Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

 

การอบรมเด็กน้อยภายใน ประจำปี ๒๕๕๘

เปิดรับสมัครแล้ว!

คลิกที่ภาพเพื่อเปิดอ่านรายละเอียด

 
 

การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ด้วยมือเรา