ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

  ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom ฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสะกดจิตย้อนอดีตชาติและมองภาพอนาคต และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก ติดตามโครงการเพื่อการกุศลโดยผู้จบการอบรม เร็วๆ นี้   เปิดหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ที่ https://youngawakening.org/write4life/open-course/   รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์ ภณศา จันทร์อุดม ปวีณา วงษา อัญชลี ศรีลาชัย นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ พวงแก้ว กองทอง มุทิตา สารพัฒน์ อัครเดช ชูเลาตระกูล สรินัดดา สุดบรรทัด วีรมลล์… Continue reading ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

  จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17 เรียนรู้พื้นฐานการสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก , การสะกดจิตย้อนวัย , การใช้จินตภาพ , การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ เมื่อวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอบรมและปฏิบัติฝึกสะกดจิต ผ่านโปรแกรม Zoom สอนโดยครูโอเล่ (หรือเม่น – ชื่อที่ผู้จัดการ และ ผู้เรียนตั้งให้ใหม่)   ส่วนหนึ่งของบทเรียน จากการสรุปในห้อง “ได้ฝึกจิตอย่างไร จากการฝึกสะกดจิตคู่ที่ผ่านมา ??? โฟกัสควบคุมการใช้เสียงของตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นสมอง ฝึกตัวเองมีสมาธิและช้าลง ทำอย่างมีสติ 
โฟกัสกับคนข้างหน้าเรา ควบคุมอารมณ์… Continue reading จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16

  “ทำให้รู้ว่าเสียง ความคิด และจินตนาการ มีอิทธพลต่อตัวเราอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างจิตกับร่างกาย และบทเรียนต่างๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้” – คุณอัญชลี (อัญ)   “ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป – คุณพวงแก้ว (นุ้ย)   “💡 กระบวนการขั้นตอนการสะกดจิตอย่างถูกวิธี 💡 ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเห็นเพิ่มประสบการณ์และเห็นความผิดพลาดตัวเองเพื่อนำไปปรับปรุง 💡 เรียนรู้พลังงานของครู​ขณะที่สอนและขณะสะกดจิต​นร.​ 💡ได้เรียนรู้จักกับเพื่อนๆ​ กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน​ เรียนรู้ความเหมือน​ความต่างของกันและกัน 💡 ได้เรียนรู้กับตัวเองว่า​ จิต​ เรามีความพิเศษมากๆ​ มีพลังอำนาจมากๆ​ในการพาเราไปรับรู้​ทุกสิ่งที่อยากรู้​ สั่งการสมองพฤติกรรม​ของเรา​ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงก็เพราะ​ จิต​” – คุณสิริลักษณ์ (ลักษณ์)   “👉 เข้าใจกระบวนการทำงานของจิตใจเราเองมากขึ้น 👉ฝึกการระมัดระวัง การใช้ชีวิต ต้องมีสติ ในการใช้ชีวิต และรับข้อมูล ข่าวสารที่เข้ามากระทบอายตนะ… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16

จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

  จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 14 – 15 , 21 – 22 พฤษภาคม 2565 (Zoom) ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแปดท่าน ดังนี้ 👍 พวงแก้ว (นุ้ย) อาชีพ พนักงานบริษัท 👍 อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ 👍 กิตติมา (มด) อาชีพ รับจ้าง 👍 วริศษาว์ (ตาล) ธุรกิจส่วนตัว 👍 กนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน 👍 สุวิมล (สุ) อาชีพ ค้าขาย 👍 ณฐาพัทธ์ (พีช) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว… Continue reading จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่น 5 Certified Hypnotherapist วันที่ 16-17 และ 23-24 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์   [ ผู้สำเร็จการอบรม ] 🤗 พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน 🤗 คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์ 🤗 พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์ 🤗 เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ 🤗 ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ 🤗 ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ 🤗 นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ… Continue reading ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

  รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์ [ ผู้สำเร็จการอบรม ] 🤗 ณภัทร (ภัทร) อาชีพ นวดบำบัด/คลื่นเสียงบำบัด 🤗 พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน 🤗 คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์ 🤗 พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์ 🤗 เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ 🤗 พรจิตร (ปุ้ย) อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 🤗 ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ 🤗… Continue reading ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (3)

    ” ขณะทำกิจกรรม มีความผ่อนคลาย สงบ รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง มีเวลาให้ความรู้สึก ความระลึกได้ ที่ถูกบดบังอยู่แจ่มชัดขึ้น ได้ฝึกวิธีผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การปล่อยวาง ปล่อยให้ความรู้สึกนุกคิด ที่เก็บซ่อนอยู่ แสดงตัวออกมา ทำให้ได้ความคิด แนวทางใหม่ๆ ที่ตัวเองเผยออกมา พูดออกมา ซึ่งเป็นทั้ง อิสระ และแนวทาง กำลังใจ . ” ทุกวันควรได้มีการทำกิจกรรม แม้ไม่ได้ทำการบ้าน แต่การได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นเหมือนการเป็นกระดาษเปล่าที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ท่าทีที่ควรแสดงออกที่เหมาะสม ให้แก่ตนเอง” . คุณเยาวรีย์ (นิด) อาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ . . ” ดีใจที่เราทำได้ ทำให้เราสร้างร่องรอยของจิตใจใต้สำนึกใหม่ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้น ให้พ้นจากร่องเดิมหรือความคุ้นชินที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ตัวอย่างวันนี้โกรธ เพราะ แต่เมื่อนึกถึงหัวข้อที่เราเคยทำ ไม่ให้เราเต้นไปกับจังหวะของมัน ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ แต่เราเต้นไปได้หน่อยหนึ่ง เกิดมีสติขึ้นมา นึกขึ้นได้ ความโกรธจึงลดน้อยลงโดยปริยาย ทำให้เราค่อยปลดเปลื้องอะไรบางอย่างออกจากตัว เข้าใกล้จิตเดิมแท้ของเรา… Continue reading การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (3)

การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (2)

    ” ให้ความรู้สึกเกินคาดกับความตั้งใจในการเลือกทางชีวิต เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากๆค่ะ เป็นคอร์สที่ให้ความคุ้มค่าต่อจิตใจได้อย่างมากมาย ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและชีวิตได้อย่างชัดเจนจนตัวเองรู้สึกและคนรอบตัวสัมผัสได้ เคยฟังการพูดถึงการดึงจิตใต้สำนึกมาใช้จะทำให้มีความเฉียบคมในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจแก้ปัญหามากกว่าปกติ ณ ตอนนี้รู้สึกได้ตามนั้นเลยค่ะ แปลกใจกับตัวเองมากๆว่าการเรียนโดยไม่เห็นครูแต่รับรู้ได้สำหรับการดูแล เอาใจใส่และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจากความพยายามของตัวเองผ่านสื่อออนไลน์ มันมีความเป็นไปได้จริงๆ เพราะระหว่างเรียนมีเหตุการณ์ที่สามารถนำหัวข้อที่ฝึกทำไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมั่นใจและไม่กลัวการเผชิญหน้าเหมือนที่เคยเป็น สามารถจัดการอารมณ์พร้อมชนให้แตกหักกันไปข้างหนึ่ง การอยากเอาชนะ เปลี่ยนแปลงจนกลับกลายเป็นการให้อภัย การปล่อยวางและการยอมรับในกันและกันตามความเป็นจริง มันช่างสร้างความอัศจรรย์ในหัวใจได้อย่างเอกอุ จนทะลุออกมาสร้างพลังชีวิตให้มีทิศทางกับการเดินทางหาความสุขภายในได้ชัดเจนมากๆ . ” ท้ายนี้ขอบอกตัวเองว่า เลือกที่จะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขกับสิ่งที่มีและเป็นอยู่ ด้วยการเรียนรู้ที่จะพอและไม่กลัวทางข้างหน้าจนเกินไปและกดดันตัวเองจนเกิดความเครียด ปล่อยวางได้ไวใจจะสุขได้ในทันที ” . คุณณัชชา (ณิช) อาชีพ นักธุรกิจ . . ” เราถือว่าเป็นการเรียนที่ครูโอเล่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้เรียน และรับรู้ได้ว่าครูพยายามจะดึงพวกเราให้เข้าใจในการมองตัวเองและจิตใจของเราเองด้วย หัวเรื่องทุกข้อน่าสนใจ แต่ไม่มีเวลาทำได้หมด จึงเลือกชื่อที่คิดว่าเราเองสนใจและได้ประโยชน์สูงสุด . “เรารู้สึกถึงจิตใจที่เปลี่ยนไป ใจนิ่งขึ้น มองปัญหาอย่างใจเย็นและรอบด้านขึ้น ที่สำคัญคือการรู้จักให้กำลังตนเอง ด้วยการยิ้ม และขอบคุณตัวเอง รู้จักรักตนเองจากสัมผัสแห่งรัก ทั้งยังสามารถสัมผัสถึงพ่อแม่พี่น้องและผู้คนรอบข้างได้ มีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นในระหว่างเรียนซึ่งปรากฏการณ์คล้ายแบบฝึกหัด ทำให้เราสามารถเอาบทเรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ . “บทเรียนสำคัญสำหรับตัวเอง คือ… Continue reading การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (2)

การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (1)

    ” รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความกดดันที่อยู่ในตัว หลังการทำกิจกรรมจะรู้สึกโปร่งเบามากขึ้น ได้ฝึกหาข้อดีจากชีวิตประจำวัน ได้รู้ว่าตัวเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ และคนที่จะปลดปล่อยความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือตัวเราเอง เราต้องหมั่นคิดและมองหาแง่งามในชีวิต เสียดายที่มีเวลาในการทำน้อย แต่รู้สึกประทับใจในทุกกิจกรรม . ” ข้อคิดจากการอบรมคือการพยายามหาแง่งามในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ รู้จักปล่อยวางและสร้างพลังใจให้ตัวเอง จะพยายามทำให้ได้ในทุกวัน เพื่อตัวเอง ความทุกข์เป็นเหมือนโรคร้ายที่เราสามารถรักษาให้บรรเทาได้ด้วยตัวเอง ยิ้มให้ได้ในทุกวัน หาความสุขให้เจอ . คุณชินรัตน์ (นุก) อาชีพ ครู . . ” ชอบกิจกรรมเปลี่ยนฤดูและสัมผัสแห่งรักค่ะ เหมือนกับการที่เราได้จินตนาการไปทำกิจกรรมบางอย่าง แล้วจิตใจเราสดชื่นเบิกบาน เห็นถึงคุณค่า ความดี ความงามที่เกิดขึ้นค่ะ ครั้งนี้ครูให้ข้อคิดหลายเรื่อง ทำให้มีกำลังใจในการทำกิจกรรมมากขึ้นค่ะ รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง และสามารถนำคำแนะนำนั้นมาแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ ขอบคุณครูนะคะที่สละเวลามาให้คำแนะนำค่ะ . ” ได้ฝึกปล่อยความคิดนึกปรุงแต่ง ฝึกการรู้จักขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัว เห็นความสำคัญของร่างกายที่เราใช้เขามาตลอดชั่วชีวิต เห็นคุณของต้นไม้ที่ให้ร่มเงาบังแดด บังฝน ให้ที่พักพิงทั้งกายและใจ รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ท่านทรงมีเมตตาอย่างสูง เราจะดำเนินรอยตามท่านไป เราจะปลูกเมล็ดพันธ์ุที่ดีไว้ในใจเราเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไป ฝึกและรู้คุณของการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับค่ะ . ” ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต มีสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมเมื่อนั้น… Continue reading การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (1)

รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๕)

    “ตอนระลึกถึงความรัก ตอนแรกที่บอกว่ามันแวบความรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมา แต่ไม่นานภาพแม่ก็ขึ้นมาแทน นัยน์ตารื้นขึ้นทันที ยิ่งนึกยิ่งคิดถึงน้ำตาก็ไหลออกมา รับสัมผัสตรงนี้มันลึกมากค่ะ เข้าไปถึงหัวใจ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก เขียนมาถึงตอนนี้เลยนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ค่อยได้ดึงพลังแห่งความรักของแม่มาเป็นพลังหล่อเลี้ยงใจเราเท่าไร ทั้งที่ดูน่าจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุด และสำหรับตัวเองจุดนี้ (จักระ)ก็ค่อนข้างจะอ่อนแอเปราะบางด้วย . ตอนครูให้กำหนดใจบริเวณหน้าผาก ตรงกลางเหนือหว่างคิ้ว จินตนาการถึงแสงสีน้ำเงิน สว่างบริเวณนี้ครู่หนึ่ง แล้วพาใจนึกถึง ช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง หรือเกิดไอเดียที่ดีขึ้น ตอนนั้นนิ่งไปนิดนึงค่ะ บริเวณหว่างคิ้วเหมือนมีแรงดึงดูด ไม่เห็นสีน้ำเงิน แต่เห็นความคิดตนแวบนึงว่า ในห้วงที่ผ่านมาดูเหมือนเราจะว่างเปล่ามาก ไม่มีสิ่งใดดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเลย แล้วภาพในห้องเรียนก็ปรากฏขึ้นมาแทนค่ะ แล้วความรู้สึกที่หว่างคิ้วก็หายไป เห็นเป็นภาพในกรอบสีทองที่ครูพาจินตนาการ ตอนนั้นในใจก็ย้อนความรู้สึกในห้องเรียนขึ้นมา คือเป็นความอบอุ่นที่อาจารย์ที่เคารพรักท่านมองเห็นเรา เชื่อมั่นในตัวเราและปรารถนาให้เรามีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่อง เป็นภาพที่ชัดเจน พอมาระลึกอีก ก็เหมือนดูหนังซ้ำย้ำเตือนตนเองอีก แถมยังได้บอกกับตนเองในใจอีกว่า “เราเก่ง เราทำได้ เราประสบความสำเร็จได้” . เมื่อจบกิจกรรมจึงรู้สึกอบอุ่นใจค่ะครู มาถึงตอนนี้ก็มีความคิดเพิ่มจากการบันทึกแลกเปลี่ยนนี้ว่า ความสามารถเรามีอยู่ในตน อาจห่างหายไปเพราะสถานการณ์บางอย่าง ขอให้เรารู้ตัวและระลึกรู้ถึงสิ่งนั้นอย่างที่เขามีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไม่เคยทิ้งเราไปไหน เราควรสื่อสารกับเขาให้มากสัมผัสเขาบ่อยๆ และเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยท้อให้นึกถึงพลังความรักของแม่และครูอาจารย์ที่ปรารถนาดีต่อเราเสมอมา” . บทเรียนจากกิจกรรมปรับพื้นฐาน หลักสูตร #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต… Continue reading รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๕)