ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่น 5 Certified Hypnotherapist

วันที่ 16-17 และ 23-24 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์

 

[ ผู้สำเร็จการอบรม ]

🤗 พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน
🤗 คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์
🤗 พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์
🤗 เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ
🤗 ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ
🤗 ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ
🤗 นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู
🤗 ลำดวน อาชีพ แพทย์
🤗 อนุตรจิตต์ (นุ) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/โค้ช
🤗 กฤตวรรณ (อุ้ย) อาชีพ ครู
🤗 ปานภัสส์ (รี) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

 

 

[ การเติบโตจากการเรียนรู้สี่วัน ]

✅ ข้ามขอบของตัวเองด้วยการทำในสิ่งที่ปฏิเสธมาโดยตลอดได้สำเร็จ และเป็นประโยชน์กับทุกหัวใจที่เดินทางมาเรียนรู้ด้วยกัน
✅ เปิดรับ เปิดใจ เปิดกว้างให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เข้ามาในพื้นที่ของตัวเอง วางใจและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง เผื่อแผ่กับผู้อื่นอย่างไม่แบ่งแยก
✅ ได้รับประสบการณ์จากเพื่อน นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาตัวเอง
✅ ฝึกการนำพาผู้คนให้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน การใช้คำ ใช้ภาษา ใช้น้ำเสียง ได้เห็นแนวคิด ได้เห็นวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์
✅ รับฟังความคิดเห็น​ผู้อื่นมากขึ้น กล้าแสดงออก แก้ไขปัญหา​เฉพาะ​หน้า และมีจิตที่นิ่งสงบมากขึ้น
✅ ทำลายกำแพงความกลัว ความไม่มั่นใจในตัวเองของการที่ต้องพูดเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม
✅ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
✅ เห็นความจริงบางอย่างที่เรายึดมั่นถือมั่นมานาน ได้เข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองในอีกด้านหนึ่ง รู้สึกได้ว่าเติบโตทางสติปัญญาและพร้อมจะน้อมไปเพื่อการลดละตัวตน
✅ เข้าใจการทำงานของจิต สั่งสามารถโปรแกรมและสั่งจิตตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ก่อนหน้านี้สั่งแต่จิตให้กินตลอดเวลา นึกถึงอาหารตลอดเวลา ตอนนี้สามารถโปรแกรมจิตได้แล้วว่าพลังงานเหลือเฟือ อิ่มตลอดเวลา ต้องการเพียงน้ำเปล่าในวัน fasting
✅ รู้สึกเป็นตัวของตัวเองและผ่อนคลาย ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อการยอมรับจากใคร รู้สึกมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อยากช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส รู้สึกมาถูกทางและได้เติมเต็มจิตวิญญาน
✅ ค่อยๆ มีความมั่นคงภายในจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนต้นไม้ที่เติบโตทุกวันแต่เราไม่ทันสังเกตเห็น เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือ รากที่หยั่งลึกลงไปบนผืนดิน
✅ ได้รู้จักเด็กน้อยในตัวเองเพิ่มขึ้น สัมผัสถึงแก่นแท้ในตัวเอง อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนธรรมดาที่มีรัก โลภ โกรธ หลง ได้อย่างไม่ผลักไส แต่ใคร่ครวญด้วยปัญญา
✅ กล้าที่จะลองขัดใจตัวเองเพราะเชื่อครูว่า ขัดใจ=ขัดเกลาอัตตา กล้าที่จะท้าทายตนเอง โดยใช้ใจนำสมองในการเขียนบท
✅ ก้าวข้ามความคิดว่าเรื่องธรรมะเป็นของยาก เชื่ออย่างสนิทใจแท้ว่าพลังแห่งจิต มีอย่างจริงแท้
เกิดภาวะลื่นไหล สนุกคิดบิดแต่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ออกมาเป็นเอกลักษณ์
✅ เข้าใจอิทธิพล ผลของจิต รวมทั้ง กระบวนการแก้ไข
ต่อยอดการพัฒนาจิต จากการฝึกสติสมาธิ 
เตือนจิตตัวเองลึกมากขึ้น
✅ มีบททดสอบเข้ามาให้ใจหวั่นไหว สั่นสะเทือน แต่สิ่งที่ต่างไปคือ กลไกป้องกันตัวเอง ร่องเดิมที่เคยชิน ด้วยการ โต้ตอบ หรือ หนี กลับลดลง ไม่ได้หายไป แต่เข้าใจในกระบวนการ
ในใจตัวเองมากขึ้น
✅ ได้ทันใจตัวเองเข้ามาดูภายใน และเพิ่มต้นทุนด้านในให้มั่นคงขึ้น มองเห็นตามจริงได้ชัดขึ้น อยู่กับความไม่พอใจ ไม่ถูกใจได้อย่างไม่ผลักไส และเป็นมิตรกับความรู้สึก 
รัก โลภ โกรธ หลง ในตัวเอง
✅ สามารถเชื่อมโยงกับจิตผู้รู้ สามารถโปรแกรมจิตใหม่ ให้มี Mindset ใหม่ มีความเชื่อมั่นว่า ฉันคือผู้บัญชาการชีวิตตัวเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”
https://youngawakening.org/write4life/mindpower/