กำหนดการอบรม

เขียนเปลี่ยนชีวิต   /   ห้องเรียน พลังแห่งจิตห้องเรียน นักกลัาฝัน / เด็กน้อยภายใน

 *********

 การอบรมเปิดรับสมัคร :
<<< เขียนเยียวยา : ห้องเรียน นักเขียนบำบัด >>>

 อ่านบทความฟรี จากสถาบันฯ

 

เพื่อเริ่มต้นพัฒนาตนเองสำหรับผู้เรียนใหม่ที่สนใจ และผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และแรงบันดาลใจ

 

บทความ เกียวกับ “เขียนเปลี่ยนชีวิต” “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “ธรรมะ ความรัก และการทำงานเพื่อสังคม” “สนทนากับเด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักเขียนบำบัด” และอื่นๆ

มีบทความออกใหม่ทุกเดือน

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิดหน้าบทความ

 


 

บทความประจำเดือนตุลาคม (ทยอยอัพเดต)

คอลัมน์ บันทึกนักเขียนบำบัด

   สัมภาษณ์ “การเขียนบำบัด” กรุงเทพธุรกิจ

   บันทึกวันที่พ่อจากไป