ตารางการอบรม สถาบันธรรมวรรณศิลป์

กิจกรรมเพื่อการกุศล

โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ และขัดเกลากิเลสผ่านศิลปะการเขียน

 

คอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา”

การอบรมสำหรับผู้เริ่มต้น จำนวน 2 วัน

คอร์ส “ปฏิบัติ เขียนภาวนา”

การอบรมสำหรับผู้ต้องการฝึกฝน จำนวน 8 วัน

โครงการ ปัญญ์ สเปซ

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

 

เปิดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ

www.punnspace.com

กิจกรรมหารายได้ของโครงการ

ห้องเรียน วิถีครู

อบรมสร้างสรรค์ผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

 

รุ่นห้า : 10 วัน ต้นเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มีนาคม 2564

[ อ่านรายละเอียด :  https://bit.ly/34IONwM ]

Visual Notes เพื่อการเยียวยา

การจดบันทึกเป็นภาพเพื่อการดูแลจิตใจตน

 

รุ่นสาม : วันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563

[ อ่านรายละเอียด : https://bit.ly/34SNh9f ]

เขียนพิชิตความสำเร็จ

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ การเขียนเพื่อสร้างความสำเร็จ

 

ความยาว 239 หน้าเอสี่ ในราคาเพียง 222 บาท  อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

https://punnspace.com/p/wrtiingforsuccess/

หลักสูตรการอบรมทั้งหมด