Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

คลิป “หัวใจ เขียนภาวนา”

รวมคลิปบรรยายและตัวอย่างการ เขียนภาวนา ในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" โดยครูโอเล่และบันทึกของผู้เรียนการเขียนภาวนา