Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

Course On Demand

 

Workshop แรก ที่คุณได้เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สร้างคอร์สนี้ ตั้งแต่การเลือกเนื้อหา เครื่องมือ กิจกรรม ราคาลงทะเบียน จนถึงบรรยากาศอบรม นับตั้งแต่ในใบสมัคร

คอร์สตามสั่งตามผู้เรียนเลือก ผสมผสานหลักสูตรทั้งห้าของโครงการ อาทิ เขียนเปลี่ยนชีวิต, รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์, ห้องเรียน พลังแห่งจิต, โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน และ ห้องเรียน วิถีครู

วันที่ ๑๖ – ๑๗ และ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์)

ที่มาและความสำคัญ

 

การอบรมนี้คือการออกนอกกรอบของเราในฐานะที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้มาแล้วอย่างหลากหลายกว่า ๑๑ ปีที่ผ่านมา โดยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสร้างการอบรมที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ภายใต้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง แต่ผสมผสานทุกเครื่องมือ กิจกรรม และองค์ความรู้ที่เรามี โดยนำผู้เรียนเป็นที่ตั้งในการออกแบบการอบรมให้มีความสดใหม่และเหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังเป็นคอร์สที่มีอยู่ครั้งเดียวบนโลกเพราะเกิดจากการเลือกร่วมกับของผู้เรียนในแต่ละรอบ

วัตถุประสงค์ในการอบรมคือการพัฒนาผู้เรียนบนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์และการใคร่ครวญตนเอง โดยที่หัวข้อย่อยของเนื้อหาและรายละเอียดของการอบรมนั้นจะขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้เรียนที่เราจะให้เลือกตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น และปมปัญหาชีวิตที่สะท้อนออกมาผ่านการตอบคำถามในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเราจะคำนึงถึงความต้องการ ความจำเป็น และการวิเคราะห์ปมจิตใจของผู้เรียนเพื่อเลือกสรรเครื่องมือที่เรามีก่อนจะออกแบบกระบวนการอบรมทั้งหมด จะมิใช่การอบรมที่มีกรอบและลำดับกิจกรรมที่ตายตัวอยู่แล้ว

เราจะใช้องค์ความรู้หลากหลายหลักสูตรจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๑ โดยเฉพาะคอร์สที่มีชื่อเสียง อาทิ ชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต (๓๗ รุ่น) , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และเนื้อหาต่างๆ อีกมากที่เน้นให้รู้จักตัวเอง ปรับความคิด หาสมดุลชีวิต เยียวยาใจ สร้างพลังบวก และการภาวนา ให้ผู้เรียนช่วยผสมผสานเข้าด้วยกันผ่านการเลือกตั้งแต่ในใบสมัครและการสอบถามความต้องการ

แม้จะเป็นการอบรมในรูปแบบใหม่ แต่เราจะยังคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นการรู้จัก รู้เท่าทัน และรู้พิจารณาตนเองของผู้เรียน ส่งเสริมการเยียวยาและการดแลจิตใจ และความเข้าใจในธรรม เฉกเช่นการอบรมที่ผ่านมาของเรา

ผสมผสานตามคุณเลือก

 

การอบรม “คอร์สตามสั่ง Course On Demand” จะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ เครื่องมือ กิจกรรม และกระบวนการจากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ โดยคำนึงจากจุดอ่อน ปมปัญหา และสิ่งที่ต้องพัฒนาในตัวผู้เรียน ประกอบกับความสนใจผ่านการเลือกองค์ประกอบต่างๆ ในการอบรม ซึ่งประมวลจากใบสมัครที่ลงลึกของเรา

หลักสูตรและการอบรมที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นต้นทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีอาทิเช่น

  • เขียนเปลี่ยนชีวิต : กระบวนการเขียนเชิงจิตวิทยาเพื่อการทำความรู้จักตน การเยียวยาจิตใจ การก้าวข้ามความคิด การเจริญสติภาวนา และเสริมสร้างความสุข
  • รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : การใช้ไพ่ทาโรต์เพื่อการสะท้อนตัวตนและการทำนายชีวิตให้แก่ตนเองและผู้อื่น
  • ห้องเรียน พลังแห่งจิต : ศาสตร์และศิลป์การโปรแกรมความคิด ผ่านการสะกดจิต และการฝึกพลังแห่งจิตใจผ่านวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  • โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน : การทำงานกับด้านมืดและกิเลสในจิตใจ ผ่านกิจกรรมการเขียนและกิจกรรมกลุ่มผสมผสาน
  • ห้องเรียน วิถีครู : พัฒนาคุณสมบัติในการเป็นครูหรือผู้นำการเรียนรู้ แก่ตนเองและผู้อื่น มีการฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆ อาทิ การตั้งคำถาม การจับประเด็น การฟัง ฯ

วันและเวลาในการอบรม

 

วันที่ ๑๖ – ๑๗ และ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์)

เริ่มอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โดยจะต้องมาก่อนเวลาเริ่มอบรม

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน (หากมี) ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น

สถานที่จัดอบรม

 

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

ทดลองเข้าคอร์สจำลอง ฉบับย่อทางออนไลน์

อยากรู้ว่าคอร์สจะเป็นอย่างไร เข้าแล้วจะรู้สึกอย่างไร หรือจะได้อะไรไหม มาทดลองผ่านเกมของเราได้ด้านล่าง จะได้คำแนะนำกลับมาด้วยนะ

เสียงสะท้อนจากการอบรม

 

“เป็นการทบทวนตัวเอง ค่อยๆมองเห็นตัวตนที่มีโดยมีความพร้อมที่จะยอมรับและค่อยทำความเข้าใจได้ดีขึ้น การผสมผสานทั้งการระบายเป็นภาพ ด้วยการเขียน การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง การปั้นดินน้ำมัน และการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความน่าสนใจ ที่สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีอิสระ แบบค่อยๆไต่ระดับความเข้มข้นและมีเวลาเพียงพอที่จะได้ทบทวนภายใน โดยไม่รู้สึกกดดัน และก้าวข้ามความกลัวที่จะทำไม่ได้

“เรื่องพ่อแม่ภายในทั้ง 3 ตัว เป็นจุดนึงช่วยเป็น guideline ในการมองกลับมาที่ภายในได้ดีขึ้น กลับมาทำให้ทบทวนและพัฒนาภายในตัวเอง และช่วยทำให้อยู่กับสถนการณ์ตรงหน้าดีขึ้นมาก ที่สังเกตเห็นชัดๆคือ เรื่องฟังดีขึ้น การตัดสินทั้งภายในและภายนอกดีขึ้นโดยเฉพาะภายในลดลงมากที่เกิดการทาบลดลงอย่างเห็นได้ชัด”


ภศิชา (ที่ปรึกษาและวิทยากร)
ผู้เรียนคอร์ส “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นสี่

 

“ได้รู้ศักยภาพภายในตนเอง และความเป็นไปได้ที่มากมายของชะตาชีวิตตนเอง

“ผมประทับใจกิจกรรมวันแรกที่ให้จับไพ่ Oracle เพื่อบอกจุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง เนื่องจากในวินาทีที่ตนเองเปิดไพ่ และคนอื่นเปิดไพ่ทำให้ผมสว่างว๊าบขึ้นมาว่าจริงๆแล้วจุดเด่น และจุดด้อยทุกข้อ ทุกใบของไพ่มีอยู่ในตัวเราทั้งหมด แต่ด้วยความคิดติดยึด ตัวกูของกู ที่เราสร้างขึ้นมาเองทำให้เราสร้างเกราะปิดบังความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรา มันมีอยู่เดิมแล้ว มันตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้ว แต่เรามืดบอดไม่เห็นสิ่งนั้นเอง

“ขอขอบคุณครูโอเล่ และครูมุข ผมคิดว่าทั้ง 2 ท่านมีความเป็นครูจริงๆ ไม่ใช่วิทยากร เนื่องจากทั้ง 2 ท่านมีจิตวิญญาณที่ต้องการพัฒนา และขัดเกลาศิษย์อย่างแท้จริง ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของศิษย์โดยไม่ปล่อยผ่าน และต้องขอบคุณเพื่อนๆในคลาสทุกท่านที่เป็นศิษย์ที่ดี ร่วมเรียนรู้ และเปิดใจแบ่งปัน”

 

พิชัย (โจ้) ที่ปรึกษา [ รุ่นที่สาม ]

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะการเขียน การภาวนา และการรู้จักตนเอง มีประสบการณ์ออกแบบกระบวนการอบรมหลักสูตรต่างๆ เกือบ ๕๐ รุ่นในหลากหลายหัวเรื่อง

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ และยังเป็นผู้สอนหลักในหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” และ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

 

พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรและผู้ช่วย ในเครือข่ายสถาบันธรรมวรรณศิลป์

ตามเนื้อหาและกิจกรรมอบรมที่ผู้เรียนได้เลือกไว้

สอบถามเพิ่มเติม


Dhammaliterary@gmail.com , facebook.com/khianpianchiwit

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วม

 

คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ เพื่ออ่านบทเรียนและความประทับใจจากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ