1

 

กำหนดการอบรม

เขียนเปลี่ยนชีวิต   /   ห้องเรียน พลังแห่งจิตห้องเรียน นักกลัาฝัน / เด็กน้อยภายใน

 *********

 การอบรมเปิดรับสมัคร :
<<< ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ ๕ และขั้นกลาง >>>

 อ่านบทความฟรี จากสถาบันฯ

 

เพื่อเริ่มต้นพัฒนาตนเองสำหรับผู้เรียนใหม่ที่สนใจ และผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และแรงบันดาลใจ

 

บทความ เกียวกับ “เขียนเปลี่ยนชีวิต” “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “ธรรมะ ความรัก และการทำงานเพื่อสังคม” “สนทนากับเด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักเขียนบำบัด” และอื่นๆ

มีบทความออกใหม่ทุกเดือน

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิดหน้าบทความ

 


 

บทความประจำเดือนกันยายน

คอลัมน์ ไกด์โลกจิต

   วิธีจัดการความเครียดสะสม (๑)

   คนเราสามารถหลอกตัวเองได้ไหม ?

บรรยายปริศนาธรรม 

   ใบไม้หล่นที่พื้น กวาดมันที่พื้น (๑)

   ใบไม้หล่นที่พื้น กวาดมันที่พื้น (๒)

   ใบไม้หล่นที่พื้น กวาดมันที่พื้น (๓)

   อิสระจริงแท้เป็นเช่นปลา (๑)