หนังสือใหม่!

"เขียนดั่งเป็นกระจก"

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

กำหนดการอบรม

เขียนเปลี่ยนชีวิต   /   ห้องเรียน พลังแห่งจิตห้องเรียน นักกลัาฝัน / เด็กน้อยภายใน

 *********

 การอบรมเปิดรับสมัคร :  <<< พลังจินตภาพ >>> <<< เขียนภาวนา >>> <<< ห้องเรียน นักกล้าฝัน รุ่นที่ ๒ >>>

 

เขียนภาวนา

พลังจินตภาพ รับเพิ่มอ่านบทความฟรี จากสถาบันฯ

 

เพื่อเริ่มต้นพัฒนาตนเองสำหรับผู้เรียนใหม่ที่สนใจ และผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และแรงบันดาลใจ

 

บทความ เกียวกับ “เขียนเปลี่ยนชีวิต” “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “ธรรมะ ความรัก และการทำงานเพื่อสังคม” “สนทนากับเด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักเขียนบำบัด” และอื่นๆ

มีบทความออกใหม่ทุกเดือน

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิดหน้าบทความ

 


 

บทความใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม (ทยอยอัพเดต)

คอลัมน์ ไกด์โลกจิต

  อยู่อย่างยึด ย่อมยาก

 

 Infographic

 

สะกดจิตในชีวิต๑รู้จักตนเองเพื่อ

กลไกปกป้องตัวเองinfo เด็กน้อยภายใน