รวมบทเรียน “เขียนค้นตน”

รวมบทเรียนจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ในหัวข้อ "เขียนค้นตน" : เขียน = ค้นพบตนเอง โดยผู้เรียนของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/