“เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ

Writing Therapy Course

 

เรียนรู้ใช้บันทึกเป็นเพื่อนหัวใจ เขียนเพื่อบ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง
ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๔๓

เริ่มการอบรม วันที่ ๑๒ กันยายน ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๔ สัปดาห์)

โดยเรียนผ่านสื่อวิดีโอ แบบฝึกหัดด้วยการเขียนบันทึก และการสะท้อนแลกเปลี่ยนกับครูทางไกล มีบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อเนื้อหาหลัก และมีโปรแกรม น้องบันทึก Ai แนะนำหัวข้อกิจกรรมที่ควรทำโดยวิเคราะห์จากคำตอบ

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้ยืนยันเข้าเรียน

⭐ มหัศจรรย์แห่งการบันทึก

 

การเขียนบันทึกมิใช่เพื่อการจดจำหรือการบอกเล่าแก่ผู้อื่น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับหัวใจและน้อมนำศักยภาพหลายรูปแบบอีกด้วย การเขียนเยียวยาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ใช้เทคนิคการเขียนเชิงกระบวนการ ซึ่งประสานความรู้อาทิ การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะจากการศึกษา ดร.เจมส์ เพนเนอบาเกอร์ , การเขียนบันทึกสร้างสรรค์ผ่านสองมือ โดย ดร.ลูเซีย คาบัคเชียว , การเขียนบันทึกบำบัดโมเดลของ แคทรีน อดัม ร่วมกับ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และจิตวิทยาเชิงกระบวนการ บนพุทธวิธีการบำบัดความทุกข์

การอบรมการเขียนบำบัด นอกเหนือจากการจัดสอนในหลักสูตรแล้ว ยังนำมาใช้ร่วมกับการให้คำปรึกษาคนทั่วไป และ กลุ่มเฉพาะ อาทิ การพัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำที่ติดเชื้อเฮชไอวี ฯลฯ

 

 

 

🖋 ลักษณะสำคัญ เขียนบำบัด

 

การอบรม “เขียนเยียวยา” เหมาะสำหรับผู้ต้องการหาเครื่องมือดูแลจิตใจตนเองและผู้อื่น นอกเหนือจากเครื่องมือที่ตนเองมีหรือเคยใช้ โดยการอบรมกึ่งออนไลน์นั้นเน้นฝึกลงมือทำที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งหัวข้อนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำการเขียนบำบัดไปใช้กับผู้อื่น โดยการอบรมกึ่งออนไลน์เน้นการลงลึกระดับบุคคล คล้ายการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เป็นผู้บุกเบิกการอบรมการเขียนพัฒนาชีวิตกึ่งออนไลน์เป็นที่แรกของประเทศไทย

โดยมีองค์ประกอบของขั้นตอนการเขียนเยียวยา ดังนี้

๑ ผ่อนคลายความรู้สึก : รู้ใจ ดูแลอารมณ์
๒ สื่อสารกับตัวเอง : รู้ตน เข้าใจตัวเอง และสิ่งที่แอบซ่อน
๓ เผชิญหน้าด้วยใจเป็นกลาง : แยกตัวออกมาเป็นผู้สังเกต ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมอง
๔ บ่มเพาะสิ่งที่ดีและกระตุ้นการลงมือทำใหม่

 

🔍 รูปแบบการเรียนกึ่งออนไลน์

 

การเรียนผ่านทางไกล ผ่านสื่อเว็บไซต์ วิดีทัศน์ กิจกรรมบันทึก และการให้คำปรึกษาจากครูทางอีเมล์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริงนอกห้องเรียน โดยมีหัวข้อกิจกรรมแบบฝึกหัดและบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อ มีเวลาเรียน ๔ สัปดาห์ตามที่กำหนด ผู้เรียนสามารถลงมือทำผ่านกิจกรรมบันทึก ตามขั้นตอนแต่ละแบบฝึกหัด มากกี่ครั้งก็ได้ โดยจะต้องลงมือทำและส่งหลังบันทึกอย่างน้อย ๗ ครั้งจึงผ่านการอบรม

การเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนลงลึกและฝึกฝนตนเองมากและลึกกว่าในห้องเรียน ซึ่งมีเวลาจำกัด โดยการอบรม กึ่งออนไลน์ เป็นรูปแบบเฉพาะของ ครูโอเล่ และทีมงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เท่านั้น

 

📜 หัวข้อเนื้อหาอบรม

 

การอบรมกึ่งออนไลน์จะเน้นลงมือปฏิบัติเฉพาะบุคคล โดยการอ่านใบความรู้ ชมวิดีทัศน์ และเขียนบันทึกตามแบบฝึกหัด ก่อนแลกเปลี่ยนสะท้อนกับครู มีกิจกรรมการเขียนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ มากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวดหมู่ ดังนี้

๑ เติมพลังใจและความสุข ย้อนมองสิ่งที่ดีในชีวิต เติมเต็มคุณค่า และรู้จักความสุขง่ายงามรอบตัว

๒ ดูแลทุกข์และผ่านอุปสรรคชีวิต ฝึกใช้บันทึกเพื่อดูแลความทุกข์ในจิตใจ บ่มเพาะปัญญาและการแก้ปัญหา

๓ มองชีวิตด้วยหัวใจใหม่ ทบทวนและมองชีวิตแง่มุมหลากหลาย บันทึกเพื่อแรงบันดาลใจและความเข้าใจชีวิต

🙋‍ ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

“การเขียนและการทบทวนหลังจากนั้นช่วยขยายความคิดและความระลีกรู้ถึงแง่มุมที่ไม่คาดคิด มีประโยชน์กับการคลี่คลายเรื่องที่คับข้องใจ พึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น รู้สึกเป็นมิตรกับตัวเอง การเรียนทำให้เกิดเงื่อนไขที่เต็มใจในการทบทวนชีวิต ได้ให้มิตรภาพกับตัวเอง การเขียนมาตามลำดับเมื่อถึงหัวข้อสุดท้ายคือ ผู้เยียวยาภายใน ทำให้ทุกอย่างลงตัวเหมือนต่อจิ๊กซอว์เสร็จ”

คุณสุจิตตา (อิ๋ว) อาชีพ ทำงานอิสระด้านพัฒนาบุคลากร  

 

“ไม่น่าเชื่อว่าการเขียนในแต่ละหัวข้อต่างๆ เหมือนเป็นการเยียวยาตัวเองได้จริงๆ ประทับใจคุณครูค่ะที่ทุกครั้งเวลาที่ได้อ่านครูตอบกลับมาแล้วตื้นตัน น้ำตาไหลทุกครั้งเลยค่ะ รับรู้ได้เลยว่ามีครูที่เข้าใจความรู้สึกเราจริงๆ ทั้งยังได้กลับไปทบทวนเวลาที่คุณครูแนะนำในบางจุดแล้วมันชัดเจนมากขึ้น

“ได้คุยกับตัวเองคุยกับหัวใจตัวเอง บอกรัก และชื่นชมตัวเอง เหมือนมีเพื่อนที่สนิทที่สุดอยู่ข้างๆตลอดเวลา รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่เหงา ไม่เดียวดายอีกต่อไป ได้เข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้น ทั้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ฝังใจในอดีต สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด จนเราไม่กล้าไปคิดถึงมัน ไม่กล้าไปแตะ ไม่กล้าไปเฉียดใกล้ แต่มันยังคงอยู่ในความทรงจำที่เจ็บปวดมันอยู่ตรงนั้นเสมอ แต่หลังจากผ่านการเข้าไปทำความเข้าใจภายในจากการอบรม ได้รับการเยียวยาจริงๆค่ะ รู้สึกโล่งสบายขึ้น” 

คุณมนต์สินี (เจี๊ยบ) อาชีพ เจ้าของกิจการ

 

” สิ่งที่ได้กลับมาดูแลตัวเอง เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการอบรมเขียนเยียวยา ตั้งแต่การตามหาความสุขที่หายไปตั้งแต่หัวข้อแรก มองความสุขอย่างศิลปิน ยังจำความรู้สึกของตัวเองวันแรกได้ ที่มีความรู้สึกเศร้า ไม่มีความสุข ตอนที่ทำหัวข้อความสุข เนื่องจากเป็นช่วงชีวิตที่มีสิ่งมาท้าทายให้เราก้าวข้ามผ่านเยอะแยะ แต่น่าแปลก ตอนที่ทำไปสักสองสามหัวข้อแรก รู้สึกตัวเองได้รับการเยียวยาจากภายในด้วยการเขียนเพื่อดูแลตัวเอง พอทำไปหลายหัวข้อมากขึ้น รู้สึกรับรู้ได้ถึงรักแท้แห่งตน ที่แต่ก่อนเรามีแต่มอบสิ่งดีๆสิ่งนั้ืนสิ่งนี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวแต่หลงลืมที่จะดูแลตัวเอง ตอนนี้กลับมารักตัวเองมากขึ้น ใส่ใจดูแลความรู้สึกตัวเองมากขึ้น เฝ้าสังเกตุอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเพื่อที่จะดูแลบ่อยขึ้น กล้าหาญที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมากขึ้นรับรู้ว่าตัวเองมีผู้เยียวยาภายใน ที่เราสามสารถดูแลตัวเองได้ รดน้ำให้ตัวเองได้เมื่อเราเกิดความทุกข์ และของขวัญชิ้นใหญ่ที่ได้มอบให้ตัวเองในการเขียนเยียวยาครั้งนี้คือ ตอนที่ทำหัวข้อ ล้วงลึกสิ่งรบกวน และรักษาอารมณ์ เป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายาม ความกล้าหาญในการที่จะก้าวข้ามผ่านในหลายครั้ง แล้วสุดท้ายก็สามารถคลายใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องปมกับพ่อได้ โดยส่วนตัวถือว่าสำเร็จ เพราะหนึ่งสัปดาห์มานี้ รู้สึกอยู่กับพ่อได้สบายใจขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย เบิกบาน และมีอิสรภาพกว่าเมื่อก่อน คิดว่าวันนี้ตัวเองได้ก้าวขึ้นบันไดของการพัฒนาตนเองมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะ และอยากจะพัฒนาต่อไป”

คุณทักษิณา(ต้าย) อาชีพ แพทย์

👍 การอบรมกึ่งออนไลน์ ดีอย่างไร

 
 • ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านการเลือกหัวข้อและการคุยแลกเปลี่ยนกับครู ซึ่งดูแลรายบุคคลมากกว่าในห้อง
 • มีระยะเวลาในการเรียนมากกว่า ถึง ๔ สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าในช่วงเวลาที่กำหนดจะลงมือทำมากน้อยเท่าไร เพียง ๗ หัวข้อขึ้นไปจึงผ่านการอบรม
 • มีหัวข้อเนื้อหามากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
 • เป็นส่วนตัว แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเฉพาะเนื้อหาสำคัญ มีเวลาในการบันทึกไม่ต้องรีบเร่งทำเสร็จพร้อมกัน
 • ผสมผสานข้อดีของการเรียนในห้องและการเรียนแบบออนไลน์ ลงลึกได้มากกว่าการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอธรรมดา และมากกว่าในห้องที่มีเวลาจำกัด
 • ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริง ไม่ใช่ความรู้สึกดีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว
 • มีบทเรียนและการสะท้อนตนเองจากผู้เรียนแบบกึ่งออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันฯ
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบเวลาเรียนกับการอบรมในห้องและการให้คำปรึกษาในแนวทางเดียวกันต่อชั่วโมง
 
 
 

⌚ เวลาในการอบรม

 

เริ่มอบรม วันที่ ๑๒ กันยายน ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๔ สัปดาห์) ทางอีเมล์และเว็บไซต์ที่กำหนด

ผ่านเว็บไซต์เข้าเรียน วิดีโอสื่อ และแบบฝึดหัดกิจกรรมบันทึกกว่า ๓๐ หัวข้อ ติดต่อแลกเปลี่ยนกับครูทางอีเมล์ และเว็บไซต์เข้าเรียน

 

 

📔 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม

 
 • สมุดบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว (วัดทะแยงมุม) ขึ้นไป โดยประมาณ
 • ปากกา และ สีเทียน (ใช้กล่องเล็ก ราคาย่อมเยาว์ได้)
 • อุปกรณ์เปิดอีเมล์ และ เว็บไซต์
 
 
 

🏷 ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๑,๙๐๐ บาทถ้วน (เฉลี่ยวันละไม่ถึง ๗๐ บาท)
หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้โอนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในใบสมัคร

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน : รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐

๒ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ : คอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

 

 

🏆 การเรียนจบหลักสูตร

 

บันทึกและส่งแลกเปลี่ยนตามแแบบฟอร์มจำนวน ๗ ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ และสรุปการอบรมทบทวนตนเอง โดยไม่มีสิ่งใดที่ครูแนะนำให้ปรับแก้ไข จึงถือว่าผ่านการอบรม โดยมีหัวข้อพื้นฐานกับเนื้อหาหลักให้บันทึกและทบทวนตนเอง จำนวน ๓๐ หัวข้อ และกิจกรรมเสริม

โดยผู้ผ่านการอบรมทุกคน จะได้รับใบประกาศ พร้อมด้วยดีวิดีรวมวิดีโอกิจกรรมบันทึก และรายละเอียดกิจกรรมเสริม ซึ่งไม่จัดจำหน่ายแต่มอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนำไปฝึกฝนปฏิบัติตนเองต่อเท่านั้น แล้วสามารถเข้าร่วมเรียนในหัวข้อ “เขียนเยียวยา” รอบต่อไปเพื่อเรียนซ้ำหรือลงลึกกับครูได้โดยบริจาคตามความสะดวก

 

* ผู้ผ่านการอบรม “เขียนเยียวยา” ในรอบก่อน

สามารถลงเรียนรอบนี้เพื่อทำกิจกรรม ระดับที่ ๔ (ชุดใหม่) จำนวน ๓๐ แบบฝึกหัด ในอัตราค่าใช้จ่ายตามบริจาค

✍ สมัครเข้าเรียน

 
 

กรอกใบสมัคร

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com โดยต้องแจ้งพร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนทางอีเมลเท่านั้น

 

 

🔑 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

🧙‍ วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

📬 รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่

dhammaliterary@gmail.com

www.facebook.com/khianpianchiwit

 

📖 อ่านบทเรียนและความประทับใจ “เขียนเยียวยา”

เปิดอ่านได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนเยียวยา/