จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

 

จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16
เมื่อวันที่ 14 – 15 , 21 – 22 พฤษภาคม 2565 (Zoom)

ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแปดท่าน ดังนี้

👍 พวงแก้ว (นุ้ย) อาชีพ พนักงานบริษัท
👍 อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ
👍 กิตติมา (มด) อาชีพ รับจ้าง
👍 วริศษาว์ (ตาล) ธุรกิจส่วนตัว
👍 กนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน
👍 สุวิมล (สุ) อาชีพ ค้าขาย
👍 ณฐาพัทธ์ (พีช) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
👍 สิริลักษณ์ (ลักษณ์) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

 

สิ่งที่ได้ฝึกและเรียนรู้ จากการฝึกสะกดจิตคู่ 5 รอบ จากผู้เรียน

🌟 การใช้จินตนาการ / การไม่ติดกรอบ
🌟 ลองผิดลองถูก
🌟 การส่งพลังที่ดีให้ผู้อื่น / 
การรับพลังที่ดี – การให้อภัย
🌟 การตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า
🌟 การมีสติ – เห็นความคาดหวังของตัวเอง
🌟 การมีสมาธิ – ฟังเรื่องของเพื่อน 
จำขั้นตอน ฯ
🌟 เชื่อมั่นว่าทุกคนสะกดจิตได้ , สามารถพัฒนาได้
🌟 ใส่ใจรายละเอียด – ความต้องการของคนอื่น
🌟 แต่ละคนไม่เหมือนกัน – วิธีเดิมอาจใช้ไม่ได้
🌟 เชื่อ-ใช้ ความตั้งใจดีแก่ผู้อื่น / ปรารถนาช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ – เหมือนช่วยตนเอง
🌟 เห็นมุมมองจินตนาการกว้างมากขึ้น
🌟 “อย่าใส่ความเป็นตัวเราให้เขา ให้ใส่ความเป็นเขาแทน” – ไม่คิดแทนคนอื่น
🌟 วางใจให้กระบวนการไหลลื่น
🌟 ความเป็นผู้นำ – ต้องทรงพลังก่อน มั่นใจในตนก่อน
🌟 เห็นความผิดพลาดของตน – ระมัดระวัง

 

หลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”
https://youngawakening.org/write4life/mindpower/

 

“ห้รู้ว่าเสียง ความคิด และจินตนาการ มีอิทธพลต่อตัวเราอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างจิตกับร่างกายและบทเรียนต่างๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้”

“ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน)”