Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

เขียนเปลี่ยนชีวิต Workshop ขั้นต้น

Transformative Writing Workshop For Beginner

 

การอบรมเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการรู้จักตน เยียวยาหัวใจ และก้าวข้ามขอบชีวิต

สำหรับผู้ไม่เคยผ่านหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ๓๓ รุ่นมาก่อน โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๑

อบรมในห้อง ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนจำกัด

 

ปิดรับสมัคร

บทความให้ความรู้

การเขียนมิใช่เพียงการสื่อสารกับผู้อื่นหรือสร้างผลงานเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถทำให้เรารู้จักตัวเอง เยียวยาจิตใจ เปิดมุมมองความคิด และเปลี่ยนตัวเราอย่างไม่คาดฝัน

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ สอนทั้งการอบรมในห้องเรียนและทางไกลผ่านอีเมลมามากกว่า ๓๓ รุ่น ไม่นับรวมการอบรมเพื่อการกุศลร่วมกับองค์กรต่างๆ มีผู้ผ่านการอบรมหลายอาชีพและหลายฐานะ ซึ่งพิสูจน์ว่าการเขียนมีพลัง และคุณประโยชน์เหนือกว่าที่เคยคิดไว้

มีงานวิจัยและการศึกษาอย่างเป็นทางการมากมายเกี่ยวกับการเขียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเขียนลักษณะนี้ด้วยเทคนิคและกระบวนการเฉพาะของครูโอเล่ เป็นมากกว่าการระบาย เป็นมากกว่ากระจกเงา แต่ยังเป็นเครื่องมือในการกำหนดวิธีคิดและการฝึกฝนตนเองที่ไม่รู้จบ

การอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต Workshop ขั้นต้น” (Transformative Writing Workshop For Beginner)  เป็นการนำหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ซึ่งปกติแล้วสอนทางไกล ๔ สัปดาห์ หัวข้อ “เขียนค้นตน” และ “เขียนเยียวยา” นำมาจัดอบรมในรูปแบบห้องเรียน สำหรับผู้สนใจศึกษาแต่ไม่มีโอกาสเรียนทางไกลให้ได้เริ่มต้นเรียนรู้

สามารถอ่านรายละเอียด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” เพิ่มเติมได้ที่ : www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/

เนื้อหาและกิจกรรมสำคัญ

 

 • การเขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง ระดับพื้นฐานและระดับกลาง
 • เทคนิค Tranformative Writing ในหมวด “เขียนค้นตน” และ “เขียนเยียวยา”
 • ตัวตนที่หลากหลายและเสียงภายใน
 • การรักตัวเอง ๓ ระดับ เป็นอย่างไรและทำอย่างไร
 • การสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต
 • การละครและการเคลื่อนไหวเพื่อทำความรู้จักตัวตนภายใน
 • การดูแลปมภายในจิตใจและการเยียวยา ผ่านการเขียน

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • ไม่เคยผ่านการอบรม ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต มาก่อน หรือต้องการเรียนซ้ำเพื่อทบทวน
 • มีความสนใจนำการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาพัฒนาชีวิตตนเองและผู้อื่น
 • มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าใจตัวเองในหลากหลายด้าน
 • มีความสนใจฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ในด้านการเยียวยาและการก้าวข้ามจากวิธีคิดเดิม
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

วันเสาร์อาทิตย์ที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน

เริ่มอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น

สถานที่จัดอบรม

 

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

บทเรียนและความประทับใจ

 

“การได้รู้จักตัวเองผ่านกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีมากเราได้เห็นตัวเองในมุมมองต่างๆที่ไม่เคยเห็น เห็นความเป็นไปของตัวเองในอนาคตเห็นสิ่งที่จะต้องลงมือฝึกฝนและทำให้ดีเห็นสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆหลังจากที่พยายามหนีตลอดเวลา ฉันมีบ้านที่ยังรอฉันอยู่ ฉันมีบ้านที่จะต้อง ให้กลับฉันมัวทำอะไรอยู่ ซึ่งออกไปมองหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ทั้งๆ ที่ฉันมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วในตนเอง กลับมาค้นหาตนเองกลับมาพบตัวเอง นั่นคือการกลับบ้าน นั่นคือการกลับมาค้นที่ใจของเราเอง ไม่ต้องหนีไปไหน บ้านของเราอบอุ่นเสมอ จงกลับมาเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นลงมือทำเลย เราต้องการอะไรต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนให้เราลงมือทำ จดจ่อและมีสมาธิกับมัน ฝึกฝนให้มากๆแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นเอง”

คุณนภภัสร์สร (แอน) อาชีพ ค้าขาย


“สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ การกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองในด้านต่างๆที่เราเป็นคือโกรธง่าย โมโหร้าย การน้อยใจจากคนที่รักและพ่อแม่ ปัญหาที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้เราเข้าใจตัวเองและคนที่รักมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การปรับทัศนคติของตัวเอง มองเห็นความคิดด้านลบและด้านบวกของตัวเอง การเปลี่ยนมุมมองกับตัวเองกับคนที่รักและคนรอบข้างอย่างเข้าใจ มีหัวใจที่รักตัวเองและให้อภัยกับคนอื่นได้”

คุณดวงใจ (ฟ้า) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

“สิ่งที่ได้จากการอบรมคือ การผ่อนคลายตัวเอง ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป หาทางพักผ่อน หรือการเขียนที่จะช่วยให้เราได้ฝึกฝนที่จะปล่อยวางและรักตัวเองมากขึ้นทั้งในมุมที่ดี และมุมที่ตนเองไม่ชอบและอยากพัฒนา ฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้น ไม่มีความสมบูรณ์แบบใดๆ มีเพียงการเรียนรู้ ฝึกฝนที่จะอยู่กับสิ่งที่เราเป็น และพัฒนาได้ แต่หากบางอย่างอาจจะไม่ดีไปบ้างก็จงรู้ว่านั่นคือเรา ที่ยังควรค่าที่จะรักตนเอง และชื่นชมตนเอง”

คุณปาริชาติ (ปา) พนง.รัฐวิสาหกิจ

 

หลักการ เครื่องมือ และเนื้อหา

 

วันแรก

 • การเปลี่ยนการเขียนจากสิ่งที่น่ากลัวเป็นเพื่อนหัวใจ
 • การเขียนสามารถทำให้เรารู้จักตัวเองได้อย่างไร
 • การก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัยกับกระบวนการเขียน
 • หลักการการเชื่อมโยงอิสระ
 • รูปแบบ Narrative และ Reflection ในการเขียนบำบัด
 • เทคนิค Semi-Automatic Writing
 • ความรู้สึกและการเติมเต็มความต้องการ

 

วันที่สอง

 • จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกกับการเขียนบำบัด
 • การเขียนบำบัดสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตและกายได้อย่างไร
 • ตัวตนที่หลากหลายในความเป็นเรา
 • เทคนิค Two Hand Writing
 • เทคนิค Self-Dialogue Writing
 • กลไกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองและผู้ปกป้องภายใน

 

วันที่สาม

 • การรักตัวเอง ๓ ระดับ
 • กระบวนการเรียบเรียงใหม่ของจิต
 • การปรับเปลี่ยนความเชื่อและภาพลักษณ์ของจิตใจต่อตัวเอง
 • การใช้บทกวีและการเขียนบทกวีในการบำบัด
 • เทคนิค Free Association

 

วันที่สี่

 • การใช้เครื่องมือการเขียนร่วมกับการละครและศิลปะแขนงอื่น
 • ตัวตนแม่แบบกับศักยภาพที่ไม่จำกัด
 • เทคนิค Cluster Writing
 • แก่นสารในความใฝ่ฝัน

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

กระบวนการอบรมในห้อง

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างผู้เรียน

• ฝึกฝนลงมือทำผ่านการปฏิบัติจริงด้วยแบบฝึกหัดการเขียนกว่า ๒๐ หัวข้อ

• บรรยายหลักการและเนื้อหาชีวิต จิตวิทยา หลักธรรม และบทเรียนที่เกี่ยวข้องจากครู

• มีส่วนผสมทั้งบรรยากาศที่ปลอดภัย ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และการฝึกฝนตนเอง

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ 

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

๓ ) ค่ายเยาวชน และการอบรมเพื่อการกุศล

 

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และให้คำปรึกษาทางไกล การเขียนเพื่อการเยียวยา การรู้จักตัวเอง และการภาวนา มาแล้วมากกว่า ๓๓ รุ่น อีกทั้งยังสอนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต และ ห้องเรียน วิถีครู ให้แก่กลุ่มบุคคล องค์กร และสถานศึกษา มีประสบการณ์เป็นผู้ทำงานศึกษาการเขียนบำบัดกับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV , การสะกดจิตบำบัด และเป็นผู้แปลหนังสือ ดอกไม้และความหวัง

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สมัครเข้าเรียน

 

กรอกใบสมัคร

 

ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน ๑๖ คน )

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , ๐๘๖ ๓๑๙ ๗๘๘๒  (อ.มุก)

 

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/บันทึกผู้เรียน/