พักจาก 6 อย่างนี้ แล้วเราจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริง !

  พักจาก 6 อย่างนี้ แล้วเราจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริง !   📌 พักจากความอยาก : หากเราไม่ได้พักตนเองจากความอยากแล้ว เมื่อถึงเวลาว่างมันก็จะลากพาเราไปเรื่อยๆ จนไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริง มันอาจชวนเราไปทำอย่างโน้น ไปทำอย่างนี้ ตามความอยาก ความน่าสนใจ ความเร้าแก่อารมณ์ ฯ ทำให้เราไม่ได้หยุดนิ่งเพื่อดูแลตนเองอย่างแท้จริง แต่ได้ไปดูแลความอยากแทน ซึ่งมักลงเอยด้วยความเหนื่อย ความป่วย หรือความเมามายขาดสติ . 📌 พักจากการกังวลถึงอนาคต : สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันหน้ายังไม่มีอยู่จริง แต่ความกลัว ความวิตก และความสงสัยก็จะทำให้กายจิตเราไม่ได้ผ่อนพัก เพราะต้องคอยคิดคำนึงวางแผนต่างๆ นานา และคาดเดาคาดคะเน จนความคิดวุ่นวายไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน เราก็ไม่สามารถพักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ . 📌 พักจากการอาลัยสิ่งที่ล่วงเลย : ไม่มีใครที่ฝืนกระแสความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งได้ ยิ่งหวนหาอยากให้กลับคืน ยิ่งทำให้ชีวิตและสิ่งที่มีอยู่สูญเสียไปทีละน้อย ความคิดคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างขาดสติทำให้จิตเหนื่อยล้า การคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่างไม่ก่อประโยชน์ มีแต่ทำให้จิตเศร้าโศกและหม่นหมองลง เราจึงลืมดูแลสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน . 📌 พักจากการสอดส่องและแบกรับ : เราไม่อาจแบกทุกอย่างไว้ที่ตนเองได้ การพยายามรับผิดชอบสิ่งต่างๆ… Continue reading พักจาก 6 อย่างนี้ แล้วเราจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริง !

จบการอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

  เปลี่ยนการเขียนเป็นประตูสู่การรู้จักตัวเองในด้านที่หลากหลายและเป็นเพื่อนดูแลจิตใจ กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 54 (สี่วัน-เสาร์อาทิตย์) เมื่อวันที่ 11-12 และ 18-19 มีนาคม 2566 ด้วยศาสตร์การเขียนบำบัด รู้จักตนเอง และการก้าวข้ามจากพื้นที่ปลอดภัยหรือข้ามขอบ “ได้รับของขวัญให้กับตนเองค่ะ คือ มีความชัดเจนให้กับคำตอบ ความหมาย และเป้าหมายของชีวิต ว่าที่เคยตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นคือ การเลือกเดินหาเป้าหมายของเราอยู่แล้วเพียงแต่ใช้เส้นทางไหน” – ผิง “เป็นเวลาแห่งการทบทวนตัวเอง มองตัวเองในมุมต่างๆ หลายๆมุม ตามที่ทาง workshop ชี้แนะ ทำให้เห็นตัวเองในมุมต่างๆกัน เห็นความต้องการ ความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันตัวเอง ตั้งใจจะฝึกตามที่ทาง course ชี้แนะในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันตัวเองเวลาเผชิญสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน” – ดล ขอขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกันเขียน ใคร่ครวญ และแบ่งปัน เติมเต็มมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับตัวตนและแนวทางชีวิต และร่วมสนับสนุนโครงการของเรา 😇 ขอขอบคุณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ที่สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี พนักงานที่นี่ช่วยเหลือดูแลในส่วนต่างๆ… Continue reading จบการอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

ประกาศผลรางวัลการประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “เมตตา”

  ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ประเภทเรื่องสั้น ในการประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ “เมตตา” ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาและหนังสือจากโครงการ ตามประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้   🥇รางวัลชนะเลิศ นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ : เรื่อง “มรณาธันวา” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมหนังสือ   🥈รางวัลรองชนะเลิศ 1. นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ : เรื่อง “ตราบสิ้นราตรี” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2. นางสาววีรยา อินทมาตย์ : เรื่อง “ผู้นำทางแห่งดาวโลก” โรงเรียนสตรีวัดระฆัง . ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมหนังสือ   🥉รางวัลชมเชย 1. นางสาวสุรัตน์ชฎา… Continue reading ประกาศผลรางวัลการประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “เมตตา”

ความประทับใจจากคอร์ส “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 15” – 2

  “ในช่วงที่ตัดสินใจเรียนคอร์สนี้ เป็นช่วงเวลาที่ค้นหาคำตอบให้ตัวเอง ทั้งรู้สึกสับสน รู้สึกแย่กับตัวเอง คิดหาทางออก พอได้มาเรียน ทำให้มีเวลาหยุดคิด พักสมอง ค่อยๆ ลิสปัญหาออกมาทีละข้อ ได้หันกลับมาดูความคิด ดูใจ ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่บ้าง ได้ทบทวนตัวเองจากหลายๆคำถามของครู ได้ถ่ายทอดจากการเขียน แปลความหมายหน้าไพ่หรือการพิมพ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจ พึ่งรู้ว่าการระบายออกมาผ่านการเขียน จะรู้สึกดีขนาดนี้ บางทีก็เหมือนเส้นผมบังภูเขา ที่จริงเรื่องมันอาจจะง่าย แต่เรากลับมองข้ามมันไป . “อีกสิ่งนึงคือก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง กลัวจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้เพราะคิดว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ยาก กลัวคนที่บ้านจะว่าเพราะต้องไปค้างคืน กลัวจะเรียนไม่ได้ คิดไปต่างๆนาๆ แต่ ณ จุดนั้น ไม่อยากเห็นตัวเองเป็นคนที่ขี้กลัว ขี้กังวล เลยเลือกที่จะอนุญาตให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแบบหักดิบไปเลย ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวเลยสักอย่าง จากที่รู้สึกว่าโดนลดทอนคุณค่า รู้สึกตัวเองไม่เก่ง ทำให้กลับมามีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากขึ้น” . 😀 เบญจพร เมย์ (ธุรกิจส่วนตัว)   ความประทับใจจากคอร์ส “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 15” อ่านรายะเอียดการอบรมในเว็บไซต์ www.dhammaliterary.org/selfdiscovery-tarot-camp/   “ก่อนที่จะได้เรียนคอร์สนี้ เคยมีคนชวนดูไพ่และเค้าถามว่าเห็นอะไรจากรูปบ้าง ก็ตอบไม่ได้… Continue reading ความประทับใจจากคอร์ส “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 15” – 2

เขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำ เดือนที่ 1

  เริ่มต้น 2 วันแรก ในโครงการ “พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ” เดือนที่ 1 มีผู้ต้องขังสนใจสมัครร่วมกิจกรรมของเราเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เอกสารที่เตรียมไม่เพียงพอ สองวันแรกของการอบรมเป็นการปฐมนิเทศผ่านการสัมภาษณ์ข้อมูลชีวิต การทดสอบสุขภาวะทางปัญญา และชวนทำกิจกรมเบื้องต้น เพื่อฝึกปล่อยใจให้เป็นอิสรภาพจากการถูกกักขังผ่านการเขียน วาด และบอกเล่าเรื่องราว ทำความคุ้นเคยกับสมุดบันทึกที่ให้ออกแบบปกด้วยตนเอง รู้สึกยินดีที่เราได้กลับมาส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้ต้องขังผ่านการเขียนบำบัดอีกครั้ง หลังจากปี พ.ศ. 2558 ได้ร่วมทำโครงการ “การเขียนบำบัดร่วมกับกระบวนการจิตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำสมุทรปราการ” ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเขียนบำบัดช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจมากเพียงใด ในปีนี้ เราได้มีโอกาสกลับมาส่งเสริมการเขียนบำบัด เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังแดนหญิงในกลุ่มที่กว้างขึ้น แต่ก็เป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมที่ขาดโอกาสการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้การเขียนบันทึกบนพื้นฐานการเขียนบำบัดได้เป็นเพื่อนช่วยบ่มเพาะปัญญา ทัศนคติ และมุมมองที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งในช่วงต้องขังและพ้นโทษต่อไป กิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีทั้งหมด 9 เดือน รวม 12 วัน มาร่วมติดตามการเดินทางของโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม ทางเพจ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และเว็บไซต์ของเรา สนใจเข้าร่วมอบรม #เขียนเปลี่ยนชีวิต #รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต www.dhammaliterary.org/open-course/  

“คุณให้เขา เราให้คุณ” ครั้งที่ 4 เปิดลงทะเบียนแล้ว

  “คุณให้เขา เราให้คุณ” ครั้งที่ 4 เปิดลงทะเบียนแล้ววว ! เพียงบริจาคแก่องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน หรือคนยากไร้ ที่ท่านต้องการช่วยเหลือ เป็นจำนวนขั้นต่ำ 299 บาทขึ้นไป แล้วส่งหลักฐานการโอน/บริจาคมาทางโครงการ รับฟรีเทปเสียงโปรแกรมจิต โดย Certified Hypnotherapist 23 ท่าน โค้ชจิตใต้สำนึก โปรแกรมจิตในด้านต่างๆ โดยมีทั้งหมด 23 เทป รวมประมาณ 600 นาที ! ครั้งเดียวได้ทั้งบุญ ได้ทั้งพลังใจ เป็นผู้ให้แก่คนอื่นและได้เป็นผู้ให้แก่จิตใต้สำนึกของตนเอง ผ่านเทปเสียงของเรา – ทีมงานนักสะกดจิตบำบัด จิตอาสาจากคอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ซึ่งอาสาเป็นสะพานเชื่อมต่อการแบ่งปันในสังคม โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ รับลงทะเบียนจำนวนจำกัดเท่านั้น หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2566 โปรดอ่านขั้นตอนด้านล่างนี้     [ ขั้นตอนและรายละเอียด ]   – แจ้งชื่อนามสกุล… Continue reading “คุณให้เขา เราให้คุณ” ครั้งที่ 4 เปิดลงทะเบียนแล้ว

การอบรมเขียนบำบัด 2566 (ครึ่งปีแรก)

  “การเขียนบำบัด เป็นเพื่อนใกล้ตัว เป็นโค้ชใกล้ใจ ใช้ได้ตลอดชีวิต”   เราสอนการเขียนบำบัดในนามหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต มาแล้วสิบปีแล้ว ในหัวข้อ เขียนค้นตน เขียนเยียวยา เขียนข้ามขอบ และเด็กน้อยภายใน รวมทั้งเนื้อหาฟรีในโครงการปัญญ์ สเปซ และกิจกรรมการอบรมเพื่อการกุศล สำหรับครึ่งแรกของปี 2566 ได้เปิดสอนสามรูปแบบให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ ดังนี้   🖋📒 การอบรมแบบออฟไลน์เจอตัว : “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 54 Transformative Writing วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มีนาคม 2566 สถานที่ : โรงแรมรอยัล ริเวอร์ (ห้องบุษบงกช บี) ถนนจรัญสนิทวงศ์ www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit54/   🖋📒 การอบรมแบบออนไลน์สด : Dreamland Journal รุ่นที่… Continue reading การอบรมเขียนบำบัด 2566 (ครึ่งปีแรก)

รายชื่อผลงานเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “เมตตา”

  ประกาศรายชื่อเข้ารอบสุดท้าย : การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น   ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ 12 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น โดยจะมี 8 ผลงานที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับน้องๆ ที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางโครงการขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ฝึกอ่าน-เขียน-เรียนรู้ เพื่อขัดเกลาฝีมือและไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป เมตตาตนเองด้วยการให้โอกาสต่อเองได้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด   รายชื่อเยาวชนและผลงานที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้   1. นายพชร เตชะโชติกุล : เรื่อง “พ่อผู้ไม่ได้ให้กำเนิด” โรงเรียนมัธยมสาธิต 2. นายจิรภัทร คงถนอมธรรม : เรื่อง “หญิงชราผู้ร้องขอขนมปัง” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. นายสุรเชษฐ์ บุญทูล : เรื่อง “เด็กชายคุณธรรม” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์… Continue reading รายชื่อผลงานเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “เมตตา”

เขียนเปลี่ยนชีวิต | พลังของการเปลี่ยนแปลง

  คำบอกเล่าจากช่วงท้ายการอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต ประจำปี 2558 (อัพโหลดและตัดต่อใหม่จากช่องเก่า) อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit    

ภาพบรรยากาศจากการอบรม “มีแค่รัก Unconditional Love” 2566

  “มีแค่รัก” Unconditional Love การอบรมเพื่อการกุศลโดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ทบทวนชีวิต ความสัมพันธ์ การเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น โอบอุ้มเมล็ดพันธุ์แห่งความรักในตัวเอง ผ่านกิจกรรมการเขียน Heart Touching Journal , เกมกระดาน “ความรักและเงื่อนไข” ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใช้ในคอร์สนี้โดยเฉพาะ, โยคะคู่ และกิจกรรมทบทวนเงื่อนไขกับการก้าวข้ามของตนเอง จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บุษบงกช บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ขอขอบคุณผู้ร่วมการอบรมทุกท่านสำหรับการเปิดพื้นที่ของหัวใจและการรับฟังเพื่อเรียนรู้ที่จะลดละเงื่อนไขผูกมัดหัวใจไปด้วยกัน และขอขอบคุณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ ทั้งทีมงานและผู้บริหารที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รายได้จากการอบรมหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลในเดือนนี้ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมติดตามการอบรมดีๆ ของเราได้ที่ www.dhammaliterary.org/open-course/