อีกหนึ่งก้าวย่างของการรับและให้ | ยอดบริจาคการกุศลของสถาบัน

 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการการกุศลของทางเราตลอดปี 2565 รวมทั้งผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ทั้งชุดอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ , ห้องเรียน พลังแห่งจิต และหัวข้อต่างๆ ทั้งศิษย์เก่าและใหม่ ที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆ พร้อมกับพัฒนาตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด

โดยยอดการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 114,689 บาท

👨‍🏫 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเพื่อการกุศล ดังนี้ พื้นฐาน เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) , ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) , การอบรม “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ (ออนไลน์) , โครงการวิจัยการเขียนภาวนาเพื่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง (เริ่มต้นการศึกษาสามเดือนแรก) และ การอบรมการเขียนบำบัดและสมาธิแก่สามเณร จำนวน 3 วัน

👩‍💻 ในปีนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาคอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการ ปัญญ์สเปซ 3 หัวข้อ : “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” , “สติ” และ “เขียนมาให้เธอเขียน” รวมเผยแพร่ทั้งหมด 22 หัวข้อ ตลอดทั้ง 12 เดือน มีค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ Punnspace.com

🤝 นอกจากนั้นแล้วทางเราได้เป็นสื่อกลาง สนับสนุนให้เกิดการบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อแลกรับสื่อการเรียนรู้ดูแลใจตนเอง ได้แก่โครงการ “คุณให้เขา เราโค้ชใจให้คุณ” เป็นจำนวน 40,789 บาท และโครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน” เป็นจำนวน 10,700 บาท

💰โดยได้บริจาคอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ของเล่น ตุ๊กตา และของใช้ แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด มูลค่าประมาณ 8,000 บาท , มอบทุนการศึกษากับหนังสือให้เยาวชนที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวด รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “สติ” เป็นจำนวน 20,200 บาท ,
บริจาคสมทบทุนให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 5,000 บาท และนำรายได้จากการจำหน่ายชุดคอร์ส “เขียนรักษาใจ” และ “เขียนพิชิตความสำเร็จ” พร้อมสนับสนุนการลงโฆษณารับบริจาค แก่สถาบันยุวโพธิชน รวม 5,000 บาท

ขอให้บุญกุศลจากโครงการการกุศลเหล่านี้ ช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และพลังอันยิ่งใหญ่ ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณนับนี้ สถาบันธรรมวรรณศิลป์หวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เติบโตงอกงามไปด้วยกันในปี 2566 ต่อไป 🙏

สามารถสนับสนุนทางเราผ่านการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.dhammaliterary.org/open-course/