%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad

 

กำหนดการอบรม

เขียนเปลี่ยนชีวิต   /   ห้องเรียน พลังแห่งจิตห้องเรียน นักกลัาฝัน / เด็กน้อยภายใน

 *********

 การอบรมเปิดรับสมัคร :

<<< นพลักษณ์กับเสียงภายใน >>>

<<< ห้องเรียน พลังแห่งจิต ประจำปี ๒๕๖๐ >>>

 

 %e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%92%e0%b9%95


%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98


 

บทความ ใหม่ล่าสุด

สามารถคลิกเปิดอ่านได้ที่หัวข้อ หรือเปิดหน้า “บทความ”

บทเรียน เขียนเยียวยา กึ่งออนไลน์ (ธันวาคม ๒๕๕๙) : (ไข่มุก)  (กบ)  (โอ)

บทเรียน เขียนค้นตน ๒๕๖๐ (workshop รอบแรก)

มีปีใหม่ในทุกๆ วัน : คอลัมน์ ไกด์โลกจิต

ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว : บทความสั้นใจต่อใจ ต้อนรับปีใหม่ของชีวิต