รวมบทเรียน “เขียนภาวนา”

รวมบทเรียนจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ในหัวข้อ "เขียนภาวนา" : เขียนกำกับใจ  โดยผู้เรียนของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร  ได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/