Dreamland Journal บันทึกท่องโลกจิตใต้สำนึก

   

Dreamland Journal :

บันทึกท่องโลกจิตใต้สำนึก

 

ไขความลับความฝันยามหลับใหล

ถอดรหัสจิตใต้สำนึก ผ่านศิลปะกับการเขียน

 

 • ความฝันของเราหมายถึงอะไร ? 
 • เหตุการณ์แปลกๆ และสัญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตจะสื่อสารอะไร ?
 • จริงๆ แล้วเราเป็นใคร ?
 • โลกของจิตใต้สำนึก และวิญญาณต้องการพาเราไปสู่แห่งหนใด ?

 

เชิญร่วมหาคำตอบในคอร์ส ท่องแดนฝัน Dreamland Journal อบรมการใช้ศิลปะกับการเขียน เพื่อถอดรหัสสัญญาณชีวิต เดินทางสู่โลกจิตใต้สำนึก ไขความฝันยามหลับ และการฝึกจินตภาพเพื่อหยั่งความจริงเชิงลึก

ที่มาและหลักการ

 

🌠 ความฝัน และ นิมิตต่างๆ ทั้งภาพในใจกับปรากฏการณ์ที่ยากจะเข้าใจความหมาย ไม่ใช่เรื่องงมงาย สำหรับจิตวิทยาแล้วความฝันยามหลับใหล คือประตูอีกบานที่เปิดสู่โลกของจิตใต้สำนึก ซึ่งเปิดเผยเรื่องราวและความหมายมากมายที่เราหลงลืมไปในชีวิตยามตื่น นิมิต หรือ สัญญาณชีวิต (Signs Of Life) ต่างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในภาพใหญ่ของชีวิตที่สะท้อนเป็น “Feedback Loop” รอให้เราเปิดใจรับฟังและทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตและการรู้เท่าทันตนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งอาจทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรที่กักขังชีวิตของตนมาเนิ่นนาน

 

📝 การเขียนกับกระบวนการทางศิลปะ เช่น การวาด การเคลื่อนไหว เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลัง สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในจิตใต้สำนึก ทำงานกับสัญญาณและความฝัน (Dreamwork) โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ อันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาการเขียนบำบัด การสะกดจิต และจิตวิทยากระบวนการ (Process Work) ซึ่งทำให้การทำงานกับสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นี้ กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีสีสัน สนุก และเข้าใจง่ายขึ้น

 

🔮 การอบรม “Dreamland Journal” ถือเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากวิชา เขียนเปลี่ยนชีวิต, ห้องเรียน พลังแห่งจิต และรู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ โดยทั้งสามคอร์สนี้ล้วนเป็นกระบวนการพัฒนาจิตใจ ผ่านศิลปะ การเขียน จิตวิทยา และธรรมะ ทั้งนี้ทางโครงการเคยนำเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนของ Dreamland Journal มาสอนบ้างแล้วในหลักสูตรเก่าของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาทิเช่น “เขียนในเมฆ” “เขียนมหัศจรรย์ชีวิต” และ “เขียนค้นตน” โดยได้เรียบเรียงใหม่ให้เป็นหลักสูตรที่เน้นเฉพาะเจาะจง และเข้าถึงง่ายมากขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักแสวงหา นักเรียนรู้  และผู้ที่ต้องการเข้าใจชีวิตมากกว่าที่เคยผ่านมา

บุคคลที่เหมาะสม

 

👫 การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการทบทวนตนเอง เพิ่มความตระหนักรู้ในชีวิตประจำวัน ผ่านการทำงานกับความฝัน นิมิต และปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหลาย เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นที่ตั้ง

 

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เรื่องความฝัน จิตวิญญาณ จิตวิทยา การเขียน หรือศิลปะ หากแต่มีความใฝ่ในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง พร้อมเปิดใจรับฟังหรือมองความจริงในหลายๆ ด้าน ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

เป้าหมายอบรม

 

 1. ทบทวนชีวิต จิตใจ และตัวตนผ่านความฝันยามหลับ (Dreamwork)
 2. ฝึกถอดสัญญะของนิมิตทั้งหลาย (Signs Of Life)
 3. ใช้การเขียน ศิลปะ และจินตภาพ เข้าถึงโลกจิตใต้สำนึก (Unconscious Mind)
 4. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ ตัวตน และบทเรียนชีวิต ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

วันเวลาเรียน

 

⏱ คืนวันที่ 15 – 16 , 22 – 23 กุมภาพันธ์ และ 1 – 2 มีนาคม 2566 รวมหกคืน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.

 

* ควรเข้าเรียนได้ครบ และสามารถร่วมกิจกรรม รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ได้อย่างน้อย  5 ครั้งขึ้นไป

กระบวนการเรียนรู้

 

 • เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ ควบคู่กับการฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความเห็น และรับฟังเรื่องราวจากเพื่อนร่วมเรียน ไม่อนุญาตให้เข้าเรียนเพื่อฟังอย่างเดียว ตลอดทุกช่วงการอบรม
 • เน้นการมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม เพื่อได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ในกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก
 • เน้นการฝึกฝนจิตใจเป็นสำคัญ ผ่านทั้งหลักจิตวิทยา พุทธศาสนา และแนวคิดต่างๆ โดยมีการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
 • เน้นสติปัญญาและการขัดเกลา ไม่มุ่งที่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือเพื่อเสริมสร้างความหลง แต่เน้นให้เกิดความตระหนักรู้ การเปลี่ยนแปลงตนเอง และการละวาง เพื่อเกื้อกูลการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

🧚‍♂️ สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 

“ชอบตรงกระบวนการเรียนรู้ โดยการฝึกปฏิบัติ ซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่า เราสามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกได้ผ่านความฝัน ในแต่ละวันของชีวิต การนอนเป็น 1 ใน 3 ดังนั้น การนอน และหลับฝันได้ มันเหมือนเราได้เข้ามาพัก และได้เรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองจากภายใน โดยไม่ผ่านกระบวนการของตรรกะใด ๆ” / คุณพีช

 

“เมื่อคืนลองใช้ทักษะที่ครูสอนก่อนฝัน แล้วก็หลับไปเลยค่ะ ได้ฝัน2เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับความรักที่มีคนมาแอบรักเรา เรื่องที่2เป็นความรักในเชิงปกป้อง ตื่นขึ้นมาเลยได้ว่าสรุปว่า ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนก็สวยงามทั้งนั้น ถ้ารักนั้นตั้งอยู่บนศีลธรรมความถูกต้อง ความรักไม่จำเป็นต้องเห็นแก่ตัว รักเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุข เราควรยินดี รักคือการดูแล ปกป้อง คนที่สำคัญของเรา พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา ลูก อย่างเต็มที่ และถึงแม้เราต้องตายเพื่อปกป้องคนที่เรารัก นั่นก็คือความเต็มใจอย่างที่สุด เพราะความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว การอยู่โดยปราศจากคนที่เรารัก มันน่ากลัวกว่ามากในการเดินข้ามผ่านพ้นวิกฤตินั้นให้ได้

 

“ทุกความฝันนั้นมีความหมาย ซาบซึ้งได้ แต่อย่าจมอยู่ในฝัน จงใช้ฝันเป็นกุญแจสู่ประตูถัดไป 🔑”

/ คุณเชอร์รี่

 

“เราใช้จิตสำนึกในทุกเรื่องๆหรือทุกๆปัญหาไม่ได้ เราต้องหัดฝึกการใช้จิตใต้สำนึกที่มีพลังมหาศาล
ดูบ้างบางทีอาจมีทางออกที่ดีดีรออยู่….การฝึกก็ต้องได้ครูดีเพื่อดึงในสิ่งที่เรามีแต่เราไม่รู้ว่ามีออกมาได้..ครูโอเล่..มีจิตวิญญาณที่อ่อนโยนมากมีความเป็นครูสูงใครอยากท่องแดนฝันก็ให้ครูพาไปนะค่ะ” / คุณนันท์

 

ตารางเรียน

 

คืนที่ 1 – 2 

 • ปูพื้นฐาน การเขียนและศิลปะ เพื่อทำงานกับโลกจิตใต้สำนึก
 • ทำความเข้าใจเรื่องนิมิต ความฝัน และความจริงหลากหลายระดับ
 • ประเภทของสัญลักษณ์
 • การจินตภาพ

 

คืนที่ 3 – 4

 • การกวนใจ (Amplify) เพื่อทำงานกับความฝันและนิมิต
 • รู้จักตัวตนที่หลากหลาย ตัวตนแม่แบบ ตัวตนผู้ใหญ่หรือครูภายใน
 • ประเภทของความฝัน รูปแบบการตีความ และการจดบันทึก (Dreamwork)
 • เทคนิคการเขียนสั่งจิต

คืนที่ 5 – 6

 

 • ฝึกสื่อสารกับเสียงภายในและจักรวาล เพื่อเข้าถึงความจริงเชิงลึก
 • วงจรวิวัฒน์ของชีวิต
 • ทบทวนเส้นทางความฝัน และการเดินทางของจิตวิญญาณ
 • ทบทวนคุณค่าและเป้าหมายชีวิต

 

หมายเหตุ :

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์อาจมีการฝึกฝนเพิ่มเติมผ่านการบ้าน หรือแนะนำแบบฝึกหัดให้ปฏิบัติ

ค่าลงทะเบียน

 

เลือกชำระ 2,400 – 4,200 บาท ตามกำลังทรัพย์

โดยเป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

 

🪔 ค่าลงทะเบียนในการอบรม เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว จะนำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่http://www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

ค่าลงทะเบียนนี้ได้รวมถึง

 

 • คู่มือแบบฝึกหัดการเขียนบันทึกท่องแดนฝัน
 • สีเทียน/สีชอล์ค สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรม
 • ใบประกาศเมื่อจบการอบรม

วิทยากร

 

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวองผ่านไพ่ทาโรต์ และ เขียนภาวนา ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่น ผ่านการฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด จิตวิทยากระบวนการ เป็นต้น เป็นผู้แปลหนังสือ ดอกไม้และความหวัง ผู้เขียน เขียนรักษาใจ เขียนพิชิตความสำเร็จ และเป็นผู้จัดทำคอร์สออนไลน์ฟรี พลังจินตภาพ และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย

สมัครเข้าร่วม

 

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร แล้วส่งหลักฐานโอนชำระค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์

* รายละเอียดบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบในใบสมัคร

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

 

dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์

🙏 สิ่งสำคัญที่ได้รับ ทั้งการเรียนรู้ ตกผลึก และการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องการแบ่งปันแก่เพื่อนๆ และคนอื่น คืออะไร ?

 

“เราเรียนรู้ที่จะเปิดรับเสียงจากภายนอก จากผู้คนที่ไม่คุ้นเคย น้อมเข้ามาใคร่ครวญโดยละวางเสียงตัดสินของตัวเอง ทำให้มองเห็นสิ่งที่เป็นความท้าทายในชีวิตของตัวเอง และวิธีดูแล รับมือหรือจัดการกับสิ่งนั้น ซึ่งมันทำให้เราหันกลับไปเผชิญกับความจริงที่เราเคยหลีกเร้นมันมาตลอด การได้หันกลับไปมองเห็นทำให้เกิดการยอมรับด้วยความเข้าอกเข้าใจจากใจที่จริงแท้ของตัวเอง ซึ่งมันส่งผลให้เราเดินออกมาได้ไกลจากจุดเดิมที่ไม่ใช่การหนีอีกต่อไป”

❇️ จากคุณอั๊ท

 

“ความฝัน เป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้ ,ได้ทบทวนฝัน ที่มันอาจลืมเลือนไป และสร้างฝันใหม่ที่ทำให้ไปต่อ ,ฝันของเพื่อน หรือฉันของฉัน มันอาจแตกต่างกัน แต่มันก็มีสิ่งที่เชื่อมโยง, ความฝัน เป็นอิสระ ที่ไม่ขึ้นกับใคร แต่เปลี่ยนได้ตามกาลเวลา”

❇️ จากคุณแอ๊ปเปิ้ล

 

“ขอบคุณครูโอเล่ในการจัดสอนหัวข้อนี้ขึ้นมาตอนนี้ตื่นเต้นกับการทำการบ้านความฝันของตัวเองมากๆค่ะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับตัวเองอีกแล้วมีเรื่องให้ได้ทำเพิ่มขึ้นมาอีก…และขอบคุณทุกคนในห้องเรียนที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะ จะนำมาใช้บันทึกความฝันตัวเองด้วยการวาดภาพและการเขียนถามตอบมือขวาและซ้าย แล้วใช้อ่านความฝันเพื่อช่วยนักเรียนทึ่เข้ามาปรึกษาหลังจากผ่านการสะกดจิตค่ะ”

❇️ จากคุณรี