Body Listening Journal แบบเต็มวัน เมื่อวันที่ 2-10-65

  “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” Body Listening Journal แบบเต็มวัน โดยครูโอเล่ กับ ครูผึ้ง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ในชุดอบรม “การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม : กาย ใจ และจิตวิญญาณ” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 🤗 ผ่านการฟังบรรยาย กิจกรรม Body Time , Writing Time และ Sharing Time ขอบคุณเสียงสะท้อนจากผู้เรียนในแชทที่เล่าว่า “ในนามนักเรียน PCT11 ขอขอบคุณครูโอเล่ และครูหมอผึ้งสำหรับการนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ปกติมีแต่ได้ยินเสียงร่ายกายพูด แต่เรื่องตั้งใจโต้ตอบกันแบบนี้เพิ่งได้สัมผัสค่ะ” นอกจากนี้แล้วทางเราก็ดีใจที่ผู้เรียนนอกจากจะฟังร่างกายตนเองมากขึ้นแล้ว ยังเปิดใจเข้าหาและสื่อสารกับเพื่อนร่วมเรียนมากขึ้น มีบทเรียนที่ทำให้พี่เลี้ยงรู้สึกขนลุกและได้เรียนรู้ไปด้วย ยินดีและขอขอบคุณ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ 😘 ที่ให้วิชานี้เป็นหนึ่งในสองหัวข้อที่ได้เวลาหนึ่งวันเต็ม และเชิญชวนมาแลกเปลี่ยนการ #เขียนเปลี่ยนชีวิต… Continue reading Body Listening Journal แบบเต็มวัน เมื่อวันที่ 2-10-65

รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17

  รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 *** ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว *** เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis (รอบสุดท้ายของปี)   👉 ขั้นต้น-กลาง เรียนวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) 👉 ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) เรียนวันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)   อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom มีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่… Continue reading รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17

อ่าน เขียน เรียนรู้ และทำบุญด้วยกัน – ชุดอีบุ๊คกึ่งคอร์สออนไลน์

  เขียนพิชิตความสำเร็จ & เขียนรักษาใจ   ชุดรวมอีบุ๊คกึ่งคอร์สออนไลน์ สอนการเขียนเพื่อดูแลจิตใจตนเอง และการปลุกเร้าพลังบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในวาระครบรอบ 4 ปี โครงการ PunnSpace เราขอลดเหลือ 321 บาท จากราคาเต็ม 412 บาท โดยจะนำ 100 บาทจากทุกการจำหน่าย บริจาคสมทบทุนจัดค่ายการเรียนรู้แก่สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม , โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา และโรงเรียนพระปริยัติศาสนาพิพัฒน์วัดเมืองราม   อ่านรายละเอียดได้ที่ https://punnspace.com/p/4yearbundle   มาร่วมกันอ่าน เขียน เรียนรู้ และทำบุญด้วยกัน 🙏 เฉพาะช่วงวันที่ 9 กันยายน ถึง 20 ตุลาคมนี้ เท่านั้น  

(ศิษย์เก่าเขียนภาวนา) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา ในหัวข้อ “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา”   สวัสดีครับ ขอเชิญชวนนักเรียนศิษย์เก่าหลักสูตร “เขียนภาวนา” ทุกรอบ ทุกรูปแบบการเรียน ตลอดสิบสามรุ่นที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนในด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ทั้งผู้ที่รู้สึกว่าตนเองนั้นยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเอง หรือเห็นคุณค่าน้อย หรือเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาให้จริงแท้ยิ่งขึ้นไป นี่คงเป็นโอกาสในการศึกษาร่วมกันว่า การเขียนภาวนาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันอย่างไร ต้นคิดไอเดียนี้มาจากสารนิพนธ์ของ อภิชาติ ทองสุกแสง (ตั้ม) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา นักเรียนเก่าคอร์ส เขียนภาวนา ทั้งในรูปแบบกึ่งออนไลน์สี่สัปดาห์ และแบบออฟไลน์สองวันในคอร์ส พื้นฐาน เขียนภาวนา ซึ่งได้ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา” โดยเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง จนได้เป็นงานศึกษาที่สะท้อนคุณประโยชน์ของการเขียนภาวนาในเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเอง โดยได้เผยแพร่เป็นงานวิจัยรวมเล่มของหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จิตตปัญญาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปัจจุบันบทคัดย่อยังไม่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ) การวิจัยนั้นใช้ระเบียบวิจัยแบบฮิวริสติก ผ่านการเก็บข้อมูลจากการเขียนภาวนา การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และบันทึกต่างๆ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัย นำมาสังเคราะห์และสรุปจนพบว่า “การเขียนภาวนาทำให้ผู้วิจัยเห็นค้นพบคุณค่าในตนเอง คือ ศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง และความปรารถนาดีในการพัฒนาคนอื่น อีกทั้งช่วยให้ผู้วิจัยเท่าทันความรู้สึกของตนเอง… Continue reading (ศิษย์เก่าเขียนภาวนา) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา

เปิดรับสมัคร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 (รอบสุดท้ายของปี)

  “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 เดือนตุลาคมนี้ เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis (รอบสุดท้ายของปี)   👉 ขั้นต้น-กลาง เรียนวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) 👉 ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) เรียนวันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom มีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น.… Continue reading เปิดรับสมัคร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 (รอบสุดท้ายของปี)

“โรงเรียนใจ ออนไลน์” เวอร์ชั่นหนึ่ง

  พบกับครูโอเล่และคอร์สดูแลใจเสมือนจริง ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรมเกม “โรงเรียนใจ ออนไลน์” เวอร์ชั่นหนึ่ง ที่มาก่อนกาล เผยแพร่แล้วมากกว่า 5 ปี (ครูยังไม่มีเวลาอัพเดตเวอร์ชั่น 2 เลย) เรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน ห้องดูใจ ห้องพลังใจ ห้องปัญญาใจ และไพ่คำถามประจำวัน ในห้องโถง เป็นกิจกรรมฝึกจินตภาพและการโปรแกรมจิตตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสุข การรู้จักจิตใจตน และการเรียนรู้เผชิญกับปัญหา ฟรี ! ทางออนไลน์ รองรับเว็บบราวเซอร์รุ่นล่าสุด ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ (ดาวโหลดลงคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย !)   เปิดเข้าโรงเรียนใจได้ที่ https://youngawakening.org/write4life/heartschool-online/  

อ่านฟรี “เขียนมา ให้เธอเขียน”

  “เขียนมา ให้เธอเขียน” รวม 24 บทความ แด่ผู้รักการฝึกตนผ่านการเขียน อดีตใบความรู้พื้นฐานในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต นำมาแก้ไขขัดเกลาและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ มีหัวข้ออาทิ กลับมาสื่อสารกับตัวเอง , ไข่ดาวแห่งการยึดติดและตัวตน , คำแนะนำเรื่องการบริหารเวลา , จิตใจของผู้เริ่มต้น , ระดับในการรักตัวเอง , การเสพและการสร้าง และ เปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากสิ่งเล็กๆ รวมกว่า 63 หน้าเอสี่ เผยแพร่ให้อ่านฟรีในเว็บไซต์ ปัญญ์ สเปซ : พื้นที่แห่งปัญญาเพื่อทุกคน เนื่องในวาระขึ้นรุ่นที่ 52 ของคอร์ส เขียนเปลี่ยนชีวิต อ่านฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://punnspace.com/p/writeforyourwriting  

ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม ๑๖,๐๐๐ บาท เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ใบประกาศ และหนังสือ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอมุมมองจากเยาวชนสู่สังคม     รายละเอียดการประกวด ๑ หัวข้อ “เมตตา” ๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา ๓ กติกาการส่งผลงาน ผลงานประเภท เรื่องสั้น ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ 
โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์ แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน… Continue reading ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน” ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาสนับสนุนให้เด็กนอกระบบได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน มียอดบริจาครวมทั้งหมด 10,730.33 บาท เป็นการบริจาคโดยตรงให้กับ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ผ่านทางเราซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดมทุน ผู้เข้าร่วมจะได้รับสื่อเรียนออนไลน์จากคอร์ส “เขียนคลายทุกข์ : ปลุกพลัง เติมฝัน ปั้นอนาคต” ซึ่งได้อบรมรอบสดเมื่อวันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนเด็กๆ ของทุกท่าน   ผลลัพธ์จากการอบรม เขียนคลายทุกข์ : “ได้เห็นตัวเองมากขึ้น เห็นว่าเรามีมุมมองต่อชีวิตแต่ละด้านยังไงบ้าง และแตกต่างกับคนอื่นยังไง ได้เห็นภาพกว้างขึ้น ร้อยเรียงความคิดกับชีวิตปัจจุบัน ทำให้มองเห็นปัญหาที่เราไม่เคยรู้ หรืออาจจะหลบหนีอยู่ แต่พอได้เขียน เผชิญหน้า ด้วยเทคนิคต่างๆที่ครูสอน เหมือนเรามองเห็นอีกมุมนึงในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่ร่องความคิดเดิมๆ ขอบคุณความรู้และเทคนิคการเขียนในแบบต่างๆ จะนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ” / คุณผึ้ง “ได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้น… Continue reading ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52

  เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นพลัง เปลี่ยนความหลังร้อยคุณค่า เปลี่ยนชีวิตด้วยปลายปากกา เปลี่ยนหน้ากระดาษรักษาใจ กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” Transformative Writing คอร์สการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาที่มีขั้นตอน เทคนิค และหลักการเฉพาะอยู่เบื้องหลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันตน การเยียวยาจิตใจ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เหลือเพียงสองรุ่นสุดท้ายของปีนี้เท่านั้น ได้แก่ รุ่นที่ 52 : วันที่ 16 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 53 : วันที่ 15 ตุลาคม – 
19 พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัดมากต่อรุ่น   [ เนื้อหาการอบรม ] แบ่งออกเป็น 4 ชุดให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเอง ✅ เขียนค้นตน : 
กระบวนการเขียนเพื่อการรู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ ✅ เขียนเยียวยา :
ศิลปะการเขียนบำบัดเพื่อบรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุข ✅ เขียนข้ามขอบ… Continue reading เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52