ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

อาจารย์ประชา หุตานุวัตร

นักกิจกรรมเพื่อสังคม วิทยากร-กระบวนกร นักเขียน บรรณาธิการ
อดีตนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมในกลุ่มยุวชนสยาม
อดีตพระประชา ปสนฺนธมฺโม ผู้สัมภาษณ์ประวัติท่านพุทธทาส
ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลงานหนังสือ :

 • เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา
 • ภาวนากับการรับใช้สังคม
 • ศาสนธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว
 • อยู่อย่างขบถ
 • การเมืองสีเขียว
 • จิตสำนึกใหม่ของเอเซีย (4 เล่มชุด)
  Asian Future Volume I & II (with Ramu Mannivan) published by Zed Books UK 2005

ผลงานแปล :

 • ปาฎิหารย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ Miracle of Being Awake by Thich Nhat Hanh,
 • จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ The Turning Point by Fritjof Capra (co-translator)
 • งานกับความหมายของชีวิต Good Work by E.F. Schumacher (co-translator)
 • รหัสยนัยแห่งชีวิต Zen mind Beginner’s mind by Suzaki Rosh (co-translator)
 • ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
 • เต๋าแห่งสุขภาพ ปาฎิหารย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ

บทความภาษาอังกฤษ :

 • Globalization from Buddhist Perspective (with Jane Rasbash)
 • Buddhism and Social Justice
 • The Role of Thai monks in rural reconstruction
 • Spiritual Education from a Buddhist – Perspective (with Jane Rasbash)
 • Wilderness Experience for Personal and – Spiritual Growth (with Jane Rasbash)
 • Human Rights from a Buddhist Perspective (with Jane Rasbash)
 • Green Politics and Asian Cultural Values.
 • No River like Tanha (with Jane Rasbash) chapter in Hooked edited by Stephanie Kaza (Shambala)

 

ผู้ดำเนินงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม (มากกว่า 40 รุ่น) และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

การอบรมให้กลุ่มเฉพาะ

 • เจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.
 • กิจกรรมการอบรมของ โครงการภาวนาคือชีวิต สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนสังคม
 • กิจกรรมการอบรมของ มูลนิธิกัลยาณการุณย์
 • กลุ่มเพื่อนรัก (ผู้ป่วย) โรงพยาบาลบางบ่อ
 • กลุ่มพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
 • ห้องเรียนพ่อแม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 • คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 • คณะครู โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
 • นักศึกษาปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด ร่วมกับทีมงานบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด

 

งานเขียน

หนังสือเขียนเยียวยาชีวิต: คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต
แปลหนังสือดอกไม้และความหวัง” จาก “Hope for the flowers” ฉบับภาษาไทยแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง
รางวัลสันติวิถีวิถีสันติ วาระ 30 ปี 6 ตุลาฯ
รางวัลพระยาอนุมานราชธน

 


 

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ (ครูมุก)

นักสะกดจิตบำบัดและผู้ให้คำปรึกษา นักพยากรณ์
ผู้ประสานงานสถาบันธรรมวรรณศิลป์

อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บ.อมรินทร์พริ้นติ้ง, กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ส่วนหนึ่งของการอบรม
Advance Diploma in Past Life Regression Therapy
Certified Past life Regression Therapist

 


 

และทีมงานอาสาสมัครท่านอื่นๆ ที่สะดวกร่วมงานหรืออำนวยการอบรม