ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50

  ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50 จากผู้เรียนที่จบการศึกษาทั้ง 6 ท่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2565     @คำถามสรุป… รู้สึกอย่างไรบ้างกับระบบคะแนนกุญแจในการอบรม (ไม่บังคับ) , ความรู้สึกและความประทับใจในการอบรม / หลังอบรม จาก อรหทัย อร : มีกำลังใจ ทำต่อเนื่อง ประทับใจ ที่ครูตอบไวมาก สนใจและพยายามอ่านลายมือที่อ่านยาก ให้ทั้งกำลังใจ และให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราคิดและเขียนออกมา จาก มธุรพร บุ๋ม : เป็นกำลังใจในการตอบคำถาม ระบบการจัดการอบรม เช่น การแจ้งเตือนก่อน/หลังการอบรม การเตรียมตัวเพื่อเข้าอบรม และคำแนะนำจากวิทยากร หัวข้อบันทึกช่วยฝึกฝนและขัดเกลา สะท้อนความเป็นเด็กน้อย และก้าวข้ามขอบความคิด จาก สิริลักษณ์ ปู : ชอบระบบกุญแจเพราะเหมือนเราได้รับของขวัญจากการลงมือทำเพื่อตัวเอง ความประทับใจในการเรียนกับครูทุกครั้งคือการได้ผ่านประสบการณืจากโจทย์ที่เราเลือกมาลงมือทำ… Continue reading ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50

จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

  จบรุ่นที่ 49 แล้ว 🤗 สำหรับการอบรม “เขียนเยียวยา” ในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต การเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง [ รายนามผู้จบการอบรม ] 👉👉👉 พัชรพรรณ (มายลี่) อาชีพ Hotelier สิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู ประภาวัลย์ (สาว สาว) อาชีพ พนง.รัฐวิสาหกิจ อุมาพร (อุ๊) อาชีพ แม่บ้าน พันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์ สลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ แคทรียา (แคท) อาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ปราการ (คุง) อาชีพ ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร กฤติมา (ดิว) อาชีพ อาจารย์ เฉิดโฉม (โฉม) อาชีพ… Continue reading จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

    “รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักสถาบันฯและได้เรียนคอร์สนี้ เห็นถึงความตั้งใจ การวางแผนกิจกรรมการเรียน ที่ละเอียดเป็นประโยชน์มาก ทุกกิจกรรมล้วนส่งเสริมให้เรารู้จัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าตนเอง อีกทั้งสร้างแรงผลักดันผ่านเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์รวมหลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน ประกอบกับคำแนะอย่างตรงไปตรงมาของครู ก็ช่วยชี้ทางสว่างและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ได้อย่างมาก ส่วนตัวรู้สึกเห็นประโยชน์และสนุกขณะทำกิจกรรมมาก จนเกิดฉันทะทำให้มีวินัยส่งการบ้านอยู่เรื่อยๆ เมื่อได้ฝึกฝนและทำกิจกรรมตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม) ทำให้กระบวนการคิดเราเริ่มซึมซับ ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เห็นว่าขอบหรืออุปสรรคไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เป็นเหมือนของขวัญที่ท้าทายให้เราดึงความสามารถและคุณค่าของเราออกมาเพื่อแกะของขวัญนั้นให้ได้ . “ได้เรียนรู้การข้ามขอบที่ชื่อดูเหมือนยาก ตอนแรกเข้าใจว่าต้องกระโดดไปให้ไกล ไปให้สุดแรงนั้น แต่พอได้เรียนก็เข้าใจว่าความจริงไม่ใช่แค่แบบนั้น การข้ามขอบมีหลายวิธี ตั้งแต่ยกขาก้าวข้ามช้าๆเหมือนเดินปกติก็ได้ กระโดดเหยาะๆก็ได้ หรือแม้กระทั่งเปิดพื้นที่ที่มีขอบนั้นให้ขยายออกไปก็ได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ยกตัวอย่างเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักขอบ จุดหวั่นไหว ช่วงเวลานาทีทองที่จะจัดการอารมณ์ ความรู้สึก การกระทำเดิมนั้นๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปหาผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นคือการข้ามขอบ . “ก่อนเรียนก็คิดว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นขอบหรือที่ต้องก้าวข้ามมากนัก เพราะชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป กินอิ่มนอนหลับดี ทีนี้พอได้มาเรียนทำให้เราได้ใส่ใจ มองเข้าหาตัวเอง รู้จักตัวเองอย่างละเอียดขึ้น ก็ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราประมาททางความคิดมาก (ส่งผลต่อพฤติกรรม) เราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรคือขอบหรือต้นตอปัญหาของตนเอง ทำให้ละเลย มองข้าม หลีกหนีปัญหา… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

  พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ . “รู้สึกได้ตระหนักรู้กับตัวเองมากขึ้น เห็นแนวทางการดูแลจิตใจ เห็นมุมมองอื่นๆของชีวิตมากขึ้น มีหัวข้อที่น่าทำเยอะ ครูช่วยชี้ช่องและช่วยย้ำเตือนให้เรามีสติกับตัวเองมากขึ้น ได้ขยายการเข้าใจในตัวเองมากขึ้น ชอบเนื้อหาเสริมด้วยโดยเฉพาะเรื่องไข่ขาว ไข่แดง ที่เรามักจะอยู่ในวงไข่แดงในพื้นที่ปลอดภัย . “จาการเขียนทำให้กลับมาดูแลตัวเอง ในเรื่องการให้เวลากับร่างกายตัวเอง จิตใจตัวเอง ได้บอกอะไรกับตัวเรามากขึ้น มอบความสุขให้ตัวเองมากขึ้น มองอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นกลางมากขึ้น มองเห็นตัวตนในด้านอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือมุมมองเดิมๆที่เราเคยเห็น” . คุณผึ้ง อาชีพ พนักงาน​บริษัท​ . “รู้ถึงวิถีใหม่ของการเรียนรู้ ปล่อยให้ความคิดเลื่อนไหลไปในทางลึกของจิตใจ ความรู้สึก การคิดเห็นอย่างอิสระ แล้วมาหาความหมาย หาข้อคิด หาทิศทาง แล้วนำมาหาคำตอบ “เฉพาะตัว” รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการมองจากภายใน (คล้าย ๆ วิปัสสนา-การมองจากภายใน) ด้วยการถามลึกลงไปในใจ ถามลงไปถึงรากของปัญหา แล้วให้ปัญหานั้นมีตำตอบของตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อพบกับปัญหาก็ลงมือแก้กันทันที แต่วิธีการที่ได้จากครูคือ การทำใจให้สงบ เริ่มทบทวนปัญหาแล้วนำ “คำตอบนั้นมาวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทาง . คุณมูน อาชีพ… Continue reading พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน” รุ่นที่ 47

สรุปการอบรมในรูปแบบในห้องเรียน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โดย คุง “เป็นกิจกรรมที่ทำผ่านประสบการณ์ โดยในการทำให้สอดคล้องกับความเป็นเด็กน้อย คือ ใช้ความคิดให้น้อยและลงมือทำเลย ซึ่งตอนทำก็จะรู้สึกสงสัยและได้ยินคำถามจากภายใน แต่ก็เป็นการฝึกที่จะลองไม่ตัดสิน ลองวางใจไปกับกระบวนการ… ผมคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องความวางใจในผู้อื่น หัดปล่อยวางต่อคำถามว่ามันจะเป็นยังไง และเชื่อว่ามันจะทำได้ และก็เป็นดั่งนั้นคือ ทุกคนก็สามารถที่จะค่อยๆ ทำได้แม้ไม่ได้เปิดตาเลยก็ตาม…การปิดตา ทำให้เราได้สมาธิในการฟังคนที่อยู่ตรงหน้า และลดการตัดสินและการตีความก่อนที่เราจะได้ฟัง สัมผัสร่างกาย…กิจกรรมนี้ให้ได้สัมผัสร่างกายชองตัวเอง ซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทำมากนัก ก็จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลกๆ เวลาที่สัมผัสตัวเอง แต่ก็ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่า การที่เราชอบนวด ชอบสบายก็อาจเพราะเราไม่ค่อยได้รับสิ่งนี้ การกำหนดขอบเขต…ได้เรียนรู้จากเพื่อนว่า การกำหนดขอบเขต สามารถทำได้โดยที่เรายังคงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความหวังดีของผู้ให้ เราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแบบสิ้นเยื่อขาดใยก็ได้ ได้เทคนิคในการเขียนบันทึกที่ช่วยให้มีความมั่นใจในการเขียน ทำให้มีเวลาในการอยู่กับตัวเอง ได้เขียน และได้ทบทวนกับตัวเองมากขึ้น… หัวข้อที่ช่วยไกด์ในการเขียน ทำให้เราได้สำรวจตัวเองในอีกหลายๆ แง่มุม ที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน” … สรุปการอบรมในรูปแบบในห้องเรียน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โดย แอน “จากการเขียนบันทึก ทำให้ชัดเจน ในการถ่ายทอดส่งที่อยู่ในความคิดความทรงจำของเรา ทำให้เราได้มองเห็นที่ที่ซ่อนอยู่หรืออาจจะไม่ชัดเจน ได้ชัดเจนมากขึ้น ได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจหรืออาจจะคิดไม่ถึง… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน” รุ่นที่ 47

คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

  “หัวข้อการเรียนรู้ครั้งนี้ ช่วยให้ฉันได้ลงลึกถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจ มองเห็นแก่นแท้ในการเป็นตัวเอง ชอบการวาดระบาย การสื่อสารผ่านมือไม่ถนัด การจินตนาการสู่ความฝันและสัญญาณต่างๆแล้วน้อมนำมาสู่ตัวเองเรียนรู้และเข้าใจในตนเองจากจินตภาพนั้นๆ เป็นการเรียนรู้ที่ประทับใจมากค่ะ ขอบคุณหัวข้อบทเรียนดีดีเหล่านี้นะคะ . “ฉันได้ค้นพบหลายสิ่ง และสามารถปรับมุมมองความคิดของตนเองให้อยู่กับตนเองได้อย่างมีความสุข รับฟังสัญญาณ เสียงจากภายใน เสียงจากภายนอก ความฝัน สิ่งบอกเหตุต่างๆ อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผลมากขึ้น น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้ค้นพบได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตของตนเองในช่วงนี้และต่อไปในเบื้องหน้า . “ฉันพบความเป็นมิตร ความเมตตาที่ฉันมีต่อตนเองและสรรพสิ่ง เข้าใจในธรรมชาติ ธรรมะ คือ ความจริง ของตนเองและผู้อื่นได้กระจ่างชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนก็เหมือนได้พบแสงสว่างให้มองเห็นในเรื่องต่างๆได้มากขึ้น นำไปสู่การยอมรับการให้อภัย การมองเห็นในข้อดีข้อเสีย สิ่งดีสิ่งไม่ดีที่มีคู่กันไปเป็นธรรมดาของตนเองของทุกสิ่งทุกคน ฉันได้พบหัวใจที่แน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าเผขิญความจริงยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนพัฒนาของตนเอง ฉันมิได้ใฝ่สมบูรณ์แบบจนขาดเหตุผลขาดความเข้าใจและการยอมรับ ฉันมิได้ขี้กลัวแต่ฉันขาดความมั่นใจ เพราะยังมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มี . “การเรียนรู้ครั้งนี้ ฉันได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้น ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เกินพอดีไปสักหน่อย😉😊 เรียนรู้ที่จะมองตนเองในมุมกว้างขึ้นและลึกขึ้น ยอมรับและผ่อนคลาย ให้โอกาสกับตนเองและสิ่งต่างๆมากขึ้น” . / จากคุณอุบล (ปู) อาชีพ แม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว . . “รู้สึกว่าได้รู้จักตัวตนของตัวเองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้สึกประทับใจ เป็นคนที่มีตัวตนอันหลากหลายและซับซ้อน ก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะยอมรับแต่ตัวตนด้านดี… Continue reading คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน เขียนค้นตน รุ่น 45 – 46

  “จากการอบรมคอร์สเขียนค้นตนในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมา ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง . “จากกิจกรรม ฉันน่ารักที่…โดยฉันได้เลือกคุณค่า ที่ฉันเพิ่งได้ค้นพบไม่นานมานี้จากการเปิดไพ่ของขวัญ เมื่อไปเป็นกระบวนการอาสาให้กิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่ง และนำคุณค่านี้มาลองเขียนแบบคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมตัวตนดีๆนี้ที่เพิ่งรู้ตัว ฉันคิดว่า ฉันยังมีตัวตนที่ยังควรค้นหาต่อไปอีก ฉันจะลงมือทำต่อโดยจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์ลองทำแบบฝึกหัดอื่นๆที่ครูโอเล่ให้เลือก แล้วเป็นข้อที่ยังไม่ได้เลือกทำ . “บทเรียนที่น่าสนใจในช่วงสองวันนี้คือ การที่ครูโอเล่ให้เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อดึงความคิด ความรู้สึก จากจิตใต้สำนึกออกมา และฉันรู้สึกเพลิดเพลิน และในกระบวนการดังกล่าว ได้สัมผัสถึงตัวตนความเป็นเด็กในตัว การเรียนรู้ใหม่ๆหรือจิตผู้เริ่มต้น (Beginner’s Mind) และตัวตนนี้ ฉันจะนำมาใช้กับงานที่ตั้งใจจะทำในปี 2564” . / จากคุณ ภรณี (เก๋) นักแปลอิสระ . “ฉันได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งไม่ใช่แค่การทบทวนตัวเองในปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เป็นการทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสมีรอยยิ้มมีหัวใจนำทาง และฟังเสียงของหัวใจลึกซึ้งของตัวเองมากขึ้น ฉันเป็นเหมือนนกอิสระที่บินอย่างมีจุดหมาย ฉันพร้อมที่จะเจอะเจอกับผู้คนมากมายทั้งเด็ก… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเรียน เขียนค้นตน รุ่น 45 – 46

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563

    สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563 ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ 📖🥳✍️   “ได้เรียนรู้และรู้จักตนเองในหลากหลายแง่มุม ได้กลับไปคุยกับตัวเองอย่างจริงจัง รับรู้ถึงความรู้สึกส่วนลึกของตนเอง และมองเห็นถึงที่มาที่ไปของความรู้สึกและการกระทำของตนเองในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน “ได้กลับไปเข้าใจความรู้สึกของตนเองในอดีตว่าเราเป็นคนเช่นไร และเรียนรู้ความรู้สึกส่วนลึก ทบทวนความรู้ความสามารถของตนเองว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างเพราะเมื่อเราพบเจออุปสรรคเรากลับมองเห็นแต่ปัญหาตรงหน้าและหลงลืมความสามารถของเราไป” อาวีนาฎ (วี) อาชีพ พนักงานบริษัท   “ประทับใจในคำแนะนำและความคิดเห็นของครู รู้สึกว่าตัวเรามีอีกหลายๆมิติที่เราไม่ได้สังเกตหรือละเลย หรือจงใจละเลย รู้สึกถึงกลไกการป้องกันตัวเองที่เราได้สร้างขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ประหลาดใจกับบางกิจกรรมที่เราได้ไหลลื่นไปตามกระบวนการได้อย่างอัศจรรย์ กับการไม่ใช้ “หัวคิด” และการวางแผนล่วงหน้า “ได้เห็นตัวเองในตัวเราเองในบางมิติที่เราหลงลืมไปแล้วอีกครั้ง.. ทั้งเด็กน้อยและผู้หลีกหนีที่เราละเลยไปนาน ในขณะที่ได้รู้ว่าจิตเราเองต่างหากที่สร้างความกดดัน ความกลัว กังวลและความเครียด และเราก็ใช้จิตนี้ในการดำเนินชีวิต..ไม่เคยปล่อยให้ “ว่าง” จากความคิด และเป็นอิสระจากเรื่องต่างๆ.. จากการเขียนและการสะท้อนของครู ทำให้ฉันรู้สึกรักและขอบคุณตัวเองได้มากกว่าที่เคย (ไม่ใช่แค่ระดับหัวคิด แต่เป็นความรู้สึกเบื้องลึกที่รู้สึกเมตตาตัวเองที่ฉันไม่เคยรับรู้ ไม่เคยใส่ใจจริงๆ)” ฉัตรสุดา (เพชร) อาชีพ ตัวแทนประกัน   “ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที “ประทับใจมากที่สุดในการดูแล… Continue reading สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563

สิ่งที่ได้รับและรายชื่อผู้ผ่านอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2563

  “รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม ตอนแรกคิดว่าตัวเองแย่มาก เป็นคนป่วยทางใจถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองต้องดิ่งเหวแน่ๆ และทุกอย่างก็จะพังทลายหมด ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับความทุกข์ของตัวเอง ครั้งแรกที่เริ่มเขียนบันทึก เหมือนเป็นการทบทวนถึงช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งเราสัมผัสด้วยใจของตัวเอง การเขียนบันทึกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม สี่และห้า และครั้งต่อๆมาเหมือนเป็นการมองตัวเองและใช้เวลาค่อยๆทบทวนตัวเองอีกครั้ง การระบายความทุกข์ด้วยลายมือตวัดรวดเร็วบางครั้งถึงขั้นอ่านไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เมื่อลงมือเขียนในข้างที่ไม่ถนัดเรากลับมองเห็นความคิดและการกระทำของตัวเองชัดขึ้น และมีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นจนนำไปสู่มุมมองและการปฏิบัติต่อกายและใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจิตใจ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่หลีกหนีสภาพอันไม่พึงประสงค์ ยอมรับและอยู่กับมัน เป็นการยืนอยู่บนฐานความเป็นจริงไม่ใช่การคาดหวังกับสังคมอุดมคติอย่างที่เคยเป็นมาก่อน . “สิ่งที่ประทับใจ คือ การคิดของตัวเองเริ่มจัดเรียงเป็นระบบ มีทิศทางไม่ฟุ้งกระจายเหมือนอย่างแต่ก่อน ความหงุดหงิด ไม่พอใจ ลดลง และทำให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวดีขึ้น หัวใจรู้จักการปล่อยวางทุกครั้งที่เห็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ คำว่าใครทำอย่างไรคนนั้นย่อมได้รับผลของตัวเองทุกครั้ง รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะ มีบางอย่างที่ไม่รู้ตัวนั่นคือการตอกย้ำด้านลบของตัวเอง โดยการบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาด ไร้ค่า แต่ตอนนี้เห็นแล้วค่ะ และเห็นด้วยว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญในยามเผชิญวิกฤติปัญหา เราเองสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เช่นกัน ไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่คิด” . คุณสลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ . . “สิ่งที่ได้รับจาการอบรมเขียนเยียวยาในครั้งนี้ อย่างแรกคือ การเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ จากเดิมที่ความคิดอยากหายไปโลดเเล่นอยู่ในหัว เมื่อได้กลับมาทบทวนเเละอยู่กับตัวเองอย่างไม่ดิ้นรน ไม่สู้ไม่หนีความรู้สึกเเย่ๆที่เกิดขึ้น ฟังเสียงร่างกาย เเละปลอบโยนร่างกาย ทำให้ความคิดอยากฆ่าตัวตายหายไปในพริบตา… Continue reading สิ่งที่ได้รับและรายชื่อผู้ผ่านอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2563

ข้อคิด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” จากผู้เรียน ก.ค. ๒๕๖๓

  เขียนแล้วได้อะไร ? การเขียนมหัศจรรย์อย่างไร ? บันทึกเสียงคำบอกเล่าของผู้เรียนส่งท้ายการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ณ อาคารไทยใส่ใจ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 สอนโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์   ศึกษาหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/