รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์  รุ่นที่ 11

 

เรียนรู้จักตัวตนผ่านไพ่ทาโรต์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นแก่ตนเอง

การอบรมพิเศษ ในหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 13

อบรมออนไลน์ 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) และเสริมความรู้ทางกลุ่มไลน์ 1 สัปดาห์

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถนำไพ่ทาโรต์ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตนเอง

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. ตีความจากสัญญาณภายนอกได้

บุคคลที่เหมาะสม

 

  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
  • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่สิบเอ็ด วันที่ 19 – 20 และ 26 – 27 มิถุนายน 2564 (เสาร์-อาทิตย์) รวม 4 วัน ผ่านโปรแกรม Zoom

การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่  ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.


โดยมีการสอนเสริมทางกลุ่มไลน์ผ่านการให้การบ้านรายวัน ระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สอง

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

แถมฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา ส่งทางไปรษณีย์

บทเรียนและความประทับใจ

 

“ได้มองตัวเองในอีกมุมหนึ่ง ทบทวนคุณสมบัติดีๆที่มีในตัวเองและดึงออกมาใช้เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมทั้งเห็นคุณสมบัติดีๆในตัวผู้อื่น ทำให้ยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง

“วิธีการสอนที่ค่อยๆให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองผ่านการอ่านความหมายจากไพ่ ความใส่ใจให้ feedbackการตรวจการบ้าน. จนทำให้ผู้เรียนกล้าในการฝึกอ่านไพ่ที่เป็นเคสจริงๆ”

สุนทรียา (นก) อาชีพ ลูกจ้าง [รุ่นที่สิบ]

 

“ทำให้รู้ว่าลืมอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับตัวเอง ทั้งปม ทั้งความรู้ความสามารถ ลืมไปว่าเราเคยประสบความสำเร็จมาก่อนในหลายเรื่องด้วยวิธีที่เป็นตัวของตัวเอง ทำให้ได้ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ความทรงจำที่หายไป สาเหตุที่ทำให้เราจำและลืมในหลาย ๆ เรื่อง

“เข้าใจตัวเองมากขึ้น ยิ้มให้ตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมอีก (จากที่เรียนคอร์สเขียนเปลี่ยนชีวิต ก็ยิ้มง่ายขึ้นแล้ว) นอกจากนั้นกิจกรรมหลายอย่างทำให้เราเห็นมุมมองของคนอื่นที่มีต่อเราในเวลาไม่กี่วัน นอกจากเราจะสะท้อนตัวเอง เราก็ได้เพื่อนและครูช่วยสะท้อนระหว่างที่เราเรียนด้วย ทำให้เราเห็นข้อดีของตัวเองมากมาย ข้อดีที่หลายคนมี แต่ไม่เคยตระหนัก เป็นการตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่ มีวิธีการเรียนรู้เพิ่มอีกแบบที่จะช่วยให้แก้ปัญหาได้”

ชญานันท์ (เล็ก) พนักงานบริษัทเอกชน [รุ่นที่เก้า ]

 

“ได้รู้จักที่จะให้โอกาส และ ให้อภัยตัวเอง
ได้รู้จักที่จะเรียนรู้ กับการอยู่ใน ปัจจุบัน

“โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยกล้าเข้าสังคม ทีแรกหวั่นใจมาก ว่าจะรอดไหมกับการที่ต้องมาทำกิจกรรมรวมกลุ่ม แต่ พอได้ก้าวเข้ามาแล้ว สัมผัสได้ถึง พลังบวกและความเมตตาจาก ครู และเพื่อนๆทุกคน ซึ่งพลังดีๆเหล่านี้แสดงออกต่างกันไปตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคล ทุกๆกิจกรรมในห้องเรียน รวมถึง การบ้านประจำสัปดาห์ที่ส่งผ่านทางกรุ๊ปไลน์ ล้วนแล้วแต่เป็นการ แบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน เป็นการสะท้อนมุมมอง ตัวตน ความคิด ผ่านสื่อ คือไพ่ ทุกๆคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน มันทำให้เกิดพลังใจมากๆค่ะ”

นลิน (บี) อิสระ [รุ่นที่แปด]

 

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ตารางเรียน

 

วันแรก

๑ ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

๒ การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร

๓ จรรยาบรรณเบื้องต้นของการใช้ไพ่

๔ ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

๕ รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่

๖ การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

๑ รู้จักไพ่ธาตุสี่และการรู้จักลักษณะบุคคลผ่านไพ่ทั้งสี่กลุ่ม

๒ ฝึกแปลความหมายไพ่ด้วยการใคร่ครวญและเสียงภายใน

๓ การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

๔ ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

๕ ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

วันที่สาม

๑ การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

๒ การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

๓ การอ่านไพ่แบบผสมผสาน

๔ เรียนรู้หลักการแปลความหมายของไพ่ในเชิงลึก

๕ ฝึกแปลความหมายไพ่จากจิตสัมผัส

 

 

วันที่สี่

๑ ยกตัวอย่างใบที่อ่านยาก และกรณีสาธิต

๒ การประยุกต์ใช้ไพ่ทาโรต์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๓ การวางไพ่แบบอื่น ๆ

๔ ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล

 

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์ฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 3,500 – 5,400 บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ

ขอแบ่งชำระสองงวดได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

2 ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

3 ) โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ เกือบ ๕๐ รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

ที่ปรึกษา

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ผู้เรียนจะต้องส่งการบ้านและทำกิจกรรมในการอบรม และระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน หากไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะถือว่าไม่จบการอบรม

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สมัครเข้าร่วม

 

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน 12 คน )

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-ทาโรต์/