Posts in «ข้อเขียนจากผู้เรียน» category

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน” รุ่นที่ 47

04/05/2021 0

สรุปการอบรมในรูปแบบในห้องเรียน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โดย คุง “เป็นกิจกรรมที่ทำผ่านประสบการณ์ โดยในการทำให้สอดคล้องกับความเป็นเด็กน้อย คือ ใช้ความคิดให้น้อยและลงมือทำเลย ซึ่งตอนทำก็จะรู้สึกสงสัยและได้ยินคำถามจากภายใน แต่ก็เป็นการฝึกที่จะลองไม่ตัดสิน ลองวางใจไปกับกระบวนการ… ผมคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องความวางใจในผู้อื่น หัดปล่อยวางต่อคำถามว่ามันจะเป็นยังไง และเชื่อว่ามันจะทำได้ และก็เป็นดั่งนั้นคือ ทุกคนก็สามารถที่จะค่อยๆ ทำได้แม้ไม่ได้เปิดตาเลยก็ตาม…การปิดตา ทำให้เราได้สมาธิในการฟังคนที่อยู่ตรงหน้า และลดการตัดสินและการตีความก่อนที่เราจะได้ฟัง สัมผัสร่างกาย…กิจกรรมนี้ให้ได้สัมผัสร่างกายชองตัวเอง ซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทำมากนัก ก็จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลกๆ เวลาที่สัมผัสตัวเอง แต่ก็ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่า การที่เราชอบนวด ชอบสบายก็อาจเพราะเราไม่ค่อยได้รับสิ่งนี้ การกำหนดขอบเขต…ได้เรียนรู้จากเพื่อนว่า การกำหนดขอบเขต สามารถทำได้โดยที่เรายังคงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความหวังดีของผู้ให้ เราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแบบสิ้นเยื่อขาดใยก็ได้ ได้เทคนิคในการเขียนบันทึกที่ช่วยให้มีความมั่นใจในการเขียน ทำให้มีเวลาในการอยู่กับตัวเอง ได้เขียน และได้ทบทวนกับตัวเองมากขึ้น… หัวข้อที่ช่วยไกด์ในการเขียน ทำให้เราได้สำรวจตัวเองในอีกหลายๆ แง่มุม ที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน” … สรุปการอบรมในรูปแบบในห้องเรียน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โดย แอน “จากการเขียนบันทึก ทำให้ชัดเจน ในการถ่ายทอดส่งที่อยู่ในความคิดความทรงจำของเรา ทำให้เราได้มองเห็นที่ที่ซ่อนอยู่หรืออาจจะไม่ชัดเจน ได้ชัดเจนมากขึ้น ได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจหรืออาจจะคิดไม่ถึง […]

สัมภาษณ์ผู้เรียน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่น 2/63

01/03/2021 0

วิดีโอคำบอกเล่าจากผู้เรียน ความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 อบรมโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เรียนรู้ธรรมะกับจิตใจตนเองผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกสมาธิภาวนาผ่านการเขียน   อ่านรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการ https://punnspace.com/p/basic-meditationwriting    

คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

20/02/2021 0

  “หัวข้อการเรียนรู้ครั้งนี้ ช่วยให้ฉันได้ลงลึกถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจ มองเห็นแก่นแท้ในการเป็นตัวเอง ชอบการวาดระบาย การสื่อสารผ่านมือไม่ถนัด การจินตนาการสู่ความฝันและสัญญาณต่างๆแล้วน้อมนำมาสู่ตัวเองเรียนรู้และเข้าใจในตนเองจากจินตภาพนั้นๆ เป็นการเรียนรู้ที่ประทับใจมากค่ะ ขอบคุณหัวข้อบทเรียนดีดีเหล่านี้นะคะ . “ฉันได้ค้นพบหลายสิ่ง และสามารถปรับมุมมองความคิดของตนเองให้อยู่กับตนเองได้อย่างมีความสุข รับฟังสัญญาณ เสียงจากภายใน เสียงจากภายนอก ความฝัน สิ่งบอกเหตุต่างๆ อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผลมากขึ้น น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้ค้นพบได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตของตนเองในช่วงนี้และต่อไปในเบื้องหน้า . “ฉันพบความเป็นมิตร ความเมตตาที่ฉันมีต่อตนเองและสรรพสิ่ง เข้าใจในธรรมชาติ ธรรมะ คือ ความจริง ของตนเองและผู้อื่นได้กระจ่างชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนก็เหมือนได้พบแสงสว่างให้มองเห็นในเรื่องต่างๆได้มากขึ้น นำไปสู่การยอมรับการให้อภัย การมองเห็นในข้อดีข้อเสีย สิ่งดีสิ่งไม่ดีที่มีคู่กันไปเป็นธรรมดาของตนเองของทุกสิ่งทุกคน ฉันได้พบหัวใจที่แน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าเผขิญความจริงยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนพัฒนาของตนเอง ฉันมิได้ใฝ่สมบูรณ์แบบจนขาดเหตุผลขาดความเข้าใจและการยอมรับ ฉันมิได้ขี้กลัวแต่ฉันขาดความมั่นใจ เพราะยังมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มี . “การเรียนรู้ครั้งนี้ ฉันได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้น ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เกินพอดีไปสักหน่อย😉😊 เรียนรู้ที่จะมองตนเองในมุมกว้างขึ้นและลึกขึ้น ยอมรับและผ่อนคลาย ให้โอกาสกับตนเองและสิ่งต่างๆมากขึ้น” . / จากคุณอุบล (ปู) อาชีพ แม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว . . “รู้สึกว่าได้รู้จักตัวตนของตัวเองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้สึกประทับใจ เป็นคนที่มีตัวตนอันหลากหลายและซับซ้อน ก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะยอมรับแต่ตัวตนด้านดี […]

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน เขียนค้นตน รุ่น 45 – 46

10/02/2021 0

  “จากการอบรมคอร์สเขียนค้นตนในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมา ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง . “จากกิจกรรม ฉันน่ารักที่…โดยฉันได้เลือกคุณค่า ที่ฉันเพิ่งได้ค้นพบไม่นานมานี้จากการเปิดไพ่ของขวัญ เมื่อไปเป็นกระบวนการอาสาให้กิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่ง และนำคุณค่านี้มาลองเขียนแบบคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมตัวตนดีๆนี้ที่เพิ่งรู้ตัว ฉันคิดว่า ฉันยังมีตัวตนที่ยังควรค้นหาต่อไปอีก ฉันจะลงมือทำต่อโดยจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์ลองทำแบบฝึกหัดอื่นๆที่ครูโอเล่ให้เลือก แล้วเป็นข้อที่ยังไม่ได้เลือกทำ . “บทเรียนที่น่าสนใจในช่วงสองวันนี้คือ การที่ครูโอเล่ให้เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อดึงความคิด ความรู้สึก จากจิตใต้สำนึกออกมา และฉันรู้สึกเพลิดเพลิน และในกระบวนการดังกล่าว ได้สัมผัสถึงตัวตนความเป็นเด็กในตัว การเรียนรู้ใหม่ๆหรือจิตผู้เริ่มต้น (Beginner’s Mind) และตัวตนนี้ ฉันจะนำมาใช้กับงานที่ตั้งใจจะทำในปี 2564” . / จากคุณ ภรณี (เก๋) นักแปลอิสระ . “ฉันได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งไม่ใช่แค่การทบทวนตัวเองในปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เป็นการทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสมีรอยยิ้มมีหัวใจนำทาง และฟังเสียงของหัวใจลึกซึ้งของตัวเองมากขึ้น ฉันเป็นเหมือนนกอิสระที่บินอย่างมีจุดหมาย ฉันพร้อมที่จะเจอะเจอกับผู้คนมากมายทั้งเด็ก […]

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563

29/12/2020 0

    สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563 ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ 📖🥳✍️   “ได้เรียนรู้และรู้จักตนเองในหลากหลายแง่มุม ได้กลับไปคุยกับตัวเองอย่างจริงจัง รับรู้ถึงความรู้สึกส่วนลึกของตนเอง และมองเห็นถึงที่มาที่ไปของความรู้สึกและการกระทำของตนเองในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน “ได้กลับไปเข้าใจความรู้สึกของตนเองในอดีตว่าเราเป็นคนเช่นไร และเรียนรู้ความรู้สึกส่วนลึก ทบทวนความรู้ความสามารถของตนเองว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างเพราะเมื่อเราพบเจออุปสรรคเรากลับมองเห็นแต่ปัญหาตรงหน้าและหลงลืมความสามารถของเราไป” อาวีนาฎ (วี) อาชีพ พนักงานบริษัท   “ประทับใจในคำแนะนำและความคิดเห็นของครู รู้สึกว่าตัวเรามีอีกหลายๆมิติที่เราไม่ได้สังเกตหรือละเลย หรือจงใจละเลย รู้สึกถึงกลไกการป้องกันตัวเองที่เราได้สร้างขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ประหลาดใจกับบางกิจกรรมที่เราได้ไหลลื่นไปตามกระบวนการได้อย่างอัศจรรย์ กับการไม่ใช้ “หัวคิด” และการวางแผนล่วงหน้า “ได้เห็นตัวเองในตัวเราเองในบางมิติที่เราหลงลืมไปแล้วอีกครั้ง.. ทั้งเด็กน้อยและผู้หลีกหนีที่เราละเลยไปนาน ในขณะที่ได้รู้ว่าจิตเราเองต่างหากที่สร้างความกดดัน ความกลัว กังวลและความเครียด และเราก็ใช้จิตนี้ในการดำเนินชีวิต..ไม่เคยปล่อยให้ “ว่าง” จากความคิด และเป็นอิสระจากเรื่องต่างๆ.. จากการเขียนและการสะท้อนของครู ทำให้ฉันรู้สึกรักและขอบคุณตัวเองได้มากกว่าที่เคย (ไม่ใช่แค่ระดับหัวคิด แต่เป็นความรู้สึกเบื้องลึกที่รู้สึกเมตตาตัวเองที่ฉันไม่เคยรับรู้ ไม่เคยใส่ใจจริงๆ)” ฉัตรสุดา (เพชร) อาชีพ ตัวแทนประกัน   “ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที “ประทับใจมากที่สุดในการดูแล […]

สิ่งที่ได้รับและรายชื่อผู้ผ่านอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2563

20/10/2020 0

  “รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม ตอนแรกคิดว่าตัวเองแย่มาก เป็นคนป่วยทางใจถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองต้องดิ่งเหวแน่ๆ และทุกอย่างก็จะพังทลายหมด ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับความทุกข์ของตัวเอง ครั้งแรกที่เริ่มเขียนบันทึก เหมือนเป็นการทบทวนถึงช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งเราสัมผัสด้วยใจของตัวเอง การเขียนบันทึกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม สี่และห้า และครั้งต่อๆมาเหมือนเป็นการมองตัวเองและใช้เวลาค่อยๆทบทวนตัวเองอีกครั้ง การระบายความทุกข์ด้วยลายมือตวัดรวดเร็วบางครั้งถึงขั้นอ่านไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เมื่อลงมือเขียนในข้างที่ไม่ถนัดเรากลับมองเห็นความคิดและการกระทำของตัวเองชัดขึ้น และมีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นจนนำไปสู่มุมมองและการปฏิบัติต่อกายและใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจิตใจ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่หลีกหนีสภาพอันไม่พึงประสงค์ ยอมรับและอยู่กับมัน เป็นการยืนอยู่บนฐานความเป็นจริงไม่ใช่การคาดหวังกับสังคมอุดมคติอย่างที่เคยเป็นมาก่อน . “สิ่งที่ประทับใจ คือ การคิดของตัวเองเริ่มจัดเรียงเป็นระบบ มีทิศทางไม่ฟุ้งกระจายเหมือนอย่างแต่ก่อน ความหงุดหงิด ไม่พอใจ ลดลง และทำให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวดีขึ้น หัวใจรู้จักการปล่อยวางทุกครั้งที่เห็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ คำว่าใครทำอย่างไรคนนั้นย่อมได้รับผลของตัวเองทุกครั้ง รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะ มีบางอย่างที่ไม่รู้ตัวนั่นคือการตอกย้ำด้านลบของตัวเอง โดยการบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาด ไร้ค่า แต่ตอนนี้เห็นแล้วค่ะ และเห็นด้วยว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญในยามเผชิญวิกฤติปัญหา เราเองสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เช่นกัน ไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่คิด” . คุณสลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ . . “สิ่งที่ได้รับจาการอบรมเขียนเยียวยาในครั้งนี้ อย่างแรกคือ การเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ จากเดิมที่ความคิดอยากหายไปโลดเเล่นอยู่ในหัว เมื่อได้กลับมาทบทวนเเละอยู่กับตัวเองอย่างไม่ดิ้นรน ไม่สู้ไม่หนีความรู้สึกเเย่ๆที่เกิดขึ้น ฟังเสียงร่างกาย เเละปลอบโยนร่างกาย ทำให้ความคิดอยากฆ่าตัวตายหายไปในพริบตา […]

ข้อคิด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” จากผู้เรียน ก.ค. ๒๕๖๓

23/08/2020 0

  เขียนแล้วได้อะไร ? การเขียนมหัศจรรย์อย่างไร ? บันทึกเสียงคำบอกเล่าของผู้เรียนส่งท้ายการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ณ อาคารไทยใส่ใจ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 สอนโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์   ศึกษาหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/  

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 42

10/08/2020 0

    🤩🥳📚 บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เขียนข้ามขอบ”   “ประทับใจเทคนิคการเขียนหลายๆ เทคนิค ที่ทำให้สามารถสืบค้นตัวเองได้ลึกขึ้น เช่น การวาดภาพ ก่อน และเขียนบรรยายภาพ เขียนความรู้สึก เขียนบรรยาย แล้วกลับมาเติมแต่งภาพเดิมหลังเขียนเสร็จ ประหลาดใจมาก เพราะก่อนเขียน ความรู้สึกแบบหนึ่ง ระหว่างเขียน และหลังเขียน ความรู้สึกเป็นไป และทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้น หัวข้อที่ชอบ คือ สิ่งเสพติด ชอบมากคะจากเทคนิคการเขึยน ข้อนี้ จาก สิ่งเสพติดที่ชอบ สามารถ เขึยนไปจนพบว่า สิ่งเสพติดเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราต้องการอยู่ลึกๆ ในโลกด้านใน . “จากการได้มาเขึยน 1. ทำให้เราเอาความคิดที่มีอยู่มาเรียบเรียงและเห็นภาพทั้งหมด ทั้งที่ทำให้เรามีความสุขและมีความทุกข์ เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่ามีสุขและทุกข์ เราจะเลือกมองมุมไหน 2. ทำให้เราเข้าใจอารมณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นละเอียดขึ้น อย่างอารมณ์โกรธ ซึ่ง หลังจากเขียน แล้วทำให้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธ เกิดจากเรามีความคาดหว้งและไม่ได้ตามนั้น และไม่รู้ว่าจะสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกเราอย่างไร หลังจากเขียนแล้ว ควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีมากๆๆๆๆๆๆ พอเห็นพลังงานเกิดขึ้นในกาย ว่าเริ่มร้อน หงุดหงิด […]

รวมสรุปบทเรียนการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รอบที่ 2

08/07/2020 0

  รวมผลงานผู้เรียนบางส่วนในการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รุ่น 2 🤓 สอนโดยครูจ๊ะเอ๋ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เรียนรู้การวาดภาพบันทึกเพื่อการทบทวนและดูแลจิตใจ ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ 🌈   👉 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม จิตชนก ขลุ่ย ขวัญชนก ขวัญ วิไลภรณ์ ก้อย ทินพล วิว   🖌 รวมสรุปการอบรม https://drive.google.com/file/d/1YtF3uJQD1OgIXRLXZa6uQ1kaJ7OAE9qx/view?usp=sharing   👨‍🏫 สอนโดยครูจ๊ะเอ๋ และ ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org/visualnotes-healing/  

รวมสรุปบทเรียนจากการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รอบที่ 1

11/06/2020 0

  รวมสรุปบทเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม Visual Notes เพื่อการเยียวยา รอบที่ 1🤓 คอร์สออนไลน์เรียนรู้การจดบันทึกเป็นภาพและการคิดเป็นภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลจิตใจของตนเอง ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ 🌈   👉 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม รอบแรก – อุบล ปู – อรชุมา ปุ๋ม – พันธิตรา พั้นช์ – ณัฐกานต์ เก๋ – พรรณวดี หญิง – ปณิธิ กิ้ม   👨‍🏫 สอนโดยครูจ๊ะเอ๋ และ ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org/visualnotes-healing/