Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

 

 

หนังสือ "เขียนเยียวยาชีวิต"

คู่มือซ้ายขวา 49 บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต (Active Journal For Transformation and Healing)

จำหน่าย 500 เล่ม เพื่อสนับสนุนโครงการธรรมวรรณศิป์

หนังสือเขียนเยียวยาชีวิต

 

อ่านรายละเอียดหนังสือ พร้อมทดลองอ่านฟรี

 

การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ด้วยมือเรา