รวมบทเรียน “เขียนเยียวยา”

รวมบทเรียนจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ในหัวข้อ "เขียนเยียวยา" : ห้องเรียน นักเขียนบำบัด โดยผู้เรียนของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/