Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์  รุ่นที่ ๖

 

เรียนรู้จักตัวตนผ่านไพ่ทาโรต์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นแก่ตนเอง

การอบรมพิเศษ ในหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๑

อบรมในห้อง ๔ วัน (เสาร์-อาทิตย์) และเสริมความรู้ทางกลุ่มไลน์ ๑ สัปดาห์

 

ปิดรับสมัคร

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถนำไพ่ทาโรต์ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตนเอง

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. ตีความจากสัญญาณภายนอกได้

บุคคลที่เหมาะสม

 

  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
  • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่หก วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม  และ ๒ – ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน

เริ่มอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โดยมีการสอนเสริมทางไลน์ระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สอง

 

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

สถานที่จัดอบรม

 

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

บทเรียนและความประทับใจ

 

 “ได้มองเห็นตัวเองชัดขึ้นในหลายๆ ด้าน ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น ได้ตระหนักว่าชีวิตที่ผ่านมาเราถูกขับเคลื่อนด้วยปมบางอย่าง และบางสิ่งที่เรายึดติด ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราตกร่องเดิมๆ วนอยู่ในสถานการณ์เดิมๆ ทำให้ไม่มองทางออกหรือทางแก้ไขอื่นๆ แต่เมื่อรู้แล้ว เห็นแล้ว ตระหนักแล้วด้วยสติ ก็จะช่วยให้เรามองเห็นเหตุของปัญหาและสามารถหาวิธีจัดการแก้ไขปัญหาในชีวิตเ้วยปัญญาและปราศจากอคติ

“รู้สึกประทับใจในกระบวนการอบรมที่ลื่นไหล ค่อยๆ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนไปตามลำดับและทุกๆ กิจกรรมที่ทำร่วมกัน มีการออกแบบที่ช่วยให้มีการเรียนรู้ผ่านการแบ่งปันและการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเอื้อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสุข สนิทสนมเป็นกันเองในระยะเวลาอันรวดเร็ว สนุก มีความสุข เอื้อเฟื้อ และมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและต่อตนเอง ทุกกิจกรรมไม่ว่าไพ่คำตอบจะออกมาในโทนบวกหรือลบก็ตาม เราก็ยังคงได้ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและมีความหวังเสมอ เป็นการเรียนรู้ชีวิตผ่านการเชื่อมโยงจากไพ่ทั้งของตนเองและของผู้เข้าร่วมอบรมในทุกๆ กิจกรรม เมื่อเรารู้จักและเข้าใจตนเองได้ดีแล้ว เราย่อมพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อทำความเข้าใจผู้อื่นด้วย นี้คือความงดงามของการดำรงอยู่ร่วมกันในความเป็นเพื่อนมนุษย์

“การอบรมครั้งนี้ของเรา แม้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้หยิบจับไพ่ทาโรห์ แต่ก็ทำให้เราได้รู้จักและสนิทสนมกับไพ่ไปพร้อมๆ กับรู้จักตัวเราเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมในห้องเรียนและการทำการบ้านส่งครูในทุกๆ วัน”

นฤมล (ตุ๊กตา) ธุรกิจส่วนตัว [รุ่นที่ห้า]

 

“ได้รู้จักว่า จริงๆแล้วตัวเองเคยมีความสุขแบบไหน รู้ว่าความสุขที่เราต้องการเคยเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาก่อน แต่ปัจจุบันลืมไปและไม่ได้ใส่ใจเลย พอวันนี้เปิดไพ่ 3 ใบ ครูให้เราสิงเข้าไปในไพ่ รู้สึกอินมาก สัมผัสได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง และก็รู้สึกถึงความสุขที่ตัวเองเคยมี และเคยเป็น เลยทำให้รู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปเป็นในแนวทางแบบไหนค่ะ

– ชอบที่ครูให้เราค่อยๆรู้ศักยภาพของตัวเราในการทำนายไพ่ โดยที่ยังไม่ให้เปิดตำรา รู้สึกว่าจริงๆเราทุกคนอ่านไพ่ได้ ด้วยการฟังเสียงภายในตัวเอง
– ชอบที่ครูให้การบ้าน แล้วทำให้เรามองไพ่หลายๆ แง่มุมที่เราก็คิดไม่ถึง
– ชอบคำถามเปิดไพ่ที่ให้คลายปม 4 ใบ ที่ครูให้เป็นการบ้านค่ะ ได้ไพ่ two of wands รู้สึกประทับใจกับไพ่ที่แนะนำ ว่า ทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกที่เราจะทำ
– ชอบที่กิจกรรมมีความหลากหลาย ทั้งดูตัวเอง ทั้งคนอื่น แล้วก็ให้ทุกคนช่วยดู รู้สึกว่าทำให้เรา เปิดรับกับทุกอย่างได้ง่าย รู้สึกว่าการเรียนรู้ร่วมกันทำให้เราสนุก เข้าใจมากขึ้น และก็ได้ความรู้มากขึ้น ยิ่งเรียนก็ยิ่งสนุกได้เปิดใจตัวเอง”

รัชนีวรรณ (หลิน) พนักงานบริษัท [ รุ่นที่สี่ ]

 

“ได้รู้ศักยภาพภายในตนเอง และความเป็นไปได้ที่มากมายของชะตาชีวิตตนเอง

“ผมประทับใจกิจกรรมวันแรกที่ให้จับไพ่ Oracle เพื่อบอกจุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง เนื่องจากในวินาทีที่ตนเองเปิดไพ่ และคนอื่นเปิดไพ่ทำให้ผมสว่างว๊าบขึ้นมาว่าจริงๆแล้วจุดเด่น และจุดด้อยทุกข้อ ทุกใบของไพ่มีอยู่ในตัวเราทั้งหมด แต่ด้วยความคิดติดยึด ตัวกูของกู ที่เราสร้างขึ้นมาเองทำให้เราสร้างเกราะปิดบังความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรา มันมีอยู่เดิมแล้ว มันตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้ว แต่เรามืดบอดไม่เห็นสิ่งนั้นเอง

“ขอขอบคุณครูโอเล่ และครูมุข ผมคิดว่าทั้ง 2 ท่านมีความเป็นครูจริงๆ ไม่ใช่วิทยากร เนื่องจากทั้ง 2 ท่านมีจิตวิญญาณที่ต้องการพัฒนา และขัดเกลาศิษย์อย่างแท้จริง ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของศิษย์โดยไม่ปล่อยผ่าน และต้องขอบคุณเพื่อนๆในคลาสทุกท่านที่เป็นศิษย์ที่ดี ร่วมเรียนรู้ และเปิดใจแบ่งปัน”

พิชัย (โจ้) ที่ปรึกษา  [ รุ่นที่สาม ]

 

กระบวนการอบรมในห้อง

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ตารางเรียน

 

วันแรก

๑ ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

๒ การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร

๓ จรรยาบรรณเบื้องต้นของการใช้ไพ่

๔ ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

๕ รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่

๖ การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

๑ รู้จักไพ่ธาตุสี่และการรู้จักลักษณะบุคคลผ่านไพ่ทั้งสี่กลุ่ม

๒ ฝึกแปลความหมายไพ่ด้วยการใคร่ครวญและเสียงภายใน

๓ การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

๔ ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

๕ ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

วันที่สาม

๑ การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

๒ การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

๓ การอ่านไพ่แบบผสมผสาน

๔ เรียนรู้หลักการแปลความหมายของไพ่ในเชิงลึก

๕ ฝึกแปลความหมายไพ่จากจิตสัมผัส

 

 

วันที่สี่

๑ ยกตัวอย่างใบที่อ่านยาก และกรณีสาธิต

๒ การประยุกต์ใช้ไพ่ทาโรต์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๓ การวางไพ่แบบอื่น ๆ

๔ ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล

 

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์ฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ 

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ เกือบ ๕๐ รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ผู้เรียนจะต้องส่งการบ้านและทำกิจกรรมในการอบรม และระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน หากไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะถือว่าไม่จบการอบรม

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สมัครเข้าเรียน

 

ปิดรับสมัคร

 

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน ๑๖ คน )

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , 063 624 9887 (อ.มุก)

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-ทาโรต์/