Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

 

 

การอบรม เขียน = ปลดปล่อยชีวิต ประจำปี 2558

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการดูแลกายใจและการเยียวยาชีวิต

10339621_10206300243128667_1540063346188450281_n

เปิดอัลบั้มภาพและสรุปเนื้อหาการอบรม


การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ด้วยมือเรา