เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน ประจำปี 2565

  โครงการเขียนคลายทุกข์ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อ สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการกุศล “เขียนคลายทุกข์ : ปลุกพลัง ปลูกฝัน ปั้นอนาคต” เพื่อระดมทุนร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาคืนเด็กนอกระบบสู่สังคมกับค่ายยุวโพธิชน ประจำปี 2565 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนบำบัด ทำกิจกรรมบันทึกเพื่อปลูกฝันปลุกพลังใจ ใคร่ครวญอดีต-ปัจจุบัน-อนาคตของชีวิต ด้วยเทคนิคการเขียนแบบต่างๆ กับครูโอเล่ ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ เขียนภาวนา พร้อมจิตอาสา อบรมผ่านแอพพลิเคชั่น Line ใน Line Group และ Line Meeting จำนวน 4 วัน ได้แก่วันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2565 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) ตามเวลาที่ระบุด้านล่าง   หากสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่สะดวกร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว… Continue reading เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน ประจำปี 2565

เปิดรับสมัคร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบแรกของปี 2565

  ขอเชิญชวนผู้สนใจการปฏิบัติธรรมผ่านศิลปะการเขียนและลมหายใจ ในชุดอบรมหัวข้อ “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” Practice Of Meditation Writing หรือ #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เรียนวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 , 25 – 26 มิถุนายน และ 2 – 3 , 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom 👉 เนื้อหา 4 วันแรกคือเนื้อหาขั้น “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 👉 เนื้อหา 6 วันถัดมาคือขั้น “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นพื้นฐาน 4 วัน หรือตลอดทั้งหลักสูตร… Continue reading เปิดรับสมัคร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบแรกของปี 2565

ว่าด้วย “สติ” | ประชา หุตานุวัตร

   เรียนรู้มุมมองเกี่ยวกับ สติ จากผู้ก่อตั้งสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาจารย์ประชา หุตานุวัตร พร้อมคำแนะนำเป็นบทเรียนแก่น้องๆ ที่ได้รับรางวัล และผู้สนใจการฝึกสติทั่วไป เนื่องในวาระเผยแพร่ผลงานประกวดเรื่องสั้นรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “สติ”   – นิยามของสติ – สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร ? – ลักษณะการมีสติเป็นอย่างไร ? – จะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกต้อง ? – OSHO เป็นศาสดาปลอม ? – ถ้าอาจารย์ต้องเขียนเรื่องสั้น/นิยาย หัวข้อ สติ ? – การมีสติในการเขียน – การสอนสติให้เยาวชน – การอ่านใจตัวเอง – คำแนะนำแก่น้องๆ   เปิดวิดีโอได้ที่เว็บไซต์ https://punnspace.com/courses/contest2564/lectures/39575388  

ธรรมบรรยายเมื่อ 14 เมษายน 2510

  ขอน้อมนำธรรมเทศนาเมื่อ 55 ปีที่แล้ว ของท่านพุทธทาส มาเป็นคำอวยพรปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นไท ของจิตใจผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามงานของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งย่างก้าวครบ 14 ปีในปีนี้ ให้เกิดสันติสุขและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปท่ามกลางอุปสรรคน้อยใหญ่ทั้งหลาย ขันติ คือ ความอดทน สำหรับเบื้องต้นก็คือการอดทนต่อสิ่งต่างๆ เช่นสภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่งที่มากระทบทางกาย เป็นต้น “…มีความจำเป็นสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งโดยไม่ต้องสงสัย ขอให้นึกให้มากในเรื่องทำนองนี้ ที่มันซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่ภายใต้ความไม่ซื่อตรงต่อตัวเองของเรา คือความไม่ซื่อตรงต่อธรรมะของเราซึ่งเป็นสัจจะ (ข้อแรกของฆราวาศธรรม) แล้วเราก็ไม่มีการบีบบังคับตัวเองที่เพียงพอ (ทมะ-ข้อ 2 ของฆราวาศธรรม) จนไม่ต้องใช้ความอดกลั้นอดทนอะไร (ขันติ-ข้อ 3 ของฆราวาศธรรม) แล้วเราก็ไม่มีโอกาสสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจเป็นธรรมดา (จาคะ-ข้อ 4 ของฆราวาศธรรม) เรื่องก็ต้องล้มเหลวกันเพราะเหตุนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงจะถือความอดทนเป็นศูนย์กลางของธรรมหมวดนี้ (ฆราวาศธรรม – ธรรมะของผู้ครองเรือน) ของความอดทนทุกอย่างทุกประการ…” “ขันติในลำดับสูงที่เรียกว่า อธิวาสนขันติ คือการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลส อธิวาสนขันติ เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่พร้อมกันนั้นก็นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คนในโลกกำลังขาด อธิวาสนขันติ คือการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลส จึงได้หมุนไปในทางต่ำ หรือทางวัตถุนิยม ก็จมติดลงไปในวัตถุนิยมมากขึ้น… Continue reading ธรรมบรรยายเมื่อ 14 เมษายน 2510

บริจาคของใช้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

  บริจาคอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ของเล่น ตุ๊กตา และของใช้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 มูลค่ารวมประมาณ 8,000 บาท โครงการเพื่อการกุศลโดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 14 งบประมาณจากหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา   #เขียนเปลี่ยนชีวิต #รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ #ห้องเรียนพลังแห่งจิต #เขียนภาวนา ติดตามกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.dhammaliterary.org/open-course/  

การอบรมรวมศิษย์เก่าสถาบันฯ ในหัวข้อ Magic Cluster : Mind Clustering

  Magic Cluster : Mind Clustering แผนผังฟังชีวิต เชื่อมความคิด โยงจิตใจ   วันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2565 (รวมสองวัน) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom สนับสนุนค่าเรียน / ค่าครู ตามบริจาค รับเฉพาะศิษย์เก่าที่จบการอบรมจากครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์   เนื้อหาในคอร์สนี้ ครูได้หยิบยกเทคนิคหนึ่งของ Tranformation Wrting นั่นก็คือ “Cluster” หรือ “Clustering” ซึ่งเป็นการเขียนแผนผังคล้ายมายด์แมพ แต่มีคุณลักษณะที่แตกต่าง คล้ายการเขียนไม่หยุดปากกา (Free Wrting) ในรูปของแผนผังและแผนภาพ ไม่เน้นการจัดหมวดความคิด แต่เน้นคลี่ขยายให้เปิดกว้างและลงลึก เป็นเทคนิคที่ครูใช้ในหลายคอร์ส แต่มักจะเพียงครั้งเดียวและเป็นพระรองที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงบ่อยนัก ทั้งๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อยอดได้มากมาย จนรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องหยิบมาสอนเป็นคอร์สเฉพาะ ให้เขาเป็นพระเอกบ้าง ที่ผ่านมาสอนเป็นหลักจริงๆ ในเนื้อหา “เขียนข้ามขอบ” กิจกรรมระดับที่สี่ ของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต… Continue reading การอบรมรวมศิษย์เก่าสถาบันฯ ในหัวข้อ Magic Cluster : Mind Clustering

คอร์สต่อยอด รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : Ace Of Pentacles

    มาแล้วครับ ! คอร์สรวมศิษย์เก่า “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รอบแรกของปี 2565 ทบทวนการอ่านไพ่ โดยเฉพาะทักษะการอ่านจากไพ่ใบเดียวอย่างละเอียดลุ่มลึก แลกเปลี่ยนมุมมองเติมเต็มทัศนะ และทบทวนตนเองในแง่มุมชีวิตที่เกี่ยวกับ “Ace Of Pentacles” แม้ห่างหายจากการใช้ไพ่ไปนานก็กลับมารื้อฟื้นใหม่ได้ในคอร์สนี้ ขอเพียงมีไพ่ทาโรต์ของตนเองเท่านั้น (ถ้าไม่มีแล้วก็ขอซื้อฉบับย่อมเยาจากครูได้) เนื้อหาคอร์สนี้จะเกี่ยวข้องกับไพ่ “Ace Of Pentacles” ครูจะบอกเพียงเท่านี้ ที่เหลือมาลุ้นเอา หากผู้เรียนต้องการทราบเพิ่มเติมขอให้ลองอ่านความหมายจากไพ่ใบนี้ รับเฉพาะศิษย์เก่าคอร์ส รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ เท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค   วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 (รวมสองวัน) เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันละ 3 ช่วงเวลา (ควรเข้าครบสามช่วงหรืออย่างน้อยสองช่วงต่อวัน) ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2… Continue reading คอร์สต่อยอด รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : Ace Of Pentacles

ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “สติ”

  ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “สติ” ในระดับเยาวชนอายุ 15-20 ปี ประจำปี 2564 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาและหนังสือของรางวัลจากโครงการทุกคนเป็นมูลค่ารวม 20,200 บาท ตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้   🏆 รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมหนังสือ ได้แก่เรื่องสั้น “ระเบิดเวลา” โดย นาย กฤษกร สุขสมโฉม , มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   🏅 รางวัลรองชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมหนังสือ 1. เรื่องสั้น “ครึ้ม” โดย นางสาว นิภาดา ญายะนันท์ , โรงเรียนสตรีศึกษา 2. เรื่องสั้น “พินิจพิเคราะห์” โดย นางสาว อลีนา… Continue reading ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “สติ”

6 ข้อคิดสั้นๆ เตือนใจ จากผลงานน้องๆ ที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

  ระหว่างที่รอผลรอบสุดท้ายการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “สติ” สิ้นเดือนนี้ มารับฟังบางข้อคิดเตือนใจจากบางผลงานของน้องๆ ที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งถึงแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาหรือยังต้องขัดเกลาทักษะการเขียนอีกมาก แต่ผู้ที่น้อมนำทัศนคติดังข้อเขียนที่เรียงร้อยมาพิจารณา เพื่ออ่านเขียนชีวิตอย่างมีสติในชีวิตทุกๆ วัน ย่อมได้รับมากกว่ารางวัลและการเข้ารอบอย่างแน่นอน เพราะว่า… สติมโต สุเว เสยฺโย คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน 👍 👍 👍 “ถ้าโลกมาสู่ความมืดมืด คนที่จะตายคนแรกคือคนที่ขาดสติ แล้วคนที่รอดละคือใคร? คนที่มีเงินหรอ? ป่าวเลย คนที่มีอำนาจหรอ? ป่าวเลย แล้วใครละ? คนที่มีสติ” – นางสาวยุวธิดา ดำรงเลิศสว่าง , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 👍 👍 👍 “คุณจะไปได้ไกลเท่าไหร่ก็ เท่ากับ คุณครองสติได้นานเท่าใด” – นางสาวภูษิดา พลพอทักษ์  โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 👍 👍 👍 “ชีวิตของคนเรานั้นอยู่บนเพียงแค่เส้นด้ายบางๆ ถ้าเราผิดพลาดเพียงแค่ก้าวเดียวอาจจะเป็นเหตุให้เกิดแผลจากการผิดพลาดครั้งนั้นได้ และแผลนั้นจะเป็นแผลเป็นที่อยู่ในตัวเราตลอดถึงแม้จะจางหายแต่ก็ยังคงเป็นรอยแห่งความจดจำในการผิดพลาดในครั้งนั้นได้อีก… Continue reading 6 ข้อคิดสั้นๆ เตือนใจ จากผลงานน้องๆ ที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ความประทับใจ “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นสิบสอง

  “รู้จักและค้นพบแง่มุมในชีวิตที่ลึกซึ้งและลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกระดับ ทั้งมุมมอง วิธีคิด วิถีชีวิต พฤติกรรมด้านบวก ลบ มืด สว่าง เรื่องราวและปมปัญหาในชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนและบางเรื่องราว จนมีอิทธิพลต่อชีวิตมากเกินไป ทำให้ก้าวข้ามการพัฒนาตนเองที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ การมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยยาวนานและมากเกินไป ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเอาจริงเอาจังกับการปรับตัวและพัฒนาใหม่ๆ พบว่าบางเรื่องที่เคยคิดว่าไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนั้นเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวตรงสู่เป้าหมาย “มองเห็นแนวทางวิธีการที่ตัวเองจะก้าวข้ามสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่เป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น โดยการใช้พลังขับเคลื่อนที่แท้ด้านในของชีวิตมากกว่าการรอสร้างแรงบันดาลใจจากตัวเองและผู้อื่นเหมือนที่เคยเป็นและคุ้นเคย “ค้นพบแนวทางที่จะทำให้สามารถปลดล็อคชีวิตที่ติดขัดและเป็นอุปสรรคในการก้าวต่อของตัวเอง เห็นโอกาสและพลังการขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น คือ การฝึกตนจนเข้าถึงด้านในอย่างลึกซึ้ง ที่จะก่อให้เกิดสติ ความรู้สึกตัว ความสุขสงบ สว่าง และปล่อยวางอย่างผ่อนคลายในจิตใจและร่างกายได้อยู่เนืองๆ ต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืน อันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การพ้นจากทุกข์ทั้งมวลโดยสิ้นเชิง” – คุณนฤมล (นิ่ม) อาชีพ นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ   “ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และเอาไพ่มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นคอร์สที่ดีมากๆคะ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อีกทั้งได้รู้จักเพื่อนๆที่น่ารักและครูที่ช่วยชี้แนะสิ่งดีๆให้คะ ดีใจและมีความสุขกับมิตรภาพที่ได้รับคะ” – คุณอัญชลี (อัญ)   “หลังจากที่ครู ให้เราลงไปย้อนดูซากเศษความหักพังที่อยู่ลึกเข้าไป เสมือนห้องเก็บของของตัวเองที่ไม่มีใครเคยเห็น แม้แต่เราเอง ในการใช้ชีวิตในทุกๆ วันเวลาที่จัดคล้ายๆ แบบนี้เพี่ยงเพื่อ ทบทวนในโอกาสขึ้นปีใหม่ ครบรอบวันเกิด ย้อนไปเพียงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ยาวนาน… Continue reading ความประทับใจ “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นสิบสอง