Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

คอร์สการสะกดจิตเพื่อการกุศล

เนื่องในวาระ ๗ ปีสถาบันธรรมวรรณศิลป์

"พลังแห่งจิต หนึ่งคิดลิขิตใจ"

 

 

หนังสือคุณภาพจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านฟรีเป็นธรรมทาน

"เขียนเยียวยาชีวิต" "หนึ่งคิด ลิขิตใจ" "อนุสารธรรมวรรณศิลป์"


img-001 หนังสือ หนึ่งคิด ลิขิตใจ อนุสารธรรมวรรณศิลป์๑๒

การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

 

 พลังการเปลี่ยนแปลง #เขียนเปลี่ยนชีวิต

พลังอาจไม่เห็นได้ด้วยตา