“โรงเรียนใจ ออนไลน์” เวอร์ชั่นหนึ่ง

  พบกับครูโอเล่และคอร์สดูแลใจเสมือนจริง ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรมเกม “โรงเรียนใจ ออนไลน์” เวอร์ชั่นหนึ่ง ที่มาก่อนกาล เผยแพร่แล้วมากกว่า 5 ปี (ครูยังไม่มีเวลาอัพเดตเวอร์ชั่น 2 เลย) เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน ห้องดูใจ ห้องพลังใจ ห้องปัญญาใจ และไพ่คำถามประจำวัน ในห้องโถง เป็นกิจกรรมฝึกจินตภาพและการโปรแกรมจิตตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสุข การรู้จักจิตใจตน และการเรียนรู้เผชิญกับปัญหา ฟรี ! ทางออนไลน์ รองรับเว็บบราวเซอร์รุ่นล่าสุด ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ (ดาวโหลดลงคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย !)   เปิดเข้าโรงเรียนใจได้ที่ https://youngawakening.org/write4life/heartschool-online/  

อ่านฟรี “เขียนมา ให้เธอเขียน”

  “เขียนมา ให้เธอเขียน” รวม 24 บทความ แด่ผู้รักการฝึกตนผ่านการเขียน อดีตใบความรู้พื้นฐานในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต นำมาแก้ไขขัดเกลาและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ มีหัวข้ออาทิ กลับมาสื่อสารกับตัวเอง , ไข่ดาวแห่งการยึดติดและตัวตน , คำแนะนำเรื่องการบริหารเวลา , จิตใจของผู้เริ่มต้น , ระดับในการรักตัวเอง , การเสพและการสร้าง และ เปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากสิ่งเล็กๆ รวมกว่า 63 หน้าเอสี่ เผยแพร่ให้อ่านฟรีในเว็บไซต์ ปัญญ์ สเปซ : พื้นที่แห่งปัญญาเพื่อทุกคน เนื่องในวาระขึ้นรุ่นที่ 52 ของคอร์ส เขียนเปลี่ยนชีวิต อ่านฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://punnspace.com/p/writeforyourwriting  

ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม ๑๖,๐๐๐ บาท เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ใบประกาศ และหนังสือ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอมุมมองจากเยาวชนสู่สังคม     รายละเอียดการประกวด ๑ หัวข้อ “เมตตา” ๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา ๓ กติกาการส่งผลงาน ผลงานประเภท เรื่องสั้น ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ 
โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์ แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน… Continue reading ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน” ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาสนับสนุนให้เด็กนอกระบบได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน มียอดบริจาครวมทั้งหมด 10,730.33 บาท เป็นการบริจาคโดยตรงให้กับ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ผ่านทางเราซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดมทุน ผู้เข้าร่วมจะได้รับสื่อเรียนออนไลน์จากคอร์ส “เขียนคลายทุกข์ : ปลุกพลัง เติมฝัน ปั้นอนาคต” ซึ่งได้อบรมรอบสดเมื่อวันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนเด็กๆ ของทุกท่าน   ผลลัพธ์จากการอบรม เขียนคลายทุกข์ : “ได้เห็นตัวเองมากขึ้น เห็นว่าเรามีมุมมองต่อชีวิตแต่ละด้านยังไงบ้าง และแตกต่างกับคนอื่นยังไง ได้เห็นภาพกว้างขึ้น ร้อยเรียงความคิดกับชีวิตปัจจุบัน ทำให้มองเห็นปัญหาที่เราไม่เคยรู้ หรืออาจจะหลบหนีอยู่ แต่พอได้เขียน เผชิญหน้า ด้วยเทคนิคต่างๆที่ครูสอน เหมือนเรามองเห็นอีกมุมนึงในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่ร่องความคิดเดิมๆ ขอบคุณความรู้และเทคนิคการเขียนในแบบต่างๆ จะนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ” / คุณผึ้ง “ได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้น… Continue reading ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52

  เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นพลัง เปลี่ยนความหลังร้อยคุณค่า เปลี่ยนชีวิตด้วยปลายปากกา เปลี่ยนหน้ากระดาษรักษาใจ กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” Transformative Writing คอร์สการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาที่มีขั้นตอน เทคนิค และหลักการเฉพาะอยู่เบื้องหลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันตน การเยียวยาจิตใจ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เหลือเพียงสองรุ่นสุดท้ายของปีนี้เท่านั้น ได้แก่ รุ่นที่ 52 : วันที่ 16 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 53 : วันที่ 15 ตุลาคม – 
19 พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัดมากต่อรุ่น   [ เนื้อหาการอบรม ] แบ่งออกเป็น 4 ชุดให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเอง ✅ เขียนค้นตน : 
กระบวนการเขียนเพื่อการรู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ ✅ เขียนเยียวยา :
ศิลปะการเขียนบำบัดเพื่อบรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุข ✅ เขียนข้ามขอบ… Continue reading เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52

ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส & เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน

  เนื่องในวาระ ๑๑๖ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ ทางเราจึงขอสัมภาษณ์ อ.ประชา หุตานุวัตร (อดีต พระประชา ปสนฺนธมฺโม) ในหัวข้อ ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส และ เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน   การสัมภาษณ์ประกอบด้วยหัวข้อ : – งานเขียนท่านพุทธทาสที่ได้อ่านเป็นชิ้นแรกๆ – อิทธิพลจากหนังสือท่านอาจารย์ และเล่มที่ชอบ – งานเขียนอีกเล่มที่มีอิทธิพลต่อความคิดในสมัยวัยหนุ่ม – ลักษณะพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส – เคยวิจารณ์งานเขียนของท่านหรือไม่ ? – หนังสือของท่านยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปไหม ? – หนังสือเล่มแรกๆ ของท่านที่แนะนำให้อ่าน – แนวทางการส่งเสริมงานเขียนของท่านพุทธทาส – สิ่งที่นักเขียนและนักเผยแพร่ธรรมะควรเรียนรู้จากท่าน ? – เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน ?   พร้อมด้วยการสัมภาษณ์เรื่อง : – เหตุผลที่ทำหนังสือ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ฉบับคนหนุ่มสาว” – เพราะอะไรคนหนุ่มสาวจึงต้องอ่านเล่มนี้ – ที่มาของการทำหนังสือ… Continue reading ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส & เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน

เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน ประจำปี 2565

  โครงการเขียนคลายทุกข์ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อ สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการกุศล “เขียนคลายทุกข์ : ปลุกพลัง ปลูกฝัน ปั้นอนาคต” เพื่อระดมทุนร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาคืนเด็กนอกระบบสู่สังคมกับค่ายยุวโพธิชน ประจำปี 2565 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนบำบัด ทำกิจกรรมบันทึกเพื่อปลูกฝันปลุกพลังใจ ใคร่ครวญอดีต-ปัจจุบัน-อนาคตของชีวิต ด้วยเทคนิคการเขียนแบบต่างๆ กับครูโอเล่ ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ เขียนภาวนา พร้อมจิตอาสา อบรมผ่านแอพพลิเคชั่น Line ใน Line Group และ Line Meeting จำนวน 4 วัน ได้แก่วันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2565 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) ตามเวลาที่ระบุด้านล่าง   หากสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่สะดวกร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว… Continue reading เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน ประจำปี 2565

เปิดรับสมัคร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบแรกของปี 2565

  ขอเชิญชวนผู้สนใจการปฏิบัติธรรมผ่านศิลปะการเขียนและลมหายใจ ในชุดอบรมหัวข้อ “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” Practice Of Meditation Writing หรือ #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เรียนวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 , 25 – 26 มิถุนายน และ 2 – 3 , 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom 👉 เนื้อหา 4 วันแรกคือเนื้อหาขั้น “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 👉 เนื้อหา 6 วันถัดมาคือขั้น “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นพื้นฐาน 4 วัน หรือตลอดทั้งหลักสูตร… Continue reading เปิดรับสมัคร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบแรกของปี 2565

ว่าด้วย “สติ” | ประชา หุตานุวัตร

   เรียนรู้มุมมองเกี่ยวกับ สติ จากผู้ก่อตั้งสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาจารย์ประชา หุตานุวัตร พร้อมคำแนะนำเป็นบทเรียนแก่น้องๆ ที่ได้รับรางวัล และผู้สนใจการฝึกสติทั่วไป เนื่องในวาระเผยแพร่ผลงานประกวดเรื่องสั้นรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “สติ”   – นิยามของสติ – สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร ? – ลักษณะการมีสติเป็นอย่างไร ? – จะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกต้อง ? – OSHO เป็นศาสดาปลอม ? – ถ้าอาจารย์ต้องเขียนเรื่องสั้น/นิยาย หัวข้อ สติ ? – การมีสติในการเขียน – การสอนสติให้เยาวชน – การอ่านใจตัวเอง – คำแนะนำแก่น้องๆ   เปิดวิดีโอได้ที่เว็บไซต์ https://punnspace.com/courses/contest2564/lectures/39575388  

ธรรมบรรยายเมื่อ 14 เมษายน 2510

  ขอน้อมนำธรรมเทศนาเมื่อ 55 ปีที่แล้ว ของท่านพุทธทาส มาเป็นคำอวยพรปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นไท ของจิตใจผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามงานของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งย่างก้าวครบ 14 ปีในปีนี้ ให้เกิดสันติสุขและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปท่ามกลางอุปสรรคน้อยใหญ่ทั้งหลาย ขันติ คือ ความอดทน สำหรับเบื้องต้นก็คือการอดทนต่อสิ่งต่างๆ เช่นสภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่งที่มากระทบทางกาย เป็นต้น “…มีความจำเป็นสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งโดยไม่ต้องสงสัย ขอให้นึกให้มากในเรื่องทำนองนี้ ที่มันซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่ภายใต้ความไม่ซื่อตรงต่อตัวเองของเรา คือความไม่ซื่อตรงต่อธรรมะของเราซึ่งเป็นสัจจะ (ข้อแรกของฆราวาศธรรม) แล้วเราก็ไม่มีการบีบบังคับตัวเองที่เพียงพอ (ทมะ-ข้อ 2 ของฆราวาศธรรม) จนไม่ต้องใช้ความอดกลั้นอดทนอะไร (ขันติ-ข้อ 3 ของฆราวาศธรรม) แล้วเราก็ไม่มีโอกาสสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจเป็นธรรมดา (จาคะ-ข้อ 4 ของฆราวาศธรรม) เรื่องก็ต้องล้มเหลวกันเพราะเหตุนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงจะถือความอดทนเป็นศูนย์กลางของธรรมหมวดนี้ (ฆราวาศธรรม – ธรรมะของผู้ครองเรือน) ของความอดทนทุกอย่างทุกประการ…” “ขันติในลำดับสูงที่เรียกว่า อธิวาสนขันติ คือการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลส อธิวาสนขันติ เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่พร้อมกันนั้นก็นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คนในโลกกำลังขาด อธิวาสนขันติ คือการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลส จึงได้หมุนไปในทางต่ำ หรือทางวัตถุนิยม ก็จมติดลงไปในวัตถุนิยมมากขึ้น… Continue reading ธรรมบรรยายเมื่อ 14 เมษายน 2510