Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

เปิดรับสมัครร่วมการอบรม

"เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต : ใคร่ครวญสายธาร + เล่นล้อสัญญาณ + บ่มจิตวิญญาณ"

  โปสเตอร์เขียนมหัศจรรย์ชีวิต๒๕๕๘เล็ก

หนังสือคุณภาพจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านฟรีเป็นธรรมทาน

"เขียนเยียวยาชีวิต" "หนึ่งคิด ลิขิตใจ"


img-001 หนังสือ หนึ่งคิด ลิขิตใจ


การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

 

 พลังการเปลี่ยนแปลง #เขียนเปลี่ยนชีวิต

พลังอาจไม่เห็นได้ด้วยตา