ติดตามฟังบรรยายปริศนาธรรมได้ที่

http://youngawakening.org/write4life/?page_id=4056

และ

https://www.youtube.com/channel/UCzxkHbFL2sPr7Tg_X_jOBmA