ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม ๑๖,๐๐๐ บาท เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ใบประกาศ และหนังสือ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอมุมมองจากเยาวชนสู่สังคม     รายละเอียดการประกวด ๑ หัวข้อ “เมตตา” ๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา ๓ กติกาการส่งผลงาน ผลงานประเภท เรื่องสั้น ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ 
โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์ แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน… Continue reading ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

คนผิดหวัง เราที่สุด คือตัวเอง

  ลมหายใจแบกอะไร หรือว่างเปล่า ขณะเดินทางออกเข้า-ยาวสั้น อณูละเอียดกระทบจมูกก่อนจากไป เหลืออะไรให้หนัก กดทับทรวง . ความคาดหวังจากใครบังคับเธอ มันมาเจอใจเธอ ได้อย่างไร… ตรึกคำถาม ตามลม ไม่ไผลเผลอ เพื่อจะเจอต้นตอตีบตันใจ . สายตานั้นหรือเปล่า เขาร้าวราน พลังงานผิดหวังหรือโกรธเกรี้ยว เป็นวาจาบีบใจให้โรยล้า หรือกายาเจ็บช้ำ ด้วยไม้เรียว . มันแค่รูป อารมณ์ เสียง สัมผัส ฯ กระทบกับอายตนะกายใจนี้ เธอปรุงแต่งตัดสินเพื่อชี้วัด… คุณค่าตน-คาดมัดหวังได้มี . สายตาเพียงภาพที่จากลา ถ้อยวาจาคือเสียงที่ดับแล้ว พลังงานและสัมผัส ว่างมลาย ตอนนี้กลับเหลืออะไร-ไม่เปลี่ยนแปลง . คนผิดหวัง เราที่สุด คือตัวเอง ก่อนแบ่งออกแฝงไปแก่รอบข้าง * พาลยลยินรับรู้อย่างกลัวเกรง แต่งตีความเอาเองไม่ถามใคร . คนต่างแบ่งความหนักที่ถ่วงจิต หวังผ่อนคลายอย่างผิดทางหลุดพ้น ขณะลมหายใจใบ้ชีวิต สถิต ณ ผัสสะ ไร้ทุกข์ทน . แค่เธอเพียงรับผิดชอบที่ผัสสะ… Continue reading คนผิดหวัง เราที่สุด คือตัวเอง

ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน” ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาสนับสนุนให้เด็กนอกระบบได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน มียอดบริจาครวมทั้งหมด 10,730.33 บาท เป็นการบริจาคโดยตรงให้กับ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ผ่านทางเราซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดมทุน ผู้เข้าร่วมจะได้รับสื่อเรียนออนไลน์จากคอร์ส “เขียนคลายทุกข์ : ปลุกพลัง ปลูกฝัน ปั้นอนาคต” ซึ่งได้อบรมรอบสดเมื่อวันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนเด็กๆ ของทุกท่าน   ผลลัพธ์จากการอบรม เขียนคลายทุกข์ : “ได้เห็นตัวเองมากขึ้น เห็นว่าเรามีมุมมองต่อชีวิตแต่ละด้านยังไงบ้าง และแตกต่างกับคนอื่นยังไง ได้เห็นภาพกว้างขึ้น ร้อยเรียงความคิดกับชีวิตปัจจุบัน ทำให้มองเห็นปัญหาที่เราไม่เคยรู้ หรืออาจจะหลบหนีอยู่ แต่พอได้เขียน เผชิญหน้า ด้วยเทคนิคต่างๆที่ครูสอน เหมือนเรามองเห็นอีกมุมนึงในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่ร่องความคิดเดิมๆ ขอบคุณความรู้และเทคนิคการเขียนในแบบต่างๆ จะนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ” / คุณผึ้ง “ได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้น… Continue reading ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรม #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13 ในส่วนภาค “พื้นฐาน เขียนภาวนา” ทั้ง 17 คน ในวันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงอบรมต่อในส่วนภาค “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” อีกสามสัปดาห์ต่อจากนี้   [ บทเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสี่วัน ] ✍️ การไม่คิดก่อนเขียน ทำให้คิดน้อยลง ไม่ฟุ้งซ่าน ✍️ ไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบ จะทำให้อยู่ในกรอบเกินไป ลองปล่อยใจให้คำตอบออกมาเอง ✍️ เรียนรู้การภาวนาและการเจริญสติผ่านการเขียน ✍️ เห็นคุณค่าของลมหายใจ ✍️ ทำให้เห็นต้นตอของความทุกข์ คือความคิดความฟุ้งซ่าน และนิวรณ์ ✍️ เขียนสะท้อนตัวเอง เห็นการใช้ชีวิตที่ผ่านมา ✍️ เห็นความตั้งใจออกจากพื้นที่ปลอดภัย ✍️ เห็นความอยากและความยึดติดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นผลต่อกายใจ… Continue reading ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจาก “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 12 – 13

  “การอบรมในคอร์สนี้สรัางความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าความสามารถที่เรามีจะช่วยให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าและสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร ให้รู้ว่าจุดอ่อน จุดแข็งในตัวเองมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่เคยใส่ใจเลย เมื่อได้รู้ มันช่วยส่งเสริมงานที่ทำอยู่มากๆ” 🙏  พชร (มิก) – รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 12   อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมรุ่นล่าสุดได้ที่ www.dhammaliterary.org/selfdiscovery-tarot/     สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากคอร์ส “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 12 – 13   “เดิมจากที่คิดว่า รู้จักตัวเองดีแล้ว แต่จริงๆแล้ว เรารู้จักตัวเองแค่เพียงบางมุม หรือบางมุมที่เรารู้สึกอยากให้เป็น เมื่อรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เรารู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง สิ่งไหนที่เราควรพัฒนา และปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เป็นคนใหม่ ที่ดีกว่าเดิม ไฉไลกว่าเดิม มีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง มีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีสิ่งที่เราควรเริ่มต้นมากมาย เพื่อให้ชีวิตที่ดีมีความสุขและมีคุณค่า “อยากขอบคุณคุณครูโอเล่มากๆ ค่ะ ที่ทำให้รู้สึกว่ามีสถาบันดีๆ มีคอร์สดีๆ เพื่อพัฒนาขัดเกลาจิตใจตัวเอง ขอบคุณที่ครูคอยใส่ใจนักเรียน คอยชี้แนะ คอยสอน คอยขัดเกลา ตลอดเวลาที่เรียนคอร์สนี้รู้สึกมีความสุขมากค่ะ… Continue reading สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจาก “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 12 – 13

เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52

  เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นพลัง เปลี่ยนความหลังร้อยคุณค่า เปลี่ยนชีวิตด้วยปลายปากกา เปลี่ยนหน้ากระดาษรักษาใจ กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” Transformative Writing คอร์สการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาที่มีขั้นตอน เทคนิค และหลักการเฉพาะอยู่เบื้องหลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันตน การเยียวยาจิตใจ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เหลือเพียงสองรุ่นสุดท้ายของปีนี้เท่านั้น ได้แก่ รุ่นที่ 52 : วันที่ 16 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 53 : วันที่ 15 ตุลาคม – 
19 พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัดมากต่อรุ่น   [ เนื้อหาการอบรม ] แบ่งออกเป็น 4 ชุดให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเอง ✅ เขียนค้นตน : 
กระบวนการเขียนเพื่อการรู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ ✅ เขียนเยียวยา :
ศิลปะการเขียนบำบัดเพื่อบรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุข ✅ เขียนข้ามขอบ… Continue reading เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52

ไยเธอจึงทุกข์เพราะการให้

  พระจันทร์ทุกข์เพราะการให้หรือไม่หนอ ขณะทอแสงละออกระจ่างฟ้า ต้นไม้ตรมเพราะออกผลแก่คนหรือ แม้ในมือง้างขวานหวดจามผ่า เธอเคยเห็นสายน้ำร่ำไห้ไหม รองรับขับถ่ายปฏิกูลเกลื่อนกล่น เห็นดอกไม้น้อยใจบ้างเพียงใด ผึ้งนำน้ำหวานไปแล้วทิ้งกัน มีนิยามผู้ให้และผู้รับ บังคับปลากับสาหร่ายไว้หรือเปล่า ดินถือตนเป็นคนให้ที่ใหญ่หลวง ดีกว่าหนอนเลื้อยคลานนั้นหรือเล่า ไยเธอจึงทุกข์เพราะการให้ มีใจครึ้มมัวดังเมฆหมอง ลองถามตนต้องการอะไร ขุ่นเพราะสิ่งใดซึ่งหมายปอง ปล่อยวางการให้ดังสายฝน ตกหล่นไม่เหลือรอยไม่ยึดเหนี่ยว ใครชื่นใครชังไม่กังวล ให้เพื่อว่างดั่งฟ้ากว้างเป็นหนึ่งเดียว การให้คือ อนัตตา ธรรมชาติสอนในหน้าที่ของทุกสิ่ง สละละเห็นแก่ตัวและอัตตา คือเป้าหมายการบริจาคที่ยอดยิ่ง เธอลองให้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำทานอย่างสะอาดจากคาดหวัง ถือตามเหตุปัจจัยไม่ชอบชัง ทั้งผู้ให้ ผู้รับ เพียงความว่าง เมื่อให้จนไม่เหลือความผู้ให้ ใครจะทุกข์เพราะการช่วยแก่คนอื่น ทำทานสละอยากฝากโลกไว้ ขอแค่ว่างแม้ความดี ที่เหลือคืน   เนตัง มะมะ เนโส หมัสมิ นเมโส อัตตาติ นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นตัวเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน   อนุรักษ์ ครูโอเล่ คอลัมน์ “บทภาวนา อนัตตา” ตอนที่ 40… Continue reading ไยเธอจึงทุกข์เพราะการให้

ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

  ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51 (ออนไลน์ 5 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2565)   ประทับใจคุณครู ส่งคำแนะนำกลับมาเร็ว ตั้งใจอ่านและให้คำแนะนำ บอกวิธีการ ในการแก้ไข ใส่ใจ นักเรียน รู้สึกถึงความต้องการสอน ต้องการบอกให้นักเรียนดีขึ้น บางครั้งนักเรียนอ่านและไม่ได้แก้ตรงประเด็น ครูก็จะมาเน้นย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้แก้จุดไหน ต้องแก้เพิ่มเติมอย่างไร ได้เขียน สิ่งที่อยู่ในความคิดออกมา ได้ทบทวนตัวเอง โดยมีคุณครูแนะนำ ว่าต้องแก้ไข ต้องเพิ่มเติมตรงไหน ได้เข้าใจตนเองว่าทำไมเราจึงเป็นแบบนี้ เพราะความคิดในอดีต เพราะปมในอดีต ความคิดในอดีต ที่ขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ ปัจจุบัน มาจากความคิด ประสบการณ์ในอดีต แต่ถ้าเราตระหนักรู้เราสามารถ เข้าใจและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ วันนี้เราเติบโตขึ้นกว่าในอดีตแล้ว ต้องก้าวข้ามความกลัว ความผิดหวัง ความเศร้าในอดีต ค่อยๆก้าวข้ามออกมา / พรจันทร์ เล็ก   ความประทับใจครั้งนี้คือความไม่มีวินัยของเราในการอบรมจนครูต้องเตือน ขอบคุณครูค่ะ… Continue reading ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส & เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน

  เนื่องในวาระ ๑๑๖ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ ทางเราจึงขอสัมภาษณ์ อ.ประชา หุตานุวัตร (อดีต พระประชา ปสนฺนธมฺโม) ในหัวข้อ ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส และ เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน   การสัมภาษณ์ประกอบด้วยหัวข้อ : – งานเขียนท่านพุทธทาสที่ได้อ่านเป็นชิ้นแรกๆ – อิทธิพลจากหนังสือท่านอาจารย์ และเล่มที่ชอบ – งานเขียนอีกเล่มที่มีอิทธิพลต่อความคิดในสมัยวัยหนุ่ม – ลักษณะพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส – เคยวิจารณ์งานเขียนของท่านหรือไม่ ? – หนังสือของท่านยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปไหม ? – หนังสือเล่มแรกๆ ของท่านที่แนะนำให้อ่าน – แนวทางการส่งเสริมงานเขียนของท่านพุทธทาส – สิ่งที่นักเขียนและนักเผยแพร่ธรรมะควรเรียนรู้จากท่าน ? – เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน ?   พร้อมด้วยการสัมภาษณ์เรื่อง : – เหตุผลที่ทำหนังสือ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ฉบับคนหนุ่มสาว” – เพราะอะไรคนหนุ่มสาวจึงต้องอ่านเล่มนี้ – ที่มาของการทำหนังสือ… Continue reading ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส & เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน

จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

  จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 14 – 15 , 21 – 22 พฤษภาคม 2565 (Zoom) ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแปดท่าน ดังนี้ 👍 พวงแก้ว (นุ้ย) อาชีพ พนักงานบริษัท 👍 อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ 👍 กิตติมา (มด) อาชีพ รับจ้าง 👍 วริศษาว์ (ตาล) ธุรกิจส่วนตัว 👍 กนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน 👍 สุวิมล (สุ) อาชีพ ค้าขาย 👍 ณฐาพัทธ์ (พีช) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว… Continue reading จบการอบรมแล้ว 😀 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16