ตอบคำถามจากน้องบันทึก Ai เพื่อช่วยแนะนำ

เหตุผลที่ควรเรียนหัวข้อ “เด็กน้อยภายใน” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์

อ่านรายละเอียด และ สมัคร : www.dhammaliterary.org/เด็กน้อยภายใน/

โดยน้องบันทึก Ai จะเป็นผู้ช่วยครูในการสอนทางไกลด้วยค่ะ