หนังสือใหม่!

"เขียนดั่งเป็นกระจก"

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

กำหนดการอบรม

เขียนเปลี่ยนชีวิต   /   ห้องเรียน พลังแห่งจิตห้องเรียน นักกลัาฝัน / เด็กน้อยภายใน

 

เด็กน้อยภายใน รับอีก10ท่านอ่านบทความฟรี จากสถาบันฯ

 

เพื่อเริ่มต้นพัฒนาตนเองสำหรับผู้เรียนใหม่ที่สนใจ และผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และแรงบันดาลใจ

 

บทความ เกียวกับ “เขียนเปลี่ยนชีวิต” “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “ธรรมะ ความรัก และการทำงานเพื่อสังคม” “สนทนากับเด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักเขียนบำบัด” และอื่นๆ

มีบทความออกใหม่ทุกเดือน

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิดหน้าบทความ

 


 

บทความใหม่ ประจำเดือนเมษายน

คอลัมน์ “สนทนากับเจ้าตัวเล็ก…เด็กน้อยภายใน”

  ตอนที่ ๕ “สุ ข นิ ด ๆ แ ต่ มี บ่ อ ย”

  ตอนที่ ๖ “ก ล้ า โ ต”

  ตอนที่ ๗ “อ ดี ต จั บ มื อ กั บ วั น นี้…เด็กน้อยภายใน”

 Infographic

info เด็กน้อยภายในกลไกปกป้องตัวเอง