คอร์สกึ่งออนไลน์เป็นอย่างไร

 

 

 

 

ขั้นตอนการอบรม กึ่งออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาความรู้พื้นฐาน
ผ่านวิดีทัศน์ ใบความรู้ และหนักสือออนไลน์จากครู
ขั้นตอนที่ ๒ ทำแบบฝึกหัด ตามขั้นตอนกระบวนการ
ที่เน้นลงมือทำจริง  และส่งผ่านแบบฟอร์มที่กำหนด
ขั้นตอนที่ ๓ ครูสะท้อนแนะนำรายบุคคล
ไม่ต้องรอไลฟ์สด และมีแบบฝึกหัดหลัก มากกว่า ๓๐ หัวข้อ และเนื้อหาเสริมรายสัปดาห์
ส่งการบ้านครบจำนวนก่อนหมดเวลา
ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขได้รับใบประกาศและแผ่นดีวีดีรวมกิจกรรม รวมทั้งสิทธืเรียนต่อระดับที่ ๔ ตามบริจาค
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : อีเมล์ , อุปกรณ์เปิดเว็บไซต์
เพื่ออ่านใบความรู้ และชมวิดีทัศน์ , สมุดบันทึก และอุปกรณ์การเขียน (สำหรับ เขียนเปลี่ยนชีวิต)

 

 
 

การอบรมกึ่งออนไลน์ บรรยายโดย ครูโอเล่ 

 

การอบรมที่ให้ผลลงลึกและชัดเจน ย่อมต้องใช้เวลาในการเข้าเรียนและทำกิจกรรมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนหลายครั้ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ต้องเข้าอบรมหลายวัน และค่าคอร์สราคาแพง

แม้การอบรมแบบออนไลน์จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็เป็นเพียงการรับสารและข้อมูลฝ่ายเดียว มักไม่มีการลงมือทำ สะท้อนแลกเปลี่ยน และลงลึกกับตัวเองอย่างเข้มข้น มักเป็นการชมวิดีโอหรือฟังบรรยาย หรือทำการบ้านในเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้ลงในจิตและกายอย่างแท้จริง

ทางเราจึงพัฒนาการอบรมแบบกึ่งออนไลน์ขึ้น เพื่อหลอมรวมทั้งการทำกิจกรรมฝึกฝนพัฒนาตนเอง ผ่านการเขียนบันทึกด้วยปากกาและสีลงสมุด สำหรับหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต และ การฝึกจินตภาพกับการวาดระบายทำสมาธิ สำหรับการอบรม #พลังแห่งจิต และหลักสูตรอื่นๆ เช่น #เด็กน้อยภายใน

โดยมีการแลกเปลี่ยน ศึกษาความรู้ผ่านเว็บไซต์กับอีเมล์ ด้วย บทความและสื่อวิดีโอ ได้ลงมือทำกับตัวเองในโลกความเป็นจริงและค้นคว้าผ่านโลกเสมือนไร้ขอบเขต โดยมีครูหรือทีมงานกำกับดูแลรายบุคคล ตามเงื่อนไขและความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหรือเปิดเผยตนเอง

มีเวลาในการเข้าเรียนถึง ๔ สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งแล้วแต่ผู้เรียนว่าจะใช้ระยะเวลาที่ให้นี้เข้าไปเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมมากน้อยเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนที่ถูกเมื่อเทียบเนื้อหาและระยะเวลาเดียวกันกับท้องตลาด อีกทั้งยังเปิดพื้นที่การสนับสนุนโครงการตามกำลังทรัพย์ของแต่ละผู้เรียน ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมการกุศลของเรา

 

วิธีเรียนกึ่งออนไลน์

เริ่มแรกนั้นให้ผู้เรียนอ่านและชมคลิปวิดีโอความรู้เบื้องต้น ซึ่งมีอาทิ วิดีโอนี้ กุญแจสำคัญในการอบรม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ และหลักการเบื้องหลังที่สำคัญ โดยจะมีทั้งเอกสารและคลิปที่ต้องอ่าน / ชม ก่อนทำกิจกรรม มีเอกสารและคลิปที่ศึกษาทีหลังหรือไม่ต้องก็ได้ตามความสนใจของผู้เรียน

เมื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นแล้ว จึงเปิดอ่านหรือชมคลิปขั้นตอนการทำกิจกรรม ระดับที่ ๑ (ปรับพื้นฐาน) ลงมือทำกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา หรือ การฝึกจินตภาพ เป็นต้น ตามขั้นตอนที่หัวข้อนั้นระบุไว้

เมื่อทำเสร็จแต่ละหัวข้อแล้ว จึงแลกเปลี่ยนด้วยการส่งข้อมูลมาทางแบบฟอร์ม หรือช่องทางที่ครูแนะนำ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึก ข้อสังเกต และบทเรียน ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของเรา เมื่อส่งครบเป็นจำนวนหัวข้อที่แจ้งไว้แล้วก็สามารถ เลื่อนระดับขึ้นมาทำกิจกรรม ระดับที่ ๒ หรือสูงกว่าได้ ตามเงื่อนไขที่เขียนไว้ในระดับนั้นๆ

ผู้เรียนจะได้ลงลึกผ่านแง่มุมความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ในพื้นที่ปลอดภัย ตามหลักสูตรที่เข้าเรียน เช่น เขียนข้ามขอบ , เขียนเยียวยา , พลังแห่งจิต โดยที่บทเรียนสำคัญเหล่านั้นจะไม่ได้เกิดจากครูแนะนำสั่งสอน แต่จะเกิดจากประสบการณ์การลงมือทำและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมมากกว่า ๒๕ หัวข้อ และเนื้อหาอีกมากมาย

 

การเรียนรู้เช่นนี้ดีอย่างไร

เมื่อเราเรียนรู้ผ่านการสกัดแง่คิด ลงมือปฏิบัติ ให้เวลาอยู่กับตน และสะท้อนทบทวนชีวิต เราย่อมไม่เพียงได้ความรู้ แต่สร้างความรู้และพัฒนาปัญญาในตนด้วยตัวเราเอง สิ่งนี้ไม่เพียงส่งเสริมการคิดเท่านั้น แต่พัฒนาความเข้มแข็ง การเคารพคุณค่าในตัวเอง และขัดเกลาจิตใจ เราจะไม่เป็นเพียงผู้เข้าเรียนหรือต้องคอยเข้าอบรมครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เป็นครูให้กับตัวเองอีกด้วย

การอบรมในห้องเรียน ย่อมมีบรรยากาศของกลุ่มและปัจจัยภายนอกที่ผู้สอนกำหนดไว้ให้ แต่การอบรมกึ่งออนไลน์เช่นนี้ ผู้เรียนต้องเรียนร่วมกับสถานการณ์จริงในชีวิต ซึ่งบางครั้งธรรมชาติก็จัดสรรให้เราพบเจอบทเรียนสืบเนื่องต่อยอดจากกิจกรรมที่ลงมือทำในการอบรม

สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นอยู่ในตัวเราเสมอ เราไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งพาคนอื่นหรือเปรียบเทียบความสำเร็จกับคนอื่นๆ เสมอไป แต่เริ่มได้ง่ายๆ ด้วยการลงมือทำในวันนี้ ยอมรับและเปิดกว้างต่อตัวเอง แม้มีความลังเลหรือไม่เชื่อมั่นในตนบ้างก็ตาม แม้สิ่งที่เราทำอาจห่างไกลความสมบูรณ์แบบ แต่ในนั้นย่อมมีคุณค่า ดั่งหินฝุ่นเขรอะและหยาบล้อมเพชรหรือมณีไว้

ทุกแรงกาย แรงใจ และแรงปัญญาที่ลงมือ ไม่เคยเสียเปล่า ล้วนร่วมหลอมการเติบโตของชีวิต น้ำที่รดหยดลงดิน ไม่เห็นผลในวันนี้ แต่จะเกิดหน่ออ่อนกล้าน้อยงอกงามเมื่อเวลาอันสุกงอมมาถึง

 

อนุรักษ์ ครูโอเล่

ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

คำบอกเล่าจากผู้เรียน

 

” รู้สึกดี ที่มีการอบรมในลักษณะนี้ สะดวกในการเรียนรู้ ชอบที่เราจะเรียนรู้เมื่อเราพร้อม ไม่กดดันค่ะ พบว่า การเขียน คือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น ชอบเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การวางเป้าหมายในชีวิต ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น และได้คิดต่อยอดถึงรายละเอียดต่างๆ / ชอบวิธีการเขียนโดยไม่หยุดปากกา ทำให้ความคิด ความรู้สึกเรา หลั่งไหล เมื่อกลับมาอ่านทวน พบว่า มีหลายจุดที่น่าสนใจ บางทีเราก็หลงลืมไปค่ะ
.
” ทุกปัญหามีทางออกเสมอ และเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิด ”
.
คุณจีรนันทร์ (เล็ก) อาชีพ แม่บ้าน

 

” ประทับใจในความมีอิสระเสรี ในการเขียน การแสดงความรู้สึก ไม่ต้องกังวลว่าเราจะผิด จะถูก จะเป็นใคร ไม่ต้องกลัวกับการเขียนการสื่อสารบอกความในใจ รวมถึงในเรื่องของเวลา สถานที่ ทุกอย่างขึ้นกับการบริหารจัดการของเราเอง
.
” หลังอบรม รู้สึกว่าเข้าใจตนเอง ยอมรับตัวเองในทุกๆด้านได้มากขึ้น มีความรู้สึกผิดน้อยลง ตำหนิตัวเองน้อยลง ยอมรับในด้านมืดหรือด้านที่สังคมอาจไม่ยอมรับเราได้มากขึ้น เช่น ความขี้เกียจ ความไม่มีระเบียบวินัย เวลาเห็นอะไรที่ไม่เป็นระเบียบหรือเวลาขี้เกียจ แต่ก่อนจะมีความคิดที่ตำหนิตัวเองและไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองทำอะไรแบบตามสบาย แต่ตอนนี้ถ้าขี้เกียจก็จะยอมรับตัวเองได้ วันหยุดก็จะขี้เกียจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ด่าตัวเองเหมือนแต่ก่อน นอกจากนี้ก็ยังรู้สึกยอมรับในคนอื่นมากขึ้น ไม่อยากจะว่า จะติใคร เพราะรู้สึกว่า เราเองก็เป็นเหมือนกัน ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้น เราก็อาจจะทำอย่างเขาก็ได้ ”
.
คุณจีรนัทธิ์ (กุ้ง) อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

 

” ประทับใจมากค่ะทุกกิจกรรมทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ชอบหัวข้อเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวค่ะ เราค้นพบว่าเรามีศักยภาพเราสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เราคิด
.
” เราก้าวข้ามความกลัวได้อีกหนึ่งระดับ เรากล้าขึ้นแท็กซีคนเดียวได้แล้ว กล้าเดินทางไปกับคนแปลกหน้า ใช้ปัญญาพิจารณาความกลัว ไม่กลัวอะไรที่ไร้สาระเกินไป จากที่แต่ก่อนกลัวทุกอย่างในโลกนี้ ระดับต่อไปจะตั้งใจฝึกเอาชนะความกลัวการขับรถกับว่ายน้ำค่ะ
.
” ข้อคิดทิ้งท้ายไว้คือ คนเราฝึกได้พัฒนาได้ ควรฝึกและพัฒนาตลอดเวลาเพราะบ้างครั้งอาจเผลอเลอหลงไปกับความคิดที่ผิดของตัวเองได้ ”
.
คุณนภภัสร์สร ( แอน ) อาชีพ ค้าขาย

 

อ่านรายละเอียด หลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต"

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/

 

ให้น้องบันทึก Ai ช่วยแนะนำ กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร / ค้นหาบุคลิก พร้อมคำแนะนำ การพัฒนาตัวเองด้วยการเขียน ได้ค่ะ