อีกหนึ่งก้าวย่างของการรับและให้ | ยอดบริจาคการกุศลของสถาบัน

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการการกุศลของทางเราตลอดปี 2565 รวมทั้งผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ทั้งชุดอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ , ห้องเรียน พลังแห่งจิต และหัวข้อต่างๆ ทั้งศิษย์เก่าและใหม่ ที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆ พร้อมกับพัฒนาตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด โดยยอดการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 114,689 บาท 👨‍🏫 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเพื่อการกุศล ดังนี้ พื้นฐาน เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) , ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) , การอบรม “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ (ออนไลน์) , โครงการวิจัยการเขียนภาวนาเพื่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง (เริ่มต้นการศึกษาสามเดือนแรก) และ การอบรมการเขียนบำบัดและสมาธิแก่สามเณร จำนวน 3 วัน 👩‍💻 ในปีนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาคอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการ ปัญญ์สเปซ… Continue reading อีกหนึ่งก้าวย่างของการรับและให้ | ยอดบริจาคการกุศลของสถาบัน

ประกาศแล้ว ! ตารางอบรมครึ่งปี 2566

  เริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังใจและการตื่นรู้ที่ไม่สิ้นสุด มอบของขวัญให้กับตนเองด้วยการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรต้นตำรับ โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ รวมทั้งคอร์สน้องใหม่ และหัวข้อพิเศษ 🦋✨   ตารางอบรมครึ่งปี 2566   🧚‍♂️ เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go 🧚‍♂️ *** เต็มแล้ว *** คอร์สดูแลใจ ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ www.dhammaliterary.org/writing-for-letting-go   🧚‍♂️ มีแค่รัก Unconditional Love 🧚‍♂️ *** ใกล้ปิดรับสมัคร *** คอร์สนี้มีแค่รัก ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค วันที่ 11 – 12… Continue reading ประกาศแล้ว ! ตารางอบรมครึ่งปี 2566

“มีแค่รัก” Unconditional Love

  “มีแค่รัก” Unconditional Love   คอร์สนี้”มีแค่รัก” ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค วาเลนไทน์ปีนี้ มาเติมความรักให้ตัวเองกัน 😊😊 บอกรักตัวเองในรูปแบบต่างๆ อาทิ การทำกิจกรรมศิลปะ การเขียนบันทึกง่ายๆ การพูดคุย การเปิดการ์ด การโปรแกรมจิต และการภาวนา ร่วมทบทวนชีวิต ความสัมพันธ์ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นไปพร้อมกัน เพื่อโอบอุ้มเมล็ดพันธุ์แห่งความรักแท้ในตน ฟูมฟักในมิติต่างๆ ของชีวิต คลี่คลายเงื่อนไขผูกมัดใจจนเป็นทุกข์ สู่การลดละให้ “มีแค่รัก” และเป็นสุขมากยิ่งขึ้น “มีแค่รัก” Unconditional Love โครงการอบรมการกุศล ต่อยอดจากหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และคอร์สอื่นๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแก่บุคคลทั่วไป โดยทางเราไม่ได้รับการสนับสนุนทุนใดๆ นอกจากทุนทรัพย์ของการอบรมที่ผ่านมาและการบริจาคของผู้เรียนที่เข้าร่วมการอบรม   * เวลาในการอบรม * วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566… Continue reading “มีแค่รัก” Unconditional Love

เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go

  “เขียน.ปล่อย.วาง” Writing for letting go   คอร์สดูแลใจ ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค เริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยการปล่อยวางอดีต และสิ่งที่อยู่ภายใน ให้ปลายปากกานำทางหัวใจ ก้าวเดินอย่างเป็นอิสระ *ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนและไม่เน้นการสร้างผลงาน เรียนรู้การเขียนบันทึกตามหลักการ Writing Therapy หรือการเขียนบำบัด และ Meditation Writing หรือการเขียนภาวนา   * เวลาในการอบรม * วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 รวมสองวัน เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. โปรดเข้าร่วมเต็มเวลาที่กำหนด   * สถานที่อบรม * ห้องบุษบงกช บี ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 https://goo.gl/maps/DWs1nE4qkQnGjvrZ7… Continue reading เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go

จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

  จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17 เรียนรู้พื้นฐานการสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก , การสะกดจิตย้อนวัย , การใช้จินตภาพ , การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ เมื่อวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอบรมและปฏิบัติฝึกสะกดจิต ผ่านโปรแกรม Zoom สอนโดยครูโอเล่ (หรือเม่น – ชื่อที่ผู้จัดการ และ ผู้เรียนตั้งให้ใหม่)   ส่วนหนึ่งของบทเรียน จากการสรุปในห้อง “ได้ฝึกจิตอย่างไร จากการฝึกสะกดจิตคู่ที่ผ่านมา ??? โฟกัสควบคุมการใช้เสียงของตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นสมอง ฝึกตัวเองมีสมาธิและช้าลง ทำอย่างมีสติ 
โฟกัสกับคนข้างหน้าเรา ควบคุมอารมณ์… Continue reading จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

ชวนน้องๆ สามเณร เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา

ชวนน้องๆ สามเณร (และไม่เณร) เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในค่ายสามเณรภาคฤดูฝนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ณ อาศรมวงศ์สนิท . ร่วมถวายความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยครูโอเล่(เม่น)กับครูผึ้ง ผ่านกิจกรรมการเขียน การเล่าเรื่อง กลไกปกป้องตัวเอง การภาวนา การพัฒนาลมหายใจ และการออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปของตนเอง . 🙏 ขอขอบคุณ สถาบันยุวโพธิชน ที่ให้พื้นที่แห่งการเติบโตแก่ทีมงานและจัดทำโครงการดีๆ นี้ขึ้นมา และกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ร่วมรู้กับกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันกับน้องๆ โดยเป็นแบบอย่างของการไม่ถือตัว . ⭐️ ร่วมบริจาคและเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการปลุกพลัง ปลูกฝัน ปั้นอนาคต สำหรับเด็กเยาวชนในโครงการของ “สถาบันยุวโพธิชน” ได้ที่ ธนาคาร: ทีเอ็มบีธนชาต เลขที่บัญชี: 286-2-13139-4 ชื่อบัญชี: “มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อศูนย์การเรียนวงศ์สนิทวิทยา” บัญชีออมทรัพย์ สาขา: ถนนเจริญนคร . * สนับสนุนกิจกรรม… Continue reading ชวนน้องๆ สามเณร เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา

Body Listening Journal แบบเต็มวัน เมื่อวันที่ 2-10-65

  “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” Body Listening Journal แบบเต็มวัน โดยครูโอเล่ กับ ครูผึ้ง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ในชุดอบรม “การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม : กาย ใจ และจิตวิญญาณ” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 🤗 ผ่านการฟังบรรยาย กิจกรรม Body Time , Writing Time และ Sharing Time ขอบคุณเสียงสะท้อนจากผู้เรียนในแชทที่เล่าว่า “ในนามนักเรียน PCT11 ขอขอบคุณครูโอเล่ และครูหมอผึ้งสำหรับการนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ปกติมีแต่ได้ยินเสียงร่ายกายพูด แต่เรื่องตั้งใจโต้ตอบกันแบบนี้เพิ่งได้สัมผัสค่ะ” นอกจากนี้แล้วทางเราก็ดีใจที่ผู้เรียนนอกจากจะฟังร่างกายตนเองมากขึ้นแล้ว ยังเปิดใจเข้าหาและสื่อสารกับเพื่อนร่วมเรียนมากขึ้น มีบทเรียนที่ทำให้พี่เลี้ยงรู้สึกขนลุกและได้เรียนรู้ไปด้วย ยินดีและขอขอบคุณ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ 😘 ที่ให้วิชานี้เป็นหนึ่งในสองหัวข้อที่ได้เวลาหนึ่งวันเต็ม และเชิญชวนมาแลกเปลี่ยนการ #เขียนเปลี่ยนชีวิต… Continue reading Body Listening Journal แบบเต็มวัน เมื่อวันที่ 2-10-65

รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17

  รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 *** ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว *** เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis (รอบสุดท้ายของปี)   👉 ขั้นต้น-กลาง เรียนวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) 👉 ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) เรียนวันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)   อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom มีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่… Continue reading รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17

อ่าน เขียน เรียนรู้ และทำบุญด้วยกัน – ชุดอีบุ๊คกึ่งคอร์สออนไลน์

  เขียนพิชิตความสำเร็จ & เขียนรักษาใจ   ชุดรวมอีบุ๊คกึ่งคอร์สออนไลน์ สอนการเขียนเพื่อดูแลจิตใจตนเอง และการปลุกเร้าพลังบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในวาระครบรอบ 4 ปี โครงการ PunnSpace เราขอลดเหลือ 321 บาท จากราคาเต็ม 412 บาท โดยจะนำ 100 บาทจากทุกการจำหน่าย บริจาคสมทบทุนจัดค่ายการเรียนรู้แก่สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม , โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา และโรงเรียนพระปริยัติศาสนาพิพัฒน์วัดเมืองราม   อ่านรายละเอียดได้ที่ https://punnspace.com/p/4yearbundle   มาร่วมกันอ่าน เขียน เรียนรู้ และทำบุญด้วยกัน 🙏 เฉพาะช่วงวันที่ 9 กันยายน ถึง 20 ตุลาคมนี้ เท่านั้น  

(ศิษย์เก่าเขียนภาวนา) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา ในหัวข้อ “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา”   สวัสดีครับ ขอเชิญชวนนักเรียนศิษย์เก่าหลักสูตร “เขียนภาวนา” ทุกรอบ ทุกรูปแบบการเรียน ตลอดสิบสามรุ่นที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนในด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ทั้งผู้ที่รู้สึกว่าตนเองนั้นยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเอง หรือเห็นคุณค่าน้อย หรือเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาให้จริงแท้ยิ่งขึ้นไป นี่คงเป็นโอกาสในการศึกษาร่วมกันว่า การเขียนภาวนาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันอย่างไร ต้นคิดไอเดียนี้มาจากสารนิพนธ์ของ อภิชาติ ทองสุกแสง (ตั้ม) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา นักเรียนเก่าคอร์ส เขียนภาวนา ทั้งในรูปแบบกึ่งออนไลน์สี่สัปดาห์ และแบบออฟไลน์สองวันในคอร์ส พื้นฐาน เขียนภาวนา ซึ่งได้ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา” โดยเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง จนได้เป็นงานศึกษาที่สะท้อนคุณประโยชน์ของการเขียนภาวนาในเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเอง โดยได้เผยแพร่เป็นงานวิจัยรวมเล่มของหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จิตตปัญญาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปัจจุบันบทคัดย่อยังไม่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ) การวิจัยนั้นใช้ระเบียบวิจัยแบบฮิวริสติก ผ่านการเก็บข้อมูลจากการเขียนภาวนา การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และบันทึกต่างๆ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัย นำมาสังเคราะห์และสรุปจนพบว่า “การเขียนภาวนาทำให้ผู้วิจัยเห็นค้นพบคุณค่าในตนเอง คือ ศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง และความปรารถนาดีในการพัฒนาคนอื่น อีกทั้งช่วยให้ผู้วิจัยเท่าทันความรู้สึกของตนเอง… Continue reading (ศิษย์เก่าเขียนภาวนา) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา