ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรม #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13 ในส่วนภาค “พื้นฐาน เขียนภาวนา” ทั้ง 17 คน ในวันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงอบรมต่อในส่วนภาค “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” อีกสามสัปดาห์ต่อจากนี้   [ บทเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสี่วัน ] ✍️ การไม่คิดก่อนเขียน ทำให้คิดน้อยลง ไม่ฟุ้งซ่าน ✍️ ไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบ จะทำให้อยู่ในกรอบเกินไป ลองปล่อยใจให้คำตอบออกมาเอง ✍️ เรียนรู้การภาวนาและการเจริญสติผ่านการเขียน ✍️ เห็นคุณค่าของลมหายใจ ✍️ ทำให้เห็นต้นตอของความทุกข์ คือความคิดความฟุ้งซ่าน และนิวรณ์ ✍️ เขียนสะท้อนตัวเอง เห็นการใช้ชีวิตที่ผ่านมา ✍️ เห็นความตั้งใจออกจากพื้นที่ปลอดภัย ✍️ เห็นความอยากและความยึดติดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นผลต่อกายใจ… Continue reading ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจาก “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 12 – 13

  “การอบรมในคอร์สนี้สรัางความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าความสามารถที่เรามีจะช่วยให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าและสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร ให้รู้ว่าจุดอ่อน จุดแข็งในตัวเองมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่เคยใส่ใจเลย เมื่อได้รู้ มันช่วยส่งเสริมงานที่ทำอยู่มากๆ” 🙏  พชร (มิก) – รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 12   อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมรุ่นล่าสุดได้ที่ www.dhammaliterary.org/selfdiscovery-tarot/     สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากคอร์ส “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 12 – 13   “เดิมจากที่คิดว่า รู้จักตัวเองดีแล้ว แต่จริงๆแล้ว เรารู้จักตัวเองแค่เพียงบางมุม หรือบางมุมที่เรารู้สึกอยากให้เป็น เมื่อรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เรารู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง สิ่งไหนที่เราควรพัฒนา และปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เป็นคนใหม่ ที่ดีกว่าเดิม ไฉไลกว่าเดิม มีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง มีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีสิ่งที่เราควรเริ่มต้นมากมาย เพื่อให้ชีวิตที่ดีมีความสุขและมีคุณค่า “อยากขอบคุณคุณครูโอเล่มากๆ ค่ะ ที่ทำให้รู้สึกว่ามีสถาบันดีๆ มีคอร์สดีๆ เพื่อพัฒนาขัดเกลาจิตใจตัวเอง ขอบคุณที่ครูคอยใส่ใจนักเรียน คอยชี้แนะ คอยสอน คอยขัดเกลา ตลอดเวลาที่เรียนคอร์สนี้รู้สึกมีความสุขมากค่ะ… Continue reading สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจาก “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 12 – 13

ผลการฝึกปฏิบัติของผู้จบการอบรม เขียนภาวนา สามรุ่นล่าสุด

  “สิ้นลมหายใจ สิ้นไร้ชีวิต แต่ถ้ามีชีวิต แบบขาดสติ จะมีประโยชน์อันใด รู้ลมหายใจเข้า จึงรู้ลมหายใจออก เขียนเพื่อหยุด หยุดเพื่อเขียน ไม่อาจปราศจากกันและกัน เขียนตามลม ใช่เขียนตามใจ เขียนตามหัวใจ ใช่เขียนตามความคิด เขียนเพื่อภาวนา ใช่เขียนเพื่ออัตตา” – คุณอี๊ด , คอร์ส ปฏิบัติ เขียนภาวนา รอบกลางปี 2564   สมัครเข้าร่วม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” https://punnspace.com/p/practice-meditationwriting   ผลการฝึกปฏิบัติของผู้จบหลักสูตร เขียนภาวนา สามรุ่นล่าสุด   สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบปลายปี 2564 ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง สำรวมระวังกาย วาจา และใจตนเองมากขึ้น ปล่อยวางจากการยึดติด ปฏิบัติฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจนจบการอบรม รู้สึกว่าใจได้พักเพราะการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีมากขึ้น มีสติมากกว่าเดิม เท่าทันความคิดและความรู้สึก จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากขึ้น ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้หลักอานาปนสติตามดูลมหายใจได้ เข้าใจหลักธรรมและศัพท์บาลีมากขึ้น ตามดูตามเห็นกิเลส และกุศลต่างๆ… Continue reading ผลการฝึกปฏิบัติของผู้จบการอบรม เขียนภาวนา สามรุ่นล่าสุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 1-65

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รอบที่ 1/2565 (รุ่นที่ 12) เมื่อวันที่ 8 – 9 และ 15 – 16 มีนาคม 2565 รวมสี่วัน เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   หลักสูตรชุด เขียนภาวนา https://youngawakening.org/write4life/เขียนภาวนา/   👍 ฝึกฝนสมาธิที่ดีขึ้น 👍 สื่อสารกับตัวเอง บำบัดเยียวยาใจ 👍 ทบทวนตัวเอง เป็นกระจกสะท้อน 👍 เครื่องมือในการปฏิบัติ : วาด เขียนไม่หยุดปากกา 👍 ศึกษาหลักธรรมพุทธศาสนา , เห็นข้อที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ปฏิบัติง่ายขึ้น 👍 ชนะความทรมาณ อดทนต่อความเนิบช้า 👍 เรียนการเขียนภาวนาที่แปลกใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ 👍 ความรู้ใหม่ๆ เช่น เรื่องอัตตา การทำสมาธิ และแชร์มุมมองกับเพื่อน… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 1-65

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 3/64

  ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” จากการสอบถามผู้เรียน รอบล่าสุดปีที่แล้ว (รุ่นที่ 10) #เขียนภาวนา #คอร์สเรียนออนไลน์ #ปฏิบัติธรรม   ✏️ เพียรกำหนดลมหายใจยาวขึ้นต่อเนื่อง ✏️ เอาชนะความเบื่อ ✏️ กล้าและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ✏️ จดจ่อกับลมหายใจ จังหวะการเขียน ✏️ จิตใจตั้งมั่นขึ้น ปล่อยวาง ✏️ รู้สึกเป็นอิสระ ✏️ รู้ตัวบ่อยขึ้น มีสติตอนที่เผลอ ✏️ เห็นความคิด อารมณ์ กับ อคติ ✏️ เห็นภายนอกที่เข้ามากระทบ ✏️ เชื่อมั่นในการเขียน ศรัทธาในตัวเอง ✏️ เชื่อมั่นว่าจะทำได้สำเร็จ ✏️ ยอมรับ เปิดใจ และวางใจ ✏️ ศรัทธาในธรรมะ พระพุทธเจ้า ฯ ✏️ เข้าใจธรรมะ เห็นไตรลักษณ์ ✏️ เกิดปัญญาจากการลงมือทำ ✏️… Continue reading ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 3/64

ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564

  ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564 เดือนธันวาคม – มกราคม 2565 รวม 5 สัปดาห์ https://punnspace.com/p/practice-meditationwriting   ผู้สำเร็จการอบรม 12 ท่าน ได้บอกเล่าว่า มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนี้   สำรวมระวังกาย วาจา และใจตนเองมากขึ้น ปล่อยวางจากการยึดติด ปฏิบัติฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจนจบการอบรม รู้สึกว่าใจได้พักเพราะการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีมากขึ้น มีสติมากกว่าเดิม เท่าทันความคิดและความรู้สึก จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากขึ้น ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้หลักอานาปนสติตามดูลมหายใจได้ เข้าใจหลักธรรมและศัพท์บาลีมากขึ้น ตามดูตามเห็นกิเลส และกุศลต่างๆ เช่น อัตตา ความอยาก ความยึดติด ฯ ได้ชัดขึ้นและบ่อยขึ้นด้วยการยอมรับ ไม่ต่อต้าน มีเครื่องมือเสริมในการฝึกเจริญสติด้วยการเขียนเพิ่มเติมจากการฝึกปฏิบัติในรูปแบบ เมื่อเจอสถานการณ์ไม่คาดคิด มีสติ ไม่ตระหนกทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี จากการมีสติ ตลอดการเรียนรู้ 10 วันที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ซึมซับเข้ามาในตัวเองได้อย่างอัศจรรย์ นิ่งมากขึ้น รับมือกับความคิดกังวลไปล่วงหน้า ได้ดีขึ้น… Continue reading ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 4

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (4) 👉สิ่งที่ได้รับจากการฝึกเขียนภาวนา…   “โลดแล่น กระโจน ยึดเกาะ บีบคั้น หลง ส่งไป ลืมลม ลมเข้า ลมออก จังหวะชีวิต ดึงกลับ ความจริง ปัจจุบัน อย่างอื่น จบลง ผ่านมา แฉลบไป ไม่ฝัง เข้าใน เห็นฝืน เห็นขัด เห็นร้อน เห็นอยาก เห็นหลง เห็นเร็ว ไม่ฝัง เข้าใน อาการ จบลง ผ่านมา แฉลบไป อยู่ได้ ความจริง เป็นกลาง ไม่ใช่เรา เป็นแค่ สมมติ ละคร แต่ยังไม่จบ วางเราที่ดูละคร “Breath out = ครู (ติดตัวปัจจุบัน)”… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 4

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 3

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (3) 👉สิ่งที่ได้รับจากการฝึกเขียนภาวนา… . “การเขียนภาวนาช่วยคลี่คลายความทุกข์ออกมาเป็นส่วนๆ ให้เราได้เข้าไปพูดคุย เพื่อสอบถามตนเองว่า เราละวาง เราจัดการให้ “เหมาะสม” ให้ “พอดี” ได้เพียงใด ทำให้เห็นจังหวะการพักใจของตัวเอง ที่เริ่มจากการปรับมุมมองชีวิตให้ “ช้า”ลง เพื่อสมดุล เมื่อสมดุล ทุกข์จะคลาย ใจจะสุข ระหว่างการเขียนภาวนา เมื่อต้องมาบันทึกพร้อมทบทวนในเรื่องกุศลธรรม และอกุศลธรรม ช่วยให้เห็นถึงการเขยิบก้าวเดินของใจที่ดีขึ้น มองชีวิต มองโลก อย่างเป็นธรรมและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่โน้มเอียงใจจนเราหนักข้าง เดินแบบใจโซซัดโซเซ แบบที่ผ่านมา เหมือนมีหมุดหมายปลายทางให้ใจมุ่งตรงไปที่จุดหมายนั้น พักละวางเพื่อเดินต่อแบบมีหมุดหมายต่อไป และเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ เดินพักเดินและพัก ที่สุดจะถึงปลายทางในแบบใจไม่โซเซ กายไม่พังและที่สำคัญ เห็นชีวิตที่ผ่านมาของตนเองแบบชื่นชม ไม่โทษว่าตนเอง จนรู้สึกด้อยค่า เพราะระหว่างการเขียนแบบมีกุศลธรรมและอกุศลธรรมมากำกับให้พิจารณาตลอดนั้น เราใช่จะพบแต่มุมอกุศลเพียงอย่างเดียว กลับพบกุศลธรรมที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน” / นุ ผู้เขียน . . “ลดเงื่อนไขเปิดช่องทางรับการเข้าใจธรรมชาติ เกิดขึ้น… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 3

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (2) . สิ่งที่ได้รับจากการฝึกเขียนภาวนา… . “การเปลี่ยนแปลง ปกติไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไร เพราะรู้สึกไม่มั่นคง และเกิดความสงสัย ทำให้คาดเดาไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงแรกที่พบคือ “การยอมรับความเปลี่ยนแปลง” ว่านี่คือธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่เช่นนั้นได้ตลอดไป และเริ่มข้าใจได้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่รู้สึกต่อต้าน หรือแปลกแยก นั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน . การเริ่มยอมรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งสภาวะภายนอกและภายใน เฝ้าดู รู้ ตามความเป็นจริง เมื่อถึงเวลา วาง..วาง วางทั้งการกระทำและใจ ทำเมื่อถึงเวลาทำ และทำให้เต็มกำลัง ณ ปัจจุบัน คิดปรุงแต่งน้อยลง กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองมากขึ้น เป็นระยะๆ ขณะที่ทำกิจต่างๆ ทั้งในการเขียนภาวนา และการดำเนินชีวิตในกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่ได้ฝีนหรือบังคับให้ทำ . หายใจได้เต็มปอดมากขึ้น มองตัวเองและคนอื่น สิ่งอื่น อย่างที่เป็น มองเห็นผ่านไป สิ่งใหม่ผ่านมา ตามจริง สิ่งเก่าผ่านมา… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 1

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (1) . “เมื่อเริ่มต้น ฉันสูดลมหายใจเข้า อึดอัด จนต้องเริ่มต้นลมหายใจออก สบาย มือเริ่มขยับเขียนตัวอักษร ที่ปรากฏ ณ ขณะนั้น อึดอัด อีกครั้ง จนต้องเริ่มหายใจเข้า และทุกสิ่ง ก็หมุนวนไปไม่จบสิ้น อึดอัด เมื่อเขียนไม่ครบคำ อย่าโลภ เสียงหนึ่งบอกฉันมา ดูสิ! ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าเธอ ปัญญา มีมาให้แก่ผู้ที่เห็นลมหายใจ น้อยแต่มาก คืออะไร ไม่เคยเห็น ที่ผ่านมานั้น รู้จักแต่ มากและมาก น้อยแต่มาก เห็นได้จาก “ปัญญา” เมื่อปลายปากกา เริ่มต้นไปพร้อม ลมหายใจออก และหยุดลง เมื่อลมหมด มือที่ขยับ ตามสิ่งที่รู้ ที่ปรากฎตรงหน้า คำที่ปรากฎตรงหน้า ผ่านหัวใจ ไม่ใช่สมอง น้อยแต่มาก เป็นเช่นนี้แล เหมือนเป็นการเจียรไนจิต ทุกๆอกุศลกรรม… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 1