Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

Posts in «ข้อเขียนจากผู้เรียน» category

ข้อคิด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” จากผู้เรียน ก.ค. ๒๕๖๓

23/08/2020 0

  เขียนแล้วได้อะไร ? การเขียนมหัศจรรย์อย่างไร ? บันทึกเสียงคำบอกเล่าของผู้เรียนส่งท้ายการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ณ อาคารไทยใส่ใจ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 สอนโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์   ศึกษาหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/  

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 42

10/08/2020 0

    🤩🥳📚 บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เขียนข้ามขอบ”   “ประทับใจเทคนิคการเขียนหลายๆ เทคนิค ที่ทำให้สามารถสืบค้นตัวเองได้ลึกขึ้น เช่น การวาดภาพ ก่อน และเขียนบรรยายภาพ เขียนความรู้สึก เขียนบรรยาย แล้วกลับมาเติมแต่งภาพเดิมหลังเขียนเสร็จ ประหลาดใจมาก เพราะก่อนเขียน ความรู้สึกแบบหนึ่ง ระหว่างเขียน และหลังเขียน ความรู้สึกเป็นไป และทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้น หัวข้อที่ชอบ คือ สิ่งเสพติด ชอบมากคะจากเทคนิคการเขึยน ข้อนี้ จาก สิ่งเสพติดที่ชอบ สามารถ เขึยนไปจนพบว่า สิ่งเสพติดเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราต้องการอยู่ลึกๆ ในโลกด้านใน . “จากการได้มาเขึยน 1. ทำให้เราเอาความคิดที่มีอยู่มาเรียบเรียงและเห็นภาพทั้งหมด ทั้งที่ทำให้เรามีความสุขและมีความทุกข์ เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่ามีสุขและทุกข์ เราจะเลือกมองมุมไหน 2. ทำให้เราเข้าใจอารมณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นละเอียดขึ้น อย่างอารมณ์โกรธ ซึ่ง หลังจากเขียน แล้วทำให้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธ เกิดจากเรามีความคาดหว้งและไม่ได้ตามนั้น และไม่รู้ว่าจะสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกเราอย่างไร หลังจากเขียนแล้ว ควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีมากๆๆๆๆๆๆ พอเห็นพลังงานเกิดขึ้นในกาย ว่าเริ่มร้อน หงุดหงิด […]

รวมสรุปบทเรียนการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รอบที่ 2

08/07/2020 0

  รวมผลงานผู้เรียนบางส่วนในการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รุ่น 2 🤓 สอนโดยครูจ๊ะเอ๋ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เรียนรู้การวาดภาพบันทึกเพื่อการทบทวนและดูแลจิตใจ ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ 🌈   👉 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม จิตชนก ขลุ่ย ขวัญชนก ขวัญ วิไลภรณ์ ก้อย ทินพล วิว   🖌 รวมสรุปการอบรม https://drive.google.com/file/d/1YtF3uJQD1OgIXRLXZa6uQ1kaJ7OAE9qx/view?usp=sharing   👨‍🏫 สอนโดยครูจ๊ะเอ๋ และ ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org/visualnotes-healing/  

รวมสรุปบทเรียนจากการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รอบที่ 1

11/06/2020 0

  รวมสรุปบทเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รอบที่ 1🤓 คอร์สออนไลน์เรียนรู้การจดบันทึกเป็นภาพและการคิดเป็นภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลจิตใจของตนเอง ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ 🌈   👉 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม รอบแรก – อุบล ปู – อรชุมา ปุ๋ม – พันธิตรา พั้นช์ – ณัฐกานต์ เก๋ – พรรณวดี หญิง – ปณิธิ กิ้ม   👨‍🏫 สอนโดยครูจ๊ะเอ๋ และ ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org/visualnotes-healing/  

รายชื่อผ่านการอบรม และ สรุปการเรียน เขียนภาวนา 2563

09/06/2020 0

    ส่วนหนึ่งของบทเรียน การฝึกฝน และความประทับใจจากการอบรม “เขียนภาวนา” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๔๑   “ประทับใจที่การฝึกเขียนขณะหายใจออก ใหม่ๆก็อึดอัดและวิตกกังวลบ้าง แต่พอเขียนบ่อยขึ้นทำให้เขียนแบบสบายๆ ผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล เพราะครูสอนให้ไม่คาดหวัง ไม่คิดล่วงหน้า ไม่ต้องสมบูรณ์์แบบ แต่เป็นความรู้สึก จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกกำหนดจิตพิจารณาไตร่ตรอง แลศึกษาเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกัน คุณครูแนะนำให้แก้ไขข้อบกพร่อง และทำความเข้าใจดีมาก รู้สึกมีกำลังใจและมีความสุขที่ได้เขึยน ตั้งใจจะฝึกฝนต่อไปเรื่อยให้เป็นนิสัย . “การอบรมสอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง พิจารณาหัวใจตนเอง รับรู้ เข้าใจ ความเป็นไปของชีวิต ย่อมมีได้ มีเสีย มีสมหวัง มีผิดหวัง มีพบ ก็มีพลัดพราก มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีนิวรณ์ และอกุศลที่เกิดขึ้นกับชีวิตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรให้ผ่านพ้นความทุกข์จากปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ . “โดยฝึกการเฝ้าดูกายขณะหายใจเข้าและหายใจออกขณะเขียน เฝ้าดูเวทนาอารมณ์ความรู้สึก กำหนดจิตจดจ่อไม่ให้ปรุงแต่ง ทำใจให้ปลอดโปร่ง และพิจารณาธรรม ความอยากได้อยากมี […]

รวมบทเรียนและการฝึกฝนตนเอง จากหลักสูตร “ครูเขียนภาวนา”

30/04/2020 0

    รวมบทเรียนและการฝึกฝนตนเอง จากหลักสูตร “ครูเขียนภาวนา” สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผ่านการฝึกเขียนภาวนา การใคร่ครวญธรรม และการเจริญสติปัฏฐานสี่ ด้วยการเรียนรู้ทางไกลรวมห้าเดือน มีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๘ คน ได้แก่ ครูปู สิริลักษณ์ , ครูหลิน , ครูบุศร์ , ครูจิ๋ม , ครูสุ , ครูมุก , ครูตู่ , ครูวิ , ครูปู หัทยา , ครูปู เนาวรัตน์ , ครูชิ , ครูแอนนา , ครูนก , ครูตุ้ม , ครูเอ , ครูกลอย , ครูจัน […]

จากไม่ชอบการเขียน ได้มาเรียน “เด็กน้อยภายใน”

14/02/2020 0

    “ปกติเป็นคนไม่ชอบการเขียนเท่าใดนัก จะชอบเล่าเรื่อง ชอบพูดมากกว่า พอได้เขียนเรื่องราวในอดีตของตนเอง เป็นที่น่าแปลกใจมาก มันทำให้เรามองเห็นตัวเองมากขึ้น ทั้งไที่ความจริงแล้ว เราเล่าเรื่องเหล่านี้บ่อยๆ แต่เรากลับรู้สึกเฉยๆ อย่างมากก็แค่ตลกขบขันแค่นั้น ทำให้รู้สึกรักการขีดเขียนมากขึ้น และเห็นประโยชน์ในการนำใช้ กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือ ครู ที่ตอบและให้คำแนะนำเร็วมาก และ ทำให้เราปลดล็อกเป็นเรื่องๆ ขอบคุณมากค่ะ ชอบหัวข้อ ที่เขียน เกี่ยวกับในวันเด็ก. ที่มีส่วนขโมยเงินเพื่อนบ้าน เพราะมันช่วยปลดล็อก เรื่องนี้ได้ เพราะมันจะบอกตัวเองตลอดว่าเราทำผิด. ทำให้เรากลายเป็นคนปฏิเสธเงิน หาได้เยอะก็หมดไปอย่างง่ายดาย . “ความจริงเรามีศักยภาพมากพอในตัวเอง ในสมัยเด็กๆ เราตัวเล็กๆ เรายังสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม และประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เราแก้ บางอย่างน่าทึ่ง พอเราโต เรามีความกลัวปิดกั้น จนมองไม่เห็นศักยภาพของตน ทำให้เรามีพลังที่จะเดินสู่เป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าเราทำได้แน่นอน” . ฌณาธิปว์ (ยูอีส) อาชีพ รับราชการ . . “ได้เรียนรู้ว่า ปมปัญหาที่เลือกมาตอนต้นการเรียน 3 ประเด็น คือ วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองสูง […]

รายชื่อจบการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี ๒๕๖๓ และสรุปบทเรียน

10/02/2020 0

    รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ความประทับใจ และบทเรียน คอร์สอบรมทางไกล “เขียนค้นตน” ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๙   มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๘ คน รวมส่งการบ้าน ๓๓๖ ชิ้น   “ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ประทับใจมากที่สุดในการดูแล เอาใจใส่ของครู เพราะทุกบันทึกที่ส่งไป ครูจะตอบมาอย่างละเอียด ไม่เพียงการวิเคราะห์รูปแบบการบันทึกของเราเท่านั้น หากแต่ครูยังช่วยวิเคราะห์ตัวตนของเรา จุดอ่อน จุดแข็ง และความถนัด ซึ่งแสดงออกผ่านการบันทึกของเรา ด้วยรูปแบบการอบรมถึ่งออนไลน์ ทำให้ครูดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดดีมาก ทำให้รู้สึกเหมือนกึ่งๆเป็นการเรียนรายบุคคล . “ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง สิ่งที่เป็นข้อดี จุดแข็ง และคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งโดยปกติแล้วเราอาจไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้มากนัก อย่างไรก็ตาม การลงมือเขียนบันทึกเหมือนเป็นการที่เราดำดิ่่งลงในภายในตัวเราเองแบบองค์รวม ซึ่งผสมผสานระหว่างจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก (รู้สึกได้ชัดเจนในการบันทึกหัวข้อ “เพื่อนบันทึก”) สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เห็น และเชื่ออย่างเต็มที่ว่า การเขียนเพื่อบำบัดนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตใจตัวเอง […]

บทเรียนเล็กๆ บนเส้นทาง “ครูเขียนภาวนา” เดือนแรก

13/12/2019 0

    [ ภารกิจและกิจกรรมคอร์ส ครูเขียนภาวนา เดือนแรก ] …ทบทวนธรรมะและบทเรียนจากบทความ “ศิลปะการเขียนหนึ่งลมหายใจ” บทแรกและบทที่สอง …ฝึกเขียนภาวนา อย่างน้อย ๗ บันทึก พร้อมกับการทบทวนกิเลสและบทเรียน …สรุปทบทวนอริยมรรคและโพชฌงค์ , กิเลส : นิวรณ์ ตัณหา และอุปาทาน   “จากหัวข้อ “ดวงตาลิขิต” ทั้งสองครั้ง การที่เราไปไม่ปรุงแต่งทางอารมณ์ ความคิด แต่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาที่เป็นธรรม เป็นกลาง ไม่ว่าเราจะอ่านคอมเมนท์จากครู หรือเพื่อน หรือจากที่อื่นๆ ก็ดี อย่าเอามาปรุงเป็นอารมณ์ให้แก่ตัวเอง ให้มองตัวอักษรอย่างที่มันเป็น และทำไปตามหน้าที่ ที่เราต้องทำ ก็น่าจะทำให้ภารกิจในทุกๆ เดือน สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ธรรมะจาก “ไม่ใช่นาม ไม่ใช่ตน” คือการไม่ถืออัตตาตัวตนของตนเอง ในการทำสิ่งต่างๆ ว่าเป็นของตน ทำเพียงแต่ทำเท่านั้น ดังที่ใช้การเขียนที่เน้นไปในคำกริยา คือ เน้นที่การลงมือทำ” . โดย ม้าหมุน (นามปากกา) […]

บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นสี่

07/09/2019 0

      “ได้รู้จักตัวเองชัดเจนขึ้น เป็นการทำให้เห็นภาพชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองยึดถืออยู่ ได้เปิดมุมมองของคำว่าด้านมืด ว่าการหมกมุ่นกับคุณค่าบางอย่างก็เป็นด้านมืดได้เช่นกัน เรามองแต่ว่าเราคือความสว่างและความมืดคือขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่ นั่นคือเรายึดในอัตตา คิดว่าเรานั้นดีแล้ว แท้จริงสิ่งที่เป็นอยู่ก็กำลังทำร้ายเราช้าๆ สะสมความเครียด ความเหนื่อยไปเรื่อยๆ . “คำถาม 6 ข้อในช่วงเริ่มกิจกรรมก็ทำให้ได้เห็นตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจากคำตอบสั้นๆ แต่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ฉันชอบตัวเองที่ กล้าหาญ กล้าเผชิญ อดทน และสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเอง คือ ปากไว ใจร้อน ไม่ยอมรับความจริง เราพบขั้วตรงข้ามที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ที่น่าสนใจมากคือข้อสุดท้าย สิ่งที่ฉันเป็นแต่ไม่ค่อยอยากพูดถึง ตอนเขียนมีการชะงัก ปวดหัวจี๊ดเหมือนไม่อยากยอมรับ แต่สุดท้ายก็เขียนลงไป โอ้ว มันตรง ชัดเจน และดาร์คมาก ได้เห็นด้านมืดของตัวเองชัดเจนจากข้อนี้ . “การวาดระบายและเขียนถึงคุณค่าที่ยึดถือเชื่อมโยงกับอุปาทานที่เรายึดมากๆ เราวาดต้นไม้ใหญ่และภูเขา เรายึดอัตตามากๆ นอกจากนี้การเลือกการ์ดความรู้สึกความต้องการ และเขียนถึงเรื่องนี้ทำให้เราได้รับรู้สิ่งที่ลึกๆเราต้องการจริงๆ . “5 จังหวะชีวิตเหมือนเป็นหนทางให้เราสมดุลชีวิต การเติมจังหวะที่ขาดหรือลดจังหวะที่เกิน เป็นการแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตออกมาให้สัมผัสได้เป็นพลังงานและจังหวะในการเต้น หลายๆบทเรียนทำให้เรารู้แบบเนียนๆ เมื่อได้มานั่งทบทวนจะเห็นความเชื่อมโยงและสะท้อนตัวเองได้มากขึ้น . “พ่อแม่ภายใน เป็นอีกบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา […]