ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 15

เมื่อวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์

[ ผู้สำเร็จการอบรม ]

🤗 ณภัทร (ภัทร) อาชีพ นวดบำบัด/คลื่นเสียงบำบัด
🤗 พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน
🤗 คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์
🤗 พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์
🤗 เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ
🤗 พรจิตร (ปุ้ย) อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
🤗 ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ
🤗 ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ
🤗 นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู
🤗 ลำดวน อาชีพ แพทย์
🤗 อนุตรจิตต์ (นุ) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/โค้ช

 

 

[ ทบทวนสิ่งที่ได้ฝึกและเรียนรู้ จากการฝึกสะกดจิตคู่ 4 รอบ ]

✅ การใช้คลื่นเสียงในพูด
✅ เข้าใจประสบการณ์/
ธรรมชาติของแต่ละคน
✅ โค้ชนำทางสู่จิตใต้สำนึกตัวเอง
✅ ทำให้จิตของคนอื่นสงบลง
✅ แสดงความเป็นผู้นำ
✅ ใช้จินตนาการ / นึกเป็นภาพ
✅ การใช้ท่วงทำนอง/ถ้อยคำในการสื่อสาร เพื่อจูงใจคนอื่น
✅ การสังเกต (สีหน้า แววตา ท่าทาง) 
รับรู้อารมณ์อีกฝ่าย
✅ ความวางใจ (ตัวเอง / กระบวนการ / คู่)
✅ ไหวพริบในการพูดคุยกับเคส
✅ สัมผัสที่หก (ความรู้สึก) / เปิดช่องสัญญาณ
✅ สื่อสารจากความรู้สึกของตัวเอง
✅ ลด/วางตัวตนของตัวเอง 
(อ่อนน้อม ลดความโอ้อวด)
✅ การตั้งคำถาม
✅ ใช้หัวใจฟัง
✅ อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยวางความคิด (ด้นสด)
✅ ความเชื่อมั่น / เขียนให้พลัง
✅ ใช้ความเป็นกันเองเพื่อส่งพลังบวก
✅ ฝึกสะกดจิตกับตัวเอง
✅ เชื่อมโยงกับครูภายใน ความเป็นผู้ใหญ่

 

รายละเอียดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”
https://youngawakening.org/write4life/mindpower/