โปสการ์ดจากความว่าง #1

ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมมํ . สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา . ทั้งหมดสองวรรค ย่อเหลือคำว่า ธรรมดา ไม่มีอะไรเกินคำว่าธรรมดาในโลก เห็นธรรมดา อยู่เป็นธรรมดา ความทุกข์ไม่มีที่ว่างมารุกราน . เมื่อเห็นดังนี้เรียกว่ามี ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นความจริง ผู้เห็นความจริงย่อมไม่ถูกครอบงำ ด้วยความไม่รู้ คืออวิชชา เมื่อนั้นแล้วเหตุแห่งทุกข์ และการทำให้ตนเป็นทุกข์ ย่อมไม่เกิดขึ้นตามมา ย่อมเผยแพร่ความจริงนี้ต่อไปให้ผู้อื่นได้เห็นจริง เมื่อนั้นแล้ว ธรรมจักร จึงจักขับเคลื่อนใจคน และสังคมไปในทางอันสมควร . ชีวิตตนเมื่อเกิดย่อมต้องดับ ช่วยกันออกแรงผลัก ธรรมจักร จะขับเคลื่อนต่อไป ด้วยแรงที่เหลือ เพื่อชีวิตหลังจากนี้ . . โปสการ์ดจากความว่าง #1 สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org  

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆ ใน 3 โครงการ

  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้บริจาครวม 8,000 บาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน , โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก อาหารสู่น้อง และ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตู้หนังสือเพื่อเด็กและชุมชน ประจำปี 2564 ซึ่งได้นำรายได้จากการอบรม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ ปฏิบัติ เขียนภาวนา และการอบรมของศิษย์เก่าสถาบันฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกุศลนี้ . โดยยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก Patron ผู้อุปถัมภ์รายเดือน ได้แก่คุณ สุธีราพร มณีวงศ์วานิช , Maturaporn Parkprot , เฉิดโฉม สัมฤทธิ์โสภาค , Suntareeya Sinarkorn , Tunyapon J. และ Apitha . ติดตามบทความและสนับสนุนเราได้ที่ [ https://youngawakening.org/write4life/ ] [ https://www.patreon.com/khianpianchiwit ]  

“เขียนรักษาใจ” ฟรี ! เพื่อแพทย์ พยาบาล และผู้ติดเชื้อโควิด 19

  ขยายเวลาโครงการจากเดิมปิดรับภายในเดือนกรกฎาคม ต่อเวลาถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ พร้อมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ “เติมพลังใจให้ตัวเองด้วยสองมือ” โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอมอบคอร์สออนไลน์ “เขียนรักษาใจ” ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกคนฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดเวลา 🤳 เพียงแจ้ง ชื่อ นามสกุล อาชีพ และอีเมล (ไม่ต้องส่งหลักฐาน) ทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือ เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/khianpianchiwit 👉 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ เขียนรักษาใจ ได้ที่ https://punnspace.com/courses/enrolled/1252151 . . . นอกจากนี้ก็ยังสามารถลงทะเบียนกับคอร์สออนไลน์ฟรีอื่นๆ ของทางเรา (ได้ทุกคนไม่มีข้อยกเว้น) อ่านจากได้ที่บทความ “5 คอร์สออนไลน์ฟรี ดูแลตัวเองทุกช่วงวิกฤติของชีวิต” : https://youngawakening.org/write4life/5freecourse/  

ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิต

    ตามเรื่องราวในพระไตรปิฎก เมื่อพระอธิมุตตเถระ ถูกโจรจับตัวไปได้กล่าวว่า . “ดูกรนายโจร ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิต ความกลัวทั้งปวงอันเราผู้สิ้นสังโยชน์ (กิเลสที่ผูกมัดใจ) ล่วงพ้นได้แล้ว เมื่อตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพสิ้นไปแล้ว ความกลัวตายในปัจจุบันมิได้มีด้วยประการใดประการหนึ่งเลย ดุจบุรุษไม่กลัวความหนัก เพราะวางภาระแล้วฉะนั้น พรหมจรรย์ (การครองชีวิตปราศจากเมถุน) เราประพฤติดีแล้ว แม้มรรคเราก็อบรมดีแล้ว เราไม่มีความกลัวตายเหมือนบุคคลไม่กลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแล้วฉะนั้น… . “ภพทั้งหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้วเหมือนบุคคลดื่มยาพิษแล้วคายทิ้งฉะนั้น บุคคลผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ไม่มีความถือมั่น เสร็จกิจแล้ว หมดอาสวะ (กิเลสอันหมักหมม) ย่อมยินดีต่อความสิ้นอายุเหมือนบุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว ไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งหมด ย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้น . “สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตว์ย่อมได้ในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจ้าแสวงหาคุณอันใหญ่ยิ่งได้ตรัสไว้ว่า สิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระ ผู้ใดรู้แจ้งธรรมข้อนั้นเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือภพอะไร ดังบุคคลผู้ไม่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนโชน ฉะนั้น ฯ *[๒] . คนทั่วไปมักรักตัวกลัวตายเพราะความหมายมั่นต่างๆ ในชีวิตที่ผูกมัดตนเองไว้ในโลกบนความโง่เขลา เพราะไม่รู้จริงว่าสิ่งที่เราพยายามยึดมั่นถือมั่นไว้ มิว่าร่างกาย อารมณ์ ของรักของหวง ฯ ต่างผูกรัดไว้กับตน สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอิสระ เป็นของทุกข์ร้อนดั่งเผาไฟมา การดูแลกายใจด้วยความโลภ… Continue reading ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิต

5 คอร์สออนไลน์ฟรี ดูแลตัวเองทุกช่วงวิกฤติของชีวิต

  ทางเราขอแนะนำคอร์สออนไลน์ฟรี 5 หัวข้อ จากโครงการปัญญ์ สเปซ : แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อทุกคน โดยเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับการดูแลตัวเองในช่วงวิกฤติเช่นนี้ พร้อมรีวิวสั้นๆ ประกอบการตัดสินใจ . คอร์ส #พลังจินตภาพ https://punnspace.com/p/imagerypower ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนสะกดจิตหลักหมื่น ก็สามารถเรียนรู้เทคนิคการใช้พลังจินตภาพ หรือการฝึกระลึกเป็นภาพกับความรู้สึกด้วยใจอย่างมีสติ เพื่อทำให้ใจเข้มแข็ง มั่นคง มีพลัง และปรับความคิดของตนเองได้ฟรี เนื้อหาในคอร์สออนไลน์นี้มีทั้งบทความที่อธิบายความสำคัญของการฝึกพลังจิต แบบฝึกหัดพร้อมดนตรีประกอบมากถึง 36 กิจกรรม ฝึกแล้วทำให้รู้สึกพลังอยู่ในตัวเราจริงๆ ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเลวร้ายแค่ไหน พลังของใจเราสำคัญ เราต้องฝึกถึงจะมี ไม่ใช่รอคอย . คอร์ส #แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด https://punnspace.com/p/goodyearcourse ถ้าคุณชอบอ่านอยู่แล้วนี่ก็เป็นคอร์สที่เหมาะ เพราะเป็นกึ่งๆ คอร์สออนไลน์ กึ่งๆ หนังสือ ซึ่งมีทั้งเนื้อหาให้อ่าน ตั้งคำถามกับตัวเอง และแบบฝึกหัดประกอบ ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่ก็ถือว่าเป็นคอร์สที่เหมาะกับตัวเองได้ เพราะคอร์สไม่ได้เน้นการแก้ดวงชะตาด้วยพิธีกรรม แต่แก้ด้วยกิจกรรมกับการปรับความคิดของตนเอง โดยมีธรรมะแอบๆ ประกอบเข้ามาอย่างแนบเนียน เนื้อหาเยอะแต่อ่านเพลินๆ ไม่นานก็จบแล้ว . คอร์ส #เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง https://punnspace.com/p/writingforloveyourself ไม่เหมือนกับสองคอร์สก่อนหน้าที่มีเนื้อหาให้อ่านเยอะๆ… Continue reading 5 คอร์สออนไลน์ฟรี ดูแลตัวเองทุกช่วงวิกฤติของชีวิต

จิตโง่ Vs จิตฉลาด (ตอนสอง)

  5. จิตโง่ คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของชีวิต จิตฉลาด คิดว่าชีวิตเป็นเพียงการยืมมา . จิตเมื่อยังขาดการฝึกฝนจะถือว่าร่างกายนี้คือตัวฉัน คือสิ่งที่เป็นฉัน เมื่อฝึกฝนพอสมควรแล้ว จึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่เสียทีเดียว . ร่างกายนี้จะว่าเป็นของตนก็ไม่เชิง เป็นตัวตนก็ไม่ใช่ เป็นกล้ามเนื้อ เลือด ลม และธาตุต่างๆ ก่อตัวอยู่รวมกัน มาจากอาหารที่คนอื่นเป็นผู้ทำให้ วัตถุดิบทั้งหลายก็มีผู้ปลูก พืชสัตว์เหล่านั้นก็มีชีวิตของตัวเอง ได้รับการเลี้ยงดูจากเกษตรและธรรมชาติ . เรานำร่างกายของพืชและสัตว์มาประกอบอาหาร เมื่อดื่มกินเข้ามาก็แปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหนังมังสา ร่างกายของพืชสัตว์เหล่านั้นก็เป็นผลพวงจากสิ่งอื่น มีแสงแดด ดิน และอากาศอยู่ในพวกเขา ซึ่งส่งทอดมาถึงร่างกายคนในตอนนี้ . เรากำลังอาศัยร่างกายของพืช สัตว์ และธรรมชาติ หาใช่ของคนอย่างเดียวไม่ . เซลล์ ระบบประสาท อวัยวะต่างๆ อาศัยอินทรีย์สารทั้งหลายหล่อหลอม มีส่วนที่ส่งผ่านมาทางแม่ พ่อ ญาติ บรรพบุรุษ สิ่งแวดล้อม อากาศที่หายใจ และอีกมากมายเป็นปัจจัยเกิดกลายเป็นร่างกาย ล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น . ร่างกายจึงไม่ใช่ตัวตนของใครเสียทีเดียว เป็นเพียงธรรมชาติ มาจากธรรมชาติ เกิดจากดิน น้ำ… Continue reading จิตโง่ Vs จิตฉลาด (ตอนสอง)

เกมไพ่เส้นทางฝัน | เปิดให้เล่นแล้ววันนี้

  เปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้ ! เกมไพ่เส้นทางฝัน : บอร์ดเกมสร้างแรงบันดาลใจและไขชีวิต 💫 เล่นคนเดียวก็ได้ เล่นหลายคนก็ดี ไม่เกิน 4 คนสำหรับเวอร์ชั่นฟรี และไม่เกิน 10 คน สำหรับเวอร์ชั่นสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเล่นบนแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหน้าจอขนาดใหญ่ เกมไพ่เส้นทางฝัน คือ กิจกรรมบอร์ดเกมผสมกับการเขียนบันทึก และการอ่านตีความจากไพ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และหาคำแนะนำสำหรับเส้นทางเดินของชีวิต เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทบทวนตัวเอง หาคำแนะนำให้กับชีวิต ดูแลจิตใจ และต้องการแรงบันดาลใจ ❤️ 🎮 เปิดให้เล่นออนไลน์ฟรี ! และสามารถสนับสนุนกิจกรรมด้วยการซื้อเกมฉบับสมบูรณ์ (เพียง 190 บาท) ซึ่งสามารถเล่นโดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถขอการสนับสนุนเกมเพื่อนำมาใช้กับเยาวชนได้   ลงทะเบียนฟรีและเริ่มเล่นได้เลยที่ https://punnspace.com/p/dreamyourwaygame/  

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (2) . สิ่งที่ได้รับจากการฝึกเขียนภาวนา… . “การเปลี่ยนแปลง ปกติไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไร เพราะรู้สึกไม่มั่นคง และเกิดความสงสัย ทำให้คาดเดาไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงแรกที่พบคือ “การยอมรับความเปลี่ยนแปลง” ว่านี่คือธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่เช่นนั้นได้ตลอดไป และเริ่มข้าใจได้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่รู้สึกต่อต้าน หรือแปลกแยก นั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน . การเริ่มยอมรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งสภาวะภายนอกและภายใน เฝ้าดู รู้ ตามความเป็นจริง เมื่อถึงเวลา วาง..วาง วางทั้งการกระทำและใจ ทำเมื่อถึงเวลาทำ และทำให้เต็มกำลัง ณ ปัจจุบัน คิดปรุงแต่งน้อยลง กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองมากขึ้น เป็นระยะๆ ขณะที่ทำกิจต่างๆ ทั้งในการเขียนภาวนา และการดำเนินชีวิตในกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่ได้ฝีนหรือบังคับให้ทำ . หายใจได้เต็มปอดมากขึ้น มองตัวเองและคนอื่น สิ่งอื่น อย่างที่เป็น มองเห็นผ่านไป สิ่งใหม่ผ่านมา ตามจริง สิ่งเก่าผ่านมา… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 1

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (1) . “เมื่อเริ่มต้น ฉันสูดลมหายใจเข้า อึดอัด จนต้องเริ่มต้นลมหายใจออก สบาย มือเริ่มขยับเขียนตัวอักษร ที่ปรากฏ ณ ขณะนั้น อึดอัด อีกครั้ง จนต้องเริ่มหายใจเข้า และทุกสิ่ง ก็หมุนวนไปไม่จบสิ้น อึดอัด เมื่อเขียนไม่ครบคำ อย่าโลภ เสียงหนึ่งบอกฉันมา ดูสิ! ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าเธอ ปัญญา มีมาให้แก่ผู้ที่เห็นลมหายใจ น้อยแต่มาก คืออะไร ไม่เคยเห็น ที่ผ่านมานั้น รู้จักแต่ มากและมาก น้อยแต่มาก เห็นได้จาก “ปัญญา” เมื่อปลายปากกา เริ่มต้นไปพร้อม ลมหายใจออก และหยุดลง เมื่อลมหมด มือที่ขยับ ตามสิ่งที่รู้ ที่ปรากฎตรงหน้า คำที่ปรากฎตรงหน้า ผ่านหัวใจ ไม่ใช่สมอง น้อยแต่มาก เป็นเช่นนี้แล เหมือนเป็นการเจียรไนจิต ทุกๆอกุศลกรรม… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 1

รวม ‘มิตร’ ศิษย์เก่าครูโอเล่ ล้อมวงเล่น “เกมไพ่เส้นทางฝัน”

กิจกรรมรวม ‘มิตร’ ศิษย์เก่าครูโอเล่ ล้อมวงเล่น “เกมไพ่เส้นทางฝัน” ออนไลน์ ! 2 รอบ รอบละ 2 วัน กับเกมกระดานและการอ่านไพ่เพื่อการทบทวนตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ดูแลจิต และรับคำแนะนำจากจักรวาล เมื่อวันที่ 5-6 , 9-10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา   เปิดให้คนทั่วไปเล่นออนไลน์ เร็วๆ นี้ 😁 พร้อมกับโครงการสร้างสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ เปลี่ยนจากการเรียนออนไลน์น่าเบื่อเป็นการเล่นเกมสร้างสรรค์ 📲 ภายใต้โครงการ PunnSpace   โปรดติดตามและร่วมสนับสนุน