Posts in «เขียนค้นตน» category

คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

20/02/2021 0

  “หัวข้อการเรียนรู้ครั้งนี้ ช่วยให้ฉันได้ลงลึกถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจ มองเห็นแก่นแท้ในการเป็นตัวเอง ชอบการวาดระบาย การสื่อสารผ่านมือไม่ถนัด การจินตนาการสู่ความฝันและสัญญาณต่างๆแล้วน้อมนำมาสู่ตัวเองเรียนรู้และเข้าใจในตนเองจากจินตภาพนั้นๆ เป็นการเรียนรู้ที่ประทับใจมากค่ะ ขอบคุณหัวข้อบทเรียนดีดีเหล่านี้นะคะ . “ฉันได้ค้นพบหลายสิ่ง และสามารถปรับมุมมองความคิดของตนเองให้อยู่กับตนเองได้อย่างมีความสุข รับฟังสัญญาณ เสียงจากภายใน เสียงจากภายนอก ความฝัน สิ่งบอกเหตุต่างๆ อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผลมากขึ้น น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้ค้นพบได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตของตนเองในช่วงนี้และต่อไปในเบื้องหน้า . “ฉันพบความเป็นมิตร ความเมตตาที่ฉันมีต่อตนเองและสรรพสิ่ง เข้าใจในธรรมชาติ ธรรมะ คือ ความจริง ของตนเองและผู้อื่นได้กระจ่างชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนก็เหมือนได้พบแสงสว่างให้มองเห็นในเรื่องต่างๆได้มากขึ้น นำไปสู่การยอมรับการให้อภัย การมองเห็นในข้อดีข้อเสีย สิ่งดีสิ่งไม่ดีที่มีคู่กันไปเป็นธรรมดาของตนเองของทุกสิ่งทุกคน ฉันได้พบหัวใจที่แน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าเผขิญความจริงยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนพัฒนาของตนเอง ฉันมิได้ใฝ่สมบูรณ์แบบจนขาดเหตุผลขาดความเข้าใจและการยอมรับ ฉันมิได้ขี้กลัวแต่ฉันขาดความมั่นใจ เพราะยังมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มี . “การเรียนรู้ครั้งนี้ ฉันได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้น ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เกินพอดีไปสักหน่อย😉😊 เรียนรู้ที่จะมองตนเองในมุมกว้างขึ้นและลึกขึ้น ยอมรับและผ่อนคลาย ให้โอกาสกับตนเองและสิ่งต่างๆมากขึ้น” . / จากคุณอุบล (ปู) อาชีพ แม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว . . “รู้สึกว่าได้รู้จักตัวตนของตัวเองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้สึกประทับใจ เป็นคนที่มีตัวตนอันหลากหลายและซับซ้อน ก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะยอมรับแต่ตัวตนด้านดี […]

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน เขียนค้นตน รุ่น 45 – 46

10/02/2021 0

  “จากการอบรมคอร์สเขียนค้นตนในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมา ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง . “จากกิจกรรม ฉันน่ารักที่…โดยฉันได้เลือกคุณค่า ที่ฉันเพิ่งได้ค้นพบไม่นานมานี้จากการเปิดไพ่ของขวัญ เมื่อไปเป็นกระบวนการอาสาให้กิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่ง และนำคุณค่านี้มาลองเขียนแบบคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมตัวตนดีๆนี้ที่เพิ่งรู้ตัว ฉันคิดว่า ฉันยังมีตัวตนที่ยังควรค้นหาต่อไปอีก ฉันจะลงมือทำต่อโดยจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์ลองทำแบบฝึกหัดอื่นๆที่ครูโอเล่ให้เลือก แล้วเป็นข้อที่ยังไม่ได้เลือกทำ . “บทเรียนที่น่าสนใจในช่วงสองวันนี้คือ การที่ครูโอเล่ให้เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อดึงความคิด ความรู้สึก จากจิตใต้สำนึกออกมา และฉันรู้สึกเพลิดเพลิน และในกระบวนการดังกล่าว ได้สัมผัสถึงตัวตนความเป็นเด็กในตัว การเรียนรู้ใหม่ๆหรือจิตผู้เริ่มต้น (Beginner’s Mind) และตัวตนนี้ ฉันจะนำมาใช้กับงานที่ตั้งใจจะทำในปี 2564” . / จากคุณ ภรณี (เก๋) นักแปลอิสระ . “ฉันได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งไม่ใช่แค่การทบทวนตัวเองในปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เป็นการทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสมีรอยยิ้มมีหัวใจนำทาง และฟังเสียงของหัวใจลึกซึ้งของตัวเองมากขึ้น ฉันเป็นเหมือนนกอิสระที่บินอย่างมีจุดหมาย ฉันพร้อมที่จะเจอะเจอกับผู้คนมากมายทั้งเด็ก […]

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563

29/12/2020 0

    สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563 ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ 📖🥳✍️   “ได้เรียนรู้และรู้จักตนเองในหลากหลายแง่มุม ได้กลับไปคุยกับตัวเองอย่างจริงจัง รับรู้ถึงความรู้สึกส่วนลึกของตนเอง และมองเห็นถึงที่มาที่ไปของความรู้สึกและการกระทำของตนเองในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน “ได้กลับไปเข้าใจความรู้สึกของตนเองในอดีตว่าเราเป็นคนเช่นไร และเรียนรู้ความรู้สึกส่วนลึก ทบทวนความรู้ความสามารถของตนเองว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างเพราะเมื่อเราพบเจออุปสรรคเรากลับมองเห็นแต่ปัญหาตรงหน้าและหลงลืมความสามารถของเราไป” อาวีนาฎ (วี) อาชีพ พนักงานบริษัท   “ประทับใจในคำแนะนำและความคิดเห็นของครู รู้สึกว่าตัวเรามีอีกหลายๆมิติที่เราไม่ได้สังเกตหรือละเลย หรือจงใจละเลย รู้สึกถึงกลไกการป้องกันตัวเองที่เราได้สร้างขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ประหลาดใจกับบางกิจกรรมที่เราได้ไหลลื่นไปตามกระบวนการได้อย่างอัศจรรย์ กับการไม่ใช้ “หัวคิด” และการวางแผนล่วงหน้า “ได้เห็นตัวเองในตัวเราเองในบางมิติที่เราหลงลืมไปแล้วอีกครั้ง.. ทั้งเด็กน้อยและผู้หลีกหนีที่เราละเลยไปนาน ในขณะที่ได้รู้ว่าจิตเราเองต่างหากที่สร้างความกดดัน ความกลัว กังวลและความเครียด และเราก็ใช้จิตนี้ในการดำเนินชีวิต..ไม่เคยปล่อยให้ “ว่าง” จากความคิด และเป็นอิสระจากเรื่องต่างๆ.. จากการเขียนและการสะท้อนของครู ทำให้ฉันรู้สึกรักและขอบคุณตัวเองได้มากกว่าที่เคย (ไม่ใช่แค่ระดับหัวคิด แต่เป็นความรู้สึกเบื้องลึกที่รู้สึกเมตตาตัวเองที่ฉันไม่เคยรับรู้ ไม่เคยใส่ใจจริงๆ)” ฉัตรสุดา (เพชร) อาชีพ ตัวแทนประกัน   “ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที “ประทับใจมากที่สุดในการดูแล […]

รายชื่อจบการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี ๒๕๖๓ และสรุปบทเรียน

10/02/2020 0

    รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ความประทับใจ และบทเรียน คอร์สอบรมทางไกล “เขียนค้นตน” ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๙   มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๘ คน รวมส่งการบ้าน ๓๓๖ ชิ้น   “ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ประทับใจมากที่สุดในการดูแล เอาใจใส่ของครู เพราะทุกบันทึกที่ส่งไป ครูจะตอบมาอย่างละเอียด ไม่เพียงการวิเคราะห์รูปแบบการบันทึกของเราเท่านั้น หากแต่ครูยังช่วยวิเคราะห์ตัวตนของเรา จุดอ่อน จุดแข็ง และความถนัด ซึ่งแสดงออกผ่านการบันทึกของเรา ด้วยรูปแบบการอบรมถึ่งออนไลน์ ทำให้ครูดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดดีมาก ทำให้รู้สึกเหมือนกึ่งๆเป็นการเรียนรายบุคคล . “ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง สิ่งที่เป็นข้อดี จุดแข็ง และคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งโดยปกติแล้วเราอาจไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้มากนัก อย่างไรก็ตาม การลงมือเขียนบันทึกเหมือนเป็นการที่เราดำดิ่่งลงในภายในตัวเราเองแบบองค์รวม ซึ่งผสมผสานระหว่างจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก (รู้สึกได้ชัดเจนในการบันทึกหัวข้อ “เพื่อนบันทึก”) สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เห็น และเชื่ออย่างเต็มที่ว่า การเขียนเพื่อบำบัดนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตใจตัวเอง […]

รายชื่อจบการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี ๒๕๖๒ และสรุปบทเรียน

10/02/2019 0

      ความประทับใจจาก “เขียนค้นตน” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๔     “ประทับใจกับการเรียนครั้งนี้ ตอนแรกคิดว่าการเขียนอาจจะพอช่วยให้ค้นพบตัวเองได้ระดับหนึ่ง แต่พอเริ่มเรียนเริ่มเขียนจริงๆ ก็ได้พบตัวตนอันหลากหลายของตัวเอง หรือบางแง่มุมที่ลึกลงไปที่เราคิดไม่ถึง รวมถึงคอร์สออกแบบมาดี ทำให้เรียนได้ง่าย และคุณครูใส่ใจในการดูแลและตรวจการบ้านมากๆค่ะ . “แง่มุมบางอย่างที่ไม่เคยเห็น เช่น ในขณะที่เราเป็นคนที่ชอบใช้ตรรกะความคิด แต่อีกตัวตนหนึ่งเราก็มีความรักความเชื่อมั่นศรัทธา ได้เรียนรู้เข้าใจถึงความเป็นตัวเองมากขึ้น ยอมรับในส่วนดีและส่วนไม่ดีบางอย่าง และนำมาปรับในการเลือกใช้ตัวตนของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ กำหนดเป้าหมายชีวิต . “คนเราแต่ละคนมีตัวตนอันหลากหลาย เป็นโอกาสดีที่เราได้เห็นและได้เรียนรู้ การเข้าใจตนเองก็เป็นเหตุทำให้เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นด้วย ว่าแต่ละคนมีทั้งข้อดีและไม่ดี เขาอาจจะมีอะไรอีกมุมที่เราไม่ได้เรียนรู้ บางครั้งเวลาเราเขียนก็เป็นเวลาที่ไดพักสงบใจ เรียนรู้ตัวเอง” . จากคุณพันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์ . . “ไม่น่าเชื่อว่าการเขียนจะสามารถช่วยให้เราเเห็นมุมมองทั้งที่รู้และไม่รู้ ได้ชัดเจน และสามารถนำมาเตือนสติ เป็นส่วนช่วยให้เราคิด ตระหนัก พฤติกรรมการกระทำทั้งดีและไม่ดี อาจรู้ทันหรือไม่รู้ทัน ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชอบหัวข้อ ดั่งต้นไม้ และ ไม่ใช่ฉัน […]

ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๑๐)

16/03/2018 0

    “ความรู้สึกที่ได้เขียนหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลายทำให้ได้ค้นพบปมแห่งปัญหา ในขณะเขียนเมื่อปล่อยใจให้เป็นอิสระและเขียนโดยไม่มีความกลัวใดๆ สภาวะต่างๆ จะหลั่งไหลออกมา ทำให้เกิดการเรียนรู้ ได้เห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง ยิ่งเขียนมาก ยิ่งได้ค้นลึกลงในในจิต ในใจ บางเหตุการณ์ได้ลืมไปแล้ว แต่ขณะเขียนจู่ๆ เหตุการณ์นั้นก็ปรากฏขึ้นมา ทำให้ได้ใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ อีกครั้ง เป็นการใคร่ครวญที่อยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาอย่างละเอียด ก่อให้ปัญญา เห็นปมปัญหาและสามารถแก้ไขจนได้คำตอบในที่สุด หลังจบการเขียน..เกิดความโล่ง โปร่ง เบาสบายเหมือนได้ปลดล๊อคความคับข้องใจให้บรรเทาเบาบางลง เหมือนได้พูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจที่พร้อมจะรับฟังทุกเรื่องราว ทุกอารมณ์อย่างไม่มีเงื่อนไข . ” ได้รู้จักตัวเองจากการอบรมในการเขียนหัวข้อต่างๆ ได้พบทั้งข้อดีและข้อด้อย ข้อที่ดีก็ทำให้มีกำลังใจ ส่วนข้อด้อยก็เห็นชัดเจนขึ้นจากการเขียน โดยเฉพาะเรื่องการหลงผิดคิดว่า ตัวเองเก่ง ตัวเองแน่และมีความมั่นใจเกิน 100 ทำให้ได้บทเรียนจากการอหังการเกินการของตัวเอง ทำให้ยอมรับว่า..เราเก่งบางเรื่อง ถนัดบางอย่าง ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเสมอไป เมื่อยอมรับความเป็นได้ก็กลับมาพิจารณาตัวเองและแก้ไขความหลงผิดต่างๆ ยอมรับว่า เมื่อเราไม่สามารถทำอะไรบางอย่างให้ดีได้ก็ต้องยอมรับข้อจำกัดนั้น และไม่ต้องลงโทษตัวเอง แค่เปิดใจยอมรับตามความเป็นจริงก็เท่านั้นเอง . “ข้อคิดที่ได้จากการเขียน ทำให้เห็นตัวเองอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องให้ใครมาบอก การเขียนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองจะทำให้ได้บทเรียนอันล้ำค่า หากถึงตอนที่จะปอกเปลือกและลอกคราบตัวเองก็ต้องซื่อสัตย์มองตามความเป็นจริง เมื่อนั้นจะได้เห็นตัวเองอย่างแจ่มชัด บทเรียนที่ได้คือ การเขียนในหลายๆ เรื่องได้ช่วยเยียวยาและรักษาแผลใจให้เราได้อย่างน่าอัศจรรย์ บางเรื่องเป็นความเจ็บปวดในใจที่ไม่สามารถบอกเล่าหรือขอความเห็นจากใครได้ เมื่อได้ใช้วิธีการเขียนโดยใช้มือที่ไม่ถนัดทำให้เกิดความคิด […]

ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๙)

15/03/2018 0

  “รู้สึกประทับใจในกิจกรรมทุกอย่างที่ครูได้จัดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนโดยเฉพาะการเขียน ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ดำดิ่งลึกลงไปภายใต้ความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และไม่มีทางใดที่จะนำขึ้นมาเพื่อเผชิญกับความรู้สึกนั้นๆ กับการเขียนที่ผ่านความรู้สึกอย่างแท้จริงกับตัวเอง โดยไม่ต้องกักขังความรู้สึกใดๆไว้ภายใน ชอบวิธีการเขียนที่ไม่ต้องวางแผน หรือเตรียมตัว เพื่อให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตขณะนั้น แต่จุดสำคัญคือ การสร้างเวลาที่จะเข้าถึงจุดนิ่งสงบของจิตนั้น ต้องการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในตนเอง และภายนอกตนเองที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณภาพของการเขียนออกมา ซึ่งแต่ละคนมีสิ่งนี้ไม่เท่ากัน ส่วนตัวเองอาจมีน้อยกว่าคนอื่น แต่คิดว่าสิ่งที่ได้รับกับตัวเองนั้นคงไม่น้อยกว่า ดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักวิธีการเขียนแบบนี้ ถ้ามีโอกาส ก็อยากจะต่อเนื่อง เพียงเพื่อให้ตัวเองมีสิ่งยึดเหนี่ยว และมีทางออกเมื่อต้องการเขียนถึงสิ่งที่คับข้องใจ หรืออะไรบางอย่าง . “ได้รู้จักว่าตนเองเป็นคนที่มีลักษณะเงียบ ตามบุคลิกภาพที่บอกว่าเป็นคน Introvert หมายถึงไม่แสดงออกออกทางด้ายกายภาพให้ผู้อื่นได้เห็น หรือสังเกตเป็นที่ประจักษ์ และทำให้คนอื่นจดจำได้ง่าย แต่มีการแสดงออกภายใน คือการคิดและแสดงความเห็น เท่ากับ หรือมากกว่าผู้ที่มีบุคลิกตรงกันข้าม เพียงแต่ มีการแสดงออกในกลุ่มคนที่คล้ายกัน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในแนวคิดที่คล้ายกันมากกว่า และบางครั้งเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเอง เพราะความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่น แต่ก็ยังเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ทำให้สับสน ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนอย่างไรกันแน่ ขาดความมั่นใจ หรือเชื่อมั่นในตัวเอง . “บทเรียนในห้องเรียน สร้างความเชื่อมโยงทางความคิด การสื่อสารทั้งในรูปแบบ คำพูด และทางกาย ถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงละคร แต่ได้ข้อคิดที่ว่า การต้องการให้คนเข้าใจเรานั้น มีความลำบากมาก ดังนั้น […]

ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๘)

14/03/2018 0

    “ประทับใจมากค่ะ ตลอดระยะเวลาการอบรม รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้น โดยปกติมีเขียนบันทึกอยู่บ้างค่ะ ชอบบันทึกเวลาที่ตัวเองมีอารมณ์ผิดปกติ (ทั้งทุกข์และสุข) แต่การเขียนในคอร์สมีหัวข้อ กำหนด ทำให้เราได้ทบทวนอย่างจริงจังถึงด้านใน และค้นลึกเข้าไปข้างในจริงๆที่ปกติเราไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัส เหมือนเราได้กลับเข้าหาตัวเอง ทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น เข้าใจและสุดท้ายเราก็รักตัวเองมากขึ้นค่ะ . “ได้รู้จักตนเองและยอมรับตัวเองว่ามีความคาดหวังกับตัวเองสูง ติดอยู่ในกรอบของคำว่า ดี ทำอะไรมักคิดแต่ว่าดีพอหรือยัง (ดีพอเมื่อเทียบกับคนอื่นหรือยัง) ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น ตีกรอบว่าคนอื่นต้องเป็นแบบนี้…เอากรอบนั้นมาใช้กับตัวเองด้วย แต่พอเป็นตัวเองก็มักผ่อนปรนกับกรอบ ทำให้รู้สึกไม่พอใจตัวเองว่า ตัวเองไม่ดี มันเหมือนวังวน พอเรามองเห็นตรงนี้เหมือนหาทางออกจากเขาวงกตเจอค่ะ . “ข้อคิดสำคัญที่ได้คือ พอเรามองเห็นวงจรที่เกิดขึ้นทำให้ เข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง และขณะเดียวกัน เราก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วย เหมือนกับว่าพอเรารักตัวเองได้ เราก็รักคนอื่นเป็นโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเลยค่ะ” . คุณวลัยทิพย์ (เปี๊ยก) อาชีพ เภสัชกรชุมชน . . “รู้สึกประทับใจกับทุกกิจกรรมสนุ๊กมากค่ะกับกิจกรรมครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ตั้งใจเขียนเป็นพิเศษ ใส่ใจรายละเอียดพยายามไม่รีบร้อน ได้ฝึกความใจเย็นและเห็นจิตใจตัวเองละเอียดขึ้นกระวนกระวายใจน้อยลงดื่มด่ำและหลงใหลไปกับทุกกิจกรรมการเขียนและกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น รู้สึกเต็มอิ่มในหัวใจได้ข้อคิดดีๆทุกวัน และผ่อนคลายตัวเองลงหลังจากผ่านกิจกรรมเพื่อนบันทึก . “ตอนแรกหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ชอบและไม่อยากทำก็เหมือนกับที่ครู ว่าเหมือนเราปฏิเสธบางอย่างเหมือนเราไม่ยอมรับตัวเองเราไม่อยากนึก ถึงมันพอเรารู้แบบนั้นก็ลองย้อนกลับไปดูหลายกิจกรรมที่เราไม่อยาก ทำมันก็จริงอย่างที่อาจารย์บอก […]

ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๗)

13/03/2018 0

  “รู้สึกขอบคุณครูที่จัดคอร์สดีๆอย่างนี้ เเละขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจลงสมัครเรียน แต่เดิมรู้สึกไม่ค่อยสนใจอยากลงเรียนคอร์ส เขียนค้นตน นี้นัก เพราะรู้สึกว่าตัวเองรู้จักตัวเองมากพอ รู้ทั้งจุดดีเเละจุดด้อยที่เป็นปัญหาของตัวเอง พอได้เรียนเเละลองลงมือทำจริงๆ จึงได้พบว่า ความจริงยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้ หรือบางสิ่งถึงเรารู้เเล้ว เเต่เราก็ไม่เคยเข้าใจ เเละรู้สึกยอมรับมันได้จริงๆ การเรียนเขียนค้นตนครั้งนี้ จึงมีส่วนช่วยทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ เเละพบกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตตัวเอง รู้สึกหลายเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจได้รับการคลี่คลาย รู้สึกเข้าใจเเละยอมรับตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นได้มากขึ้น มันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มาก เเละทำให้เกิดความเปลี่ยนเเปลงหลายอย่างในตัวเอง รู้สึกว่าคอร์สนี้มีประโยชน์มาก เเละทำให้เราเติบโตขึ้นจริงๆ ขอบคุณครูอีกครั้งนะคะ ที่คอยให้คำเเนะนำให้เราก้าวต่อ เเละเติบโตขึ้นเรื่อยๆ . “ได้เห็นคุณค่า เข้าใจ เเละยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากขึ้น ได้เห็นว่าที่ผ่านมาที่เราคิดว่าเรารู้เเล้ว เเท้จริงเเล้วเราไม่รู้อะไรเลย ได้พบว่าเเม้ว่าภายนอกจะดูเข้มเเข็งเเต่ภายในเราก็มีความอ่อนไหว เเละเปราะบางมาก เเละก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะมีความรู้สึกเเบบนั้น หลังการทำอบรมทำให้กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ หากมีเรื่องใดที่รู้สึกค้างคาใจ หรืออยากเรียนรู้เเละทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็จะลองใช้การเขียนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำงานกับตัวเอง หากมีคนที่มีปัญหามาปรึกษา ก็จะเปิดใจรับฟังผู้อื่น ยอมรับเเละเคารพในสิ่งที่เขาเป็น เเละอาจจะใช้คำถามบางคำถามที่เรียนมาในคอร์สถาม เพื่อให้เขาได้ทบทวนตัวเองอย่างที่ตัวเองได้เคยทำมา” . คุณนาถศิริ (อาร์ต) อาชีพ รับจ้างอิสระ . . “ก่อนอบรมสนใจในชื่อคือ หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ เขียนค้นตน […]

ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๖)

12/03/2018 0

    “ประทับใจกับเนื้อหาการอบรมที่ทำให้ได้รู้จักตนเองมากขึ้น เกินกว่าความคาดหมาย ก่อนเข้าอบรมก็คิดเพียงแค่ลองเรียนดู แต่สิ่งได้รับผ่านการทำแบบฝึกต่าง ๆ และข้อคิดที่คุณครูตอบกลับมา สามารถเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น จุดสำคัญที่สุดคือสามารถพลิกความคิดจากความขัดแย้งกับแม่ในเกือบจะทุกเรื่อง มาเป็นความเข้าใจ โดยไม่ต้องมาพูดปรับความเข้าใจกัน ประทับใจวิธีการเรียนกึ่งออนไลน์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองมาก เพราะมีเวลาได้อยู่กับตัวเอง ได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เช่นการเขียนไม่หยุดปากกา การเขียนสลับมือ รวมถึงการวาดระบาย ที่สะท้อนให้เราได้เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ . “ประทับใจความเอาใจใส่นักเรียนของคุณครู ที่พยามยามให้ทุกคนได้ลงมือทำแบบฝึกหัด ซึ่งช่วงแรกก็ผลัดไปเรื่อย ๆ ยังไม่เริ่มเขียนสักที แต่เมื่อเริ่มได้ ก็ได้ทำแบบฝึกหจรครบตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังประทับใจข้อคิด ความเห็นที่คุณครูตอบกลับมาหลังจากอ่านแบบฝึกหแล้ว ได้ข้อคิดที่ดี น่าสนใจ คิดไม่ถึงมากมาย (ตอนที่ส่งแบบฝึกก็คิดว่าเราคิดได้ครบแล้ว แต่พอคุณครูตอบกลับมาก ก็รู้เพิ่มขึ้นอีก) . “ชอบแทบทุกหัวข้อค่ะ โดยเฉพาะแบบฝึกระดับที่ 2 ที่ให้ผู้เรียนเลือกทำได้ตามความสนใจ เลือกอย่างที่อยากจะเขียนจริง ๆ หัวข้อบันทึกที่ทำให้ได้เข้าใจตัวเราและแม่ คือ คนกวนใจ ทำให้เราก้าวข้ามความคุ้นเคยต่าง ๆ ได้ ไม่เคยเรียนแบบกึ่งออนไลน์มาก่อน ไม่เคยวาดระบายด้วยสีเทียนมามากกว่า 40 ปี ได้ไปร่วมกิจกรรมที่มีการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนใหม่ […]