Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

ตารางการอบรม สถาบันธรรมวรรณศิลป์

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต แบบในห้อง

 

การอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต Workshop ขั้นต้น
Transformative Writing Workshop For Beginner

วันเสาร์อาทิตย์ที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2FmYnKG ]

 

การอบรม “โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต
Certified Transformative Writing Facilitator

ทุกวันเสาร์อาทิตย์แรก เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐ วัน

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2qRfvhN ]

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เรียนทางไกล  { รุ่นที่ ๓๔ ถึง ๓๖ }

 
 

การอบรม “เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง  
Self-Discovery Journal Course

เริ่มการอบรมวันที่ ๑๒ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ( ๔ สัปดาห์)

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2qe04zz ]

 

การอบรม “เด็กน้อยภายใน” การเขียนบันทึกกับจิตวิทยาเด็กภายใน
Recovery Of Your Inner Child

เริ่มการอบรมวันที่ ๑๖ มีนาคม ถึง ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ( ๔ สัปดาห์)

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2JPxg8x ]

 

การอบรม “เขียนภาวนา” : เขียนเพื่อกำกับใจ
Meditation Writing Course

เริ่มการอบรมวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ( ๔ สัปดาห์)

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2I6CJuv ]

 

หลักสูตร สำหรับเยาวชน

 

ค่ายศิลป์ตามฝัน ประจำปี ๒๕๖๒
การอบรมเพื่อการกุศลสำหรับเยาวชน การใช้ศิลปะเพื่อการรู้จักตัวเองและความฝัน

เริ่มการอบรมวันที่ ๑๔ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ (๓ วัน ๒ คืน)

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2X49Xix ]

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

 

การอบรม “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” ขั้นต้น

วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ และ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2HIgaN8 ]

“โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน”

คอร์สฝึกปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสและดูแลสิ่งลบร้าย สำหรับผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครูและวิทยากร ที่ต้องการดูแลด้านมืดแห่งตัวตนของตนเอง


วันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (รวม ๓ วัน ๒ คืน)

[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2jqr8Z1 ]

  คลิกถามน้องบันทึก Ai “ตอนนี้การอบรมใดเปิดรับสมัคร?” หรือ ให้น้องบันทึก Ai ช่วยแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมได้ค่ะ

การอบรมอื่นๆ คลิกที่ภาพด้านล่าง

กิจกรรมฟรีเพื่อการกุศล

คอร์สออนไลน์ฟรี โครงการ ปัญญ์ สเปซ

มีหลักสูตร อาทิ “ลอง เขียนเปลี่ยนชีวิต” , “พลังจินตภาพ” ,  “๑๐ กฎความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง”