สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16

 

“ทำให้รู้ว่าเสียง ความคิด และจินตนาการ มีอิทธพลต่อตัวเราอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างจิตกับร่างกาย
และบทเรียนต่างๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้”

– คุณอัญชลี (อัญ)

 

“ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

– คุณพวงแก้ว (นุ้ย)

 

“💡 กระบวนการขั้นตอนการสะกดจิตอย่างถูกวิธี
💡 ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเห็นเพิ่มประสบการณ์และเห็นความผิดพลาดตัวเองเพื่อนำไปปรับปรุง
💡 เรียนรู้พลังงานของครู​ขณะที่สอนและขณะสะกดจิต​นร.​
💡ได้เรียนรู้จักกับเพื่อนๆ​ กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน​ เรียนรู้ความเหมือน​ความต่างของกันและกัน
💡 ได้เรียนรู้กับตัวเองว่า​ จิต​ เรามีความพิเศษมากๆ​ มีพลังอำนาจมากๆ​ในการพาเราไปรับรู้​ทุกสิ่งที่อยากรู้​ สั่งการสมองพฤติกรรม​ของเรา​ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงก็เพราะ​ จิต​”

– คุณสิริลักษณ์ (ลักษณ์)

 

“👉 เข้าใจกระบวนการทำงานของจิตใจเราเองมากขึ้น
👉ฝึกการระมัดระวัง การใช้ชีวิต ต้องมีสติ ในการใช้ชีวิต และรับข้อมูล ข่าวสารที่เข้ามากระทบอายตนะ ซึ่งสามารถส่งเข้าไปถึงจิตใต้สำนึก
👉 เราสามารถโปรแกรมจิตใจตัวเอง ให้ไปในทางที่เป็นกุศล​”

– คุณณฐาพัทธ์ (พีช)

 

“คอร์สนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆคนมีพลังมากมายอยู่ในตัว ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ทางออกที่เคยมองไม่เห็น และเปิดทางให้เราพบทางสว่างที่รออยู่ข้างหน้า สิ่งที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมาย และได้วิธีปฏิบัติที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการอ่านหน้งสือ ”

– คุณวริศษาว์ (ตาล)

 

สิ่งที่ได้ฝึกและเรียนรู้ จากการฝึกสะกดจิตคู่ 5 รอบ จากผู้เรียน

🌟 การใช้จินตนาการ / การไม่ติดกรอบ
🌟 ลองผิดลองถูก
🌟 การส่งพลังที่ดีให้ผู้อื่น / 
การรับพลังที่ดี – การให้อภัย
🌟 การตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า
🌟 การมีสติ – เห็นความคาดหวังของตัวเอง
🌟 การมีสมาธิ – ฟังเรื่องของเพื่อน 
จำขั้นตอน ฯ
🌟 เชื่อมั่นว่าทุกคนสะกดจิตได้ , สามารถพัฒนาได้
🌟 ใส่ใจรายละเอียด – ความต้องการของคนอื่น
🌟 แต่ละคนไม่เหมือนกัน – วิธีเดิมอาจใช้ไม่ได้
🌟 เชื่อ-ใช้ ความตั้งใจดีแก่ผู้อื่น / ปรารถนาช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ – เหมือนช่วยตนเอง
🌟 เห็นมุมมองจินตนาการกว้างมากขึ้น
🌟 “อย่าใส่ความเป็นตัวเราให้เขา ให้ใส่ความเป็นเขาแทน” – ไม่คิดแทนคนอื่น
🌟 วางใจให้กระบวนการไหลลื่น
🌟 ความเป็นผู้นำ – ต้องทรงพลังก่อน มั่นใจในตนก่อน
🌟 เห็นความผิดพลาดของตน – ระมัดระวัง

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

www.dhammaliterary.org/mindpower/

 

ตารางอบรมของโครงการ

www.dhammaliterary.org/open-course/