Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

“เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ

Writing Therapy Course

เรียนรู้ใช้บันทึกเป็นเพื่อนหัวใจ เขียนเพื่อบ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง
ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๓

 

เริ่มการอบรม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๔ สัปดาห์)

โดยเรียนผ่านสื่อวิดีโอ แบบฝึกหัดด้วยการเขียนบันทึก และการสะท้อนแลกเปลี่ยนกับครูทางไกล มีบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อเนื้อหาหลัก มีการอบรมในห้องเพื่อเสริมเนื้อหาสองวัน (เข้าตามความสะดวก เนื้อหาหลักอยู่ในการอบรมทางไกล) และมีโปรแกรม น้องบันทึก Ai แนะนำหัวข้อกิจกรรมที่ควรทำโดยวิเคราะห์จากคำตอบ

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาทิ โครงการ ปัญญ์ สเปซ  , โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๘

 

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมเรียน

⭐ มหัศจรรย์แห่งการบันทึก

 

การเขียนบันทึกมิใช่เพื่อการจดจำหรือการบอกเล่าแก่ผู้อื่น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับหัวใจและน้อมนำศักยภาพหลายรูปแบบอีกด้วย การเขียนเยียวยาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ใช้เทคนิคการเขียนเชิงกระบวนการ ซึ่งประสานความรู้อาทิ การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะจากการศึกษา ดร.เจมส์ เพนเนอบาเกอร์ , การเขียนบันทึกสร้างสรรค์ผ่านสองมือ โดย ดร.ลูเซีย คาบัคเชียว , การเขียนบันทึกบำบัดโมเดลของ แคทรีน อดัม ร่วมกับ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และจิตวิทยาเชิงกระบวนการ บนพุทธวิธีการบำบัดความทุกข์

การอบรมการเขียนบำบัด นอกเหนือจากการจัดสอนในหลักสูตรแล้ว ยังนำมาใช้ร่วมกับการให้คำปรึกษาคนทั่วไป และ กลุ่มเฉพาะ อาทิ การพัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำที่ติดเชื้อเฮชไอวี ฯลฯ

 

 

 

🖋 ลักษณะสำคัญ เขียนบำบัด

 

การอบรม “เขียนเยียวยา” เหมาะสำหรับผู้ต้องการหาเครื่องมือดูแลจิตใจตนเองและผู้อื่น นอกเหนือจากเครื่องมือที่ตนเองมีหรือเคยใช้ โดยการอบรมกึ่งออนไลน์นั้นเน้นฝึกลงมือทำที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งหัวข้อนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำการเขียนบำบัดไปใช้กับผู้อื่น โดยการอบรมกึ่งออนไลน์เน้นการลงลึกระดับบุคคล คล้ายการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เป็นผู้บุกเบิกการอบรมการเขียนพัฒนาชีวิตกึ่งออนไลน์เป็นที่แรกของประเทศไทย

โดยมีองค์ประกอบของขั้นตอนการเขียนเยียวยา ดังนี้

๑ ผ่อนคลายความรู้สึก : รู้ใจ ดูแลอารมณ์
๒ สื่อสารกับตัวเอง : รู้ตน เข้าใจตัวเอง และสิ่งที่แอบซ่อน
๓ เผชิญหน้าด้วยใจเป็นกลาง : แยกตัวออกมาเป็นผู้สังเกต ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมอง
๔ บ่มเพาะสิ่งที่ดีและกระตุ้นการลงมือทำใหม่

 

🔍 รูปแบบการเรียนกึ่งออนไลน์

 

การเรียนผ่านทางไกล ผ่านสื่อเว็บไซต์ วิดีทัศน์ กิจกรรมบันทึก และการให้คำปรึกษาจากครูทางอีเมล์  เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริงนอกห้องเรียน โดยมีหัวข้อกิจกรรมแบบฝึกหัดและบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อ  มีเวลาเรียน ๔ สัปดาห์ตามที่กำหนด ผู้เรียนสามารถลงมือทำผ่านกิจกรรมบันทึก ตามขั้นตอนแต่ละแบบฝึกหัด มากกี่ครั้งก็ได้  โดยจะต้องลงมือทำและส่งหลังบันทึกอย่างน้อย ๗ ครั้งจึงผ่านการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีเครื่องมือพิเศษ อาทิ โปรแกรม น้องบันทึก Ai แนะนำหัวข้อกิจกรรมที่ควรทำโดยวิเคราะห์จากคำตอบ

การเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนลงลึกและฝึกฝนตนเองมากและลึกกว่าในห้องเรียน ซึ่งมีเวลาจำกัด โดยการอบรม กึ่งออนไลน์ เป็นรูปแบบเฉพาะของ ครูโอเล่ และทีมงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เท่านั้น โดยมีการนัดหมายพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมกำลังใจช่วงกลางคอร์ส และ/หรือปลายคอร์ส ซึ่งสามารถเข้าหรือไม่เข้าร่วมการอบรมในห้องก็ได้ เพราะเนื้อหาหลักอยู่ในกิจกรรมบันทึกระหว่างเรียนทางไกล

ประโยชน์และรูปแบบการเรียนกึ่งออนไลน์ สามารถศึกษาเพิ่มเติม : www.dhammaliterary.org/คอร์สกึ่งออนไลน์

 

 

📜 หัวข้อเนื้อหาอบรม

 

การอบรมกึ่งออนไลน์จะเน้นลงมือปฏิบัติเฉพาะบุคคล โดยการอ่านใบความรู้ ชมวิดีทัศน์ และเขียนบันทึกตามแบบฝึกหัด ก่อนแลกเปลี่ยนสะท้อนกับครู มีกิจกรรมการเขียนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ มากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวดหมู่ ดังนี้

๑ เติมพลังใจและความสุข ย้อนมองสิ่งที่ดีในชีวิต เติมเต็มคุณค่า และรู้จักความสุขง่ายงามรอบตัว

๒ ดูแลทุกข์และผ่านอุปสรรคชีวิต ฝึกใช้บันทึกเพื่อดูแลความทุกข์ในจิตใจ บ่มเพาะปัญญาและการแก้ปัญหา

๓ มองชีวิตด้วยหัวใจใหม่ ทบทวนและมองชีวิตแง่มุมหลากหลาย บันทึกเพื่อแรงบันดาลใจและความเข้าใจชีวิต

 

🙋‍ ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

 

” รู้สึกว่าทำให้มองเห็นข้างในตัวเอง ในบางครั้งเราเก็บบางสิ่ง บางอย่างไว้มากมายจนบางทีเราไม่รู้ว่า มันทับถมจนทำให้เราเป็นทุกข์ หรือ อาจจะสุขแต่ไม่สุขเท่าที่ควร คอร์สนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้เรากลับมาดูตัวเอง และเข้าใจตัวเองอย่างไม่ต้องปิดบังตัวเองอีกต่อไป

” ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้น บางทีเรามองตัวเอง กดตัวเองไว้ ไม่ให้เราเป็นเราได้อย่างเต็มที่ แต่คอร์สนี้ช่วยเราปลดปล่อยตัวเราเอง และสิ่งต่างๆที่เก็บไว้ในใจ ทำให้หันกลับมามองคุณค่าของตัวเอง และสิ่งรอบข้างตัวเรา ว่ามีคุณค่าขนาดไหน

 

/ คุณคุณสุชาดา (ดี) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

” รู้สึกได้ว่า การเขียนเปลี่ยนชีวิตจริงจริง ทำให้เราเห็นว่า ทุกสิ่งที่เราทำมีคุณค่า ทำให้เราได้ทบทวนการเขียนกับตนเอง มองให้เห็นสิ่งที่ดีที่เราลงมือทำ ชอบหัวข้อ สิ่งเล็ก ๆ ที่ล้ำค่า ทำให้เรากลับมารักตัวเอง มองเห็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ล้ำค่า ให้เราแย้มยิ้มได้อย่างง่ายได้ ทำให้เราได้สนทนากับอุปสรรค ทำให้เราได้ผ่อนคลาย ทำให้เรารู้จักความเครียดและคลายมันได้ ทำให้เรามองความสุขอย่างศิลปิน มีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียน

” ทำให้เรารู้จักขอโทษและให้อภัยตัวเอง ทำให้รู้จักพฤติกรรมที่ทำร้ายชีวิตเรา ทำให้เราเลิกคิดฆ่าตัวตาย และบอกรักตัวเอง ทำให้เรามองเห็นว่า ชีวิตเราโชคดีมาก ตั้งใจจะแย้มยิ้มในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความสุขทุกลมหายใจ บอกรักตัวเองทุกวัน และมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา “

/ คุณธมกร (Anna) อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

 

” ความรู้สึกเริ่มแรกในการอบรมคิดว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจคงสามารถทำให้เรียนรู้หลักการเขียนซึ่งที่ผ่านมาตัวเองชอบเขียนเรื่องราว ระบายความรู้สึกตามใจชอบ ยังไงก็คงได้ประโยชน์จกการอบรม แต่มาหยุดชะงักตอนเริ่มต้นที่ลูกชายป่วยต้องนอนโรงพยาบาล พยายามติดตามเว็บแต่ไม่มีสมาธิเท่าไร ประทับใจครูโอเล่ ที่ให้ข้อคิดกำลังใจ ตั้งแต่เริ่มแรก แม้กระทั่งสุดท้ายที่จะสรุปการอบรม มีบางประเด็นคุณครูได้ให้ข้อชี้แนะทั้งศาสตร์และศิลป์และพลังภายในในการให้กำลังใจตัวเอง ประทับใจในการอบรมครั้งนี้มากค่ะ เยียวยาจิตใจตนเองให้เข็มแข็งได้เพิ่มมามากมาย ได้เรียนรู้ผ่านกิจกกรรมที่ครูสอน/ชี้แนะซึ่งมีค่ามากที่สุด

 

” เมื่อก่อนคิดว่ารักครอบครัว ต้องพยายามทำทุกอย่างให้คนรักมีความสุขยอมเหน็ดเหนื่อยเสียสละ อดทนเพื่อให้เขาเหล่านั้นรักเรา ลึกๆเรากลัวเขาไม่รักเราต่างหาก มันมีความคาดหวังซ้อนอยู่ในนั้น บางครั้งเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจปรารถนา หลังการบันทึกถึงรู้ว่าคนที่เราควรให้ความรักก่อนคือตัวเราเอง เมื่อเรามีสุขเราจะสามารถช่วยคนรอบข้าง/คนอื่นมีความสุขได้

 

” ชอบทุกเรื่องที่ได้เขียนแต่ชอบมากมี 3 เรื่อง จดหมายจากร่างกาย ฉันโชคดีที่..และจดหมายจากอนาคต ทำให้เกิดความรู้สึกรักตัวเองและอยากดูแลตัวเองให้มีความสุขไม่เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ รับรู้ถึงสิ่งดีๆจากความโชคดีของตัวเองในยามที่คิดอะไรไม่ออกมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น และสุดท้ายเป้าหมายชีวิตจากการเขียนจดหมายจากอนาคต มันบ่งบอกถึงเป้าหมาย ความหวัง ความฝันซึ่งจะต้องเราฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงจุดนั้น ”

 

/ คุณอุบล (บล) อาชีพ รับราชการ

 

👍 การอบรมกึ่งออนไลน์ ดีอย่างไร

 
 • ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านการเลือกหัวข้อและการคุยแลกเปลี่ยนกับครู ซึ่งดูแลรายบุคคลมากกว่าในห้อง
 • มีระยะเวลาในการเรียนมากกว่า ถึง ๔ สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าในช่วงเวลาที่กำหนดจะลงมือทำมากน้อยเท่าไร เพียง ๗ หัวข้อขึ้นไปจึงผ่านการอบรม
 • มีหัวข้อเนื้อหามากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
 • เป็นส่วนตัว แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเฉพาะเนื้อหาสำคัญ มีเวลาในการบันทึกไม่ต้องรีบเร่งทำเสร็จพร้อมกัน
 • ผสมผสานข้อดีของการเรียนในห้องและการเรียนแบบออนไลน์ ลงลึกได้มากกว่าการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอธรรมดา และมากกว่าในห้องที่มีเวลาจำกัด
 • ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริง ไม่ใช่ความรู้สึกดีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว
 • มีบทเรียนและการสะท้อนตนเองจากผู้เรียนแบบกึ่งออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันฯ
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบเวลาเรียนกับการอบรมในห้องและการให้คำปรึกษาในแนวทางเดียวกันต่อชั่วโมง
 
 
 

⌚ เวลาในการอบรม

 

เริ่มอบรมกึ่งออนไลน์ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๔ สัปดาห์) ทางอีเมล์และเว็บไซต์ที่กำหนด

มีนัดหมายอบรมในห้อง เสริมเนื้อหาและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมเรียน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน และ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  สามารถไม่เข้าร่วมได้ตามความสะดวก โดยสองวันมีเนื้อหาแตกต่างกัน

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

 

 

📔 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม

 
 • สมุดบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว (วัดทะแยงมุม) ขึ้นไป โดยประมาณ
 • ปากกา และ สีเทียน (ใช้กล่องเล็ก ราคาย่อมเยาว์ได้)
 • อุปกรณ์เปิดอีเมล์ และ เว็บไซต์
 
 
 

🏷 ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๑,๙๐๐ บาท ถ้วน หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้โอนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในใบสมัคร 

โดยผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ให้แจ้งจำนวนที่สะดวกชำระพร้อมทั้งเหตุผลและความตั้งใจอย่างชัดเจน กรอกในช่อง “เหตุผลที่สมัคร” ในใบสมัคร เพื่อให้ทางโครงการพิจารณา

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน : รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๘

๒ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ : คอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

 

 

🏆 การเรียนจบหลักสูตร

 

บันทึกและส่งแลกเปลี่ยนตามแแบบฟอร์มจำนวน ๗ ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ และสรุปการอบรมทบทวนตนเอง โดยไม่มีสิ่งใดที่ครูแนะนำให้ปรับแก้ไข จึงถือว่าผ่านการอบรม โดยมีหัวข้อพื้นฐานกับเนื้อหาหลักให้บันทึกและทบทวนตนเอง จำนวน ๓๐ หัวข้อ และกิจกรรมเสริม

โดยผู้ผ่านการอบรมทุกคน จะได้รับใบประกาศ พร้อมด้วยดีวิดีรวมวิดีโอกิจกรรมบันทึก และรายละเอียดกิจกรรมเสริม ซึ่งไม่จัดจำหน่ายแต่มอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนำไปฝึกฝนปฏิบัติตนเองต่อเท่านั้น แล้วสามารถเข้าร่วมเรียนในหัวข้อ “เขียนเยียวยา” รอบต่อไปเพื่อเรียนซ้ำหรือลงลึกกับครูได้โดยบริจาคตามความสะดวก

* ผู้ผ่านการอบรม “เขียนเยียวยา” ในรอบก่อน

สามารถลงเรียนรอบนี้เพื่อทำกิจกรรม ระดับที่ ๔ (ชุดใหม่) จำนวน ๓๐ แบบฝึกหัด ในอัตราค่าใช้จ่ายตามบริจาค

✍ สมัครเข้าเรียน

 

ปิดรับสมัคร

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์

dhammaliterary@gmail.com โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 086-3197882 (มุก ผู้ประสานงาน) โดยต้องแจ้งพร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนทางอีเมล์เท่านั้น 

 

 

 

🔑 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

🧙‍ วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

📬 รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่

dhammaliterary@gmail.com

๐๘๖-๓๑๙๗๘๘๒ (มุก ผู้ประสานงาน) , ๐๖๕-๓๙๖๕๓๒๙ (ครูโอเล่)

www.facebook.com/khianpianchiwit

 

 

📖 อ่านบทเรียนและความประทับใจ “เขียนเยียวยา”

เปิดอ่านได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนเยียวยา/