ประกาศแล้ว ! ตารางอบรมครึ่งปี 2566

  เริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังใจและการตื่นรู้ที่ไม่สิ้นสุด มอบของขวัญให้กับตนเองด้วยการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรต้นตำรับ โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ รวมทั้งคอร์สน้องใหม่ และหัวข้อพิเศษ 🦋✨   ตารางอบรมครึ่งปี 2566   🧚‍♂️ เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go 🧚‍♂️ คอร์สดูแลใจ ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ www.dhammaliterary.org/writing-for-letting-go   🧚‍♂️ มีแค่รัก Unconditional Love 🧚‍♂️ คอร์สนี้มีแค่รัก ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ www.dhammaliterary.org/unconditional-love… Continue reading ประกาศแล้ว ! ตารางอบรมครึ่งปี 2566

“มีแค่รัก” Unconditional Love

  “มีแค่รัก” Unconditional Love   คอร์สนี้”มีแค่รัก” ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค วาเลนไทน์ปีนี้ มาเติมความรักให้ตัวเองกัน 😊😊 บอกรักตัวเองในรูปแบบต่างๆ อาทิ การทำกิจกรรมศิลปะ การเขียนบันทึกง่ายๆ การพูดคุย การเปิดการ์ด การโปรแกรมจิต และการภาวนา ร่วมทบทวนชีวิต ความสัมพันธ์ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นไปพร้อมกัน เพื่อโอบอุ้มเมล็ดพันธุ์แห่งความรักแท้ในตน ฟูมฟักในมิติต่างๆ ของชีวิต คลี่คลายเงื่อนไขผูกมัดใจจนเป็นทุกข์ สู่การลดละให้ “มีแค่รัก” และเป็นสุขมากยิ่งขึ้น “มีแค่รัก” Unconditional Love โครงการอบรมการกุศล ต่อยอดจากหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และคอร์สอื่นๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแก่บุคคลทั่วไป โดยทางเราไม่ได้รับการสนับสนุนทุนใดๆ นอกจากทุนทรัพย์ของการอบรมที่ผ่านมาและการบริจาคของผู้เรียนที่เข้าร่วมการอบรม   * เวลาในการอบรม * วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566… Continue reading “มีแค่รัก” Unconditional Love

เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go

  “เขียน.ปล่อย.วาง” Writing for letting go   คอร์สดูแลใจ ออฟไลน์ 2 วัน ค่าใช้จ่ายตามบริจาค เริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยการปล่อยวางอดีต และสิ่งที่อยู่ภายใน ให้ปลายปากกานำทางหัวใจ ก้าวเดินอย่างเป็นอิสระ *ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนและไม่เน้นการสร้างผลงาน เรียนรู้การเขียนบันทึกตามหลักการ Writing Therapy หรือการเขียนบำบัด และ Meditation Writing หรือการเขียนภาวนา   * เวลาในการอบรม * วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 รวมสองวัน เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. โปรดเข้าร่วมเต็มเวลาที่กำหนด   * สถานที่อบรม * ห้องบุษบงกช บี ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 https://goo.gl/maps/DWs1nE4qkQnGjvrZ7… Continue reading เขียน.ปล่อย.วาง Writing for letting go

ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

  ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom ฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสะกดจิตย้อนอดีตชาติและมองภาพอนาคต และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก ติดตามโครงการเพื่อการกุศลโดยผู้จบการอบรม เร็วๆ นี้   เปิดหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ที่ https://youngawakening.org/write4life/open-course/   รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์ ภณศา จันทร์อุดม ปวีณา วงษา อัญชลี ศรีลาชัย นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ พวงแก้ว กองทอง มุทิตา สารพัฒน์ อัครเดช ชูเลาตระกูล สรินัดดา สุดบรรทัด วีรมลล์… Continue reading ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

  จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17 เรียนรู้พื้นฐานการสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก , การสะกดจิตย้อนวัย , การใช้จินตภาพ , การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ เมื่อวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอบรมและปฏิบัติฝึกสะกดจิต ผ่านโปรแกรม Zoom สอนโดยครูโอเล่ (หรือเม่น – ชื่อที่ผู้จัดการ และ ผู้เรียนตั้งให้ใหม่)   ส่วนหนึ่งของบทเรียน จากการสรุปในห้อง “ได้ฝึกจิตอย่างไร จากการฝึกสะกดจิตคู่ที่ผ่านมา ??? โฟกัสควบคุมการใช้เสียงของตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นสมอง ฝึกตัวเองมีสมาธิและช้าลง ทำอย่างมีสติ 
โฟกัสกับคนข้างหน้าเรา ควบคุมอารมณ์… Continue reading จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

ชวนน้องๆ สามเณร เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา

ชวนน้องๆ สามเณร (และไม่เณร) เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในค่ายสามเณรภาคฤดูฝนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ณ อาศรมวงศ์สนิท . ร่วมถวายความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยครูโอเล่(เม่น)กับครูผึ้ง ผ่านกิจกรรมการเขียน การเล่าเรื่อง กลไกปกป้องตัวเอง การภาวนา การพัฒนาลมหายใจ และการออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปของตนเอง . 🙏 ขอขอบคุณ สถาบันยุวโพธิชน ที่ให้พื้นที่แห่งการเติบโตแก่ทีมงานและจัดทำโครงการดีๆ นี้ขึ้นมา และกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ร่วมรู้กับกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันกับน้องๆ โดยเป็นแบบอย่างของการไม่ถือตัว . ⭐️ ร่วมบริจาคและเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการปลุกพลัง ปลูกฝัน ปั้นอนาคต สำหรับเด็กเยาวชนในโครงการของ “สถาบันยุวโพธิชน” ได้ที่ ธนาคาร: ทีเอ็มบีธนชาต เลขที่บัญชี: 286-2-13139-4 ชื่อบัญชี: “มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อศูนย์การเรียนวงศ์สนิทวิทยา” บัญชีออมทรัพย์ สาขา: ถนนเจริญนคร . * สนับสนุนกิจกรรม… Continue reading ชวนน้องๆ สามเณร เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา

Body Listening Journal แบบเต็มวัน เมื่อวันที่ 2-10-65

  “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” Body Listening Journal แบบเต็มวัน โดยครูโอเล่ กับ ครูผึ้ง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ในชุดอบรม “การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม : กาย ใจ และจิตวิญญาณ” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 🤗 ผ่านการฟังบรรยาย กิจกรรม Body Time , Writing Time และ Sharing Time ขอบคุณเสียงสะท้อนจากผู้เรียนในแชทที่เล่าว่า “ในนามนักเรียน PCT11 ขอขอบคุณครูโอเล่ และครูหมอผึ้งสำหรับการนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ปกติมีแต่ได้ยินเสียงร่ายกายพูด แต่เรื่องตั้งใจโต้ตอบกันแบบนี้เพิ่งได้สัมผัสค่ะ” นอกจากนี้แล้วทางเราก็ดีใจที่ผู้เรียนนอกจากจะฟังร่างกายตนเองมากขึ้นแล้ว ยังเปิดใจเข้าหาและสื่อสารกับเพื่อนร่วมเรียนมากขึ้น มีบทเรียนที่ทำให้พี่เลี้ยงรู้สึกขนลุกและได้เรียนรู้ไปด้วย ยินดีและขอขอบคุณ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ 😘 ที่ให้วิชานี้เป็นหนึ่งในสองหัวข้อที่ได้เวลาหนึ่งวันเต็ม และเชิญชวนมาแลกเปลี่ยนการ #เขียนเปลี่ยนชีวิต… Continue reading Body Listening Journal แบบเต็มวัน เมื่อวันที่ 2-10-65

กาลเวลาไม่ใช่ตัวตน

  กาลเวลาไม่ใช่ตัวตน นับเพื่อเฝ้ารอ เหมือนนับอณูของลม ปะทะปลายจมูกของเทอ . มิต้องนับให้ทุกข์ทน แค่ดำรง ณ ตรงนั้น อยู่กับเวลา เธอก็ได้เป็นหนึ่งเดียว กับสิ่งที่ปรารถนา . ไม่ต้องกำกับให้ลำบาก กาลเวลาจะดำเนินตามปัจจัย มิใช่ตามหัวใจ เพียงเดินตามหนทาง เธอจะไม่เสียเวลา . ยืดกายตรง นั่งเสมือนไม่ทำอะไร ราวปล่อยคืนวันลอยเลื่อน มิฉกฉวยโมงยาม แต่กลับมีเหลือเฟือ . เวลาคือเธอ แต่ก็ไม่ใช่ของเธอ เป็นพื้นที่ แต่เพียงความว่างกว้างใหญ่ ไม่มีเวลาให้จัดการ มีแค่ตัวเองต้องจัดการ . อย่าพยายามทำอะไร เพื่อมีโมงยามมากขึ้น ยิ่งอยากมี ยิ่งสูญเสียมันไป นั่งตรงนี้ก่อน หายใจให้มากพอ เธอจะเห็นเวลาที่แท้จริง . มิใช่ปฏิทิน มิใช่นาฬิกา มิใช่เป้าหมายที่หมายตา ไม่ได้อยู่ในหัว ไม่ได้อยู่ตรงไหน มิใช่การนับคำนวนใดใด เวลาที่แท้จริง อยู่เพียงในลมหายใจ อยู่กับกายใจตน . ไม่ต้องหาเวลาดูแลตัวเอง อยู่ตรงนี้กับตัวเอง เธอก็มีเวลา .… Continue reading กาลเวลาไม่ใช่ตัวตน

กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง รู้สึกอย่างไร ?

  ขอบคุณศิษย์เก่า เขียนภาวนา ทั้ง 24 ท่านที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา” สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ยังไม่เคยผ่านการอบรม เขียนภาวนา จะเปิดรอบใหม่ในปี 2566 * ภาพจากการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยบางส่วน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 การแลกเปลี่ยนจากคำถาม “กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง รู้สึกอย่างไร ?” 😇 😇 😇 😇 การได้กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง ทำให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเอง. ทบทวนทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีสติกับชีวิตมากขึ้น และมองเห็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปได้ชัดเจนขึ้น ละเอียดขึ้น ขอบคุณครูโอเล่ที่เปิดโอกาสให้เราได้กลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ 😇 😇 😇 😇 รู้สึกเบา สบาย ขึ้น ความพยายาม ความรู้สึกอยากเขียนลดลง เห็นการเขียน เป็นเครื่องมือการฝึกเห็นการทำงานของจิตให้ชัดเจนขึ้นค่ะ 😇 😇 😇 😇 มดเริ่มเขียนภาวนาอย่างต่อเนื่องเท่าที่ทำได้ตั้งแต่จบคอร์สเบื้องต้น จนวันนี้ถึงวันที่ 67 เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการมองเห็นตนเองชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอารมณ์ ความคิดได้ไวขึ้น… Continue reading กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง รู้สึกอย่างไร ?

รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17

  รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 *** ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว *** เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis (รอบสุดท้ายของปี)   👉 ขั้นต้น-กลาง เรียนวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) 👉 ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) เรียนวันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)   อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom มีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่… Continue reading รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17