Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

คอร์สตามสั่ง
  Course On Demand

 

Workshop แรก ที่คุณได้เป็นทั้งผู้เรียนและสร้างคอร์สนี้ ตั้งแต่การเลือกเนื้อหา เครื่องมือ กิจกรรม ราคาลงทะเบียน จนถึงบรรยากาศอบรม นับตั้งแต่ในใบสมัคร !

คอร์สตามสั่งตามผู้เรียนเลือก ผสมผสานหลักสูตรทั้งห้าของโครงการ อาทิ เขียนเปลี่ยนชีวิต, รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์, ห้องเรียน พลังแห่งจิต, โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน และ ห้องเรียน วิถีครู

วันที่ ๑๖ – ๑๗ และ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์)

การอบรมเพียงหนึ่งเดียว

 

เรามีองค์ความรู้หลากหลายหลักสูตรจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๑ โดยเฉพาะคอร์สที่มีชื่อเสียง อาทิ ชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต (๓๗ รุ่น) , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และเนื้อหาต่างๆ อีกมากที่เน้นให้รู้จักตัวเอง ปรับความคิด หาสมดุลชีวิต เยียวยาใจ สร้างพลังบวก และการภาวนา ให้คุณช่วยผสมผสานเข้าด้วยกัน

คอร์สนี้เป็นคอร์สของคุณและเพื่อนที่จะมีอยู่ครั้งเดียวบนโลก เพราะเราจะออกแบบตามสั่งโดยนำค่าเฉลี่ยและคำตอบจากผู้เรียนจากการลงทะเบียนในแต่ละรอบ ไม่ต้องคิดว่าจะเลือกคอร์สใดดี เพราะคอร์สนี้คิดให้คุณและผู้ร่วมสมัครโดยเฉพาะ

การอบรมนี้คุณจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะได้เรียนอะไรและทำกิจกรรมใดบ้าง เป็นเหมือนกล่องของขวัญที่คุณเลือกสเปคเองร่วมกัน แล้วรอลุ้นความอัศจรรย์ใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดออก นี่คือความท้าทายและการข้ามขอบของเรา

คุณจะสามารถเดินทางมาเข้าอบรมโดยไม่ต้องคาดหวังอะไร ไม่ต้องวาง Agenda และพยายามให้ได้อะไร เพียงปล่อยจิตและกายได้เดินทางอย่างลื่นไหลไปกับกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วม การผ่านประสบการณ์ลงมือทำกิจกรรม และลงลึกด้านในแห่งจิตใจ ซึ่งคุณจะได้ใคร่ครวญตนเองนับตั้งแต่การกรอกใบสมัคร

ผสมผสานตามคุณเลือก

 

การอบรม “คอร์สตามสั่ง Course On Demand” จะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ เครื่องมือ กิจกรรม และกระบวนการจากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ โดยคำนึงจากจุดอ่อน ปมปัญหา และสิ่งที่ต้องพัฒนาในตัวผู้เรียน ประกอบกับความสนใจผ่านการเลือกองค์ประกอบต่างๆ ในการอบรม ซึ่งประมวลจากใบสมัครที่ลงลึกของเรา

หลักสูตรและการอบรมที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นต้นทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีอาทิเช่น

  • เขียนเปลี่ยนชีวิต : กระบวนการเขียนเชิงจิตวิทยาเพื่อการทำความรู้จักตน การเยียวยาจิตใจ การก้าวข้ามความคิด การเจริญสติภาวนา และเสริมสร้างความสุข
  • รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : การใช้ไพ่ทาโรต์เพื่อการสะท้อนตัวตนและการทำนายชีวิตให้แก่ตนเองและผู้อื่น
  • ห้องเรียน พลังแห่งจิต : ศาสตร์และศิลป์การโปรแกรมความคิด ผ่านการสะกดจิต และการฝึกพลังแห่งจิตใจผ่านวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  • โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน : การทำงานกับด้านมืดและกิเลสในจิตใจ ผ่านกิจกรรมการเขียนและกิจกรรมกลุ่มผสมผสาน
  • ห้องเรียน วิถีครู : พัฒนาคุณสมบัติในการเป็นครูหรือผู้นำการเรียนรู้ แก่ตนเองและผู้อื่น มีการฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆ อาทิ การตั้งคำถาม การจับประเด็น การฟัง ฯ

วันและเวลาในการอบรม

 

รอบแรก ๒๕๖๒  :

วันที่ ๑๖ – ๑๗ และ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์)

เริ่มอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โดยจะต้องมาก่อนเวลาเริ่มอบรม

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน (หากมี) ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น

สถานที่จัดอบรม

 

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

ก่อนสมัครอบรม (หรือสมัครแล้ว) สามารถกดปุ่มด้านล่าง เพื่อเปิดโปรแกรมจับไพ่คำถามสำคัญประจำวัน Book of Questions ผลงานชิ้นเล็กๆ ของสถาบันฯ เพื่อทบทวนใจ ถือเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนเริ่มการอบรม

การออกแบบหลักสูตรที่ผ่านมา

 

การอบรมหัวข้อหลักของสถาบันฯ ที่ผ่านมา มักเริ่มต้นจากการตั้งคำถามและแสวงหาหนทางที่ดีกว่าในจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างกระชับ เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจตนเอง และหลักศาสนธรรม อย่างการสะกดจิต ในการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” การทำนายด้วยไพ่ทาโรต์ ในการอบรม “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” 

การออกแบบการอบรมให้กับกลุ่มองค์กรที่รับเชิญ เรามักสอบถามลงลึกในปัญหาต่างๆ แม้แต่การออกแบบฟอร์มประเมินตนเองและองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้จะมาเข้าอบรม และให้ทีมงานได้ประมวลผลเชิงสถิติและเนื้อหาเพื่อนำมาออกแบบการอบรมที่เหมาะสม อย่างการอบรมให้กับโรงเรียน “อนุบาลช้างน้อย” และ “อนุบาลบ้านพลอยภูมิ” เป็นต้น

แม้จะเป็นหลักสูตรที่เราสอนซ้ำๆ มาหลายครั้งแล้ว ทุกรอบมักจะมีกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ต่างออกไป และมีกิจกรรมที่เราไม่เคยใช้มาก่อนนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม เพราะการคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เรียนที่มาเรียนจริงควรพัฒนาตนเองคือหัวใจสำคัญของการออกแบบหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะการเขียน การภาวนา และการรู้จักตนเอง มีประสบการณ์ออกแบบกระบวนการอบรมหลักสูตรต่างๆ เกือบ ๕๐ รุ่นในหลากหลายหัวเรื่อง

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ และยังเป็นผู้สอนหลักในหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” และ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

 

พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรและผู้ช่วย ในเครือข่ายสถาบันธรรมวรรณศิลป์

ตามเนื้อหาและกิจกรรมอบรมที่ผู้เรียนได้เลือกไว้

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วม

 

คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ เพื่ออ่านบทเรียนและความประทับใจจากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สอบถามเพิ่มเติม


Dhammaliterary@gmail.com , facebook.com/khianpianchiwit

 

กรอกใบสมัครด้วยการคลิกปุ่มด้านล่าง แล้วรออีเมลตอบกลับจากโครงการเพื่อยืนยันการสมัครเข้าเรียน

> “ต้องการรู้จักการอบรมที่ผ่านมาของสถาบันฯ เพิ่มเติมหรือไม่ หากใช่กดที่ปุ่มด้านล่างนี้”