โครงการเพื่อการกุศล

 

 

 

ที่มาและความสำคัญ

 

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โครงการธรรมวรรณศิลป์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศล ผ่านการประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิจารณญาณ สามารถใคร่ครวญทบทวนหลักธรรม เข้ากับชีวิตจริงของตนเองในหลากหลายด้าน จนกระทั่งริเริ่มค่าย ธรรรมวรรณกร หรือค่ายเขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อส่งเสริมการเขียนเพื่อรู้จักตนเองอย่างแท้จริง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

โดยในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ ทางโครงการในนาม สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดโครงการเพื่อการกุศลอย่างหลากหลายด้านขึ้น ดังนี้ การอบรมการเขียนและการพัฒนาสุขภาวะ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ ผู้ต้องขังเรือนจำ , ค่าย ๑๐ วันภาคฤดูร้อนฝึกภาวะผู้นำเยาวชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ , การอบรมระยะสั้น หัวข้อ เขียนสั่งจิต และ พลังจินตภาพ , การบำบัดรายบุคคล ด้วยการสะกดจิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย , เอกสารและหนังสือเผยแพร่ฟรีทางเว็บไซต์

ทิศทางการดำเนินโครงการเพื่อการกุศลของสถาบันฯ นับจากนี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเขียน โดยไม่รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก แต่เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้ทุนของผู้ดำเนินกิจกรรมเอง เพื่อส่งเสริมการให้ในสังคมชนิดที่ไม่ต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมาก แต่ได้ฝึกฝนการให้เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ให้เองอีกด้วย

โดยทุนในการดำเนินกิจกรรมส่วนหนึ่งจะหักกำไรจากการอบรมภายใต้สถาบันฯ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในอัตราค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการอบรมลักษณะเดียวกันในท้องตลาด เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหลากหลายฐานะให้ได้รับโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเอง

ทุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ เหล่านี้ ล้วนใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ร่วมกับทุนจากการดำเนินงานอบรม โดยไม่รับการสนับสนุนจากองค์กรใดใดอีกต่อไป เพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและ

"แม้ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงและเงินทุนจำนวนมาก ก็สามารถช่วยเหลือและร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยกำลังกายและใจที่ตนเองมีอยู่ โดยมิหวังผลลาภ ยศ และสรรเสริญ มีน้อยทำน้อย แต่ผลไม่น้อย เพราะเน้นคุณภาพจากการพัฒนาภายในหัวใจมนุษย์ เรียกว่า ทำน้อยแต่ได้มาก ทุกคนสามารถทำเช่นนี้ได้ ด้วยทุกๆ หนทางที่ตนเองเดิน"

โครงการเพื่อการกุศล ในปี ๒๕๖๓

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐

 

จัดการประกวดเรื่องสั้นสำหรับเยาวชน ในหัวข้อ "คุณค่าของชีวิต" สำหรับเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา เพื่อมอบทุนการศึกษารวม ๘ คน จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมกับเผยแพร่ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ในกิจกรรมประกวดงานเขียนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทบทวนตนเอง และการเห็นคุณค่าของชีวิตของเยาวชนและสังคม

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน/

 

 

 

โครงการ ปัญญ์ สเปซ (Punn Space)

 

คอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน ช่องทางเรียนรู้และพัฒนาตัวเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในความร่วมมือระหว่าง ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ เครือข่ายศิษย์เก่า โดยในปี ๒๕๖๓ ครึ่งปีแรกนี้ ได้เพิ่มคอร์สออนไลน์ฟรีและเนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน ๓ คอร์สออนไลน์ และสื่อออนไลน์ ๑ ประเภท ได้แก่

 • 7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต
 • สมุดครูโอเล่ เล่มหนึ่ง
 • การวิเคราะห์บันทึก
 • 7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต สำรับสอง

อีกทั้งยังได้นำเว็บไซต์ ปัญญ์สเปซ มาลงเป็นแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ให้ดาวโหลดฟรี

www.punnspace.com

 

 

การอบรมเพื่อการกุศล

 

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๒ ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ได้ดำเนินการอบรมเพื่อการกุศล รวมทั้งการอบรมทางไกลในรูปแบบสื่อการเรียนรู้วิดีโอ ดังนี้

 

 • หลักสูตร "ครูเขียนภาวนา"  ฝึกฝนการเป็นครูแก่ตนและผู้อื่นผ่านการฝึกเขียนภาวนา การใคร่ครวญธรรม และการเจริญสติปัฏฐานสี่ ด้วยการเรียนรู้ทางไกลรวมห้าเดือน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
 • หลักสูตร "แลเหลียวชีวิตและปณิธาน" รอบสอง การอบรมสองวันหนึ่งคืน สำหรับศิษย์เก่าสถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อทบทวนชีวิตและเส้นทางของจิตวิญญาณ เมื่อวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓
 • หลักสูตร "อ่านชีวิต 12 ด้านตามหลักโหราศาสตร์ด้วยไพ่ทาโรต์" คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับศิษย์เก่าหลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน วันที่ ๔ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 • สนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรม "โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน" โดยชำระเพียงค่าอาหาร รวมมูลค่าประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
 • ค่ายเยาวชน "ศิลป์ตามฝัน" ประจำปี ๒๕๖๓ ในรูปแบบวิดีคอลออนไลน์ ทำกิจกรรมศิลปะด้วยกันทางไกล เพื่อเรียนรู้จักตัวเองและทบทวนความต้องการของชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
 • "มั่นคงภายในผ่านวิกฤติ" การอบรมผ่านสื่อวิดีโอบรรยายธรรมะและข้อคิดโดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 • หลักสูตร "Transformative Writing" อบรมพื้นฐานของการเขียนเปลี่ยนชีวิตทั้งสี่ด้านให้แก่บุคคลทั่วไป ร่วมกับโครงการ ไทยใส่ใจ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 • ค่ายเยาวชนขนาดเล็ก "Visual Notes & Visual Thinking อัพสกิลการเรียนรู้" อบรมเยาวชนเรื่องการเขียนบันทึกเป็นภาพและการคิดเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อทบทวนตนเอง เสริมความจำ ติดอาวุธในการเรียน และแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 • การบรรยายและกิจกรรมสั้น "ฟังเด็กด้วยหัวใจ สื่อสารให้รู้เท่าทันตนเอง" ภาคที่หนึ่งและสอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป แก่ผู้ปกครองของนักเรียน เมื่อวันที่ 13 กับ 27 พฤศจิกายน 2563
 • การอบรม "เขียนค้นตน" แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 โครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

 

โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน และการบริจาคอื่นๆ

 

ร่วมสนับสนุนทุนเกี่ยวกับตู้หนังสือและหนังสือดี เพื่อเด็กยากไร้ บรรณาตัวน้อย และชุมชน ผ่านมูลนิธิเด็ก และร่วมบริจาคในภาวะต่างๆ

 • วันที่ ๔ และ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนรวม ๑๖๕ ชิ้น
 • วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บริจาคสนับสนุนตู้หนังสือในบ้านเด็ก และโครงการครอบครัวคิดดี ของมูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริจาคสมทบค่าใช้จ่ายบวชพระใหม่ วัดเขาบำเพ็ญบุญ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๑ รูป เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บริจาคสมุดบันทึก จำนวน ๔๖ เล่ม แก่ร้านปันกัน สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เพื่อนำไปจัดหน่ายหาทุนการศึกษาให้เยาวชน

 

โครงการเพื่อการกุศล ในปี ๒๕๖๒

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙

 

มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลรวม ๘ คน จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมกับเผยแพร่ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ในกิจกรรมประกวดงานเขียนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใคร่ครวญชีวิต และการเสริมสร้างกำลังใจผ่านมุมมองเชิงบวก ประเภท เรื่องสั้น ในหัวข้อ "ในความมืดมีแสงสว่าง" สำหรับเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน/

 

 

 

ประกวดบทความ PunnSpace Award

 

ประกวดบทความสอนใจ PunnSpace Award โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 11 หัวข้อ "How to รักตัวเอง"

บทความที่ได้รับคัดเลือกจะเผยแพร่ในคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อการกุศล ในโครงการ ปัญญ์ สเปซ โดยแบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 5 รางวัล รับค่าต้นฉบับ 3,000 บาท รวม 15,000 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล รับส่วนลดค่าลงทะเบียนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต 1,000 บาท

เผยแพร่บทความที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ โครงการ ปัญญ์ สเปซ ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

 

 

 

โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

 

ร่วมสนับสนุนทุนเกี่ยวกับตู้หนังสือและหนังสือดี เพื่อเด็กยากไร้ บรรณาตัวน้อย และชุมชน ผ่านมูลนิธิเด็ก และองค์กรต่างๆ

 • วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ บริจาคสนับสนุนตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บริจาคสนับสนุนกิจกรรม "นิทานเดินทาง" โดยนายสัจญา สุดยอด และทีมงาน เดินทางให้ความรู้ ทำกิจกรรม และเลี้ยงอาหารแก่เยาวชนหลายหมู่บ้าน ณ อำเภอพบพระ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริจาคสนับสนุนทุนจัดซื้อกล้องส่องทางไกลสำหรับการศึกษานก ในโครงการ "นิทานเดินทาง- ธรรมชาติ วาด ชีวิต" จำนวน ๑๐ ตัว
 • วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริจาคสนับสนุนตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

โครงการ ปัญญ์ สเปซ

 

คอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน ช่องทางเรียนรู้และพัฒนาตัวเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในความร่วมมือระหว่าง ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ เครือข่ายศิษย์เก่า โดยในปี ๒๕๖๒ ได้เพิ่มคอร์สออนไลน์ฟรีและเนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน ๖ คอร์สออนไลน์ ได้แก่หัวข้อ แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด , เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง , How To รักตัวเอง , เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต , ๑๗ เทคนิคเขียนบำบัด และ ในความมืดมีแสงสว่าง

 

www.punnspace.com

 

 

โครงการอบรมเพื่อการกุศล

 

 1. สนับสนุนและจัดอบรม หัวข้อ "ภาษารัก" วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ แก่กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ โดยทีมงานสถาบันธรรมวรรณศิลป์
 2. สนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมการอบรม "โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน" โดยชำระเพียงค่าอาหาร เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมสามวันสองคืน
 3. จัดอบรมค่ายเยาวชน หัวข้อ "ศิลป์ตามฝัน" วันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ รวมสามวันสองคืน โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าอาหาร
 4. จัดอบรม หัวข้อ "ห้องเรียน วิถีครู" พัฒนาองค์กรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เมื่อวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 5. จัดอบรม หัวข้อ "ห้องเรียน วิถีครู" พัฒนาองค์กรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่ครูโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 6. จัดอบรม หัวข้อ "รู้จักตน รู้จักลูก ดูแลรัก" แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าใหม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 7. จัดอบรมแก่ นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสร้างสมาธิ การรู้จักตนเอง และการทำงานเป็นหมู่คณะ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 8. จัดอบรมแก่ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ในหัวข้อ "เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต" ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 9. จัดอบรมแก่ศิษย์เก่า สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในหัวข้อ "แลเหลียวชีวิตและปณิทาน" เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓

 

 

 

โครงการเพื่อการกุศล ในปี ๒๕๖๑

 

โครงการ ปัญญ์ สเปซ

 

คอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน ช่องทางเรียนรู้และพัฒนาตัวเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในความร่วมมือระหว่าง ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ เครือข่ายศิษย์เก่า มีหลักสูตรแล้วอาทิ "ลอง เขียนเปลี่ยนชีวิต" , "พลังจินตภาพ" , "10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง"

 

www.punnspace.com

 

โครงการ สังฆทานอ่านเขียน

กิจกรรมสนับสนุนให้ภิกษุและนักบวช อ่านหนังสือและเขียนบันทึกควบคู่กับการปฏิบัติธรรมและถือศีลวัตร เพื่อส่งเสริมโยนิโสมนสิการใคร่ครวญหลักธรรม ตริตรองการครองตนและกายใจ เป็นเครื่องมือกำชับการกำกับตนบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนและเผยแพร่หลักธรรม

โดยเน้นการถวายหนังสือธรรมะจากท่านพุทธทาสและอาจารย์ท่านอื่น เพื่อก่อแรงบันดาลและมีแบบอย่างในการศึกษาชีวิตอย่างเป็นระบบ การเข้าใจแก่นศาสนธรรม พร้อมทั้งบริจาคสมุดบันทึกเล่มใหม่หรือที่ไม่เคยใช้ ให้เป็นเครื่องมือแก่พระภิกษุ นักบวช และสามเณรได้คิดเขียนร่วมกับการภาวนาและการศึกษาเรียนรู้ของชีวิต พร้อมทั้งสังฆทานปัจจัยอันจำเป็นอื่น ที่ได้รับบริจาคและจากทุนกำไรของการอบรมหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" และ "โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน" ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

ความเคลื่อนไหวของโครงการฯ

 1. ถวายสังฆทานหนังสือ สมุดบันทึก และเครื่องปัจจัยไทยทาน แก่วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 2. ถวายสังฆทานสมุดบันทึก และเครื่องเขียน แก่วัดตาล ตำบลตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 3. ถวายสมุดบันทึก วัดแคนอก ตำบลกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี ระหว่างโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๖๑ เล่ม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

 


โครงการ การอบรมระยะสั้นเพื่อการกุศล

เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมเรียนรู้ภายใน รู้จักตนเองและดูแลจิตใจ ผ่านการอบรมระยะสั้นหนึ่งวันที่มีค่าใช้จ่ายเป็นตามบริจาคและไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ "เขียนคลายทุกข์" เน้นการใช้ศิลปะและการเขียนเพื่อดูแลจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจแก่ชีวิต และความเข้าใจธรรมะ

รายได้จากการอบรมมอบเป็นทุนแก่อาสาสมัคร โครงการ "เขียนคลายทุกข" ซึ่งครูโอเล่ ผู้สอนในโครงการอบรมระยะสั้นมอบความรู้เป็นวิทยาทานไม่รับค่าตอบแทน

 

ความเคลื่อนไหวของโครงการ

 1. จัดการอบรมระยะสั้นเพื่อการกุศล หัวข้อ "ศิลปะคลายทุกข์" เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แก่บุคคลทั่วไป ร่วมสมทบทุนตามกำลังทรัพย์
 2. จัดการอบรมระยะสั้นเพื่อการกุศล หัวข้อ "ศิลปะคลายทุกข์" เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและจิตอาสา
 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรมของทีมงาน  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผ่านโครงการฝึกอบรมของ เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม
 4. สนับสนุนการอบรมเพื่อการกุศล หัวข้อ "ภาษารัก" เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แก่ห้องเรียน พ่อแม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 5. สนับสนุนการอบรมของทีมงานและจิตอาสา โครงการเขียนคลายทุกข์  "Visual FA" เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 6. จัดอบรมระยะสั้น ๑ วันเพื่อฝึกสมาธิ สร้างแรงบันดาลใจ และความสัมพันธ์ที่ดีงาม แก่นักศึกษาปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 7. จัดอบรมระยะสั้น ๑ วัน หัวข้อ "เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง" เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมกับมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ

 

โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

 

ร่วมบริจาคตู้หนังสือและหนังสือดี เพื่อเด็กยากไร้ บรรณาตัวน้อย และชุมชน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เพื่อต่อยอดจาก โครงการ "สังฆทานอ่านเขียน" ซึ่งเป็นการถวายสมุดบันทึกและหนังสือแก่ ภิกษุสามเณร โดยเน้นที่บ้านของเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ และชุมชน

 • วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ บริจาคสนับสนุนตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 • วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริจาคสนับสนุนตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๘

 

กิจกรรมประกวดงานเขียนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภาวะผู้นำ และความเข้าใจต่อสังคม ประเภท เรื่องสั้น ในหัวข้อ "ผู้นำที่แท้" สำหรับเยาวชนอายุ ๑๓ ถึง ๑๘ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ปิดรับผลงานวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน/

 

โครงการเพื่อการกุศล ในปี ๒๕๖๐

โครงการ สังฆทานอ่านเขียน

กิจกรรมสนับสนุนให้ภิกษุและนักบวช อ่านหนังสือและเขียนบันทึกควบคู่กับการปฏิบัติธรรมและถือศีลวัตร เพื่อส่งเสริมโยนิโสมนสิการใคร่ครวญหลักธรรม ตริตรองการครองตนและกายใจ เป็นเครื่องมือกำชับการกำกับตนบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนและเผยแพร่หลักธรรม

โดยเน้นการถวายหนังสืออนุทินและหนังสือชุด "พุทธทาสลิขิต" และ "สมุดบันทึกนิทาน" จาก มูลนิธิเด็ก เพื่อก่อแรงบันดาลและมีแบบอย่างในการศึกษาชีวิตอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งบริจาคสมุดบันทึกเล่มใหม่หรือที่ไม่เคยใช้ ให้เป็นเครื่องมือแก่พระภิกษุ นักบวช และสามเณรได้คิดเขียนร่วมกับการภาวนาและการศึกษาเรียนรู้ของชีวิต

ทั้งนี้ สมุดบันทึกนิทาน และ สมุดบันทึก ที่ทางโครงการได้จัดซื้อนำมาถวายจาก มูลนิธิเด็ก ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อเด็กที่ขาดแคลนโอกาสโดย มูลนิธิเด็ก เท่ากับได้คุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งสองทาง

กิจกรรมนี้จะใช้ทุนจากกำไรของการอบรมหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" และ "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคและสนับสนุนโครงการช่วงเดือนพฤษภาคม

ความเคลื่อนไหวของโครงการฯ

 1. ถวายสมุดนิทาน แก่เณรในค่ายฤดูร้อน จำนวน ๑๑๗ เล่ม ณ วัดประยูรวงศาวาท พร้อมทั้งถวายความรู้ผ่านนิทานและการทำสมาธิหัวข้อ "แสงสว่างจากภายใน" เมื่อคืนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
 2. บริจาคสมุดบันทึกและนิทานธรรมะ โดย "โครงการสังฆทานอ่านเขียน" ชุดที่สอง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ แก่วัดเชิงเลน และวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นสมุดบันทึกนิทานจัดซื้อจากมูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๑๗ เล่ม และหนังสือนิทานอีกจำนวนมาก
 3. ถวายสมุดบันทึก จำนวน 130 เล่มแก่ วัดสระเกศ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาธรรมของภิกษุและสามเณร โดยนำสมุดและค่าใช้จ่ายจากการอบรม "เขียนสั่งจิต" และ #เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์
 4. ถวายสมุดบันทึกและเครื่องสังฆทานแก่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยนำรายได้จากการอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน #พลังแห่งจิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ รุ่นที่ ๗

กิจกรรมประกวดงานเขียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ บนหลักธรรมและการพัฒนาจิตใจตนเอง ผ่านหัวข้อที่สถาบันฯ ได้กำหนด โดยมีรางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นทุนการศึกษา ทุนจิตอาสา และสมุดหนังสือ โดยเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผู้เขียนผลงานมากกว่ารางวัลที่ได้รับ

การประกวดจะเริ่มประกาศเปิดรับผลงานเขียนกลางเดือน มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลรางวัลในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน

กิจกรรมนี้จะใช้ทุนจากกำไรการอบรมหลักสูตร "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" , "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" และ หลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยถือว่าผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกคนคือผู้สนับสนุนกิจกรรม

โดยจะมีการประกาศให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสนับสนุนของรางวัลแก่เยาวชนเพิ่มเติม ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

ที่ผ่านมานั้นทางโครงการได้เคยจัดกิจกรรมการประกวดไปแล้ว ดังนี้

 • โครงการประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำชาวพุทธรุ่นใหม่ หัวข้อ "พุทธศาสนาในชีวิตข้าพเจ้า" ประจำปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙
 • โครงการประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำชาวพุทธรุ่นใหม่ หัวข้อ "พุทธศาสนาในบ้านเกิดของฉัน" ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑
 • โครงการประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำชาวพุทธรุ่นใหม่ หัวข้อ "วัยรุ่น ความรัก ธรรมะ" ประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
 • โครงการประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำชาวพุทธรุ่นใหม่ หัวข้อ "สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา" ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
 • โครงการประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำชาวพุทธรุ่นใหม่ หัวข้อ "การศึกษาที่ฉันต้องการ" ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
 • โครงการประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำชาวพุทธรุ่นใหม่ หัวข้อ "ความทุกข์ในชีวิตของฉัน" ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

อ่านผลการประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๗

 

 

โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

ร่วมบริจาคตู้หนังสือและหนังสือดี เพื่อเด็กยากไร้ บรรณาตัวน้อย และชุมชน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เพื่อต่อยอดจาก โครงการ "สังฆทานอ่านเขียน" ซึ่งเป็นการถวายสมุดบันทึกและหนังสือแก่ ภิกษุสามเณร โดยเน้นที่บ้านของเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ และชุมชน

ความเคลื่อนไหวของโครงการ

 1. สนับสนุนสถาบันการ์ตูนไทย ส่งทบการจัดซื้อหนังสือใหม่เติมตู้หนังสือให้เยาวชนที่ขาดโอกาส จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐

โครงการ การอบรมระยะสั้นเพื่อการกุศล

เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมเรียนรู้ภายใน รู้จักตนเองและดูแลตนเอง ผ่านการอบรมระยะสั้นหนึ่งวันที่มีค่าใช้จ่ายเป็น สมุด/หนังสือ สำหรับสมทบโครงการสังฆทานอ่านเขียนและโครงการประกวดงานเขียนเยาวชน โดยได้จัดไปแล้วสองหัวข้อ จำนวนรวมสี่รุ่น ได้แก่ การอบรม "เขียนสั่งจิต" และ "กล้ารัก"  นอกจากนี้ยังได้มอบความรู้และกระบวนการ เพื่อฝึกสมาธิ และการรู้จักตนเอง แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี ในหัวข้อ "ไตรสิกขา"

ความเคลื่อนไหวของโครงการ

 1. จัดการอบรมระยะสั้นเพื่อการกุศล หัวข้อ "เขียนสั่งจิต" จำนวน ๒ รอบ มีผู้สมัครให้ความสนใจเกินจำนวนทั้งสองรอบ
 2. จัดการอบรมแก่นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ไตรสิกขาและการรู้จักตัวเอง จำนวน ๑๒๐ คน
 3. จัดอบรมระยะสั้นเพื่อการกุศล หัวข้อ "กล้ารัก" แก่บุคคลทั่วไปจำนวน ๒ รอบ โดยทีมงานและสมาชิก "ห้องเรียน วิถีครู"
 4. สนับสนุนทีมงานอาสาเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เดือนกันยายนถึงตุลาคม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 5. สนับสนุนบุคคลทั่วไปร่วมเรียนหลักสูตร "เด็กน้อยภายใน" กึ่งออนไลน์ โดยร่วมสมทบตามบริจาค  จำนวน ๑๑,๙๐๐ บาท
 6. สนับสนุนบุคคลทั่วไปร่วมเรียนหลักสูตร "เขียนเยียวยา" , "พลังแห่งจิต" และ "เขียนภาวนา" กึ่งออนไลน์ โดยสมทบตามบริจาคหรือไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐,๑๐๐ บาท

โครงการ เขียนคลายทุกข์

โครงการให้คำปรึกษา ฟรี และแนะนำการเขียนบันทึกเบื้องต้นเพื่อดูแลสุขภาพใจ โดยทีมงานสถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ จิตอาสา ผ่านเพจเฟสบุ๊ค และ กลุ่มเฟสบุ๊คแบบปิด  โดยอ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการ-เขียนคลายทุกข์/