Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

บทความใหม่ล่าสุด

 

รู้จักกับโครงการ

 

หลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" การอบรมเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

หลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" การอบรมฝึกฝนพลังแห่งจิตและการสะกดจิตบำบัดโดยมีธรรมะเป็นพื้นฐาน

หลักสูตร "ห้องเรียน วิถีครู" ฝึกฝนภาวะความเป็นครูและวิทยากรผู้สอนอย่างมีส่วนร่วมและลงลึกในหัวใจ

โครงการเพื่อการกุศลโดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ใช้ทุนจากการจัดอบรมโดยครูโอเล่ และผู้เรียน

บันทึก และ บทเรียน จากผู้เข้าร่วมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต การอบรมได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพวกเขาอย่างไร

บทความและสื่อจาก สถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาทิ คอลัมน์ ไกด์โลกจิต , 10 กฏความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

 

คอลัมน์เด่น "ไกด์โลกจิต"

 

สื่อวิดีทัศน์ล่าสุด