ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

 

 

 

ประวัติวิทยากร สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม (มากกว่า 40 รุ่น) และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

การอบรมให้กลุ่มเฉพาะ

 • เจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.
 • กิจกรรมการอบรมของ โครงการภาวนาคือชีวิต สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนสังคม
 • กิจกรรมการอบรมของ มูลนิธิกัลยาณการุณย์
 • กลุ่มเพื่อนรัก (ผู้ป่วย) โรงพยาบาลบางบ่อ
 • กลุ่มพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
 • ห้องเรียนพ่อแม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 • คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 • คณะครู โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
 • นักศึกษาปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด ร่วมกับทีมงานบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด

 

งานเขียน

หนังสือเขียนเยียวยาชีวิต: คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต
แปลหนังสือดอกไม้และความหวัง” จาก “Hope for the flowers” ฉบับภาษาไทยแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง
รางวัลสันติวิถีวิถีสันติ วาระ 30 ปี 6 ตุลาฯ
รางวัลพระยาอนุมานราชธน

 

 


 

 

 

วริษฐา ขอประเสริฐ (ครูจ๊ะเอ๋)

นักวาดภาพประกอบ , นัก Visual Notes Taking ในการจัดการอบรมและการเสวนา และผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ

มีผลงานวาดภาพประกอบให้กับหนังสือ มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ (2561)
หนังสือ ปลูกหุ้นในกระถางกิจการของเราเอง (2558)

มีส่วนร่วมในการดำเนินการอบรมให้กับบริษัทและหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ SCG, BETAGRO,CP, SGS, SVOA, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้วาดภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ เช่น เปาจังสาวน้อยแสนซน , ฉันเป็นเห็ด และออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์กับภาพประกอบเฟสบุ๊ค

 

 


 

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ (ครูมุก)

นักสะกดจิตบำบัดและผู้ให้คำปรึกษา นักพยากรณ์
ผู้ประสานงานสถาบันธรรมวรรณศิลป์

อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บ.อมรินทร์พริ้นติ้ง, กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ส่วนหนึ่งของการอบรม
Advance Diploma in Past Life Regression Therapy
Certified Past life Regression Therapist

 


 

และทีมงานอาสาสมัครท่านอื่นๆ ที่สะดวกร่วมงานหรืออำนวยการอบรม