึกที่ออกมาพูดคุยกับเรา ได้ให้เราพบกับตัวตนที่เราหลงลืมไป ได้นำพาให้เรามีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ ได้อยู่กับตนเองมากขึ้นเป็นดั่งหนอนผีเสื้อที่กำลังคืบคลานหรืออาจกำลังอยู่ในดักแด้ที่ใกล้ถึงวันออกจากเปลือก รอวันกางปีกและโบยบินอย่างเข้มแข็งมั่นคงและมีอิสระ ก้าวข้ามความกลัวในใจตัวเอง เรียนรู้และเติบโตในทุกๆด้าน ในแต่ละหัวข้อที่ได้เขียนมีทั้งอารมณ์สุข ทุกข์ รวมทั้งอารมณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย มีความประทับใจในหัวข้อบันทึกในแต่ละระดับที่ครูนำมาให้ทำ และประทับใจที่ครูตอบอีเมลล์กลับและให้คำแนะนำ

ในการอบรม พบความอ่อนโยน ความกลัว ความกล้าหาญ ในตัวเอง ได้พบข้อดี ข้อเสีย ที่เราต้องการพัฒนาและปรับปรุง ได้พบกับความต้องการในจิตใต้สำนึกผ่านการเขียนไม่หยุดปากกา ได้ค้นพบตัวตนและเป้าหมายหลักในชีวิตของเรา ได้พบขอบ หรือจุดหวั่นไหวของตัวเองซึ่งเป็นปัญหาหลักในการดำเนินชีวิตทุกๆเรื่อง

” การเริ่มลงมือเขียนหัวข้อแรก ก็เป็นการก้าวข้ามขอบเล็กๆ ยิ่งเขียนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าถึงหัวใจของเราเองมากขึ้น ค้นพบจุดหวั่นไหว ขอบของตัวเองมากมายหลายเรื่อง ได้พบแรงผลักดัน เป้าหมายของชีวิต หรืออีกด้าน ก็เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้น ได้ผ่อนคลายความทุกข์ แต่บทเรียนสำคัญที่ได้จากการเรียนเรื่องนี้ คือ การลงมือทำ และหยุดนิ่ง สงบอยู่กับตัวเองดั่งหนอนดักแด้รอวันบิน ”

คุณสุพัตรา (เอ๋) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

 

⏰ เวลาอบรมและสถานที่

 

รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ :

วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564 ทางอีเมล์และเว็บไซต์ที่กำหนด

📝 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม

 
 • สมุดบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว (วัดทะแยงมุม) ขึ้นไป โดยประมาณ
 • ปากกา / อุปกรณ์การเขียน
 • สีเทียน หรือ สีชอล์ค
 • อุปกรณ์เปิดอีเมล์ และ เว็บไซต์

🏷 ค่าใช้จ่าย

รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ จำนวน 1,900 บาท (เฉลี่ยวันละไม่ถึง 70 บาท)

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ปัญญ์สเปซ แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์ฟรี

2 ) โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

3 ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

🤗 สมัครเข้าเรียน

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์

dhammaliterary@gmail.com

🤝 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

 

🤳🏻 สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

 

👀 อ่านบทเรียน “เขียนข้ามขอบ”

เปิดอ่านได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนข้ามขอบ