การประกวดงานเขียนโครงการ ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

การประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ “ความทุกข์กับชีวิตของฉัน” เปิดรับผลงานประเภทความเรียงแล้ว วันที่ 20 มิถุนายน – 12 ธันวาคม 2557 สำหรับเยาวชนอายุ 13 -19 ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา โดยมีรางวัลเป็นทุนจิตอาสาและการเข้าค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิค   การประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ โครงการ ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖) การสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมล่วงหน้า (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ได้มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วดังนี้ ๑. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๓ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การเขียนสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม รางวัลทุนจิตอาสาเพื่อสังคม และโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๓-๑๙ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา… Continue reading การประกวดงานเขียนโครงการ ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

เด็กน้อยคนนั้นก็คือฉัน

“เด็กน้อยคนนั้นก็คือฉัน”

ส่วนหนึ่งของบันทึกคำบอกเฃ่าจากการเขียนบันทึกเพื่อค้นพบและดูแล “เด็กน้อยภายใน” ผ่านหลักสูตรการอบรมกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ www.facebook.com/khianpianchiwit

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/25871/เด็กน้อยคนนั้นก็คือฉัน/

เขียน=ปลดปล่อยชีวิต (4/2557)

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต (Active Journal for Well-Being)
คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 4/2557 ปลดปล่อยและสร้างสรรค์ชีวิตด้วยบันทึกไม่ธรรมดา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดยความร่วมมือกับชุมชนนิเวศเอเชีย สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกแห่งแรกในประเทศไทย
และมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมคุณภาพที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

 

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับรอบ สิงหาคม

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/25330/เขียน=ปลดปล่อยชีวิต_(4_2557)/

 

 

บันทึกคอร์ส เขียน=ปลดปล่อยชีวิต 2557

รวมบันทึกส่วนหนึ่งจากคอร์สเขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ”เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” ประจำปี 2557รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/khianpianchiwit

และเว็บไซต์ www.youngawakening.org/write4life/

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/23974/บันทึกคอร์ส_เขียน=ปลดปล่อยชีวิต_2557/

 

บันทึก เขียน เท่ากับ ค้นพบตัวเอง 2557

รวมบันทึก เขียน = ค้นพบตัวเอง ประจำปี 2557

 

ชมคลิปบันทึกได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=cGxSXAqiskA

และติดตามกิจกรรม https://www.facebook.com/khianpianchiwit

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/22026/เด็กน้อยภายใน_คอร์สกึ่งออนไลน์2557/

เด็กน้อยภายใน คอร์สกึ่งออนไลน์2557

“เด็กน้อยภายใน” Inner Child ‘s Journal Work
คอร์สกึ่งออนไลน์ 3/2557 ค้นพบพลังสร้างสรรค์และการเยียวยา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดยความร่วมมือกับชุมชนนิเวศเอเชีย สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับรอบ มิถุนายน 2557

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/22367/เด็กน้อยภายใน_คอร์สกึ่งออนไลน์2557/

 

เขียน=ปลดปล่อยชีวิต 2557

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต

คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557 โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

*ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เพราะเขียนเพื่อดูแลชีวิตด้วย หัว-ใจ-กาย*

**เราเข้าคอร์สนี้ได้ที่บ้าน เพียงมี สมุดบันทึก + Facebookหรืออีเมล์**

 

ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับรอบ มีนาคม 2557

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/20432/เขียน=ปลดปล่อยชีวิต/

 

เขียน เท่ากับ ค้นพบตัวเอง

เขียน = ค้นพบตัวเอง
Active Journal For Self-Discovery.
คอร์สกึ่งออนไลน์สายพันธุ์ใหม่โดยองค์กรเก๋าที่จัดกิจกรรมการรู้จักตัวเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตมากว่า๙ ปี
*ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่งเพราะเขียนเพื่อค้นพบตัวเองและดูแลชีวิต*

ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับรอบ มกราคม 2557

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/18618/เขียน_เท่ากับ_ค้นพบตัวเอง/

 

 

เขียนโปรแกรมชีวิตใหม่

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อการเขียนคือการโปรแกรมชีวิตของคุณใหม่

เพราะทุกครั้งที่เขียน = คุณกำลังเปลี่ยนแล้ว!

สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง  โดยการเขียนบันทึกแบบ Active Journal ของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/18314/เขียนโปรแกรมชีวิตใหม่/