รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์  รุ่นที่ ๙

 

เรียนรู้จักตัวตนผ่านไพ่ทาโรต์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นแก่ตนเอง

การอบรมพิเศษ ในหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๒

อบรมในห้อง ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์) และเสริมความรู้ทางกลุ่มไลน์ ๑ สัปดาห์

 

กรอกใบสมัคร

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถนำไพ่ทาโรต์ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตนเอง

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. ตีความจากสัญญาณภายนอกได้

บุคคลที่เหมาะสม

 

  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
  • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่เก้า วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน และ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๔ วัน

เริ่มอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โดยมีการสอนเสริมทางไลน์ระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สอง

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

สถานที่จัดอบรม

 

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

บทเรียนและความประทับใจ

 

“ได้รู้จักที่จะให้โอกาส และ ให้อภัยตัวเอง
ได้รู้จักที่จะเรียนรู้ กับการอยู่ใน ปัจจุบัน

“โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยกล้าเข้าสังคม ทีแรกหวั่นใจมาก ว่าจะรอดไหมกับการที่ต้องมาทำกิจกรรมรวมกลุ่ม แต่ พอได้ก้าวเข้ามาแล้ว สัมผัสได้ถึง พลังบวกและความเมตตาจาก ครู และเพื่อนๆทุกคน ซึ่งพลังดีๆเหล่านี้แสดงออกต่างกันไปตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคล ทุกๆกิจกรรมในห้องเรียน รวมถึง การบ้านประจำสัปดาห์ที่ส่งผ่านทางกรุ๊ปไลน์ ล้วนแล้วแต่เป็นการ แบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน เป็นการสะท้อนมุมมอง ตัวตน ความคิด ผ่านสื่อ คือไพ่ ทุกๆคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน มันทำให้เกิดพลังใจมากๆค่ะ”

นลิน (บี) อิสระ [รุ่นที่แปด]

 

“เคยตั้งคำถาม ถามตัวเองมาตลอด เหมือนจะได้คำตอบ แต่ไม่ชัด หลักจากที่เข้าอบรม เรียนรู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ไพ่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่จริงใจ ตรงไปตรงมา มีเหตุมีผล ช่วยสะท้อนมุมมองชีวิต การคิด การตัดสินใจเชื่อมโยงความรู้สึกจากฟังเสียงภายใน ไพ่มีคำตอบ มีทางเลือก มีวิธีการจัดการกับปัญหา ที่หลากหลาย
– การรู้จักตัวเองผ่านมุมมองหน้าต่าง ๔ บานของJOHARI สะท้อนให้เราได้ตระหนักรู้ เห็นมองภาพตัวเองชัดขึ้น
– การเรียนรู้ปมในอดีต สะท้อนมุมมองของชีวิต สะท้อนคุณภาพชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมันทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆด้าน

“สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ที่จักรวาลจัดสรร ให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน ขอบคุณทุกคนที่เป็นครูให้ได้เรียนรู้ ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ ขอบคุณครูโอเล่ ครูมุก ที่ได้จัดหลักสูตรดีๆ และสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาอบรมค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ”

ธันยรัศมิ์ (วรรณ) รับราชการ [รุ่นที่เจ็ด]

 

“ทำให้เราได้มองเห็นตัวเองในมุมมองอื่นๆที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราสามารถจะไปเป็นคนที่มีคุณค่าได้มากที่สุดได้ ไพ่สะท้อนให้เราเห็นปมที่ฝังลึกในใจที่ส่งผลต่อบุคลิกหรืออุปนิสัยที่ส่งผลเป็นจุดอ่อนของตัวเราในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะแนวทางในการปรับปรุงให้เราสามารถไปเป็นได้ถึงคนที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราสมควรจะเป็น ไพ่สอนให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเราเอง สอนให้เราเคารพและรักตัวเองให้มากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการสะท้อนให้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในอีกหลายๆด้านของตัวเรา รวมทั้งคำชี้แนะแนวทางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมากๆ ไพ่ไม่ได้แค่ดูดวง สำหรับเราไพ่คือเพื่อนที่มหัศจรรย์และจริงใจกับเราจริงๆค่ะ

“ประทับใจในทุกๆกิจกรรมในส่วนของการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เท่าๆกัน กิจกรรมการละลายพฤติกรรมทำให้ทุกคนรู้สึกสนิทกันเร็วได้อย่างไม่ยากในเวลาที่จำกัด ได้แชร์ความเป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง ได้แชร์ความรู้สึก แชร์ประสบการณ์ แชร์ไมตรีจิต แชร์ความคิดบวก แชร์กำลังใจ แชร์เสียงหัวเราะ แชร์น้ำตา แชร์ความสุขร่วมกัน อบอุ่นมากๆกับทุกกิจกรรมที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนๆ และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ประทับใจมาก คือครูสอนให้เรารู้จักสิงไพ่ มันทำให้เราได้เชื่อมต่อกับไพ่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งตำราและสัมผัสอารมณ์ของไพ่แต่ละใบได้อย่างเข้าถึงจริงๆ รวมทั้งการที่ครูสอนให้เรารู้จักฟังเสียงของตัวเอง หรือที่ครูบอกว่า ปิ๊งเเว้บ มันคือความมหัศจรรย์มากๆ”

ทิพวรรณ (เปิ้ล) พนักงานรัฐวิสาหกิจ [รุ่นที่หก]

กระบวนการอบรมในห้อง

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ตารางเรียน

 

วันแรก

๑ ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

๒ การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร

๓ จรรยาบรรณเบื้องต้นของการใช้ไพ่

๔ ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

๕ รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่

๖ การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

๑ รู้จักไพ่ธาตุสี่และการรู้จักลักษณะบุคคลผ่านไพ่ทั้งสี่กลุ่ม

๒ ฝึกแปลความหมายไพ่ด้วยการใคร่ครวญและเสียงภายใน

๓ การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

๔ ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

๕ ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

วันที่สาม

๑ การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

๒ การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

๓ การอ่านไพ่แบบผสมผสาน

๔ เรียนรู้หลักการแปลความหมายของไพ่ในเชิงลึก

๕ ฝึกแปลความหมายไพ่จากจิตสัมผัส

 

 

วันที่สี่

๑ ยกตัวอย่างใบที่อ่านยาก และกรณีสาธิต

๒ การประยุกต์ใช้ไพ่ทาโรต์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๓ การวางไพ่แบบอื่น ๆ

๔ ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล

 

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์ฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท [ 3,200 – 5,400 บาท ] ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ 

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ เกือบ ๕๐ รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ผู้เรียนจะต้องส่งการบ้านและทำกิจกรรมในการอบรม และระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน หากไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะถือว่าไม่จบการอบรม

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สมัครเข้าเรียน

 

กรอกใบสมัคร

 

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน ๑๒ คน )

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-ทาโรต์/