Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

“เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ

Writing Therapy Course

 

เรียนรู้ใช้บันทึกเป็นเพื่อนหัวใจ เขียนเพื่อบ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง
ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๘

เริ่มการอบรม วันที่ ๑๔ กันยายน ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (๔ สัปดาห์)

โดยเรียนผ่านสื่อวิดีโอ แบบฝึกหัดด้วยการเขียนบันทึก และการสะท้อนแลกเปลี่ยนกับครูทางไกล มีบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อเนื้อหาหลัก และมีโปรแกรม น้องบันทึก Ai แนะนำหัวข้อกิจกรรมที่ควรทำโดยวิเคราะห์จากคำตอบ

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาทิ โครงการ ปัญญ์ สเปซ  , โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๙

 

ปิดรับสมัครแล้ว

รายชื่อผู้ยืนยันเข้าเรียน

⭐ มหัศจรรย์แห่งการบันทึก

 

การเขียนบันทึกมิใช่เพื่อการจดจำหรือการบอกเล่าแก่ผู้อื่น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับหัวใจและน้อมนำศักยภาพหลายรูปแบบอีกด้วย การเขียนเยียวยาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ใช้เทคนิคการเขียนเชิงกระบวนการ ซึ่งประสานความรู้อาทิ การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะจากการศึกษา ดร.เจมส์ เพนเนอบาเกอร์ , การเขียนบันทึกสร้างสรรค์ผ่านสองมือ โดย ดร.ลูเซีย คาบัคเชียว , การเขียนบันทึกบำบัดโมเดลของ แคทรีน อดัม ร่วมกับ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และจิตวิทยาเชิงกระบวนการ บนพุทธวิธีการบำบัดความทุกข์

การอบรมการเขียนบำบัด นอกเหนือจากการจัดสอนในหลักสูตรแล้ว ยังนำมาใช้ร่วมกับการให้คำปรึกษาคนทั่วไป และ กลุ่มเฉพาะ อาทิ การพัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำที่ติดเชื้อเฮชไอวี ฯลฯ

 

 

 

🖋 ลักษณะสำคัญ เขียนบำบัด

 

การอบรม “เขียนเยียวยา” เหมาะสำหรับผู้ต้องการหาเครื่องมือดูแลจิตใจตนเองและผู้อื่น นอกเหนือจากเครื่องมือที่ตนเองมีหรือเคยใช้ โดยการอบรมกึ่งออนไลน์นั้นเน้นฝึกลงมือทำที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งหัวข้อนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำการเขียนบำบัดไปใช้กับผู้อื่น โดยการอบรมกึ่งออนไลน์เน้นการลงลึกระดับบุคคล คล้ายการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เป็นผู้บุกเบิกการอบรมการเขียนพัฒนาชีวิตกึ่งออนไลน์เป็นที่แรกของประเทศไทย

โดยมีองค์ประกอบของขั้นตอนการเขียนเยียวยา ดังนี้

๑ ผ่อนคลายความรู้สึก : รู้ใจ ดูแลอารมณ์
๒ สื่อสารกับตัวเอง : รู้ตน เข้าใจตัวเอง และสิ่งที่แอบซ่อน
๓ เผชิญหน้าด้วยใจเป็นกลาง : แยกตัวออกมาเป็นผู้สังเกต ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมอง
๔ บ่มเพาะสิ่งที่ดีและกระตุ้นการลงมือทำใหม่

 

🔍 รูปแบบการเรียนกึ่งออนไลน์

 

การเรียนผ่านทางไกล ผ่านสื่อเว็บไซต์ วิดีทัศน์ กิจกรรมบันทึก และการให้คำปรึกษาจากครูทางอีเมล์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริงนอกห้องเรียน โดยมีหัวข้อกิจกรรมแบบฝึกหัดและบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อ มีเวลาเรียน ๔ สัปดาห์ตามที่กำหนด ผู้เรียนสามารถลงมือทำผ่านกิจกรรมบันทึก ตามขั้นตอนแต่ละแบบฝึกหัด มากกี่ครั้งก็ได้ โดยจะต้องลงมือทำและส่งหลังบันทึกอย่างน้อย ๗ ครั้งจึงผ่านการอบรม

การเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนลงลึกและฝึกฝนตนเองมากและลึกกว่าในห้องเรียน ซึ่งมีเวลาจำกัด โดยการอบรม กึ่งออนไลน์ เป็นรูปแบบเฉพาะของ ครูโอเล่ และทีมงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เท่านั้น

 

📜 หัวข้อเนื้อหาอบรม

 

การอบรมกึ่งออนไลน์จะเน้นลงมือปฏิบัติเฉพาะบุคคล โดยการอ่านใบความรู้ ชมวิดีทัศน์ และเขียนบันทึกตามแบบฝึกหัด ก่อนแลกเปลี่ยนสะท้อนกับครู มีกิจกรรมการเขียนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ มากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวดหมู่ ดังนี้

๑ เติมพลังใจและความสุข ย้อนมองสิ่งที่ดีในชีวิต เติมเต็มคุณค่า และรู้จักความสุขง่ายงามรอบตัว

๒ ดูแลทุกข์และผ่านอุปสรรคชีวิต ฝึกใช้บันทึกเพื่อดูแลความทุกข์ในจิตใจ บ่มเพาะปัญญาและการแก้ปัญหา

๓ มองชีวิตด้วยหัวใจใหม่ ทบทวนและมองชีวิตแง่มุมหลากหลาย บันทึกเพื่อแรงบันดาลใจและความเข้าใจชีวิต

🙋‍ ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 


” สิ่งที่ได้กลับมาดูแลตัวเอง เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการอบรมเขียนเยียวยา ตั้งแต่การตามหาความสุขที่หายไปตั้งแต่หัวข้อแรก มองความสุขอย่างศิลปิน ยังจำความรู้สึกของตัวเองวันแรกได้ ที่มีความรู้สึกเศร้า ไม่มีความสุข ตอนที่ทำหัวข้อความสุข เนื่องจากเป็นช่วงชีวิตที่มีสิ่งมาท้าทายให้เราก้าวข้ามผ่านเยอะแยะ แต่น่าแปลก ตอนที่ทำไปสักสองสามหัวข้อแรก รู้สึกตัวเองได้รับการเยียวยาจากภายในด้วยการเขียนเพื่อดูแลตัวเอง พอทำไปหลายหัวข้อมากขึ้น รู้สึกรับรู้ได้ถึงรักแท้แห่งตน ที่แต่ก่อนเรามีแต่มอบสิ่งดีๆสิ่งนั้ืนสิ่งนี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวแต่หลงลืมที่จะดูแลตัวเอง ตอนนี้กลับมารักตัวเองมากขึ้น ใส่ใจดูแลความรู้สึกตัวเองมากขึ้น เฝ้าสังเกตุอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเพื่อที่จะดูแลบ่อยขึ้น กล้าหาญที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมากขึ้นรับรู้ว่าตัวเองมีผู้เยียวยาภายใน ที่เราสามสารถดูแลตัวเองได้ รดน้ำให้ตัวเองได้เมื่อเราเกิดความทุกข์ และของขวัญชิ้นใหญ่ที่ได้มอบให้ตัวเองในการเขียนเยียวยาครั้งนี้คือ ตอนที่ทำหัวข้อ ล้วงลึกสิ่งรบกวน และรักษาอารมณ์ เป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายาม ความกล้าหาญในการที่จะก้าวข้ามผ่านในหลายครั้ง แล้วสุดท้ายก็สามารถคลายใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องปมกับพ่อได้ โดยส่วนตัวถือว่าสำเร็จ เพราะหนึ่งสัปดาห์มานี้ รู้สึกอยู่กับพ่อได้สบายใจขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย เบิกบาน และมีอิสรภาพกว่าเมื่อก่อน คิดว่าวันนี้ตัวเองได้ก้าวขึ้นบันไดของการพัฒนาตนเองมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะ และอยากจะพัฒนาต่อไป”

คุณทักษิณา(ต้าย) อาชีพ แพทย์

 

” รู้สึกว่าทำให้มองเห็นข้างในตัวเอง ในบางครั้งเราเก็บบางสิ่ง บางอย่างไว้มากมายจนบางทีเราไม่รู้ว่า มันทับถมจนทำให้เราเป็นทุกข์ หรือ อาจจะสุขแต่ไม่สุขเท่าที่ควร คอร์สนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้เรากลับมาดูตัวเอง และเข้าใจตัวเองอย่างไม่ต้องปิดบังตัวเองอีกต่อไป

” ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้น บางทีเรามองตัวเอง กดตัวเองไว้ ไม่ให้เราเป็นเราได้อย่างเต็มที่ แต่คอร์สนี้ช่วยเราปลดปล่อยตัวเราเอง และสิ่งต่างๆที่เก็บไว้ในใจ ทำให้หันกลับมามองคุณค่าของตัวเอง และสิ่งรอบข้างตัวเรา ว่ามีคุณค่าขนาดไหน

คุณสุชาดา (ดี) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

” รู้สึกได้ว่า การเขียนเปลี่ยนชีวิตจริงจริง ทำให้เราเห็นว่า ทุกสิ่งที่เราทำมีคุณค่า ทำให้เราได้ทบทวนการเขียนกับตนเอง มองให้เห็นสิ่งที่ดีที่เราลงมือทำ ชอบหัวข้อ สิ่งเล็ก ๆ ที่ล้ำค่า ทำให้เรากลับมารักตัวเอง มองเห็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ล้ำค่า ให้เราแย้มยิ้มได้อย่างง่ายได้ ทำให้เราได้สนทนากับอุปสรรค ทำให้เราได้ผ่อนคลาย ทำให้เรารู้จักความเครียดและคลายมันได้ ทำให้เรามองความสุขอย่างศิลปิน มีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียน

” ทำให้เรารู้จักขอโทษและให้อภัยตัวเอง ทำให้รู้จักพฤติกรรมที่ทำร้ายชีวิตเรา ทำให้เราเลิกคิดฆ่าตัวตาย และบอกรักตัวเอง ทำให้เรามองเห็นว่า ชีวิตเราโชคดีมาก ตั้งใจจะแย้มยิ้มในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความสุขทุกลมหายใจ บอกรักตัวเองทุกวัน และมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา “

คุณธมกร (Anna) อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

 

👍 การอบรมกึ่งออนไลน์ ดีอย่างไร

 
 • ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านการเลือกหัวข้อและการคุยแลกเปลี่ยนกับครู ซึ่งดูแลรายบุคคลมากกว่าในห้อง
 • มีระยะเวลาในการเรียนมากกว่า ถึง ๔ สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าในช่วงเวลาที่กำหนดจะลงมือทำมากน้อยเท่าไร เพียง ๗ หัวข้อขึ้นไปจึงผ่านการอบรม
 • มีหัวข้อเนื้อหามากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
 • เป็นส่วนตัว แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเฉพาะเนื้อหาสำคัญ มีเวลาในการบันทึกไม่ต้องรีบเร่งทำเสร็จพร้อมกัน
 • ผสมผสานข้อดีของการเรียนในห้องและการเรียนแบบออนไลน์ ลงลึกได้มากกว่าการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอธรรมดา และมากกว่าในห้องที่มีเวลาจำกัด
 • ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริง ไม่ใช่ความรู้สึกดีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว
 • มีบทเรียนและการสะท้อนตนเองจากผู้เรียนแบบกึ่งออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันฯ
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบเวลาเรียนกับการอบรมในห้องและการให้คำปรึกษาในแนวทางเดียวกันต่อชั่วโมง
 
 
 

⌚ เวลาในการอบรม

 

เริ่มอบรม วันที่ ๑๔ กันยายน ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (๔ สัปดาห์) ทางอีเมล์และเว็บไซต์ที่กำหนด

ผ่านเว็บไซต์เข้าเรียน วิดีโอสื่อ และแบบฝึดหัดกิจกรรมบันทึกกว่า ๓๐ หัวข้อ ติดต่อแลกเปลี่ยนกับครูทางอีเมล์ และเว็บไซต์เข้าเรียน

 

 

📔 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม

 
 • สมุดบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว (วัดทะแยงมุม) ขึ้นไป โดยประมาณ
 • ปากกา และ สีเทียน (ใช้กล่องเล็ก ราคาย่อมเยาว์ได้)
 • อุปกรณ์เปิดอีเมล์ และ เว็บไซต์
 
 
 

🏷 ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๑,๙๐๐ บาท ถ้วน ทั้งนี้หากชำระก่อนภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลดเหลือ ๑,๕๐๐ บาท (เฉลี่ยวันละไม่ถึง ๗๐ บาท)
หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้โอนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในใบสมัคร

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน : รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙

๒ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ : คอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

 

 

🏆 การเรียนจบหลักสูตร

 

บันทึกและส่งแลกเปลี่ยนตามแแบบฟอร์มจำนวน ๗ ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ และสรุปการอบรมทบทวนตนเอง โดยไม่มีสิ่งใดที่ครูแนะนำให้ปรับแก้ไข จึงถือว่าผ่านการอบรม โดยมีหัวข้อพื้นฐานกับเนื้อหาหลักให้บันทึกและทบทวนตนเอง จำนวน ๓๐ หัวข้อ และกิจกรรมเสริม

โดยผู้ผ่านการอบรมทุกคน จะได้รับใบประกาศ พร้อมด้วยดีวิดีรวมวิดีโอกิจกรรมบันทึก และรายละเอียดกิจกรรมเสริม ซึ่งไม่จัดจำหน่ายแต่มอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนำไปฝึกฝนปฏิบัติตนเองต่อเท่านั้น แล้วสามารถเข้าร่วมเรียนในหัวข้อ “เขียนเยียวยา” รอบต่อไปเพื่อเรียนซ้ำหรือลงลึกกับครูได้โดยบริจาคตามความสะดวก

 

* ผู้ผ่านการอบรม “เขียนเยียวยา” ในรอบก่อน

สามารถลงเรียนรอบนี้เพื่อทำกิจกรรม ระดับที่ ๔ (ชุดใหม่) จำนวน ๓๐ แบบฝึกหัด ในอัตราค่าใช้จ่ายตามบริจาค

✍ สมัครเข้าเรียน

 
 

ปิดรับสมัครแล้ว

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์

dhammaliterary@gmail.com โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 063 624 9887 (มุก ผู้ประสานงาน) โดยต้องแจ้งพร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนทางอีเมล์เท่านั้น

 

 

🔑 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

🧙‍ วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

📬 รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่

dhammaliterary@gmail.com

063 624 9887 (มุก ผู้ประสานงาน)

www.facebook.com/khianpianchiwit

 

 

📖 อ่านบทเรียนและความประทับใจ “เขียนเยียวยา”

เปิดอ่านได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนเยียวยา/